<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Ambitsioonikad ettevõtted väärtustavad digitaliseerimist ja arenevad teistest kiiremini

Oleme välja töötanud täiesti uudse lähenemise ettevõtte arengu kiirendamiseks läbi digitaliseerimise. Columbus Advisory kaubamärk sisaldab kõiki olulisi ärikonsultatsiooni teenuseid, et innovatsiooni ja digitaliseerimise abil arendada ettevõtte protsesse ja suurendada väärtusloomet.

Hoolikalt valitud metoodikad ning kogenud ärikonsultandid tagavad kvaliteetse teenuse. Analüüsime protsesside efektiivsust, tuvastame parendamist vajavaid valdkondi, leiame innovaatilisi lahendusi, koostame digitaalse arengu tegevuskava ning aitame selle samm-sammult ellu viia.

 

Innovatsiooni ja digitaalset äriarengut toetavad teenused:

 • EAS Digitaliseerimise teekaardi koostamine;
 • Protsesside ja ärinõuete kirjeldamine;
 • KPI süsteemi parendamine;
 • Koolituste läbiviimine;
 • ROI ja ärikasu arvutamine;
 • Tootmise efektiivsuse analüüs;
 • Töövoogude automatiseerimine;
 • Kliendikogemuse analüüs
 • Innovatsioonijuhtimise meistriklass ja Muudatuste juhtimine

 

Aitame ambitsioonikatel ettevõtetel ette valmistada ja läbi viia digitaalset innovatsiooni

Soov kasvada ning muutuda efektiivsemaks ja konkurentsivõimelisemaks iseloomustab enamikke Eesti ettevõtteid. Kuid osadel õnnestub see paremini ja kiiremini kui teistel. Uuringute tulemuste kohaselt saavutavad kiiremini paremaid tulemusi need ettevõtted, kes:

 • omavad digitaalse arengu strateegiat ja nad arendavad sihikindlalt oma digitaalset võimekust;
 • arendavad kliendikeskset ja protsessipõhist lähenemist;
 • mõõdavad ja analüüsivad oma klientide kliendikogemust ja täiustavad seda;
 • on integreerinud äriprotsessid ühtseks digitaalseks väärtusahelaks;
 • on kasvatanud oma töötajatest innovaatorid

Need ettevõtted on tundma õppinud oma protsesse, väärtusahela tegelikke vajadusi ja oskavad panustada innovatsioonile just seal, kus see annab kõige kiiremat ja/või kõige suuremat tulu.

Kõrgem digitaliseeritus aitab ettevõttel parandada tulemusi seitsmes valdkonnas:

Erakordne kliendikogemus

Uuringud näitavad, et 85% klientidest on nõus rohkem maksma, kui nad saavad vastu senisest parema kliendikogemuse. Paremini digitaliseeritud ettevõtted suudavad oma klientidele tagada uudseid võimalusi info hankimiseks ja omavaheliseks kommunikatsiooniks.

Uued tooted ja teenused

Kõrge digitaalne võimekus on eelduseks tootearendusele ja uudsete teenuste välja töötamisele. Ambitsioonikad ettevõtted ei konkureeri enam hinnaturul vaid nad loovad ise uue konkurentsiolukorra läbi tooteinnovatsiooni ja teenusdisaini.

Andmed otsusteks

Hästi organiseeritud ja kvaliteetsed andmed võimaldavad teostada kõrgel tasemel andmeanalüüsi ning aitavad vastu võtta proaktiivseid juhtimisotsuseid. Tänapäevased visuaalanalüütika vahendid võimaldavad luua igale rollile vastavaid töö- ja juhtimislaudu alatest tippjuhtidest kuni laojuhtide ja klienditeenindajateni välja.

Järjepidevalt arenev organisatsioon

Digitaalset võimekust peab pidevalt suurendama käsikäes organisatsiooni üldise arendamisega. Suurt osa digivõimekuse arendamisel mängib ettevõtte üldine võimekus oma protsesse juhtida, uuendada ja pideva parendamise distsipliinist kinni pidada.

Kulusäästlikud ja efektiivsed protsessid

Tehnoloogia areng on muutnud võimatu võimalikuks. Tehnoloogiat nutikalt rakendades saab parendada protsesse ja muuta need kuluefektiivseks. LEAN põhimõtted koos digitaliseeritud töövoogudega tagavad maksimaalse kasumlikkuse ja võimendavad konkurentsieelist.

Motiveeritud ja lojaalsed töötajad

Enamike ettevõtete jaoks on üheks peamiseks väljakutseks olemasolevate töötajate hoidmine ja uute leidmine. Kõrge digitaliseerituse tase on üheks võtmeteguriks, kuidas oma töötajaid motiveerida ja teenida välja nende lojaalsus.

Argumenteeritud äriotsused tänu paranenud analüüsivõimekusele

Andmete kasutamine ärianalüüsiks võimaldab teha argumenteeritud otsuseid kiiremini. Uued tehnoloogiad nagu tehisintellekt ja masinõpe on muutunud igapäevasteks, et töödelda suuri andmemahte ning muuta mineviku andmed tulevikku vaatavateks prognoosideks.

Indrek Sabul

Indrek Sabul

Ärinõustamise vanemkonsultant

Tahad rohkem teada?

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down