<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Digiauditid on olnud tänu EASi toetusmeetmele tootmisettevõtete seas 2019. aastal populaarsed. Columbus Eesti ärikonsultantide meeskond on töötanud mitmekümne Eesti tootmisettevõttega ja kuigi igaüks on eripärane, ei saa märkamata jätta seda, et ühised jooned jooksevad väga polariseeruvalt välja. Selles artiklis keskendub digitaliseerimisekspert Marko Seier ühele väga valdavale väljakutsele – ettevõtte andmed pole kättesaadavad ja usaldusväärsed.

Igikestev väljakutse tootmisettevõtetes - andmed

Kui andmed ei ole tootmisettevõttes kättesaadavad, usaldusväärsed ja reaalajas nähtavad - mida see endaga on kaasa toonud? Seda proovime mõne elulise näitega meie läbiviidud digidiagnostikatest avada. Järgnevalt mõned lood, kus andmete keeruline kättesaadavus ja ebausaldusväärsus põhjustab probleeme.

Valed andmed ja ebamõistlikud investeeringud

Ühes materjali töötlevas ettevõttes toimub kogu tootmise planeerimine ja arvepidamine Excelis. Vahemärkusena tuleb öelda, et Excel on hea tööriist, kuid mingil hetkel ammenduvad tema võimalused. Temasse on lihtne vigu tekitada ja Exceli tabelid ei taha kuigi edukalt üksteisega suhelda. Tulles tagasi ettevõtte juurde, siis seal on järgmine näide: kui ühes osakonnas on vaja koostada töötlemisplaan, siis peab töötaja andmeid taga otsima nägemaks, milline partii on parasjagu töötluseks valmis ja milline on lubatud kiirema tarneajaga. Sellest lähtuvalt planeerib ta oma töövoo. Samas on käsitsi planeerimise ja pidevate erandite lubamise üks tagajärg see, et lattu kogunevad pooltooted. Lisaks esineb olukordi, et tabelis on tellimuste täitmise ajad valed. Seda osaliselt ka tarnijate süül. Selle kõige tulemusena on ehitatud ja ehitatakse veel juurde ladustamisalasid, selle asemele, et hoida protsess efektiivsena.

Käsitöö kukutab müügitulemused

Ühes toiduaine valdkonna ettevõttes on tootmine mitmeetapiline ja iga päeva lõpuks sisestab meister paberile kirja pandud toodetud kogused ja muud kommentaarid Excelisse. Selles Excelis oleva info trükib teine töötaja ümber omakorda majandustarkvarasse. Samas, kui on suuremahuline tootmisperiood või mõnel tootel kampaania, siis jõuab info tootmisest ja seal ilmnenud puudustest pika viitega ettevõtte tooraine ostjate ja müügijuhtideni. Seetõttu ei saa nemad edukalt tellimusi ja müüke planeerida. Tulemus on meeletu käsitöö ajakulu, hilinemised tootmises ja tarnes ning müügipotentsiaali mitte ärakasutamine.

Killustunud andmetabelid jätavad juhid pimedusse

Ühes trükiettevõttes saadab klient tellimuse täitmiseks vajalikud andmed ja need sisestatakse ühte Excelisse. Sealt Excelist vaatavad osakonnajuhatajad tellimusi, kuid ometi peab iga üksus omaette Excelit. Selle tulemusel pole ettevõttel kuigi head ülevaadet sellest, millises faasis on tellimus. Info on killustunud ja tihtipeale mitte-relevantne. Juhul, kui on vajalikud mingid täiendused või muutused, siis ka need ei kajastu kusagil. Juht saab info toodete valmimisest ja tähtaegsusest kätte alles kuu lõpus raamatupidamise müügiarvetest. Lisaks pole ka teada, kui mitu sisse tulnud tellimust üldse tootmistellimuseks vormistati. Ettevõttel puudub ülevaade toimunust ja info saabub alles siis, kui reageerida enam ei õnnestu.

Mitme osakonna käsitöö, mis kunagi klappima ei saa

Ühes tootmisettevõttes on kasutusel erinevad rakendused, millest raporteerimiseks koondavad erineva valdkonna töötajad inseneridest müügijuhini info ühte suurde Excelisse. Samas keegi ei kontrolli, kas sinna sisestatud andmed on õiged ja osalt peab igaüks oma eraldi arvestust oma andmete üle. Selle tulemusel ei klapi enam andmed raamatupidamise ja müügiandmetega ning iga kord on raporti kokkupanemine paras peavalu. Viga otsimine ja parandamine võtab enda alla meeletu ajamahu, kuid usaldusväärsus jääb ka sellest olenemata saavutamata.

Väljakutsed – jah! Aga lahendused?

Nende näidete ühisosa on alguses mainitud andmete keeruline ja ajamahukas otsimine ning nende ebausaldusväärsus. Viimane tähendab tülikaid kontrollimisi ja võrdlemisi. Selle kõik saab omakorda taandada ettevõttes rahaks ehk saamata tuluks. See on ebaefektiivsus, mis tõeliselt laastab. Töötajad ei tegele väärtusloovate asjadega, vaid info tagaotsimise ja võrdlemisega. Ja seda kahjuks kuust kuusse.

Millised on aga lahendused nendele väljakutsetele? Ühest lihtsat võluvitsa kõigile ei ole, kuid need sünnivad enamasti erinevate lahenduste sümbioosist – protsessikaardistamisest, tarkvaralahendustest, mis loovad andmete automaatse liikumise ja ärianalüütika lahendustest, mis aitavad kuvada vaid olulisi andmeid ja näitajaid. On olemas kiireid ja soodsaid lahendusi, mis ei tähenda alati ka uue tarkvara juurutamist, vaid võib seisneda protsessiparandus.

Leiame koos sobiva lahenduse 

Kui tunned, et oled valmis andmetega seonduvad väljakutsed pöörama enda ettevõtte edulooks ja efektiivsuse võidukäiguks, siis Columbuses on tootmisettevõtetele keskendunud ärikonsultantide meeskond, kes on igapäevaselt pühendunud just sellele. Võta julgesti meiega ühendust ja vahetame mõtteid! 👇

Vahetame mõtteid!

TEEMAD

Blogi

Konsultatsiooniettevõtte Gartner nimetas taas 2023. aasta raportis Microsoft Power BI juhtivaks analüütika ja ärianalüüsi platvormiks. Eraldi tõsteti esile Microsofti teenuse kõikehõlmavat nägemust ja sooritusvõimet. See on ettevõttele liidrite edetabelis juba 16. järjestikune aasta. Tunnustatud Microsoft Power BI lahendust pakume oma klientidele ka meie Columbuses. Microsoft Power BI eesmärk on pakkuda kõige mitmekülgsemat ja intuitiivsemat ärianalüüsi (BI - business intelligence) kogemust turul. Sellele on märkimisväärselt kaasa aidanud miljonite Power BI kogukonna liikmete tagasiside, mille põhjal on Microsoft platvormi pidevalt täiustanud. Viimane aasta on olnud Power BI jaoks põnev ja innovaatiline: lisandunud on sadu uusi funktsioone ja täiendusi, mis aitavad veelgi tõhusamalt toetada iga kasutajat, meeskonda ja organisatsiooni, kes soovib oma andmeid maksimaalselt ära kasutada. Lahendused meeskonnale Andmed on mõjusad ainult siis, kui neid saab võtta aluseks otsuste tegemisel. Seetõttu on Microsoft veelgi parandanud kasutajate võimalusi jagada meeskonnaga aruandeid ja visuaale. Tänu Microsoft PowerPointi, Outlooki, OneDrive'i, SharePointi, Office Hubi ja Teamsi uute integratsioonidele saavad organisatsioonid kasutada Microsoft 365 rakendusi andmepõhise asutusekultuuri tugikeskusena. Näiteks on kasutajatel võimalus lisada otse PowerPointi interaktiivseid Power BI aruandeid või ka üksikuid visuaale, samuti saab lisada andmegraafikat otse Outlooki e-kirjadesse. Power BI faile on võimalik salvestada ka otse OneDrive'i ja SharePointi ning neid seal muuta, et lihtsustada ühiste aruannete koostamist. Eri organisatsioonide vahelise pilvepõhise koostöö hõlbustamiseks on Microsoft märkimisväärselt parandanud andmekomplektide, aruannete jms jagamissüsteemi. Meeskondade vahelise töö ühtlustamiseks on loodud Power BI-sse ka mõõdikud, mille abil ühiseid eesmärke seada ja saavutada. Lahendused organisatsioonile Ettevõtte andmepõhiseks juhtimiseks on Microsoft välja töötanud mitu uut funktsiooni, mis keeruka süsteemi haldamist toetavad. Näiteks saavad Power BI Embedded kasutavad organisatsioonid nüüd automaatselt luua Power BI põhiaruandeid nende andmete põhjal, mida nad parasjagu vaatavad. Uute Power BI API-dega on võimalik kasutada ka kolmanda osapoole rakenduste andmeid. Power BI on võimeline genereerima automaatselt raporteid, mida kasutajad saavad vajadusel hiljem muuta. Uuri järele, miks Microsoft taas edetabelit juhib Microsofti analüütika ja ärianalüüsi lahendusi kasutavad teiste seas ka paljdue Columbuse kliendid. Meie andmeanalüütika tiim on juba alates 2015 aastast meie klientidele ägedaid analüütika lahendusi loonud just Power BI baasil ja meie tugevuseks on pikaajalise kogemusega fanaatikutest spetsialistid. Siin mõned näited tehtud töödest: Barrus, Eesti Gaas ja RMK. Power BI on aidanud neil muuta oma organisatsiooni andmestik mõjusaks. Kirjeldatud funktsioonid ja võimalused on vaid mõned kogu paketist, mida Power BI pakub. Kui soovid uurida süvitsi, miks Power BI juba 16. korda konkurendid seljatas, siis loe lähemalt Gartneri ärianalüüsi platvormide võrdlust.
Info ja andmed muutuvad järjest olulisemaks - see on tänaseks väärtuslikum kui nafta. Paraku info vananeb kiiresti ja kaotab väärtust, seega on oluline, et info voolaks ettevõtte süsteemides reaalaja lähedaselt ja oleks õige.
Kui ma hakkasin suve hakul esimest korda mõlgutama mõtteid, et tuua meie inimesi Columbuses avalikkusele lähemale, oli mul koheselt selge, et Kristen on esimene, kelle juurde ma selle mõttega lähen. Seda mitte üldse sellepärast, et see oleks hea lihtne algus. Oh, kaugeltki mitte. Kristen on üks värvikamaid ja omanäolisemaid persoone meie meeskonnas. Ta paistab juba esimesel kohtumisel silma oma vahetu konkreetsuse ja teravusega. Tekitades võib-olla isegi tahtmise korraks ehmatada aga siis tajudes, kuidas see vahetus ja ausus loob hoopis rohkem.
Laod on kohad, kus võib kinni olla palju raha. Seda nii laovarude kui ka laokorralduse osas. Kuidas võtta oma laost maksimumi, kirjutab digitaliseerimisekspert Taavi Sadam.
Nägemine on inimese peamine infoallikas, kuna 90% infost tuleb läbi silmade. Nagu ütleb meediast pärinev tarkus, siis üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. Samad reeglid kehtivad ka andmete osas. Seda eriti olukorras, kus andmete maht on järjest kasvav.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down