<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Robotterne kommer. Men det skal vi sådan set være glade for. De vil lette os for de allermest trælse opgaver og bidrage til sundere arbejdsforhold snarere end at gøre os overflødige. Robotterne kan også gøre os mere effektive og skabe grobund for helt nye job. Det tyder meget i hvert fald på, hvis man skal tage nogle af de spændende indtryk til sig fra den netop overståede messe Automatik 2020, der blev afholdt i Brøndby Hallen.

Der følger utryghed og usikkerhed med, hver gang der implementeres ny teknologi. Det gælder også robotterne. For vil de nu overtage stillinger i industrien og skabe arbejdsløshed? Jo: Det kan godt være, at det sker i isolerede tilfælde.

Men i det store billede er robotindustrien en job- og vækstskaber med meget stor betydning. I en analyse udført af Damvad Analytics – "Analyse af den danske robotindustri 2019" – forventer man således, at robotindustrien i Danmark i 2025 omsætter for 52 mia. kr. og beskæftiger 25.000 personer. Det er en tredobling af antal arbejdspladser på blot seks år.

Erfaringerne hidtil har også vist, at robotterne ikke er årsag til afskedigelser. De er derimod et vigtigt redskab til at automatisere processer overalt i industrien og til at øge produktiviteten. Desuden accelererer robotterne virksomhedernes digitalisering og forbedrer dermed deres konkurrenceevne.

På Automatik 2020-messen var der i år særligt fokus på såkaldt kollaborative robotter, også kaldet "cobots". En cobot er en robot, som er designet til at arbejde side om side med mennesker i udførelsen af forskellige arbejdsopgaver – og hvor robotten typisk tager sig af opgaver, der er ensformige og slidsomme for medarbejderen. Brugen af denne robottype forventes at vokse meget i de kommende år.

En cobot kan bruges ufatteligt mange steder. På messen så vi eksempler på, hvor langt man er kommet i brugen af teknologien: En svejserobot kan være med til at sikre høj og ensartet svejsekvalitet af nogle emner samtidig med, at man øger sin svejsekapacitet og hurtigere kan omstille til nye emner. Hvilket igen er med til at gøre en virksomhed mere konkurrencedygtig, så antallet af arbejdspladser eksempelvis kan bevares – eller måske endda udbygges – herhjemme.

Der et utal af muligheder for at tage Cobots i brug og dermed opnå konkurrencemæssige fordele.

Men en cobot kan også benyttes til pakke kasser på en palle – såkaldt palletisering. Et andet eksempel var, hvordan man kan effektivisere analysearbejdet i et laboratorie ved f.eks. at bruge en cobot til at tage gummipropperne af reagensglas.

Der et utal af muligheder for at tage Cobots i brug og dermed opnå konkurrencemæssige fordele.

Hos Columbus følger vi robotteknologierne tæt og tror, at samspillet mellem mennesker og teknologi kommer til at betyde endnu mere i fremtiden. Derfor ønsker vi også at hjælpe og understøtte virksomhederne på deres digitale rejse.

Jeg tror på, at robotterne kan blive menneskets bedste ven, hvis vi gør det rigtigt. En robotleverandør gav mig følgende råd til at øge konkurrencedygtigheden med robotter:

  • Robotter og automation handler ikke kun om ROI
  • Det er ikke teknologien, der sætter grænserne
  • En god udnyttelse af cobots kræver involvering af medarbejdere
  • Forandringer kræver, at man har modet til at løbe en risiko

Kommenter indlæg

Recommended posts

I 2019 satte Black Friday-salget ny rekord – i øvrigt ligesom året forinden. I år ser det ud til at konceptet skifter form. I hvert fald har flere store butikskæder meldt ud, at de for at undgå store menneskemængder og risiko for smittespredning, ikke vil holde Black Friday og Cyber Monday i deres fysiske butikker. Ikke desto mindre ser det ud til at de store tilbudsdage er kommet for at blive, og at de mange gode tilbud i år i endnu højere grad rykker online. 
Alle taler om den nye bølge af digitale muligheder i forlængelse af Industri 4.0, og hvordan det kan være et redskab til at udvikle nye serviceydelser og styrke konkurrenceevnen igennem hele værdikæden. Se bl.a. mine kollegaers tidligere blogs omkring Microsoft HoloLens i industrien og erfaringerne i en dansk produktionsvirksomhed fra et Digital Reality-projekt.
Augmented Reality, Mixed Reality, Digital Reality… Kært barn har mange navne, men det handler i bund og grund om et digitalt lag oven på den fysiske virkelighed – og potentialet er langt større end blot at jage Pokémons på gader og stræder.
Det er oplagt at automatisere ensformige og gentagne arbejdsopgaver. Dels giver det værdi for medarbejderne, som kan koncentrere sig om andre opgaver – dels giver det virksomheden mulighed for at effektivisere sine processer og øge konkurrenceevnen.
Coronakrisen gør mange ting meget sværere – og mere usikre – end de ellers er. Men teknologiske løsninger letter vores arbejds- og dagligliv trods ofte skærpede myndighedskrav, lokale nedlukninger og det fortsatte behov for social distancering.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down