<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Turuolukord ja tänapäeva tehnoloogiad võimaldavad teostada ka esmapilgul kõige ebareaalsematena tunduvaid ambitsioone. Nende realiseerimine aga takerdub tihtipeale hirmu ja ebakindluse taha. Kuidas leida tasakaal ja realiseerida ambitsioonikust nii, et see viiks meid sinna, kus me olla soovime?

Võlusõnad - looming, kirg ja väärtushinnangud

Ambitsioon ainult rohkem raha teenida, on liiga igav. Õige tunde annab meile selline ambitsioon, mis sisaldab midagi erakordset. Midagi sellist, mis muudaks elu paremaks ja ägedamaks. Midagi, mis oleks teistmoodi ja tõmbab käima. Tõelise ambitsiooniga juht ei taha konkureerida teistega. Ta loob ise uue konkurentsiolukorra. Skype loojaid ei kannustanud mitte ainult soov rikkaks saada. Kirglikkuse taga oli vastupandamatu soov teha võimatu võimalikuks. Cleveroni pakirobotid on mitmel pool maailmas muutnud konkurentsiolukorda logistikas. Iglusaunad ja Huum disain-saunakerised võidavad südameid ja löövad laineid oma loomingulisusega. Eesti oma elektriratas Ampler Hawk on nii elegantne ja erakordne, et muudab inimeste väärtushinnanguid ja käitumisharjumusi.

Ambitsioonikas ettevõte mäletab oma unistust, kuid hoiab fookust saavutustel

Kõigil, kes on ettevõtte asutanud, on olnud algselt mõni suur unistus, mille nimel ta seda tegi. Unistustel ei ole ajalist mõõdet - unistus jääb alatiseks unistuseks. Ambitsioonidel on aga selge ajaline mõõde.

Edukas ettevõtte hoiab oma suurt unistust alles. See on kauge siht, mille poole liigutakse organisatsiooni pidevalt arendades. Sammhaaval, järjest oma ambitsioone toites ja kasvatades.

Ambitsioonikat juhti iseloomustavad need omadused:

  • Ta seab kaugemaid sihte ja püstitab konkreetseid eesmärke;
  • Ta ei ole kinni dogmades, vaid on valmis tegema asju uutmoodi;
  • Ta on valmis võtma riske ja lubab oma organisatsioonis ka eksida;
  • Ta on orienteeritud asjade päriselt ära tegemisele;
  • Ta ei võistle teistega, ei konkureeri olemasolevate konkurentidega, ta loob ise uue konkurentsiolukorra;
  • Ta ümbritseb ennast teiste ambitsioonikate inimestega.

Takerdumine hirmudesse ja ebakindlusesse

Ma ei ole päris nõus nendega, kes väidavad, et Eesti ettevõtjatel on vähe ambitsioone. Pigem usun, et probleem seisneb ambitsioonikuse realiseerimises. Tihtipeale lükatakse ägedate ideede teostamine määramatusse tulevikku, sest ollakse ebakindlad. Kas ja kuidas kliendid pakutava vastu võtavad – äkki läheb investeering tühja? Takistuseks on ka hirm – mis siis saab, kui ma ebaõnnestun?

Kõik see on täiesti mõistetav. Kõige raskem ongi lahti lasta sellest, mis meid seni on edasi viinud ja edu toonud. Samas, me peame mõistma ka seda, et need otsused, mis olid õiged kaks-kolm aastat tagasi, ei pruugi enam õiged olla täna. Ja tänased õiged otsused ei pruugi edu tuua kolme aasta pärast. Elu ja keskkond meie ümber muutub liiga kiiresti.

Ettevõtte juht kui minister

Ministrid on teatavasti ennast ümbritsenud nõunikega, kelle erinevaid arvamusi kuulatakse ja kelle tehtud analüüside tulemustega arvestatakse, kuid lõpliku otsuse teeb ikkagi minister.

Selles osas ei erine erasektori juhid ministritest kuigivõrd. Ambitsioonikas juht ümbritseb ennast ambitsioonikate inimestega. Kui suuremad ettevõtted palkavad eri valdkondade spetsialiste tööle, siis keskmised ja väiksemad ettevõtted peaksid endale välja arendama tugeva ja hästi toimiva koostöövõrgustiku. Esindatud võiksid olla erinevate kompetentsidega nõustajad ja spetsialistid. Näiteks strateegilise juhtimise- või finantskonsultant, innovatsiooni- ja muutuste juhtimise spetsialistid, digitaalse arengu-, tehnoloogia ja IT juhtimise eksperdid, tarneahela juhtimise ja logistika konsultandid, tootearenduse partnerid, tootmisjuhtimise- ja tööstusautomaatika spetsialistid, kliendikogemuse juhtimise nõustajad ja teised oma eriala spetsialistid.

Nii saaks ettevõtja maandada hirme ja ebakindlust ning keskenduda oma ambitsioonide täitmisele. Suuremad muudatused planeeritakse koostöös eri valdkonna spetsialistidega ja erinevate ekspertarvamuste põhjal teeb ettevõtte juht kaalutletud ja igakülgselt põhjendatud otsused.

Kaasa konsultante vajaduspõhiselt

Columbuses on terve meeskond ärikonsultante, kes aitavad ettevõtete arengule kaasa erinevates valdkondades – strateegia loomises ja muudatuste elluviimises, digilahenduste valikus, digiarengu elluviimisel ja paljus muus. Tutvu lähemalt ja võta julgesti meiega ühendust!

TEEMAD

Blogi

Muutuvas ärikeskkonnas tähendab paigal seismine paratamatult tagasi liikumist. Selleks, et ümbritsevaga sammu pidada, peab ka ise olema pidevas muutuses. Kes aga soovib teistest ette jõuda, peab suutma muutusi juhtida konkurentidest kiiremini ja tõhusamalt. Digimuutused ei ole selles osas erandiks - pigem vastupidi. Digitaliseerimine nõuab täiesti uut tüüpi muudatuste juhtimise kompetentsi, milleks võiks kasutada ettevõtteväliste ekspertide kogemusi.
Kriisiaeg on muutnud kardinaalselt meie majandust ja sotsiaalset elukorraldust. Oleme väga kiiresti kohanenud kaugtööga ja e-õppega. Meie lapsed on ülehelikiirusel õppinud kasutama digitaalseid vahendeid ja nende arvutikasutamise oskus on päevadega mitmekordistunud. Nädalatega oleme kogu kontoritöö muutnud digitaalseks, mistõttu saame teha kaugtööd. Kuid kuidas on lood tootmises? Kas oleme suutnud ka sama kiiresti digitaliseerida tootmist ja tarneahela juhtimist tervikuna?
Eelmisest majanduskriisist on möödas üle 10 aasta ja seda iseloomustatakse kui ülemaailmset usaldus- ja krediidikriisi.
Praegune kriis on tabanud kogu maailma ootamatult oma sügavuse ja järskusega. Kuigi esimese löögi on saanud turismi ja lennundussektor, siis märgid näitavad, et ka tootmises on toimumas uute tellimuste kiire vähenemine. Kuigi olukord on kehv, siis nii imelik kui see ka pole, ei saa tootmisettevõte head kriisi raisku lasta. Milliseid võimalusi pakub kriis ettevõtetele?
Ettevõtte eduka digitaliseerimise kõige olulisem faktor on muudatuste juhtimine ja kaasamine. Millest aga sõltub kõige rohkem digitaliseerimise elluviimine? Vahendame värsket MIT uuringut[1], mis võtab kokku ühe viisi digitaliseerimise edukaks elluviimiseks.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down