Bransjeløsning for produksjon

Før musepilen over hvert felt for å lese mer.

Sliter du med å forutse og reagere på endringer i markedet og kundebehov? Mangler du automatisering i dine prosesser? Mangler du synergi og tilkobling i interne prosedyrer på tvers av lokasjoner?  Møt utfordringene med vår bransjeløsning for produksjon, Advanced Discrete Manufacturing for Microsoft Dynamics AX 2012.

Enterprise Asset Management
Planlegg for proaktivt vedlikehold av maskiner ved å automatisk trigge ditt vedlikholdssystem og planlegge nedetid, og dermed kan du ta høyde for vedlikehold i din planlegging. Du unngår at maskinene bryter sammen og får maksimert produktiviteten i bedriften din. Les mer her

Asset Service Management
Få en mer proaktiv leveranse av dine service jobber, med en oversikt over dine ressurser som tar hensyn til geografisk plassering, verktøy og kapasitet. Dine servicemedarbeider har hele tiden en oversikt over hvilke jobber de skal utføre.  Les mer her

Advanced Configurator

Tilrettelegg for enklere konfigurering av produkter i din bedrift med forhånds- definerte forretningsregler som automatisk sjekker relaterte forretningsregler når en parameter eller et spørsmål rundt konfigurasjon endres. Brukerne i din bedrift kan starte konfigurasjon fra et hvilket som helst steg i prosessen. Les mer her

Advanced Project Management
Optimaliser planlegging og leveranse av prosjekter med en oversikt over kapasiteten på utstyr, verktøy, ansatte og underleverandører. Du kan spore varer og fremgang gjennom hele produktets livssyklus, samt splitte opp prosesser i mindre prosjekter. Les mer her

PLM Integrasjon
Effektiviser produksjonen av ulike deler med muligheten til å frigjøre produkter fra hvor som helst i en kompleks stykkliste. Innkjøp, produksjon og planlegging av oppstart på deler av produktet kan startes opp mens andre deler fortsatt er under utvikling. Les mer her

Visual Project Planning
Analyser og løs kapasitetsproblemer raskere ved å gi prosjektledere i din bedrift tilgang til sanntids informasjon. Med automatisk varsling unngår du forsinkelser i produksjonen og innkjøp, samt at du får beskjed om problemer som kan oppstå og løse de før de oppstår. Les mer hereCommerce
 • Tilrettelegg for samhandling med kunder og leverandører via internett
 • Benytt deg av standard verktøy for rask implementering av nettbutikker/ forhandlerportaler 
 • Vis oppdatert informajon rundt produkt tilgjengelighet automatisk
 • Utveksle vare spesifikk dokumentasjon, innkjøp og leveranse informasjon med dine leverandører
 • Optimaliser din verdikjede ved gi dine leverandører tilgang til og muligheten til å oppdatere viktig informasjon
Shop Floor Control
 • Reduser manuell date registrering med automatisert innsamling av timer
 • Definer regler for fleksibel arbeidstid, samtidig som du får opprettholdt kontroll over totalt antall timer dine ansatte bruker på jobben, inkludert håndtering av overtid
 • Effektiviser dine shop floor operasjoner med rask registrering av sanntids produksjons-informasjon
 • Få en oversikt over forventet tid for ferdigstilling av pågående jobber
 • Bruk eksisterende informasjon for generere lønnsdata, med betalingstyper og lønnsnivåer. Eksporter denne dataen til et eksternt lønnssytem for utbetaling og lønnslipp
Quality Management
 • Benytt deg av full integrasjon for å håndtere kvalitets-prosesser og avvik
 • Benytt kvalitets-prosesser på flere, ulike transaksjonstyper, inkludert innkjøp, salg, karantene og produksjonsordre
 • Forenkle kvalitets-kontroll ved å sette opp og adminstrere testkrav, som spesifikasjoner, test lokasjoner, og nedbryttende testing
 • Forenkle kvalitets-styring for avviks-produkter og varer, som for eksempel skadede varer, med mulighet for å håndtere behandlingstid, raskt løse problemer, og knytte produksjons-aktiviteter til gjøremål
Sub Contract Management
 • Tilrettelegg for bedre samarbeid med underleverandører
 • Automatiser genereringen av innkjøpsordre til underleverandører når du har behov for deres tjenester
 • Inkluder leveranse dokumenter for rå materiell og arbeidsbeskrivelse (drift og ruting) til underleverandøren i ordren
 • Definer underleverandører som arbeidsstasjoner for å få bedre kontroll på produksjons-prosessen
Critical Data Reporting
 • Analyser elementene som påvirker bunnlinjen din med fleksible, tilpassede analyse verktøy
 • Tilby dine ansatte et enkelt administrasjons dashboard som fokuserer på viktig organisasjonsdata og trender, ved hjelp av forhåndsdefinerte data kuber tilgjengelig som standard
 • Benytt deg av andre Microsoft Office produkter som Excel for å endre og presentere data hentet direkte fra Dynamics AX databasen, f.eks. i et pivot tabell format
 • Gi alle dine ansatte tilgang til business intelligence med evnen til å opprette, endre, og dele standard og ad-hoc rapporter
Production Planning
 • Opprett flere planer for kortsiktig hoved-planlegging for å teste materiell og kapasitetskrav basert på eksisterende ordre eller ulike scenarioer
 • Kjør hoved-planlegging på tvers av lokasjoner ved å allokere lokasjoner til stykkliste nivåer, og ved å bruke intercompany hoved-planlegging
 • Kalkuler Available-to-promise (ATP) leveranse datoer basert på tilgjengelig inventar og eksisterende produksjonsordre
 • Planlegg produksjon frem- og bakover i tid med ulike datoer som startpunkter, basert på ledetider på rå materiell
 • Benytt deg av Gantt chart funksjonalitet for å gi en grafisk oversikt  over produksjons- prosessento. Re-planlegg jobber enkelt ved å flytte dem i skjemaet
Data Collection Technology
 • Benytt deg av håndholdte bærebare enheter for å støtte produksjon, kvalitets-kontroll og lager-styring
 • Benytt deg av strekkoder og/ eller  informasjon registrert via tastatur for å sikre enkel dataregistrering
 • Opprett skjemaer som kan brukes på hånd- holdte enheter, som kan fylles ut med en hånd ved hjelp av funksjonstaster, og som kan brukes av ansatte med liten eller ingen data- kunnskap
 • Presenter informasjon på en enkel og oversiktlig måte, uten behov for elementer som scrolle-felter, verktøylinjer eller grafikk 
Customer Services
 • Benytt deg av omfattende funksjonalitet for retur-håndtering for å kontrollere hvem som kan returnere varer, hvilke varer som kan returneres, og destinasjon for returnerte varer
 • Kategoriser returer basert på retur grunnlag eller metoder for disponering, spesifikke kostnader kan også kombineres med de ulike kategoriene
 • Treff og kommuniser med dine kunder via markedsautomatiserings verktøy
 • Benytt deg av kampanje adminstrerings-  teknikker for informere dine kunder og få tilbakemelding rundt produkter  og tjenester
Engineering Team
 • Tilrettelegg for full kontroll over Engineering endringsstyring kombinert med versjonsstyring av varer og stykklister
 • Håndter Engineering endringsordre med arbeidsflyt verktøy, som ruter relevant informasjon til riktige parter
 • Analyser viktige pakkekrav nedover i endringsprosessen, dvs. der ordre bruker gamle/ utdatere versjoner
 • Sorter og publiser alle viktige produkt spesifikasjoner og data i et format som er enkelt å navigere (inkludert HTML for intranett eller internett)
 • Tilrettelegg for integrasjon med spesialiserte PLM (product lifecycle management) applikasjoner
Compliance
 • Forenkle compliance med en sentral lokasjon for å se, håndtere, og kontrollere innhold i forretningsprosesser, interne kontroller, og rapportering
 • Gi enkel tilgang til all compliance-relatert informasjon og aktiviteter
 • Sørg for å sikre forretningsinformasjon med omfattende verktøy
 • Gi en grafisk fremstilling av effektiviteten av interne kontroller
 • Håndter gjøremål fra varsler eller arbeidsflyter
 • Spor dine gjøremål i applikasjonen automatisk, for enhver forretningsprosess
Procurement Planning
 • Strømlinjeforme innkjøp med en ende-til-ende prosess som inkluderer forespørsler på tilbud (RFPs), sammenlikning og valg av leverandør, og integrerte innkjøps-prosesser (arbeidsflyt)
 • Definer arbeidsflyter som kontrollerer kjøpsrekvisisjons prosessen før kjøpsrekvisisjonen er akseptert og en innkjøpsordre genereres og sendes til leverandøren
 • Generer innkjøpsordre fra ulike områder, inkludert produksjons- ordre, salgsordre, eller lagerbeholdnings regler (hoved-planlegging)
 • Opprett innkjøpsordre med direkte linker til salgsordre for å støtte just-in-time innkjøp
Inventory Management
 • Bruk vare dimensjoner for å beskrive og kntrollere produkt egenskaper
 • Oppretthold en sentralisert kontroll på alle område parametere fra enhver lokasjon, om det skulle være område-spesifikk eller bedriftsspesifikk, inkludert lagerbeholdning, stykklister, ruting, og profit-/ loss dimensjoner
 • Spor varer gjennom hele verdikjeden med serie- og batchnummer 
 • Hold deg oppdatert på din lager-beholdning ved å slå opp enhver vare eller lager dimensjon, eller en kombinasjon av disse
Project Planning & Tracking
 • Spor tid og materiell konsumert på et eksternt eller internt prosjekt, med mulighet for å måle utnyttelsesgrad
 • Spesifiser tid og materiell for fakturering, samtidig som du opprettholder salgspriser, kostnader på varer og timer, og sammenlikner reel cash flow med budsjettert cash flow
 • Administrer prosjekt kostnader ved å legge sammen reele kostnader, forpliktede kostnader, og utestående budsjett for å få en oversikt over totale forventede kostnader
 • Få tidlig insikt i prosjekt-basert produksjon ved å vedkjenne faktiske kostnader for å unngå potensielle kostnads- overskridelser
 • Spor prosjektbaserte innkjøpsordre, prosjektbaserte rekvisisjoner, og prosjektkrav til tilbud for å håndtere kostnader og overskridelser
Warehouse Management
 • Automatiser håndtering av materiell på lageret ditt
 • Benytt deg av logikk og regler  for inngående, etterfylling og utgående operasjoner på lageret ditt
 • Benytt deg av forhåndsdefinerte regler som foreslår optimal plassering for lagring av varer på vareutskriften
 • Benytt deg av forhåndsdefinerte regler for å generere optimale plukkruter når du mottar en bestilling
 • Benytt deg av støtte for grunnleggende radio frequency identification (RFID) integrasjonsscenarios med sentrale forretningsprosesser
Supply Chain Management
 • Benytt deg av funksjonalitet som lar deg automatisere prosessen rundt verdikjedeplanlegging
 • Sett opp systemet slik at det automatisk kontrollerer kreditt-grenser, kundekonto informasjon, og lager-beholdnings nivåer, slik at du alltid kan gi kunden sanntids informasjon
 • Optimaliser verdikjeden din ved å gi dine kunder og leverandører tilgang til og muligheten til å endre viktig informasjon via internett
 • Utvikle dine forretningsrelasjoner med detaljerte handelsavtaler som inkluderer kunde-, leverandør-, eller vare spesifikke priser og rabatter i alle valutaer
 • Hent priser og rabatter automatisk når du registrerer en bestilling - definer aktive 'fra' og 'til' datoer på prisene på varer og til kunder

 

Kontakt oss
Har du spørsmål rundt vår bransjeløsning for produksjon? Fyll ut kontaktskjemaet, så kontakter vi deg.