Bransjeløsning for prosjektorientert produksjon (basert på Microsoft Dynamics AX)

Før musepilen over hvert felt for å lese mer.

Sliter du med å forutse og reagere på endringer i markedet og kundebehov? Mangler du automatisering i dine prosesser? Mangler du synergi og tilkobling i interne prosedyrer på tvers av lokasjoner?  Møt utfordringene med vår bransjeløsning for prosjektorientert produksjon, Advanced Discrete Manufacturing for Microsoft Dynamics AX 2012. Les mer om løsningen her.
eCommerce
 • Tilrettelegg for samhandling med kunder og leverandører via internett
 • Benytt deg av standard verktøy for rask implementering av nettbutikker/ forhandlerportaler 
 • Vis oppdatert informajon rundt produkt tilgjengelighet automatisk
 • Utveksle vare spesifikk dokumentasjon, innkjøp og leveranse informasjon med dine leverandører
 • Optimaliser din verdikjede ved gi dine leverandører tilgang til og muligheten til å oppdatere viktig informasjon
Shop Floor Control
 • Reduser manuell date registrering med automatisert innsamling av timer
 • Definer regler for fleksibel arbeidstid, samtidig som du får opprettholdt kontroll over totalt antall timer dine ansatte bruker på jobben, inkludert håndtering av overtid
 • Effektiviser dine shop floor operasjoner med rask registrering av sanntids produksjons-informasjon
 • Få en oversikt over forventet tid for ferdigstilling av pågående jobber
 • Bruk eksisterende informasjon for generere lønnsdata, med betalingstyper og lønnsnivåer. Eksporter denne dataen til et eksternt lønnssytem for utbetaling og lønnslipp
Quality Management
 • Benytt deg av full integrasjon for å håndtere kvalitets-prosesser og avvik
 • Benytt kvalitets-prosesser på flere, ulike transaksjonstyper, inkludert innkjøp, salg, karantene og produksjonsordre
 • Forenkle kvalitets-kontroll ved å sette opp og adminstrere testkrav, som spesifikasjoner, test lokasjoner, og nedbryttende testing
 • Forenkle kvalitets-styring for avviks-produkter og varer, som for eksempel skadede varer, med mulighet for å håndtere behandlingstid, raskt løse problemer, og knytte produksjons-aktiviteter til gjøremål
Sub Contract Management
 • Tilrettelegg for bedre samarbeid med underleverandører
 • Automatiser genereringen av innkjøpsordre til underleverandører når du har behov for deres tjenester
 • Inkluder leveranse dokumenter for rå materiell og arbeidsbeskrivelse (drift og ruting) til underleverandøren i ordren
 • Definer underleverandører som arbeidsstasjoner for å få bedre kontroll på produksjons-prosessen
Critical Data Reporting
 • Analyser elementene som påvirker bunnlinjen din med fleksible, tilpassede analyse verktøy
 • Tilby dine ansatte et enkelt administrasjons dashboard som fokuserer på viktig organisasjonsdata og trender, ved hjelp av forhåndsdefinerte data kuber tilgjengelig som standard
 • Benytt deg av andre Microsoft Office produkter som Excel for å endre og presentere data hentet direkte fra Dynamics AX databasen, f.eks. i et pivot tabell format
 • Gi alle dine ansatte tilgang til business intelligence med evnen til å opprette, endre, og dele standard og ad-hoc rapporter
Production Planning
 • Opprett flere planer for kortsiktig hoved-planlegging for å teste materiell og kapasitetskrav basert på eksisterende ordre eller ulike scenarioer
 • Kjør hoved-planlegging på tvers av lokasjoner ved å allokere lokasjoner til stykkliste nivåer, og ved å bruke intercompany hoved-planlegging
 • Kalkuler Available-to-promise (ATP) leveranse datoer basert på tilgjengelig inventar og eksisterende produksjonsordre
 • Planlegg produksjon frem- og bakover i tid med ulike datoer som startpunkter, basert på ledetider på rå materiell
 • Benytt deg av Gantt chart funksjonalitet for å gi en grafisk oversikt  over produksjons- prosessento. Re-planlegg jobber enkelt ved å flytte dem i skjemaet
Data Collection Technology
 • Benytt deg av håndholdte bærebare enheter for å støtte produksjon, kvalitets-kontroll og lager-styring
 • Benytt deg av strekkoder og/ eller  informasjon registrert via tastatur for å sikre enkel dataregistrering
 • Opprett skjemaer som kan brukes på hånd- holdte enheter, som kan fylles ut med en hånd ved hjelp av funksjonstaster, og som kan brukes av ansatte med liten eller ingen data- kunnskap
 • Presenter informasjon på en enkel og oversiktlig måte, uten behov for elementer som scrolle-felter, verktøylinjer eller grafikk 
Customer Services
 • Benytt deg av omfattende funksjonalitet for retur-håndtering for å kontrollere hvem som kan returnere varer, hvilke varer som kan returneres, og destinasjon for returnerte varer
 • Kategoriser returer basert på retur grunnlag eller metoder for disponering, spesifikke kostnader kan også kombineres med de ulike kategoriene
 • Treff og kommuniser med dine kunder via markedsautomatiserings verktøy
 • Benytt deg av kampanje adminstrerings-  teknikker for informere dine kunder og få tilbakemelding rundt produkter  og tjenester
Engineering Team
 • Tilrettelegg for full kontroll over Engineering endringsstyring kombinert med versjonsstyring av varer og stykklister
 • Håndter Engineering endringsordre med arbeidsflyt verktøy, som ruter relevant informasjon til riktige parter
 • Analyser viktige pakkekrav nedover i endringsprosessen, dvs. der ordre bruker gamle/ utdatere versjoner
 • Sorter og publiser alle viktige produkt spesifikasjoner og data i et format som er enkelt å navigere (inkludert HTML for intranett eller internett)
 • Tilrettelegg for integrasjon med spesialiserte PLM (product lifecycle management) applikasjoner
Compliance
 • Forenkle compliance med en sentral lokasjon for å se, håndtere, og kontrollere innhold i forretningsprosesser, interne kontroller, og rapportering
 • Gi enkel tilgang til all compliance-relatert informasjon og aktiviteter
 • Sørg for å sikre forretningsinformasjon med omfattende verktøy
 • Gi en grafisk fremstilling av effektiviteten av interne kontroller
 • Håndter gjøremål fra varsler eller arbeidsflyter
 • Spor dine gjøremål i applikasjonen automatisk, for enhver forretningsprosess
Procurement Planning
 • Strømlinjeforme innkjøp med en ende-til-ende prosess som inkluderer forespørsler på tilbud (RFPs), sammenlikning og valg av leverandør, og integrerte innkjøps-prosesser (arbeidsflyt)
 • Definer arbeidsflyter som kontrollerer kjøpsrekvisisjons prosessen før kjøpsrekvisisjonen er akseptert og en innkjøpsordre genereres og sendes til leverandøren
 • Generer innkjøpsordre fra ulike områder, inkludert produksjons- ordre, salgsordre, eller lagerbeholdnings regler (hoved-planlegging)
 • Opprett innkjøpsordre med direkte linker til salgsordre for å støtte just-in-time innkjøp
Inventory Management
 • Bruk vare dimensjoner for å beskrive og kntrollere produkt egenskaper
 • Oppretthold en sentralisert kontroll på alle område parametere fra enhver lokasjon, om det skulle være område-spesifikk eller bedriftsspesifikk, inkludert lagerbeholdning, stykklister, ruting, og profit-/ loss dimensjoner
 • Spor varer gjennom hele verdikjeden med serie- og batchnummer 
 • Hold deg oppdatert på din lager-beholdning ved å slå opp enhver vare eller lager dimensjon, eller en kombinasjon av disse
Project Planning & Tracking
 • Spor tid og materiell konsumert på et eksternt eller internt prosjekt, med mulighet for å måle utnyttelsesgrad
 • Spesifiser tid og materiell for fakturering, samtidig som du opprettholder salgspriser, kostnader på varer og timer, og sammenlikner reel cash flow med budsjettert cash flow
 • Administrer prosjekt kostnader ved å legge sammen reele kostnader, forpliktede kostnader, og utestående budsjett for å få en oversikt over totale forventede kostnader
 • Få tidlig insikt i prosjekt-basert produksjon ved å vedkjenne faktiske kostnader for å unngå potensielle kostnads- overskridelser
 • Spor prosjektbaserte innkjøpsordre, prosjektbaserte rekvisisjoner, og prosjektkrav til tilbud for å håndtere kostnader og overskridelser
Warehouse Management
 • Automatiser håndtering av materiell på lageret ditt
 • Benytt deg av logikk og regler  for inngående, etterfylling og utgående operasjoner på lageret ditt
 • Benytt deg av forhåndsdefinerte regler som foreslår optimal plassering for lagring av varer på vareutskriften
 • Benytt deg av forhåndsdefinerte regler for å generere optimale plukkruter når du mottar en bestilling
 • Benytt deg av støtte for grunnleggende radio frequency identification (RFID) integrasjonsscenarios med sentrale forretningsprosesser
Supply Chain Management
 • Benytt deg av funksjonalitet som lar deg automatisere prosessen rundt verdikjedeplanlegging
 • Sett opp systemet slik at det automatisk kontrollerer kreditt-grenser, kundekonto informasjon, og lager-beholdnings nivåer, slik at du alltid kan gi kunden sanntids informasjon
 • Optimaliser verdikjeden din ved å gi dine kunder og leverandører tilgang til og muligheten til å endre viktig informasjon via internett
 • Utvikle dine forretningsrelasjoner med detaljerte handelsavtaler som inkluderer kunde-, leverandør-, eller vare spesifikke priser og rabatter i alle valutaer
 • Hent priser og rabatter automatisk når du registrerer en bestilling - definer aktive 'fra' og 'til' datoer på prisene på varer og til kunder

 

Columbus Advanced Discrete Manufacturing

Les mer om vår bransjeløsning for prosjektorientert produksjon:

Advanced Discrete Manufacturing