<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Rahavood on ettevõtte elujõu ja jätkusuutlikkuse näitajaks. Suur viga oleks alahinnata rahavoogude planeerimist, kuid ootamatult paljud ettevõtted justnimelt seda teevad.

Tõsi, ettevõte saab ilma rahavoogu planeerimata normaalselt eksisteerida, kuni tal on olemas piisav puhver. Tänapäeva ärikeskkond aga muutub kiiresti ja seetõttu võib halvasti korraldatud rahavoosüsteem enneaegselt lõpetada ettevõtte tegevuse. Rahavoogude jälgimise ja planeerimise olulisus saab vahel ilmsiks alles siis, kui pole raha, et arveid tasuda. Seda võib juhtuda igas suuruses ettevõttega, kirjutab Columbus Eesti digitaliseerimisekspert Toomas Olli.

Mida saab mõõta, seda saab muuta

Rahajääk pangakontol päevade lõikes – see on ettevõtte ärimudeli üheks oluliseks mõõdikuks, mille alusel juhtkond teeb otsuseid. Kindlasti loe ka Columbus Eesti rahavoogude planeerimise artiklit. 

Rahajääk pangakontol = eelmise perioodi rahajääk + raha sisse – raha välja

Mida annab rahavoo planeerimine?

Rahavoogude planeerimine aitab üle elada äritegevuse madalperioodi või teha otsuseid, et kasutada „vaba“ raha kõrgperioodil.

Juhtidele annab see hea ülevaate:

  • Näed, millises projektis võivad tekkida negatiivsed rahavood;
  • Näed, millal on vaja kaasata lisaraha;
  • Näed, millal, kui palju ja kui pikalt saab „vaba“ raha kasutada/investeerida;
  • Saad vastuse küsimusele, kas astuda lepingusse või mitte - luues „juhul-kui“ stsenaariume;
  • Näed, kas ja millal saab teha suuremaid väljamakseid (n. dividendid, investeeringud, jms.).

Kuidas ja millisel määral saab rahavoogu mõjutada?

Rahavoogude mõjutamine algab päris algusest – ehk ettevõtte ärimudeli loomisega. Näiteks ehitavad paljud ettevõtted ärimudeli üles kuutasulisele teenusele, mis aitab rahavoogusid ühtlasemalt jaotada. Siiski pole kuutasuline teenus alati võimalik. Kui kliendilt tulevad suured laekumised ja harva, siis on juhtkonna ülesandeks kaasata ärimudelisse näiteks finantspartner, kes aitab ettevõtte rahavoogusid ühtlasemaks muuta.

Ettevõtte juhtkond saab kliendiga lepingut sõlmides mõjutada rahavoogusid märkimisväärsel määral. Mõned ettevõtted modelleerivad rahavoogusid juba enne lepingu sõlmimist ja siis otsustavad, kas ja millistel tingimustel saab lepingusse minna. Projektijuhid saavad olulisi hankelepinguid sõlmides arvestada müügilepingute maksetähtaegadega.

Peale lepingute sõlmimist projekti läbi viies või teenust osutades on suhteliselt vähe võimalusi rahavoogu mõjutada. Oluline on jälgimine - näiteks selleks, et koheselt tegeleda võlgnikega.

Kõige paremini hoitud saladus on see, et rahavoogu saab kõige rohkem mõjutada planeerimisfaasis – vaata graafikut.

Pikaajalised prognoosid

Lisaks raamatupidamisdokumentidele (arved, mis pole veel makstud/laekunud) kaasatakse pikaajalise rahavoo planeerimisel prognoose või eelarvet. Prognoosimisega kaasneb see häda, et paljudel juhtudel muutuvad rahavood võrdlemisi subjektiivseks. Näiteks - pahatihti jäetakse prognooside tegemist ainult finantsjuhi ülesandeks. Finantsjuhil aga ei pruugi olla seda teadmist, mis on projekti- või tootejuhil, kes tunneb oma projekti palju paremini.

Seepärast, kui projektijuht haldab oma projekti rahavoogude prognoose, siis on need tunduvalt täpsemad ja põhjendatumad, kui finantsjuhi poolt koostatud.

Finantsjuhi ülesandeks jääb sel juhul planeerida kogu ettevõttega seotud rahavood (käibemaks, laenud, investeeringud, dividendimaksed, vahel ka töötasudega seotud maksed).

Omadused, mis teevad rahavoo planeerimise süsteemi suurepäraseks

Kiire ülevaade ühe pilguga
Rahavoogude töölaual esitatakse andmed graafiliselt.

Regulaarne rahavoogude plaani koostamine
Regulaarsus on vajalik selleks, et juhtkond saaks kiirelt infot otsuse tegemiseks ja näeks juba varakult võimalikke rahalisi probleeme.

Mõistlik ajakulu rahavoogude plaanimisel
Rahavoogude planeerimine võtab aega. Selleks on vaja läbimõeldud ja hästitoimivat lahendust. Kaasa aitab liidestamine eri tarkvaradega: majandustarkvara (ERP), arvehaldus, eelarvestus.

Ühtlasemad rahavood
See aitab näiteks vähendada intressikulusid ja samuti kindlustada end ootamatuste vastu.

Lihtne ligipääs vajalikule infole
Rahavoo näitajad tuuakse digitaalsele töölauale vastavalt rollile (projektijuht, finantsjuht, tegevjuht). Võimalus näha infot ka mobiilist.

Päevapõhised rahavood
Nädalapõhine rahavoogude plaan ei pruugi õiget pilti näidata. Näiteks, kui suur väljamakse peaks toimuma esmaspäeval, ent suur laekumine tuleb alles reedel, siis see tähendab, et esmaspäeval võib ettevõte jääda hankijatele võlgu. Pelgalt nädala vaates seda aga ei näe.

„Juhul-kui“ stsenaariumid
Näiteks, kas ja millal saab dividendid välja maksta või investeerida.

Kohene tegelemine võlgnikega
Parandab maksedistsipliini ja tööprotsessid on paremini kontrolli all. Maksmata arve info peab jõudma nii kiiresti kui võimalik isikuni, kes suhtleb kliendiga.

Võimalus minna alginfo (arve) tasandile
See aitab saada küsimustele kiireid vastuseid.

Võimalus näha eelmist rahavoogude prognoosi
Aitab näha muutusi rahavoogude plaanides, võrreldes eelmisel korral koostatud rahavoogude plaaniga. See võimaldab hinnata ka rahavoogude mudeli täpsust.

Rahavoogude planeerimine imelihtsaks

Kaasaegsed lahendused, mis muudavad rahavoo planeerimise kiireks ja märkamatuks protsessiks, on kõigile kergelt kättesaadavad. Võta ühendust ja räägime hea meelega lähemalt!

Tahad rohkem teada? Küsi julgesti!

Blogi

Puiduettevõtte tegevus on üsna spetsiifiline ja tihti kasutatakse erinevates töölõikudes erinevaid tarkvarasid, mis teeb ülevaate saamise ja analüütika raskemini kättesaadavaks.
Puidukoda OÜ on 1997. aastal loodud ettevõte, mis tegeleb kõrge lisandväärtusega okaspuust höövelmaterjali tootmise ja turustamisega. Ettevõtte tootmine asub Viljandimaal Karksis ja lisaks on neil kontor Tartus. Puidukoda annab tööd enam kui 125 töötajale. Ettevõte kuulub Prantsuse puiduettevõtete gruppi Rose Group ja Puidukoja tooteid turustatakse enam kui 35 riigis. Viimased aasta aega on Puidukoda kasutanud majandustarkvara Microsoft Dynamics 365 Business Central. Lisaks Business Centralile võeti kasutusele COLTimber – Columbuse poolt välja töötatud puidulahendus, mis pakub puiduettevõtjatele vajalikku funktsionaalsust, alates palgi vastuvõtust ja mõõtmisest läbi saagimise, kuivatamise, sorteerimise ning järeltöötluse kuni müügi ja väljastuseni.
Alates 2021. aasta lõpust on GlobalReader Connector Microsoft Business Centralile kõigile kättesaadav Microsoft AppSources. GlobalReader pakub tarka pilvepõhist ja reaalajas toimivat tootmistarkvara. Kasutades reaalajas kogutud andmeid, aitab GlobalReaderi tarkvara tootmisettevõtetel vähendada masinate seisakuid (kuni 30% esimese kolme kuuga) ning võita seeläbi aega ning raha. GlobalReader Connector võimaldab liigutada tootmisteavet märkamatult ühest tarkvarast teise - automaatselt ja mis põhiline - reaalajas. GlobalReaderi ökosüsteem kaasab tootmisse kogu meeskonna ja on hõlpsasti kasutatav mistahes asukohas ja ükskõik millisest nutiseadmest.
Tööstusettevõtte juhtimises osaleva võtmeisikuna tead unepealt, et lisaks osavatele töötajatele ja tarkadele seadmetele, on võtmeteguriteks tark planeerimine. Nagu tootmise puhul ikka, omavad võtmetähtsusega rolli ka kõik sinu ettevõtte tarneahela lülid, sisseostust logistikani. Olete puitmaterjali väärindamises suurepärased, kuid mõned protsessid ettevõttes tekitavad aeg-ajalt peavalu, on tüütud, kipuvad korduma ning võtavad liigselt aega? Muutunud olud ja ressursside kallinemine on piisav põhjus leidmaks uusi lahendusi.
Nagu teada, siis digitaliseerimise mõte on ära lahendada mõni probleem ja muuta ettevõtte protsess paremaks, kiiremaks või kulusäästlikumaks. Teoorias kõlab see lihtsalt ja arusaadavalt. Kuid kuidas siis ikkagi hinnata, kas eelseisev investeering tasub ennast ära või mitte?