Fullintegrert produksjonløsning basert på Microsoft Dynamics AX

Med Columbus Manufacturing får du en fullverdig, integrert løsning som støtter alle de ulike prosessene i din verdikjede. Våre eksperter har lang erfaring med å hjelpe bedrifter innenfor prosjektorientert produksjon med å optimalisere og strømlinjeforme deres prosesser og forretningsdrift. Vi hjelper deg å se områder for forbedring, oppdage nye muligheter og tar ansvar for å drive endringsprosessen slik at din bedrift blir mer konkurransedyktig i markedet. Før musepilen over hvert felt for å lese mer.

Salg, netthandel og kampanjer
 • Gi dine ansatte tilgang til omfattende informasjon og funksjonalitet for å opprette salgsordre og tilbud fra et og samme område. Dine selgere kan enkelt sortere på sine salgsordre/tilbud for å forenkle kundeoppfølgingen.
  Les mer om salg i Microsoft Dynamics AX
 • Tilrettelegg for en bedre og mer målrettet kommunikasjon med dine kunder ved å spore alle kampanje- og salgsaktiviteter du gjennomfører mot dine kunder.
 • En felles base med full historikk på dine kunder lar deg raskere oppdage muligheter for kryss- og oppsalg på eksisterende kunder, og øker konverteringsraten på dine markedskampanjer.
  Les mer om salg og kampanjer i Microsoft Dynamics CRM
 • Planlegg, gjennomfør og mål kampanjer på tvers av kanaler, fra start til slutt.
  Les mer om kampanjer i Microsoft Dynamics Marketing
 • Lytt til dine kunder og overvåk hvilken informasjon som finnes om din bedrift i digitale flater. Konverter disse dataene til nyttig informasjon som hjelper deg å spisse dine kampanjer.
  Les mer om sosiale medier i Microsoft Social Listening
 • Reduser kostnader forbundet med tradisjonelt salg ved å inkludere netthandel som en ny inntektskilde, dine salgsansatte vil få frigjort tid som de kan bruke der det virkelig utgjør en forskjell for kunden.
 • Knytt tettere forbindelse med dine kunder og leverandører ved å gi tilgang til å bestille produkter, bekrefte ordre, se status på leveranser, gi vurderinger osv. online.
 • Nå nye potensielle kunder og kundesegmenter med nye produkter, og styrk tilstedeværelsen av bedriftens merkevare ved å demonstrere bedriftens kompetanse.
 • Sikre en god kundeopplevelse med en fullintegrert netthandelsløsning.
  Les mer om netthandel i Columbus eCom
Produksjon
 • Håndter alle typer produksjon; serie, ordre, prosjektorientert, prosess og Kanban samtidig.
 • Automatiser datafangst av tid og materiell i produksjonen og gi dine ansatte oversikt over hvilke produksjoner som skal gjennomføres, vareforbruk som er planlagt, måling av tid og tilbakemelding rundt faktisk forbruk av materiell.
 • Få en oversikt over forventet tid for ferdigstilling av pågående jobber med sanntid informasjon. Gi dine kunder realistiske leveransetider ved å kalkulere available-to-promise (ATP) leveransedatoer basert på tilgjengelig inventar og eksisterende produksjonsordre.
 • Optimaliser din produksjonsplanlegging ved å teste materiell og kapasitetskrav basert på eksisterende ordre eller ulike scenarioer. Planlegg produksjoner frem og bakover i tid med ulike datoer som startpunkt, basert på ledetider på rå materiell.
 • Ta hensyn til planlagt vedlikehold på dine maskiner og tilgjengelig kapasitet i din produksjon, ved å ta ut maskiner som ikke er tilgjengelig som ressurs. Alle dine ansatte vil hele tiden ha en oppdatert oversikt over tilgjengelige ressurser. Les mer om vedlikehold
 • Kjør hovedplanlegging på tvers av lokasjoner.
 • Med en grafisk oversikt (Gantt Chart) over produksjonsprosessen kan du enkelt replanlegge jobber ved å flytte dem i skjemaet.
 • Automatiser generering av innkjøpsordre til underleverandører for å få bedre kontroll på produksjonsprosessen.
  Les mer om produksjon i Microsoft Dynamics AX
Kvalitetskontroll (QA)
 • Effektiviser dine kvalitetsprosesser og benytt prosessene på flere transaksjonstyper som innkjøp, salg, karantene og produksjonsordre.
 • Forenkle kontroll av avviksprodukter og varer, definer behandlingstid, korriger problemer og knytt produksjonsoperasjoner til spesifikke oppgaver.
  Les mer om Microsoft Dynamics AX
Rapportering (BI)
 • Konverter dine data til forståelige rapporter som er tilpasset ulike roller i din virksomhet. Operasjonelle roller som har fokus på spesifikke daglige oppgaver som gjentas flere ganger i løpet av en dag har behov for informasjon som hjelper de å gjennomføre disse oppgavene. Taktiske roller som gjerne har fokus på team, en avdeling eller en prosess har behov for måltall som er mer rettet mot fellesskapet, gjerne målt opp mot andre tidsperioder for å se utvikling i prosesser eller team. Også har du strategiske roller som har fokus på virksomhetens langvarige målsetninger og trender.
  Les mer om rapportering i Microsoft Dynamics AX
  Les mer om Columbus Business Intelligence
Vedlikehold, service og utleie
 • Opprett serviceavtaler og serviceabonnement, håndter serviceordre og kundeforespørsler og behandle og analyser leveringen av virksomhetens tjenester til kunder for å sikre at leveransen oppfyller kundens forventninger.
 • Få en oversikt over dine ressurser, hvilke er tilgjengelig, hvilke ressurser skal brukes på en servicejobb, hvordan skal disse ressursene faktureres kunden osv. Serviceordre gir deg informasjon om estimert tidsforbruk på serviceteknikeren, type servicer/reparasjon som skal utføres, detaljer om det som skal repareres, hvilke verktøy og reservedeler som må være med på oppdraget og en oversikt over utgifter og gebyrer som er knyttet til reparasjonen.
  Les mer om service og utleie i Microsoft Dynamics AX
 • Tilrettelegg for proaktivt vedlikehold av ditt og kunders utstyr ved å automatisere planlegging av vedlikehold. Produksjon og prosjektavdelingen kan ta høyde for planlagt nedetid, du unngår at maskiner bryter sammen, forlenger levetiden på utstyr og det sikrer at reservedeler alltid finnes på lager til riktig tid.
  Les mer om Columbus Enterprise Asset Management
 • Automatiser planlegging av servicejobber basert på lokasjon, verktøy og kapasitet. Du vil hele tiden ha en oversikt over planlagte jobber, utstyrshistorikk og kostnader assosiert med reparasjoner.
 • Reduser kostnader og øk kapasiteten på lageret ditt ved å automatisere bestilling av reservedeler og planlegge dermed dine bestillinger basert på forbruket ditt.
  Les mer om Columbus Asset Service Management
 • Gi dine servicemedarbeidere tilgang til jobber fra deres mobile enheter slik at de kan føre timer, gjøre forespørsler på reservedeler og forbruk, registrere og dokumentere oppdrag og kan få en oversikt over sine jobber.
  Les mer om Columbus Mobile Service
  Les mer om Columbus Mobile Time and Expense
Integrasjon
 • Sikre at dine forretningsløsninger støtter dine prosesser ved å kontinuerlig vedlikeholde bedriftens datagrunnlag med en sentralisert, integrert tilgang til informasjon og prosesser.
  Les mer om Columbus Business Integration
Kundeservice
 • Tilrettelegg for en proaktiv oppfølging av dine kunder ved å samle alle saker i et sentralt arkiv som fungerer som en kunnskapsbase for å løse liknende supportsaker og kan brukes proaktivt i kommunikasjon mot andre kunder.
  Les mer om Microsoft Dynamics CRM
 • Automatiser dine returprosesser ved å kontrollere hvem som kan returnere varer, hvilke varer som kan returneres, og lokasjon for returnerte varer.
 • Effektiviser behandling av returer ved å kategorisere de.
  Les mer om Microsoft Dynamics AX
Engineering/Produkt
 • En vare kan inneholde en hel del informasjon, det spiller ingen rolle om det er en skrue eller maskin, alle varer håndteres fra samme område. Det som skiller varene er hvordan produktet defineres. For mer kompliserte varer, som f.eks. en maskin, kan man opprette ulike nivåer på en vare for å få med all informasjon om varen.
 • Velg mellom elementer som lager dimensjoner (hvordan vil du lagerføre artikkelen), sporingsdimensjoner (har du behov for å spore produktene tilbake til leverandøren med batch nummer eller serie nummer), versjon (håndter ulike versjoner av ett produkt og opprett endringsordre på produkter), stykklister (hvilke deler består produktet av), og enhets betegnelse/konvertering (du kan definere ulike enhetsbetegnelser for innkjøp og salg).
  Les mer om produkt i Microsoft Dynamics AX
 • Automatiser og forenkle prosessen rundt konfigurering av dine produkter, tjenester, prosjekter og tilbud med predefinerte regler og en webbasert konfigurasjonsløsning.
 • Kontroller produksjonen av nye produktmodeller, og baser nye modeller på eldre produktmodeller.
  Les mer om Columbus Advanced Configurator
 • Optimaliser produktutvikling i din organisasjon ved å sikre integrasjon mellom ERP og PLM (Product Lifecycle Management).
 • Gi Engineering innsyn i hvordan endringer og designvalg påvirker kostnader og tidsplaner slik at de kan ta høyde for dette i sin utvikling.
 • Utvid revisjonsstyring i din bedrift og få bedre kontroll og økt innsikt i endringer som oppstår under planlegging og produksjon slik at du ser hvilke produkter og deler som påvirkes.
 • Søk opp produkter, og baser nye produkter på tidligere versjoner. Start innkjøp, produksjon og planlegging på deler av et produkt, mens andre deler fortsatt er under utvikling.
  Les mer om Columbus Product Engineering og PLM Integrasjon
Compliance
 • Forenkle prosessen med å sikre overholdelse av regler og rutiner med en sentral base som gir en oversikt og lar deg kontrollere innhold i forretningsprosesser, interne kontroller og rapportering. Dine ansatte vil hele tiden ha en oversikt over interne regler og rutiner.
 • Benytt deg av en grafisk fremstilling av resultater av interne rutiner for å vise verdien for resten av organisasjonen.
  Les mer om Microsoft Dynamics AX
Innkjøp
 • Ved å linke innkjøpsordre direkte til salgsordre vil din bedrift ha støtte for just-in-time innkjøp.
 • Tilrettelegg for enklere innkjøp ved å automatisere din innkjøpsprosess med en arbeidsflyt som inkluderer RFPer, sammenligning og valg av leverandør, og integrerte kjøpsprosesser.
 • Opprett innkjøps- og salgsordre fra flere områder basert på behov. Innkjøpsordre kan opprettes fra salgsordre, du kan opprette salgsordre med direkte levering hvilket betyr at innkjøpsordren sendes direkte til kunden. Du kan beregne forventet varebehov gjennom hovedplan, planlagt ordre bekreftes så av brukerne, når disse er bekreftet opprettes en innkjøpsordre. En salgsordre kan også opprettes basert på en service avtale med kunden eller opprett innkjøps- og salgsordre for ett prosjekt. Dersom du velger sistnevnte vil ordrene ha en direkte knytning til prosjektet og alle kostnader/inntekter kan dermed knyttes mot prosjektet.
  Les mer om innkjøp i Microsoft Dynamics AX
Logistikk
 • Håndter avanserte lagerprosesser som plukking, plukkruter, staging av varer og forsendelser, og benytt håndterminaler i alle lagerprosesser som varemottak, vareplukking, varetelling, lagerflytting osv.
 • Automatiser lagerstyring i din bedrift ved å benytte deg av logikk og regler for inngående, etterfylling og utgående operasjoner på lageret ditt. Forhåndsdefinerte regler foreslår optimal plassering for plassering av varer, og kan generere optimale plukkruter når du mottar en ordre.
 • Spor varer gjennom hele verdikjeden ved å benytte serie- og batchnummer, du kan slå opp enhver vare eller lager dimensjon, slik at du alltid er oppdatert på din lagerbeholdning.
 • Definer hver geografiske lagerlokasjon som en site, som kan inneholde et eller flere lager. Utenom standard lager kan du definer karantenelager, transittlager og lokasjoner.
  Les mer om logistikk i Microsoft Dynamics AX
 • Benytt deg av håndholdte enheter og strekkoder for håndtering av varer fra mottak til forsendelse der dine ansatte befinner seg, om det er på gulvet, lageret, en leveringsrampe eller en gaffeltruck.
  Les mer om Columbus Mobility 
Prosjekt
 • Få full sporbarhet og oversikt over dine prosjekter med detaljerte rapporter som gir et nøyaktig bilde av økonomien, fakturering og prosesser slik at du kan gjennomføre en lønnsomhetsanalyse av virksomhetens prosjekter.
 • Planlegg dine prosjekter fra tilbud til produksjon, leveranse, reparasjoner og service med full kontroll på ressursstyringen langs hele prosjektets livssyklus.
  Les mer om prosjekt i Microsoft Dynamics AX
 • Optimaliser leveransen av dine prosjekter ved å planlegge basert på kapasitet på utstyr, verktøy, ansatte og underleverandører.
 • Spor fremgangen på dine varer gjennom hele produktets livssyklus. Dine ansatte kan splitte opp prosesser i mindre aktiviteter og overvåke aktiviteter som trenger ekstra oppfølging.
 • Få en oversikt over reelle og forpliktede kostnader, i tillegg til utestående budsjett tidlig i prosjektet og spor alle elementer som påvirker prosjektet for å unngå kostnadsoverskridelser. Dine ansatte vil enkelt kunne følge med på KPIer som er relevante for deres rolle.
  Les mer om Columbus Advanced Project Management
 • Gi dine prosjektleder tilgang til sanntid informasjon, slik at de raskt kan analysere og løse kapasitetsproblemer.
  Les mer om Columbus Visual Project Planning
Prosessoptimalisering
 • Sikre at din ERP-løsning støtter bedriftens strategi, mål og prosesser, og at roller og aktiviteter også er tilpasset bedriftens strategi og dermed jobber mot et felles mål.
 • Kontinuerlig modeller og test prosesser, roller og aktiviteter for å identifisere områder for forbedring og oppdag nye muligheter.
  Les mer om Columbus Rapid Value
Økonomi
 • Få full oversikt og kontroll på inngående og utgående fakturaer og virksomhetens budsjetter, og benytt deg av finansdimensjoner for å forbedre økonomistyringen i virksomheten din.
 • Benytt deg av elektronisk håndtering av inngående fakturaer for å optimalisere og få bedre kontroll på inngående fakturaer. Kostnad per faktura som behandles er ofte høy i de fleste virksomheter. Det er utelukkende økonomi avdelingen som sliter med å holde kontroll på hvor fakturaer befinner seg til enhver tid og som må purre på godkjennerne for å få faktura avklart innen forfallsdato. En god løsning på dette er å gi økonomiavdelingen et verktøy som lar de spore alle fakturaene, med innebygget rutiner for purring og et brukervennlig grensesnitt for godkjennerne å jobbe i.
 • Du kan velge å fakturere via salgsordre og fritekstfaktura, begge disse er tilknyttet funksjon for purring/renteberegning. Ved betalingsbetingelser som ikke blir overholdt, kan det legges inn stopp for fakturering, for ordre, eller følgeseddeloppdatering. Du vil også kunne legge inn kommunikasjon / vedlegg fra kunder og knytte disse til ulike dokumenter/områder.
 • Forbedre økonomistyringen i din virksomhet ved hjelp av et ubegrenset antall finansdimensjoner og forbedringer innen arbeidsflytdrevne prosesser, budsjettkontroll, innkreving av utestående og mye mer.
  Les mer om økonomi i Microsoft Dynamics AX
  Les mer om online timeregistrering i ColumbusTMS
Lønn og HR
 • Tilrettelegg for enklere håndtering av lønn til dine ansatte og kartlegg kompetanse og egenskaper på dine ansatte slik at du kan finne riktig ansatt for en jobb, oppdage områder der du må rekruttere og definere en utviklingsplan for de ansatte.
 • Automatiser timeregistrering og reduser manuell data registrering i din bedrift med shop floor control. Du kan definere regler for fleksibel arbeidstid, samtidig som du opprettholder kontroll på total antall timer dine ansatte bruker på jobben, inkludert håndtering av overtid. Generer lønnsdata basert på eksisterende informasjon, med betalingstyper og lønnsnivåer. Eksporter denne dataen til et eksternt lønnssystem for utbetaling og lønnslipp.
 • Få en oversikt over alle nåværende ansatte, tidligere ansatte og ansatte som ikke har startet. Ved å samle mest mulig informasjon om alle ansatte får både personalavdelingen og andre avdelinger som bruker ansatte i hverdagen en god oversikt som kan brukes for å velge riktig ansatt i f.eks. produksjon eller prosjekt.
  Les mer om lønn og HR i Microsoft Dynamics AX
  Les mer om online timeregistrering i ColumbusTMS
Grensesnitt, roller og sikkerhet
 • Tilrettelegg for god samhandling mellom ulike funksjoner i virksomheten gjennom hele leveranseprosessen og sikre oppfølging av ettermarked med arbeidsflyter som automatiserer prosesser og brukervennlige grensesnitt som er tilpasset spesifikke roller i din virksomhet som kun viser relevant informasjon.
 • Spor alle endringer som gjøres i systemet med en fleksibel databaselogg slik at du kan loggføre nye oppføringer, endring og sletting av oppføringer og velge om man skal ta vare på alle endringene eller bare endringer av enkelte felter. Med opp imot 100 sikkerhetsroller med forhåndsdefinerte rettigheter som bestemmer sikkerhetsnivået til en bruker har du full kontroll på hvilke brukere som kan gjøre hva i systemet ditt.
  Les mer om roller og sikkerhet i Microsoft Dynamics AX
Priser og rabatter
 • Få kontroll på priser og rabatter fra leverandører og til kunder ved hjelp av forretningsavtaler, som rett og slett er en mer spesifikk angivelse av priser og rabatter. Det vil si at du kan definere pris og/eller rabatt helt ned på den enkelte vares konfigurasjon kombinert med kunde/leverandør. Du kan også definere dette på gruppenivå for kunder/leverandører eller angi priser generelt.
 • Forretningsavtaler benyttes som nevnt for å spesifisere priser og rabatter spesifikt. Samme funksjonaliteten gjelder for priser til kunder og priser fra leverandører. Det er en rekke kriterier som kan knyttes til pris/rabattspesifikasjon; dato, valuta, enhet, vare, kunde, site/lager, rabatter og slagspriser.
  Les mer om priser og rabatter i Microsoft Dynamics AX

Columbus Advanced Discrete Manufacturing

Les mer om vår bransjeløsning for prosjektorientert produksjon:

Advanced Discrete Manufacturing