<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Eelmisel aastal tegid Columbuse eksperdid ülevaate 10 peamisest trendist tootmise tehnoloogiate arengus 2019. Eelkõige arvestati siinkohal Eesti konteksti. Enamus välja toodud trendidest on omavahel seotud ja toetavad üksteist - tegelikku väärtust loovad nad koos rakendades. Columbus Eesti digitaliseerimisekspert Toomas Olli vaatab nüüd möödunud aastale tagasi – kuidas läksid arengud tegelikult?

 1. 5G kasutuselevõtmine
  Paraku tuleb tõdeda, et Eesti ei ole enam 5G kasutusele võtmises esirinnas. See on pidurdunud tänu tagasilöökidele 5G sageduslubade konkursil, samal ajal kui naaberriigid teevad edusamme.

  Vaatamata kõrgetele ootustele, ei läinud 5G kasutuselevõtmine ka mujal maailmas nii nagu plaanitud. Näiteks on üles kerkinud riikliku julgeoleku, turvalisuse ja usaldusväärsuse teemad. Endiselt oodatakse rohkem 5G seadmete turule tulemist ja nende hinna langemist. Millal hind hakkab langema, pole siiski veel selge.

  Tööstuse jaoks on oluline 5G kiirus (signaali väike latentsus) - see on hinnanguliselt viis korda kiirem, kui 4G. 5G viivitus on alla inimsilma reageerimiskiiruse ja seega piisav näiteks isesõitvate autode jaoks.

  Arvatakse, et 5G saab tiivad koostöös tehisintellektiga, väiksemate seadmete ja tarkvaradega.
 2. Tarkvaralahenduste pilve kolimine
  Pilve kolimise trend jätkub. Samuti on kasvanud hübriidsete lahenduste kasutamine, kus kasutatakse kombinatsiooni pilvest ja serverist. Peamisteks takistusteks on privaatsus, turvalisus ja vähene kasutajate koolitus. Eestis ollakse harjunud oma serveri olemasoluga ja seepärast tundub pilve kolimine riskantne (kus mu andmed asuvad?). Kuid pilve eelised jõuavad järjest rohkem otsustajate teadvusse.
 3. Robotite laiem kasutuselevõtt
  Esialgsetel hinnangutel peatus 2019. aastal uute tööstuslike robotite paigalduste arv, võrreldes 2018. aastaga. 2020 oodatakse aga ca 10%-list kasvu. Esikohal on endiselt autotööstus. Kuid robotite turg on hakanud kasvama ka tööstustes, kus varem roboteid eriti ei kasutatud – näiteks toiduainetetööstus. Kuna robotid on odavnenud, siis on neid hakanud kasutama ka väikeettevõtted.

  Eesti on tööstusrobotite kasutusele võtmisel teistest maha jäänud. Täna ei nähta veel ärikasu, kuigi pingeline tööjõuturg sunnib ettevõtteid juba täna otsima võimalusi uutest tehnoloogiatest, kaasa arvatud robotid. 
 4. Asjade interneti (Internet of Things - IOT) laienemine
  2018. aastal oli hinnanguliselt kasutuses 7 miljardit IoT seadet. 2019. aasta augustiks oli aktiivseid IoT seadmete arv tõusnud 26.7 miljardi seadmeni. Raske on ennustada, kui palju on seadmeid 2019.aasta lõpuks, sest kasv on eksponentsiaalne. Kuid arvatakse, et see arv küündib 31 miljardini.

  Areneb ka tehnoloogia ja peagi näeme turule tulemas uusi ning arenenumaid IoT seadmeid.
  Kuid nii suur seadmete arv on tähendab ka suurt riski turvalisusele ja julgeolekule. Praeguste IoT seadmete nõrka turvalisust peetakse täna üheks suurimaks küberturvalisuse ohuks.
 5. Liitreaalsuse (Augmented Reality – AR) laiem kasutuselevõtt
  Kõige rohkem on liitreaalsust kasutusele võtnud arvutimängude tootjad. Neile järgnevad tervishoid ja haridus. Neljandal kohal on tootmine, millest suure osa on autotööstusel.

  Üldiselt on liitreaalsuse kasutuselevõtmine olnud vaevaline ja laiem kasutuselevõtmine ei kulge sellises tempos, nagu ennustatud. Suurimaks takistuseks peetakse kohmakaid seadmeid (AR-prillid) ja signaali viivitust. Samuti ei pakuta veel piisaval määral tarkvara ja sisu. Ettevõtted on seetõttu võrdlemisi ettevaatlikud AR kasutusele võtmisega.

  Läbimurre võib saabuda koostöös teiste kantavate nutiseadmetega nagu telefon ja kell ning uute tehnoloogiate kasutuselevõtmisega (5G, masinõpe).
 6. Masinõppe laiem levik
  Masinõpe teeb tehisintellekti intelligentsemaks ja võimaldab ülesandeid kiiremini täita tänu õppimisvõimekuse. Valdavalt investeeritakse maailmas masinõppe spetsiaalsetesse rakendustesse, seejärel platvormidesse, tarkadesse robotitesse, arvutinägemisse jne.

  Masinõppe rakendustest on investeeringutes juhtival kohal riskijuhtimine, seejärel analüütika ja aruandlus. Ehk andmeid on palju ning eesmärgiks on pöörata andmed kasulikuks infoks läbi erinevate analüüsirakenduste.
 7. Andmete ja nende analüüsi jätkuv tähtsustumine
  Me näeme, et peaaegu igas digitaliseerimisprojektis on probleemiks andmete kättesaadavus ja usaldusväärsus. Selle lahendamine on üheks kõige populaarsemaks efektiivsuse tõstmise viisiks – korrastada olemasolevad andmed ja muuta need juhtimisel kasutatavaks infoks. Ja seda nii strateegilisel kui ka juhtimistasandil, sest tagasisidet töö kohta ootavad nii juhid kui ka tehasetöölised – selleks luuakse nn. töölauad visualiseeritud infoga.

  Ärianalüüsi tööriistad muutuvad järjest enam nn. iseteeninduslikuks. Ehk iga töötaja on võimeline mingil määral ise analüüsirakendusi koostama. Tööriistad võimaldavad andmeid tuua erinevatest allikatest. Läbimurret ei ole siiski veel toimunud ja Eestis vajavad ärianalüüsi tarkvarad jätkuvalt tutvustamist. Need, kes on ärianalüüsi süsteemi üles ehitanud ja ärianalüüsi tööriistad kasutusele võtnud, on saanud väga häid tulemusi – suureneb efektiivsus, kuna info on koheselt kättesaadav ja võimalik on ennetavalt ja kiiresti reageerida olukordade muutumisele.
 8. Küberturvalisuse olulisus
  Küberturvalisus on endiselt päevakorras. Viimase 6 kuu jooksul registreeritud intsidentide arv kuus on keskmiselt 300. Eesti ettevõtted õpivad läbi kogemuste - üldiselt ei mõelda küberturvalisusele enne, kui ilmnevad probleemid.

  Eestist käivad üle õngitsuskirjade lained. Petturite õngitsuslehed on muutumas järjest osavamaks ja usutavamaks. Näiteks panga lehte imiteerides üritavad kurjategijad raha välja petta ja ohvrile kuvatakse pärast kasutajatunnuse sisestamist õngitsuslehel ka õige kontroll kood. Seega, pahalased järjest täiustavad oma meetodeid.

  Uuringutest on selgunud, et eestlased tunnevad küll muret häkkimise ja andmelekete pärast, kuid paljud ei täida elementaarseidki turvanõudeid (n. ei tehta tarkvarauuendusi, telefoni sisselogimised on kaitseta, nõrgad paroolid jms.).
 9. Isikuandmete kaitse üldmääruse (General Data Protection Regulation – GDPR) rakendamine
  GDPR-i põhieesmärgiks on kaitsta kasutajate andmete privaatsust. Praktikad alles hakkavad välja kujunema.

  Lisaks isikuandmete kaitse üldmäärusele kavatsetakse hakata kohaldama Euroopa Liidu e-privaatsuse määrust, mis käsitleb andmekaitse erinõuded elektroonilise side valdkonnas, sealhulgas rämpspost ning soovimatud müügikõned.

  Näeme, et ka teised riigid (kaasaarvatud USA) hakkavad järjest rohkem kaitsma seadusandlikult eraisikute andmete privaatsust.
 10. Ärimudelite muutuste otsimine - Eesti ei taha enam olla odav allhankemaa
  Väärtusahelas kõrgemale tõusmine on järjest enam juhtkonna strateegiliseks eesmärgiks. Selle rakendamine nõuab aega arendustegevusteks ja klientide ning töötajate kaasamist. Märksõnadeks on loovuse juhtimine ja kliendi vajaduste mõistmine. Samuti on vaja kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid, et olla konkurentsivõimeline nii müügi- kui ka tööjõuturul.

Blogi

Kuidas Sinu ettevõttes on tootmisplaan korraldatud Excelis? Tootmise planeerimine Excelis on väljakutse. Andmed muutuvad kogu aeg ja nende liigutamine süsteemide vahel võib olla keerukas. Tootmisrobotid töötavad küll ilma inimese sekkumiseta ülimalt efektiivselt ja produktiivselt, aga kes annab nendele robotitele töökäsu, mida vaja teha ja millal? Tootmisplaneerimise väljakutsetest ja lahendusmeetmetest kirjutab tootmisplaneerimise ekspert Andri Jõgi.
Puiduettevõtte tegevus on üsna spetsiifiline ja tihti kasutatakse erinevates töölõikudes erinevaid tarkvarasid, mis teeb ülevaate saamise ja analüütika raskemini kättesaadavaks.
Puidukoda OÜ on 1997. aastal loodud ettevõte, mis tegeleb kõrge lisandväärtusega okaspuust höövelmaterjali tootmise ja turustamisega. Ettevõtte tootmine asub Viljandimaal Karksis ja lisaks on neil kontor Tartus. Puidukoda annab tööd enam kui 125 töötajale. Ettevõte kuulub Prantsuse puiduettevõtete gruppi Rose Group ja Puidukoja tooteid turustatakse enam kui 35 riigis. Viimased aasta aega on Puidukoda kasutanud majandustarkvara Microsoft Dynamics 365 Business Central. Lisaks Business Centralile võeti kasutusele COLTimber – Columbuse poolt välja töötatud puidulahendus, mis pakub puiduettevõtjatele vajalikku funktsionaalsust, alates palgi vastuvõtust ja mõõtmisest läbi saagimise, kuivatamise, sorteerimise ning järeltöötluse kuni müügi ja väljastuseni.
Alates 2021. aasta lõpust on GlobalReader Connector Microsoft Business Centralile kõigile kättesaadav Microsoft AppSources. GlobalReader pakub tarka pilvepõhist ja reaalajas toimivat tootmistarkvara. Kasutades reaalajas kogutud andmeid, aitab GlobalReaderi tarkvara tootmisettevõtetel vähendada masinate seisakuid (kuni 30% esimese kolme kuuga) ning võita seeläbi aega ning raha. GlobalReader Connector võimaldab liigutada tootmisteavet märkamatult ühest tarkvarast teise - automaatselt ja mis põhiline - reaalajas. GlobalReaderi ökosüsteem kaasab tootmisse kogu meeskonna ja on hõlpsasti kasutatav mistahes asukohas ja ükskõik millisest nutiseadmest.
Tööstusettevõtte juhtimises osaleva võtmeisikuna tead unepealt, et lisaks osavatele töötajatele ja tarkadele seadmetele, on võtmeteguriteks tark planeerimine. Nagu tootmise puhul ikka, omavad võtmetähtsusega rolli ka kõik sinu ettevõtte tarneahela lülid, sisseostust logistikani. Olete puitmaterjali väärindamises suurepärased, kuid mõned protsessid ettevõttes tekitavad aeg-ajalt peavalu, on tüütud, kipuvad korduma ning võtavad liigselt aega? Muutunud olud ja ressursside kallinemine on piisav põhjus leidmaks uusi lahendusi.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down