Tilbage til blog

Få bedre omkostningsstyring og prissætning på fødevarer

27 september, 2017
27. september 2017

Vi har samlet svarene på ofte stillede spørgsmål om hvordan I sikrer profitabilitet i jeres fødevarevirksomheds omkostningsstyring, prissætning og marginer. Disse svar vil hjælpe jer med at få en ide om hvad I kan opnå med den nyeste teknologi.

For fødevarevirksomheder har arbejdet med omkostningsstyring, prissætning og marginer ingen ende. Det kræver konstante opdateringer og en høj grad af ledelsesstyring. Der er ofte tale om laver marginer og korte holdbarhedstider, der stiller høje krav til effektiv lagerstyring. Cloud-baserede ERP- og analytics-løsninger kan reducere kompleksiteten i arbejdet og øge sandsynligheden for succes.

Nogle virksomheder bruger ERP systemer med både økonomi- og driftsfunktioner. Andre har deres økonomi- og driftsfunktioner i separate systemer. Hvad er bedst?

Når I skal træffe beslutninger, som kan påvirke omkostninger, priser og marginer, er det ideelt med komplet transparens i jeres virksomhedsprocesser. I den forbindelse har I en række basale muligheder. I kan tilgå adskillige systemer og tage alle de vigtige fakta i betragtning. I kan også vælge at bygge integrationer så I kan lave finansielle rapporter på en mere centraliseret måde. Og endelig kan I implementere et ERP system som hjælper jer med håndtere økonomifunktioner, integrerer med andre systemer og også forbinder andre driftsprocesser.

Desto lettere I kan basere jeres afrapportering og beslutninger på et komplet billede af alle forretningsforhold, desto bedre kan I minimere risici og opretholde profitabilitet i jeres omkostningsstyring, prissætning, marginer og salgsfremstød. Et forbundet ERP system, som er tilpasset til jeres forretningsprocesser, er derfor sandsynligvis det bedste valg for jer.

Hvilke værktøjer og ressourcer anbefaler I til at håndtere omkostningsstyring og marginer?

I får det mest moderne og brugervenlige ERP og CRM med Microsoft Dynamics 365 i Azure skyen. Med det kan I udføre alle nødvendige funktioner i håndteringen af omkostningsstyring, marginer og prissætning, herunder brugerdefinerede prissætningspolitikker for større distributører eller kunder. I kan ligeledes opsætte avancerede modeller for omkostningsberegning, som kan medtage alle de elementer der er nødvendige, for at få et totalt overblik over eksempelvis varens kostpris, leverandørspecifikke omkostninger som fragt og gebyrer, ordrespecifikke håndteringsomkostninger og varespecifikke omkostninger som modtagekontrol og analyser.

Med Microsoft Dynamics 365’s CRM-funktioner kan I evaluere jeres marketingkampagner, salgsfremstød og -resultater, og justere eller gentage efter behov. Power BI, Azure Analysis Services og Machine Learning er nogle af de Business Intelligence-værktøjer, som er tilgængelige med Azure. De kan tilføre Microsoft Dynamics 365 databaseret viden om supply chain og markedet, som kan påvirke de beslutninger, som har indflydelse på jeres omkostningsstyring, og analysere de faktiske omkostninger mod de forkalkulerede, for konstant at være på forkant med udviklingen i kostpriserne.

Er ERP i skyen bedre til at håndtere omkostningsstyring end on-premise ERP?

Det er meget nemmere at opbevare og behandle store mængder data i skyen. Hvis I desuden har brug for at give jeres medarbejdere i marken eller partnere i jeres supply chain sikker adgang til dele af jeres data og rapporteringsværktøjer, kan skyen gøre samarbejdet og adgangen til data mere simpel.

I har eksempelvis brug for at tilgå en række datakilder for at kunne tage alle de vigtige informationer i betragtning, som eksempelvis the Internet of Things (IoT) med opdateringer om jordbrug og produktion af råmateriale, ernæringsvidenskab, vejrforhold, demografi og markedstrends, sammen med jeres regnskaber. På samme måde kan leverandører og transportører stille data til rådighed som der nemt kan tilgås, såsom, fragtpriser, analysecertifikater og lignende.

Hvordan kan vi håndtere omkostningsstyring og marginer i gennem hele et produkts levetid?

Når I bruger analytics- og rapporteringsværktøjer i skyen, kombineret med jeres ERP system kan I bruge predictive modelling til at afprøve omkostningsscenarier og prissætningsstrukturer, kombinere dem med skift i kundepræferencer og vælge hvilke resultater I ønsker. Produktspecifik rapportering kan hjælpe jer med at lancere jeres produkt på nye markeder eller målgrupper – til den rette pris og med god fortjeneste.

I takt med at jeres omdømme og produktportefølje skifter over tid, kan resultater fra markedsrapportering sammen med Azure analytics hjælpe jer med at holde jeres produkter konkurrencedygtige og profitable.

Når I udvikler et nyt produkt kan jeres integrerede analytics og ERP fundament fremhæve hvordan I kan opnå optimal omsætning og effekt på markedet. De samme værktøjer kan også hjælpe jer med at fase aldrende produkter ud af markedet før I sætter jeres marginer på spil.

Hvordan kan I hjælpe os med at håndtere vores supply chain?

I Microsoft Dynamics 365 kan I spore hændelser og resultater fra jeres forskellige leverandører og håndtere alle kontrakter og samarbejdsaftaler. I kan anslå værdien af alle samarbejdsaftaler i jeres supply chain, vurdere leverandører i forhold til omkostninger og kvalitet og justere kapaciteten med den forventede efterspørgsel.

Hvis I udvikler nye produkter eller opskrifter med enkelte leverandører kan analytics værktøjer i Azure skyen give jer et framework til at samarbejde, sikker vidensdeling og styre indkøb på den mest pålidelige og økonomiske måde.

Kan vi bruge jeres løsninger til at kontrollere omkostninger til compliance og kvalitetsstyring?

I kan arbejde med Microsoft Dynamics 365 og Azure Business Intelligence ressourcer til at opretholde compliance med kvalitetsmæssige og regulative standarder inklusiv automatiserede alarmer og advarsler når afvigelser forekommer eller kunne tænkes at forekomme.

På den måde kan I strømline jeres compliance og kvalitetssikring, så de altid møder de parametre I sætter, så ledere i jeres virksomhed kan tage hånd om det når det er nødvending, men ikke behøver at holde øje når der ikke er afvigelser i sigte. Ved at basere jeres compliance og kvalitetssikring på undtagelser i stedet for rutiner kan I reducere omkostninger og arbejdsbyrde.

Ved at dele informationer i skyen gennem hele forsyningskæden kan I desuden lynhurtigt få et overblik over omfang og konsekvens i tilfælde af non-compliance og eventuelle hjemkaldelser, og minimere omkostninger og kontaminering og derved minimere alvorlige ridser i jeres omdømme.

Hvordan kan vi håndtere omkostninger, så de bliver mere profitable i forhold til sæsonmæssige skift?

Med cloud-baserede market analytics og rapportering i realtid, kombineret med produktions- og driftsdata fra jeres ERP system, er I i stand til at projektere profitable resultater af forskellige omkostnings- og prismodeller og konfigurere salgsfremstød og salg for at opnå de bedste resultater.

Med data om demografi, vejrmønstre, konkurrenceforhold og sæsonmæssige skift i kundepræferencer, bliver I ikke overraskede eller fristede til at sætte jeres priser ned, uden hensyn til hvad jeres forretning kan holde til. I stedet kan I drage fordel af sæsonmæssige skift i efterspørgsel og andre særlige begivenheder til at bygge jeres omdømme og efterkomme kundernes efterspørgsel til konkurrencedygtige priser.

Hvad kan Columbus tilbyde fødevarevirksomheder som vil forbedre deres omkostningsstyring?

Vi har talrige succesfulde implementeringer af ERP og andre IT-løsninger hos fødevarevirksomheder bag os. Både for markedsledere og virksomheder i vækst. Vores ERP- og forretningskonsulenter ved hvad softwareværktøjer som Microsoft Dynamics 365 og Azure Analytics kan hjælpe jer med at opnå med omkostningsstyring, prissætning og marginer, og har et godt kendskab til fødevareindustriens trends og udfordringer indgående. Derfor kan vi dele vores ekspertise og best practices fra branchen, når vi anbefaler jer teknologi, assisterer i at implementere systemer og samarbejder med jer om at gøre jeres processer mere effektive.

Hvad skal jeg vide om Columbus – hvad er unikt ved jeres virksomhed?

Vi er en global og kundefokuseret virksomhed med en lokal tilstedeværelse og en dyb forståelse af virksomhedskulturer i hele verden. Mange af vores kunder er markedsledere med transformerende forretningsinitiativer og innovative teknologier, som er blevet mere konkurrencedygtige og har sikret bæredygtige processer for omkostningsstyring og prissætning. Columbus’ konsulenter er eksperter i at forstå og afbøde risici der er forbundet med disse tiltag, og de ved hvordan omkostningsstyrings- og prissætningsmodeller kan indføres i jeres virksomhed og hjælpe her med at nå jeres mål.

Vil du vide mere?

Download vores gratis e-bog “How to enhance costing and pricing of food items”.

Derudover er du velkommen til at kontakte os på kontakt.dk@columbusglobal.com og få mere at vide om hvordan vi kan hjælpe med omkostningsstyring i jeres virksomhed.

Kategorier Fødevare, Microsoft Dynamics 365, Power BI, Cloud