Tilbage til kunder

Dignity: Data warehouse løsning fra Columbus hjælper menneskerettighedsinstitut med transparent afrapportering

Kunder

“Data warehouse løsningen fra Columbus gør det både hurtigere og lettere at analysere på de enkelte projekter og levere den daglige rapportering” - Peter Munch Eriksen, CFO, DIGNITY

Mindre administration = flere midler til strategiske tiltag 

For det danske menneskerettighedsinstitut DIGNITY, er det utrolig vigtigt, at de nøje kan rapportere til deres bidragsydere, hvordan de donerede penge bruges. De er nemlig dybt afhængige af de midler de modtager, for at kunne komme nærmere deres vision om en verden uden tortur.

 

”Vores tidligere rapportering var lavet af en medarbejder, som ikke er hos os længere. Dette skabte problemer, bl.a. i forhold til vedligeholdelsen, men også i forhold til at skabe overblik, fordi der lå over 100 rapporter i systemet,” siger Peter Munch Eriksen, CFO hos DIGNITY. Organisationen så et stort behov for at skabe mere gennemsigtighed i deres afrapportering samtidig med, at processen blev optimeret og effektiviseret. Denne løsning fandt DIGNITY hos Columbus.

 

”Da vi var i gang med opdateringen af vores Microsoft Dynamics Nav ERP system, fik vi Columbus til at give et bud på en løsning. Ud over en lettere vedligeholdelse, ønskede vi samtidig hurtigere rapportering og tættere opfølgning på de enkelte projekter. Data warehouse løsningen fra Columbus gør det både hurtigere og lettere at analysere på de enkelte projekter og levere den daglige rapportering,” fortæller Peter Munch Eriksen.

 

For DIGNITY har det allerstørst prioritet, at de midler de får doneret bruges på tiltag mod tortur, og ikke på administration og IT. Derfor var det særdeles vigtigt for dem, at det kommende Business Intelligence projekt ikke blev unødvendigt langt og dyrt.

 

”Hos DIGNITY er vi meget optagede af, at vi kan bruge flest mulige af de midler vi får doneret til tiltag mod tortur. Vi var derfor på udkig efter en anden tilgang end det traditionelle data warehouse projekt med en langvarig afdækning af behov og efterfølgende design, før vi overhovedet kunne begynde at få den ønskede indsigt.”

 

Pakketerede self-service løsninger implementeret på få dage

Med Columbus’ standard data warehouse framework fik DIGNITY en løsning, der dækkede 80 % af deres behov, implementeret på få dage. ”Under implementeringen blev viden overdraget til vores interne IT folk med henblik på, at de selv kan vedligeholde systemet efterfølgende. Denne videnoverdragelse var også afgørende for, at vi bagefter kunne specificere de sidste 20 % præcist og effektivt, hvilket har gjort den samlede implementeringstid langt kortere end ellers,” fortæller Peter Munch Eriksen.

 

”Med den nye data warehouse løsning fra Columbus, har vi nu opdaterede data til rådighed, og kan frit tilgå validerede data og udvalgte KPI’er”, uddyber han.

 

Samtidig med implementeringen af det nye data warehouse, har DIGNITY ligeledes taget Microsoft Power BI i brug som rapporteringsværktøj. Power BI er Microsofts nyeste værktøj i kategorien ”self-service tools”. Det betyder, at DIGNITY ud over data og KPI’er fra data warehouset, også har mulighed for let at trække data ind fra andre datakilder, og beregne nye KPI’ere adhoc i Power BI.

 

”Power BI giver os ligeledes mulighed for at dele rapporter og dashboards på tværs af organisationen, både via nettet, men også på mobil eller iPad. Det betyder, at vi har en samlet løsning til rapportering på tværs af alle platforme, hvor vi blot behøver at designe rapporterne et sted. Den enkelte bruger kan så arrangere sit dashboard, som han/hun vil, og se de data, der er vigtige for netop ham/ hende,” siger Peter Munch Eriksen

 

Selvom Power BI er et utroligt intuitivt værktøj at bruge, og næsten uden træning kan tages i brug af en dygtig Excel bruger, så valgte DIGNITY alligevel at takke ja til Columbus ”Head Start Package” som hjalp dem godt i gang med brugen af Power BI.

 

”Med startpakken gav Columbus’ Power BI eksperter to dages intensiv træning i form af en workshop. De nøglemedarbejdere, som arbejder med rapporterne deltog, og på workshoppen fik vi bygget flere af vores centrale rapporter, således at vi kunne begynde at rapportere fra dag et. Denne tilgang fandt vi langt mere givende end det traditionelle kursus, hvor man arbejder på fiktive data, som kan være svære at relatere til sin egen forretning. Her arbejdede vi på vores egne data, og efter workshoppen havde vi rent faktisk flere af vores rapporter på plads, og kunne selv bygge resten”. 

 

Om DIGNITY

DIGNITY er et dansk menneskerettighedsinstitut, der har behandling, forskning, international udvikling og fortalervirksomhed under ét tag. De er repræsenteret i over 20 lande, hvor de samarbejder med lokale partnerorganisationer – og i udvalgte lande med statsinstitutioner - om at bekæmpe tortur og hjælpe torturoverlevere og deres familier til et bedre liv.

 

DIGNITY er en selvejende institution, der er afhængig af støtte fra forskellige bidragydere, hvoraf Udenrigsministeriet er den største. Driften af rehabiliteringscentret finansieres via ydelser fra Danske Regioner. DIGNITYs arbejde støttes også af penge fra fonde, legater og privatpersoner.

Kategorier Business Intelligence