<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Robotterne kommer. Men det skal vi sådan set være glade for. De vil lette os for de allermest trælse opgaver og bidrage til sundere arbejdsforhold snarere end at gøre os overflødige. Robotterne kan også gøre os mere effektive og skabe grobund for helt nye job. Det tyder meget i hvert fald på, hvis man skal tage nogle af de spændende indtryk til sig fra den netop overståede messe Automatik 2020, der blev afholdt i Brøndby Hallen.

Der følger utryghed og usikkerhed med, hver gang der implementeres ny teknologi. Det gælder også robotterne. For vil de nu overtage stillinger i industrien og skabe arbejdsløshed? Jo: Det kan godt være, at det sker i isolerede tilfælde.

Men i det store billede er robotindustrien en job- og vækstskaber med meget stor betydning. I en analyse udført af Damvad Analytics – "Analyse af den danske robotindustri 2019" – forventer man således, at robotindustrien i Danmark i 2025 omsætter for 52 mia. kr. og beskæftiger 25.000 personer. Det er en tredobling af antal arbejdspladser på blot seks år.

Erfaringerne hidtil har også vist, at robotterne ikke er årsag til afskedigelser. De er derimod et vigtigt redskab til at automatisere processer overalt i industrien og til at øge produktiviteten. Desuden accelererer robotterne virksomhedernes digitalisering og forbedrer dermed deres konkurrenceevne.

På Automatik 2020-messen var der i år særligt fokus på såkaldt kollaborative robotter, også kaldet "cobots". En cobot er en robot, som er designet til at arbejde side om side med mennesker i udførelsen af forskellige arbejdsopgaver – og hvor robotten typisk tager sig af opgaver, der er ensformige og slidsomme for medarbejderen. Brugen af denne robottype forventes at vokse meget i de kommende år.

En cobot kan bruges ufatteligt mange steder. På messen så vi eksempler på, hvor langt man er kommet i brugen af teknologien: En svejserobot kan være med til at sikre høj og ensartet svejsekvalitet af nogle emner samtidig med, at man øger sin svejsekapacitet og hurtigere kan omstille til nye emner. Hvilket igen er med til at gøre en virksomhed mere konkurrencedygtig, så antallet af arbejdspladser eksempelvis kan bevares – eller måske endda udbygges – herhjemme.

Der et utal af muligheder for at tage Cobots i brug og dermed opnå konkurrencemæssige fordele.

Men en cobot kan også benyttes til pakke kasser på en palle – såkaldt palletisering. Et andet eksempel var, hvordan man kan effektivisere analysearbejdet i et laboratorie ved f.eks. at bruge en cobot til at tage gummipropperne af reagensglas.

Der et utal af muligheder for at tage Cobots i brug og dermed opnå konkurrencemæssige fordele.

Hos Columbus følger vi robotteknologierne tæt og tror, at samspillet mellem mennesker og teknologi kommer til at betyde endnu mere i fremtiden. Derfor ønsker vi også at hjælpe og understøtte virksomhederne på deres digitale rejse.

Jeg tror på, at robotterne kan blive menneskets bedste ven, hvis vi gør det rigtigt. En robotleverandør gav mig følgende råd til at øge konkurrencedygtigheden med robotter:

  • Robotter og automation handler ikke kun om ROI
  • Det er ikke teknologien, der sætter grænserne
  • En god udnyttelse af cobots kræver involvering af medarbejdere
  • Forandringer kræver, at man har modet til at løbe en risiko

Kommenter indlæg

Recommended posts

Reel digital tranformation opstår først, når virksomheden har fundet den rigtige kombination af platform, forretningsproces og forretningsmodel. Det er ikke nok bare at sætte strøm til en forretningsproces.
2021 har for alvor sat skub i den digitale transformationsproces. Virksomhederne investerer som aldrig før i nye teknologier, men teknologi i sig selv er ikke nok. Der skal også være plads og mod til at udfordre sig selv samt gå nye veje. Det vurderer tre produktspecialister fra Columbus.
Hos RetailTech Lab har du mulighed for at blive inspireret med de nyeste teknologier og digitaliseringsmuligheder, der er i branchen. Nogle af de helt store tech trends de ser i 2021, er følgende:
Man kommer ikke sovende til succes i detailverdenen, det fik vi levende bevis for, da vi fra Columbus var på besøg hos RetailTech Lab i sidste uge, hvor Kim Hein, Lab Direktør hos RetailTech Lab gav os en spændende præsentation, fulgt af en masse spørgsmål og diskussion.
ERP er virksomhedens centralnervesystem og – blandt meget andet! – afgørende for processers effektivitet og for, hvor store muligheder man har for at udvikle sin forretning. Men det er også komplekse løsninger, som mange virksomheder har været betænkelige ved at pille ved for tit. Primært fordi det var så tidskrævende og kostbart at justere på ERP-løsningen, at man ofte lod både seks, syv og otte år gå mellem større opdateringer.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down