<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Ja pealkirja lõpus ei olegi küsimärki. See turul hästi hoitud saladus on reaalsus – tänapäevased ärianalüütika võimalused annavad ettevõtetele võimaluse väga kiirelt jõuda andmetest tegudeni. Reeglina ei ole majandustarkvara disainitud äri analüüsimiseks, vaid on mõeldud tehingute tegemiseks. Selleks, et saada aimu ärianalüütika tõelisest võimekusest, on vaja astuda samm edasi, kirjutab Columbus Eesti ärianalüütika peakonsultant Kristen Pugi.

Milles peitub ärianalüütika võimekus?

Ärianalüütika toimimiseks tuleb majandustarkvarale appi tuua Power BI (Business Intelligence) lahendus.  Power BI annab ettevõtetele võimaluse näha täpsemalt, näha suuremalt, näha detailsemalt. Ainult tulemuste kajastamisest on tihtipeale vähe kasu, tuleb vaadata ka asjade sisse.  Power BI lahenduses on võimalik ühe klikiga näha ka seda, mis on iga numbri taga. Ka vastupidi, üksiku poole pealt üldisele vaadates saab näha asjade taha ning neid konteksti panna – ka see on üks analüütika olemus. Põhjalikumalt lähenedes on ärianalüütika paljuski mustrite tuvastamine ja tulemuste analüüsimine.

Andmete põhjal üles ehitatud ettevõtte tulemuskaarti võib võrrelda tervisekaardiga, kus on kirjas kõik eluliselt olulised näitajad ja nende staatused: nt teenuste käive, kasumlikkus, töötajate rahuolu jne. Kõik andmed on veebikeskkonnas reaalajas kättesaadavad ja arusaadavalt visualiseeritud. Tänapäevastele lahendustele kohaselt saab neile ligi nii arvutist, kui kõikidest nutiseadmetest.

 
       

Erilahendustes peitub tõeline võimekus

Võimalus visuaalselt planeerida on näiteks tootmisettevõtte jaoks kindlasti ärianalüütika suurim kasutegur. 24h on olemas reaalajas jooksev info ressursside kasutuse ja projekti staatuse kohta, kõige väiksemgi muutus on näha. Kõik andmed, tegurid ja aspektid on ühte kohta kokku toodud, et otsuste tegemine võimalikult operatiivselt käiks. 

Näitena võib tuua tootmisettevõtte, kus tööplaanide tegemiseks vajalikud andmed prinditi igal hommikul välja ja riputati infotahvlile. Tegime neile lahenduse interaktiivse ekraani näol, kus kõik andmed on reaalajas korraga näha ning tootmisnõupidamised toimusid edaspidi selle ekraani ees. Meister ei pea enam info kogumiseks mööda tsehhi ringi käima või vahetuse vanemat küsitlema, vaid tal on võimalus oma toast ekraanilt näha, mis kogu tootmises parasjagu toimub. Ka see on ärianalüütika üks rakendusvõimalusi.

Kaasaegne laokaart on nagu Google Maps

Laomajanduses on oluline, kui suur osa laost ja kui efektiivselt kasutuses on. Kas kaubad on paigutatud noppimissageduse järgi ja kõige tihedamini komplekteeritavate tellimuste järgi? Millises lao osas asuvad seisvad kaubad ja kui kaua need juba seisnud on? Meie lahenduses on laokaart nagu Google Maps, mis näitab täpselt ära, kus miski laos asub – kus kaubad seisavad, kus liiguvad. Lisaks võib laokaart olla abivahendiks, soovitades tellimuse tarbeks kaupade noppimiseks kõige optimaalsema teekonna. Laomees saab mugavalt tahvelarvuti pihus ringi käia ja tellimuse ära noppida.

Ladude väljastusluukide juures saab kasutada ka uudseid infotahvleid. Iga luugi juures on tahvel, kus on näha, mitme minuti pärast auto väljub, kui palju kaubaaluseid on vaja veel peale laadida, palju neist juba valmis on ning kui kaua selleks veel aega kulub. Selle info alusel saab töökorralduses vajadusel operatiivselt muudatusi teha.

     

Kliendipõhised lahendused

Ärianalüütika lahendusi pakkudes võtame me igat klienti kui eraldi juhtumit. Ärianalüüs toob välja ettevõtte probleemid, mille lahendamisel saame oma kliente aidata – luues nii süsteemi, nõustades  ärikonsultatsioonidega, kui ehitades neile konkreetse lahenduse. Murekohtade likvideerimisega võib mõne ettevõtte aastane kokkuhoid ulatuda miljonitesse eurodesse.

Kokkuvõtteks – ärianalüütika on ühelt poolt pikemal ajateljel näidatavad mahukad analüüsid, teiselt poolt aga operatiivne info igapäevase töö jooksvaks korraldamiseks. Pannes ärianalüütika enda kasuks tööle, võib oma ettevõttes positiivseid tulemusi näha üsna kiirelt. 

Kindlasti tasub lugeda Columbus Eesti kliendilugusid, mis oleme eraldi välja toonud meie kodulehel. Seal saate tutvuda digilahendustega, mida erinevate ettevõtete puhul oleme rakendada saanud.

Soovid ka enda ettevõtte viia järgmisele tasemele? Võta ühendust Columbuse professionaalse tiimiga juba täna. 

TEEMAD

Blogi

Info ja andmed muutuvad järjest olulisemaks - see on tänaseks väärtuslikum kui nafta. Paraku info vananeb kiiresti ja kaotab väärtust, seega on oluline, et info voolaks ettevõtte süsteemides reaalaja lähedaselt ja oleks õige.
Kui ma hakkasin suve hakul esimest korda mõlgutama mõtteid, et tuua meie inimesi Columbuses avalikkusele lähemale, oli mul koheselt selge, et Kristen on esimene, kelle juurde ma selle mõttega lähen. Seda mitte üldse sellepärast, et see oleks hea lihtne algus. Oh, kaugeltki mitte. Kristen on üks värvikamaid ja omanäolisemaid persoone meie meeskonnas. Ta paistab juba esimesel kohtumisel silma oma vahetu konkreetsuse ja teravusega. Tekitades võib-olla isegi tahtmise korraks ehmatada aga siis tajudes, kuidas see vahetus ja ausus loob hoopis rohkem.
Digiauditid on olnud tänu EASi toetusmeetmele tootmisettevõtete seas 2019. aastal populaarsed. Columbus Eesti ärikonsultantide meeskond on töötanud mitmekümne Eesti tootmisettevõttega ja kuigi igaüks on eripärane, ei saa märkamata jätta seda, et ühised jooned jooksevad väga polariseeruvalt välja. Selles artiklis keskendub digitaliseerimisekspert Marko Seier ühele väga valdavale väljakutsele – ettevõtte andmed pole kättesaadavad ja usaldusväärsed.
Laod on kohad, kus võib kinni olla palju raha. Seda nii laovarude kui ka laokorralduse osas. Kuidas võtta oma laost maksimumi, kirjutab digitaliseerimisekspert Taavi Sadam.
Nägemine on inimese peamine infoallikas, kuna 90% infost tuleb läbi silmade. Nagu ütleb meediast pärinev tarkus, siis üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. Samad reeglid kehtivad ka andmete osas. Seda eriti olukorras, kus andmete maht on järjest kasvav.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down