<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Miks tootmisettevõtted ei kasva? Kas on viise, kuidas kasvada tööjõu hulka suurendamata? Kuidas meie tootmisettevõte kasvaks - kuidas me saaks sellest selge ülevaate? Need on ilmselt küsimused, mis keerlevad iga tootmisjuhi peas. 

Küsitlused ja Columbuse kogemus näitavad, et praeguses olukorras on tööjõupuudus number üks põhjus kasvu pidurdamisel.

Samuti tõstab kallinev tööjõud tootmise omahinda ja vähendab (hinnaga) konkurentsivõimet.

Toon välja need kohad, kus digitaliseerimise abil saab oluliselt kaasa aidata ettevõtte kasvule suurema tööjõuvajaduseta.

Tootmisettevõtted ja elektrooniline andmevahetus

Tellimuste ja saatelehtede liikumine elektrooniliselt ehk masinloetavalt säästab tootmisettevõttele väga palju aega.

Elektrooniliste andmeseostega tellimuste täpsus suureneb, kuna inimfaktorit pole enam vahel.

Tänapäeval on hädavajalik, et info liigub ka online keskkonda, kust saab seda liidestada kas e-poodide või mõne tarnijate infot näitava keskkonnaga.

Planeerimine

Digitaliseerimine annab võimaluse, kus pannes süsteemi toodetava asja, aitab tarkvara simuleerida tootmistellimuse kliendile tarnetähtaega (Capable to Promise).

Tarkvara kombineerib kokku ressursi kättesaadavuse ja ka tootmisaugu.

Seega on võimalik anda kliendile täpsemaid tähtaegu ja ka täpsemalt oma ressurssi planeerida. Seeläbi on nii tööjõud kui ka seadmed ühtlasemalt hõivatud.

Materjaliplaneerimine (MRP - Material Requirements Planning)

Kui tootmistellimused on sisestatud, siis nõudluse plaaniga saab luua kaupade sisseostu tellimused.

Moodsad tarkvarad oskavad öelda tarneaja teadaoleku puhul, millal on vaja materjali tellida. See omakorda koormab vähem ladu ja seob vähem ostja ressurssi.

Töökäskude automatiseerimine

Erinevad töökeskused ja seadmed saavad töökäskusid automaatselt ja samamoodi ka raporteerivad töö hetkeseisust.

Seda saab rakendada ka näiteks riiulite täitmisel, kus robotid skaneerivad riiuleid ja annavad vaba koha puhul teada täitmisvajadusest. See omakorda vähendab tööjõu vajadust.

Infoliikumine laos

Kui laos töötab rohkem, kui üks inimene, siis läheb käsitsi laooperatsioonide haldamine keeruliseks. Peab hakkama eristama kauba sisse võtmist ja väljastamist jm.

Moodsad tarkvarad jagavad lao tsoonideks ja saab kaupa paigutada talle sobivasse tsooni kiiremaks noppeks.

Samuti saab teha protsessi mitmeastmeliseks ehk jaotada käitlemisprotsessid erinevate kasutajate ja töökohtade vahel.

Lisaks on moodsates tarkvarades tugi kauba väljastamisel säilituskuupäeva alusel eelistamiseks ja välja saatmiseks.

Kuidas tootmisettevõte võidab digilahendustest?

Digilahendustega on võimalik panna tootmisettevõtted nutikalt kasvama.

Väljatoodud ettevõtte kasvu pärssivad faktorid on tänapäeval võimalik lahendada juba kõikide Columbuse portfellis olevate majandustarkvaradega.

Kas Sinu ettevõte otsib sobivat standardsest pilvetarkvara või vajab just Sinu tootmisettevõtte protsesside jaoks kohandatud rätseplahendust? 
Tutvu võimalustega

 

Blogi

Kuidas Sinu ettevõttes on tootmisplaan korraldatud Excelis? Tootmise planeerimine Excelis on väljakutse. Andmed muutuvad kogu aeg ja nende liigutamine süsteemide vahel võib olla keerukas. Tootmisrobotid töötavad küll ilma inimese sekkumiseta ülimalt efektiivselt ja produktiivselt, aga kes annab nendele robotitele töökäsu, mida vaja teha ja millal? Tootmisplaneerimise väljakutsetest ja lahendusmeetmetest kirjutab tootmisplaneerimise ekspert Andri Jõgi.
Puiduettevõtte tegevus on üsna spetsiifiline ja tihti kasutatakse erinevates töölõikudes erinevaid tarkvarasid, mis teeb ülevaate saamise ja analüütika raskemini kättesaadavaks.
Puidukoda OÜ on 1997. aastal loodud ettevõte, mis tegeleb kõrge lisandväärtusega okaspuust höövelmaterjali tootmise ja turustamisega. Ettevõtte tootmine asub Viljandimaal Karksis ja lisaks on neil kontor Tartus. Puidukoda annab tööd enam kui 125 töötajale. Ettevõte kuulub Prantsuse puiduettevõtete gruppi Rose Group ja Puidukoja tooteid turustatakse enam kui 35 riigis. Viimased aasta aega on Puidukoda kasutanud majandustarkvara Microsoft Dynamics 365 Business Central. Lisaks Business Centralile võeti kasutusele COLTimber – Columbuse poolt välja töötatud puidulahendus, mis pakub puiduettevõtjatele vajalikku funktsionaalsust, alates palgi vastuvõtust ja mõõtmisest läbi saagimise, kuivatamise, sorteerimise ning järeltöötluse kuni müügi ja väljastuseni.
Alates 2021. aasta lõpust on GlobalReader Connector Microsoft Business Centralile kõigile kättesaadav Microsoft AppSources. GlobalReader pakub tarka pilvepõhist ja reaalajas toimivat tootmistarkvara. Kasutades reaalajas kogutud andmeid, aitab GlobalReaderi tarkvara tootmisettevõtetel vähendada masinate seisakuid (kuni 30% esimese kolme kuuga) ning võita seeläbi aega ning raha. GlobalReader Connector võimaldab liigutada tootmisteavet märkamatult ühest tarkvarast teise - automaatselt ja mis põhiline - reaalajas. GlobalReaderi ökosüsteem kaasab tootmisse kogu meeskonna ja on hõlpsasti kasutatav mistahes asukohas ja ükskõik millisest nutiseadmest.
Tööstusettevõtte juhtimises osaleva võtmeisikuna tead unepealt, et lisaks osavatele töötajatele ja tarkadele seadmetele, on võtmeteguriteks tark planeerimine. Nagu tootmise puhul ikka, omavad võtmetähtsusega rolli ka kõik sinu ettevõtte tarneahela lülid, sisseostust logistikani. Olete puitmaterjali väärindamises suurepärased, kuid mõned protsessid ettevõttes tekitavad aeg-ajalt peavalu, on tüütud, kipuvad korduma ning võtavad liigselt aega? Muutunud olud ja ressursside kallinemine on piisav põhjus leidmaks uusi lahendusi.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down