Fullintegrert produksjonløsning basert på Microsoft Dynamics AX

Med Columbus Manufacturing får du en fullverdig, integrert løsning som støtter alle de ulike prosessene i din verdikjede. Våre eksperter har lang erfaring med å hjelpe bedrifter innenfor prosjektorientert produksjon med å optimalisere og strømlinjeforme deres prosesser og forretningsdrift. Vi hjelper deg å se områder for forbedring, oppdage nye muligheter og tar ansvar for å drive endringsprosessen slik at din bedrift blir mer konkurransedyktig i markedet. Før musepilen over hvert felt for å lese mer.

Salg og netthandel
 • Tilrettelegg for en bedre og mer målrettet kommunikasjon med dine kunder ved å spore alle kampanje- og salgsaktiviteter du gjennomfører mot dine kunder.
 • En felles base med full historikk på dine kunder lar deg raskere oppdage muligheter for kryss- og oppsalg på eksisterende kunder, og øker konverteringen på dine markedskampanjer.
  Les mer om Microsoft Dynamics CRM.

 • Reduser kostnader forbundet med tradisjonelt salg ved å inkludere netthandel som en ny inntektskilde, dine salgsansatte vil få frigjort tid som de kan bruke der det virkelig utgjør en forskjell for kunden.
 • Knytt tettere forbindelse med dine kunder og leverandører ved å gi tilgang til å bestille produkter, bekrefte ordre, se status på leveransen, gi vurderinger osv. online.
 • Nå nye potensielle kunder og kundesegmenter med nye produkter, og styrk tilstedeværelsen av bedriftens merkevare ved å demonstrere bedriftens kompetanse.
 • Sikre en god kundeopplevelse med en fullintegrert netthandelsløsning.
  Les mer om Columbus eCom her.
Produksjon
 • Automatiser timeregistrering og reduser manuell data registrering i din bedrift med shop floor control. Du kan definere regler for fleksibel arbeidstid, samtidig som du opprettholder kontroll på total antall timer dine ansatte bruker på jobben, inkludert håndtering av overtid.
 • Generer lønnsdata basert på eksisterende informasjon, med betalingstyper og lønnsnivåer. Eksporter denne dataen til et eksternt lønnssytem for utbetaling og lønnslipp.
 • Få en oversikt over forventet tid for ferdigstilling av pågående jobber med sanntid informasjon.
 • Optimaliser din produksjonsplanlegging ved å teste materiell og kapasitetskrav basert på eksisterende ordre eller ulike scenarioer.
 • Kjør hovedplanlegging på tvers av lokasjoner ved å allokere lokasjoner til stykkliste nivåer eller ved å benytte deg av intercompany hovedplan.
 • Gi dine kunder realistiske leveransetider ved å kalkulere available-to-promise (ATP) leveransedatoer basert på tilgjengelig inventar og eksisterende produksjonsordre.
 • Planlegg produksjoner frem og bakover i tid med ulike datoer som startpunkt, basert på ledetider på rå materiell.
 • Med en grafisk oversikt (Gantt Chart) over produksjonsprosessen kan du enkelt replanlegge jobber ved å flytte dem i skjemaet.
 • Definer underleverandører som arbeidsstasjoner og automatiser generering av innkjøpsordre til underleverandører for å få bedre kontroll på produksjonsprosessen.
  Les mer om Microsoft Dynamics AX
Kvalitetskontroll (QA)
 • Effektiviser dine kvalitetsprosesser og benytt prosessene på flere transaksjonstyper som innkjøp, salg, karantene og produksjonsordre.
 • Forenkle kontroll av avviksprodukter og varer, definer behandlingstid, korriger problemer og knytt produksjonsoperasjoner til spesifikke oppgaver.
  Les mer om Microsoft Dynamics AX

Rapportering (BI)
 • Konverter dine data til forståelige rapporter som lar deg ta riktige beslutninger basert på sanntid informasjon.
 • Anlyser hvordan de ulike avdellingene leverer og påvirker resultatene i din bedrift, og oppdag områder for forbedring og benytt deg av muligheter som oppstår.
 • Gi dine ansatte tilgang til den informasjonen som er relevant for deres rolle, så de kan ta raske beslutninger, enkelt ta ut rapportere for deling i velkjente brukergrensesnitt, og følge med på KPIer som de måles på.
  Les mer om Microsoft Dynamics AX
Vedlikehold og service
 • Tilrettelegg for proaktivt vedlikehold av dine maskiner ved å automatisere planlegging av vedlikehold i din bedrift. Din produksjonsavdeling og prosjektleder kan ta høyde for planlagt nedetid, du unngår at maskiner bryter sammen, og det sikrer at reservedeler alltid finnes på lager til riktig tid.
 • Gi dine servicemedarbeidere tilgang til jobber fra deres mobile enheter slik at de kan føre timer, gjøre forespørsler på reservedeler og forbruk, og kan få en oversikt over sine jobber.
  Les mer om Columbus Enterprise Asset Management

 • Automatiser planlegging av servicejobber basert på lokasjon, verktøy og kapasitet. Du vil hele tiden ha en oversikt over planlagt vedlikehold, historikk på dine maskiner og kostnader assosiert med reparasjoner. Dine ansatte vil alltid ha en fullstendig oversikt over sine servicejobber.
 • Reduser kostnader og øk kapasiteten på lageret ditt ved å automatisere bestilling av reservedeler. Du vil da hele tiden planlegge dine bestillinger basert på forbruket ditt.
  Les mer om Columbus Asset Service Management

Integrasjon
 • Sikre at dine forretningsløsninger støtter dine prosesser ved å kontinuerlig vedlikeholde bedriftens datagrunnlag med en sentralisert, integrert tilgang til informasjon og prosesser.
  Les mer om Columbus Business Integration
Kundeservice
 • Tilrettelegg for en proaktiv oppfølging av dine kunder ved å samle alle saker i et sentralt arkiv som fungerer som en kunnskapsbase for å løse liknende supportsaker og kan brukes proaktivt i kommunikasjon mot andre kunder.
  Les mer om Microsoft Dynamics CRM

 • Automatiser dine returprosesser ved å kontrollere hvem som kan returnere varer, hvilke varer som kan returneres, og lokasjon for returnerte varer.
 • Effektiviser behandling av returer, ved å kategorisere returer.
  Les mer om Microsoft Dynamics AX
Engineering
 • Sikre at sluttproduktet blir riktig ved å automatisere konfigurasjonen av dine produkter. Det blir tatt hensyn til endringer i produktkonfigurasjonen.
 • Kontroller produksjonen av nye produktmodeller, og baser nye modeller på eldre produktmodeller.
  Les mer om Columbus Advanced Configurator

 • Optimaliser produktutvikling i din organisasjon ved å sikre integrasjon mellom ERP og PLM-løsning (Product Lifecycle Management).
 • Start innkjøp, produksjon og planlegging på deler av et produkt, mens andre deler fortsatt er under utvikling.
 • Få en oversikt over viktige produktspesifikasjoner og pakkekrav ved å spore endringer og dokumenter som omhandler er vare på dine produkter.
  Les mer om Columbus PLM Integrasjon
Compliance
 • Forenkle prosessen med å sikre overholdelse av regler og rutiner med en sentral base som gi deg en oversikt og lar deg kontrollere innhold i forretningsprosesser, interne kontroller og rapportering. Dine ansatte vil hele tiden ha en oversikt over interne regler og rutiner.
 • Benytt deg av en grafisk fremstilling av resultater av interne rutiner for å vise verdien for resten av organisasjonen.
  Les mer om Microsoft Dynamics AX

Innkjøp
 • Tilrettelegg for enklere innkjøp ved å automatisere din innkjøpsprosess med en arbeidsflyt som inkluderer RFPer, sammenligning og valg av leverandør, og integrerte kjøpsprosesser.
 • Ved å linke innkjøpsordre direkte til salgsordre vil din bedrift ha støtte for just-in-time innkjøp.
 • Opprett innkjøpsordre fra flere områder, inkludert produksjonsordre, salgsordre eller lager regler, med hovedplan.
  Les mer om Microsoft Dynamics AX
Lager
 • Automatiser lagerstyring i din bedrift ved å benytte deg av logikk og regler for inngående, etterfylling og utgående operasjoner på lageret ditt. Forhåndsdefinerte regler foreslår optimal plassering for plassering av varer, og kan generere optimale plukkruter når du mottar en ordre.
 • Spor varer gjennom hele verdikjeden ved å benytte serie- og batchnummer, du kan slå opp enhver vare eller lager dimensjon, slik at du alltid er oppdatert på din lagerbeholdning.
  Les mer om Microsoft Dynamics AX

 • Benytt deg av håndholdte enheter og strekkoder for håndtering av varer fra mottak til forsendelse der dine ansatte befinner seg, om det er på gulvet, lageret, en leveringsrampe eller en gaffeltruck.
  Les mer om Columbus Mobility 
Prosjekt
 • Optimaliser leveransen av dine prosjekter ved å planlegge basert på kapasitet på utstyr, verktøy, ansatte og underleverandører.
 • Spor fremgangen på dine varer gjennom hele produktets livssyklus. Dine ansatte kan splitte opp prosesser i mindre aktiviteter og overvåke aktiviteter som trenger ekstra oppfølging.
 • Få en oversikt over reelle og forpliktede kostnader, i tillegg til utestående budsjett tidlig i prosjektet  og spor alle elementer som påvirker prosjektet for å unngå kostnadsoverskridelser. Dine ansatte vil enkelt kunne følge med på KPIer som er relevante for deres rolle.
  Les mer om Columbus Advanced Project Management
Prosessoptimalisering
 • Sikre at din ERP-løsning støtter bedriftens strategi, mål og prosesser, og at roller og aktiviteter også er tilpasset bedriftens strategi og dermed jobber mot et felles mål.
 • Kontinuerlig modeller og test prosesser, roller og aktiviteter for å identifisere områder for forbedring og oppdag nye muligheter.
  Les mer om Columbus Rapid Value

 

Columbus Advanced Discrete Manufacturing

Les mer om vår bransjeløsning for prosjektorientert produksjon:

Advanced Discrete Manufacturing