Tagasi blogisse

Murranguline innovatsioon. Unustage tehnoloogia. Keskenduge ambitsioonidele ja tegutsemisele.

29 mai, 2017
Test alt text
Thomas-Honore

Chief Executive Officer

Blog

Paljud ettevõtted arvavad ekslikult, et murranguline innovatsioon tähendab tipptehnoloogiat. Murranguline innovatsioon on seotud aga hoopis ambitsioonide ja tegutsemisvõimega.

Murrangulise innovatsiooni teooriat tutvustas umbes 20 aasta eest USA professor Clayton Christensen. Üks tema põhiteesidest on see, et vanadel ettevõtetel pole uuendusteks võimalust, kuna nad on seotud kohustustega oma olemasolevate klientide ees, ja seetõttu jäävad nad alla uutele, innovaatilistele tegijatele.

Kuigi Clayton Christensenil on tõenäoliselt õigus selles, et saadud kogemustest ja mineviku tõdetest loobumine on raske, ei nõustu ma tema arvamusega. Ma ei arva, et ettevõtteid piiraks kohustused klientide ees, vaid nende suutmatus viia ellu strateegiaid ja plaane. 

 

Paljudel ettevõtetel puudub tegutsemisvõime ja hoopis see on põhjus, miks nad hinge vaaguvad ning maha jäävad.

Ma vastutan igapäevaselt Columbuse eest. Kuigi me pole maailma suurim ettevõte, tuleb tõdeda, et üks meie väljakutsetest on vajalike muudatuste juurutamine, seda nii lühi- kui ka pikaajalises plaanis.

Meil on Columbuses selge ja ühtne arusaam sellest, miks meil on vaja muutuda ja mis suunda me liigume. Näeme terendamas samu ohte ja loeme oma konkurentidega samu turu- ning trendianalüüse. Samuti teame, mida peame tegema oma eesmärkide saavutamiseks, ja tavaliselt on meil head tegevuskavad. Selle poolest ei erine me ilmselt kuigivõrd teistest ettevõtetest. Kogeme ka seda, et isegi parimaid plaane ei viida vahel ellu, mille tõttu me kaotame märkimisväärseid võimalusi ja tulu.

 

Kui ettevõtet ohustab oma ärivaldkonnas toimuv murrang, nagu see on tänapäeval paljude ettevõtete puhul, raskendab see väljakutset veelgi. Kui mõni konkurent (olgu siis uus või vana) leiab asjade tegemiseks uusi viise, mis hakkavad teie ettevõttele tugevat survet avaldama, on oluline panna kogu rõhk oma tegutsemisvõimele.

 

Mida aga tegutsemisvõime üldse tähendab? Ja mida saate teie juhina teha?

Tegutsemisvõime on defineeritud kui suutlikkus rakendada oma strateegiat, viia kavatsused ellu ja saavutada efektiivselt oma eesmärke (allikas: Tune Hein). See ei tähenda mitte piiranguteta algatusi, vaid suutlikkust ellu viia õigeid tegevusi. Seega on tegutsemisvõime kontseptsioonis oluline roll prioriteetidel.

Kõik algab ambitsioonidest. Murrang on juba oma olemuselt ambitsioonikas. Kui juhtkonnal pole ambitsiooni, pole ka visioonist mingit kasu. Ambitsioon võib olla altruistlik, näiteks maailma parandamine, keskkonna kaitsmine või ühiskonda panustamine. Samuti võib ambitsioon olla isekas, näiteks seotud isikliku karjääri, elustiili, preemia või tunnustusega. Sõltumata ambitsiooni iseloomust on oluline, et juhtkond mõistaks töötajate püüdlusi ja oskaks strateegia nendega siduda, et tegevusele hoogu anda.

Ambitsioonid peavad kuskilt alguse saama. Nii et alustage endast. Kas teil silmad säravad või olete väsinud? Millised on teie ambitsioonid?

 

Enne juhina tegevuste algatamist peate endale küsima, mis on teie kirg. Juhtimine rajaneb emotsioonidel ja seega on kirglik soov tähtis tegur. See on oluline, kuna see on nakkav. See on oluline ka seepärast, et teie juhina saate oma ambitsioone ellu viia ainult teiste inimeste abil.

Järgmiseks tuleb strateegia muuta iga töötaja jaoks konkreetseks ja arusaadavaks. Suuresõnalised strateegiad lähevad töötajatest nende tihedas tööelus sageli kaugelt mööda. Seega muutuvad oluliseks lähedased, käegakatsutavad asjad. Juhina peame kõrvaldama kõik takistused, et meie meeskondadel oleks oma tegevuses kindel alus, millele toetuda: selged eesmärgid, lihtsad tegevuskavad ja pidev fookus. Ja siis – kordamine, kordamine ja uuesti kordamine. See tagab tegutsemisvõime.

 

Kui soovite olla murrangulise innovatsiooni esirinnas, mõelge kõigi oluliste otsuste juures tegutsemisvõimele. See on see, mis määrab õnnestumise või läbikukkumise! Plaane teha võib igaüks, kuid nende elluviimine algab juhtimisest. 

Kategooria: Disruption

Autor

Thomas Honoré is Chief Executive officer and President of Columbus.

26 September, 2016
Disruption is a management discipline

Many people mistakenly believe that disruption is about technology and that you have to be a geeky entrepreneur to be successful in developing your business in the digital world. But disruption is about all but technology. It is a management discipline.

Kategooria: Disruption

18 August, 2016
Digitization is not intangible business development

Disruption has become a buzzword, which is often labeled with digitization. Even though these concepts are related it is important that they are not put in the same category. Learn how to distinguish and get ready for the digital change and opportunities in this column by Thomas Honoré.

Kategooria: Digitaliseerimine

3 June, 2016
If you do not pay for the product you are the product

If you thought that the sharing economy is non-commercial peer-to-peer exchange between private idealists, then it is time to wake up and face the truth

Kategooria: Disruption