Methodologie

Onze bewezenSureStep+ methodologie staat garant voor een snelle en kosteneffectieve implementatie

 

Er is voor Columbus niets belangrijker dan tevreden klanten. Bij Columbus werken de beste mensen om, met onze baanbrekende oplossingen, uw succes te garanderen. De kers op de taart is onze toonaangevende implementatiemethodogie SureStep+.–

Bij Columbus vormt de implementatiemethodologie een essentieel onderdeel van de oplossing. Onze bewezen SureStep+ processen en onze unieke solution sets staan garant voor een snellere en kosteneffectievere implementatie van flexibele en toekomstbestendige ERP, CRM, BI en de daaraan gerelateerde bedrijfstoepassingen. Door overzichtelijk opgedeelde projecten en fasen aan te bieden, stelt Columbus retailers in staat hun oplossingen aan te passen en daaarbij waarde te creëren. Dit alles gebaseerd op de investeringsfasen.

Een succesvolle ERP-implementatie betekent:

  • Uw onderneming zal, met de in een vroeg stadium geleverde waarde, de vruchten kunnen plukken van uw nieuwe oplossing
  • Uw project zal op tijd worden opgeleverd
  • Uw projectkosten zijn beheersbaar en het budget wordt niet overschreden
  • Uw gebruikers zullen hun nieuwe oplossing eenvoudig eigen kunnen maken en naar waarde weten in te schatten
  • U verbetert de operationele effectiviteit en verhoogt het competitieve voordeel van uw organisatie

Hoe helpt SureStep+ u bij het verwezenlijken van uw bedrijfsdoelstellingen?

SureStep+ is ontwikkeld op basis van jarenlange product-, industrie- en implementatie ervaring. Wij zijn uitgegaan van de standaard Microsoft SureStep methodologie en hebben deze dankzij meer dan 6.000 Columbus projecten significant verbeterd . SureStep+ werkt in samenspraak met het PMI (Project Management Institute) en bevat duidelijk gedefinieerde rollen en procesverantwoordelijkheid door gebruik te maken van RACI – VS.

SureStep+:

  • Zorgt ervoor dat alle leden van het implementatieteam volgens dezelfde uitgangspunten gezamenlijk aan dezelfde doelstellingen en verwachtingen werken.
  • Zorgt ervoor dat alles goed gedocumenteerd is zodat er geen verlies of vertraging van gegevens zijn zelfs wanneer het team wordt gewijzigd.
  • Bevat een aantal verschillende projecttypes gebaseerd op de grootte en de complexiteit van uw organisatie, waardoor de methodologie aansluit op uw implementatie.
  • Is een methodologie die Columbus gebruikt binnen alle 40 internationale vestigingen, zodat een optimale consistentie gewaarborgd is. Het systeem is ontwikkeld voor zowel nationale als internationale implementaties.

SureStep+