<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Digitaalne transformatsioon on keerukas protsess, mis muudab seda, kuidas ettevõtted toimivad ja oma toodetega turule sisenevad. See loob pikaajalisi võimalusi partneritele, kes on valmis viima oma kliendid sellele digitaalsele rännakule.

Transformatsioon hõlmab kolmanda osapoole platvorme, suurandmeid (ingl.k. - Big data) ja analüüse, nii sotsiaalseid kui ka mobiilseid, eesmärgiga optimeerida väärtust ja saavutada eelis konkurentide ees.

2019. aastaks teenivad digitaalse transformatsiooni läbi teinud organisatsioonid uutest ärimudelitest hinnanguliselt vähemalt 45% tulust ning 2020. aastaks on 60% ettevõtetest välja töötanud ja kasutusele võtnud organisatsioonilise digitaalse platvormi strateegia.

Ennustatakse, et 2021. aastaks suurenevad pilvetehnoloogiale ja –teenustele tehtavad kulutused enam kui kaks korda, mis võimaldab saada teavet kiirelt kasvava digitaalturu võimaluste ja suuruse kohta.

Neli peamist suunda digitaalse transformatsiooni vallas

Klientide kaasamine

Ettevõtte jaoks on ülimalt oluline teha selgeks, kuidas kaasata kliente kogu transformatsiooniprotsessi lõikes ja lõimida kliendikesksus kõikidesse ettevõtte tegevustesse, kasutades selleks andmepõhiseid ülevaateid.

Ettevõttena saate te tugevdada klientide hankimise ja püsiklientide säilitamise protsesse, kasutades nutikat platvormi, mis pakub klientidele isikustatud kogemusi – see on kasvav trend, eriti jaemüügiettevõtete seas. Ettevõtted võtavad kasutusele tehisintellekti, et teha läbi digitaalne transformatsioon ja pakkuda oma klientidele parimat võimalikku kliendikogemust.

Kõige edukamad ettevõtted on märkinud, et põhiline kasvustrateegia kätkeb endas vahendite, rakenduste ja tööprotsesside optimeerimist, et kaasata kliente selle digitaalse rännaku igas etapis, mis on tänu tehnoloogilistele arengutele nagu suurandmete analüüs ja virtuaalassistendid muutunud kiiremaks.

Töötajate kaasamine

Kaasatud töötaja on õnnelik töötaja. Kui töötajad on ettevõtte poolt toetatud ja kaasatud, suureneb klientide rahulolu ja paranevad ka üldised äritulemused. Töötajad saavad üha enam kasu paljudest uutest võimalustest, mida erinevad digitaalsed vahendid pakuvad, ning see aitab neil viia oma ettevõte üle digitaalsetele lahendustele. Ettevõtted vajavad oskuslikke, ambitsioonikaid ja koolitatavaid töötajaid, kelle saab arendada digiteadlikuks.

Ettevõtte digitaalse transformatsiooni planeerimisel on väga oluline parandada meeskonna tootlikkust lahendustega, mis toetavad mobiilset meeskonnatööd ja paindlikke tööviise.

Tegevuste optimeerimine

Üha enam ettevõtteid kujundab ümber ka oma tegevusi, et saada tehnoloogia ja digitaalplatvormide ühendamise teel kohanemisvõimelisemaks, paindlikumaks ja tõhusamaks. Kui soovite kiirendada oma ettevõtte digitaalset transformatsiooni, on automatiseeritud protsesside ja juhtimise kasutuselevõtmine võtmetähtsusega.

Tänu rohketele digitaalsetele vahenditele ja võimalustele, mida tänapäevane maailm pakub, on iga tööstusharu ettevõtetel võimalik parandada koostööd, kiirendada otsustamisprotsessi, välja töötada ja toota uusi tooteid ning saada põhjalikum ülevaade kogu organisatsioonist.

Toodete ümberkujundamine

Digitaalajastu edenedes on üha olulisemaks muutumas ettevõtete võime tekkivaid võimalusi ära tunda ja kasutada, rakendades andmeid kui strateegilist vara ja pannes varasemast rohkem rõhku prognoosidele.

Toodete ja teenuste täiendamine nutika tarkvara ja tehnoloogiaga on ettevõtetele aina kättesaadavam. Toodete uuendamine intelligentse tehnoloogiaga, nagu tehisintellekt ja tehisõpe, parandab teie äriprotsesse.

Üks näide ettevõttest, mis on täiendanud oma tooteid tehisintellektiga, on Amazon. Amazon kasutab tehisintellekti, pakkudes tehisintellektil põhinevaid tooteid ja teenuseid nii eraisikutest klientidele kui ka ettevõtetele. Amazon Echo kasutab tehisintellekti ja viib selle kodudesse intelligentse häälserveri Alexa kaudu. Samuti on oma äriprotsesse intelligentse tehnoloogiaga täiendamas paljud teised ettevõtted, mis soovivad digitaalmaailmas edasi liikuda.

Artikkel on avaldatud ka tööstusuudised.ee digitaliseerimise teemalehel.

TEEMAD

Blogi

Puiduettevõtte tegevus on üsna spetsiifiline ja tihti kasutatakse erinevates töölõikudes erinevaid tarkvarasid, mis teeb ülevaate saamise ja analüütika raskemini kättesaadavaks.
Puidukoda OÜ on 1997. aastal loodud ettevõte, mis tegeleb kõrge lisandväärtusega okaspuust höövelmaterjali tootmise ja turustamisega. Ettevõtte tootmine asub Viljandimaal Karksis ja lisaks on neil kontor Tartus. Puidukoda annab tööd enam kui 125 töötajale. Ettevõte kuulub Prantsuse puiduettevõtete gruppi Rose Group ja Puidukoja tooteid turustatakse enam kui 35 riigis. Viimased aasta aega on Puidukoda kasutanud majandustarkvara Microsoft Dynamics 365 Business Central. Lisaks Business Centralile võeti kasutusele COLTimber – Columbuse poolt välja töötatud puidulahendus, mis pakub puiduettevõtjatele vajalikku funktsionaalsust, alates palgi vastuvõtust ja mõõtmisest läbi saagimise, kuivatamise, sorteerimise ning järeltöötluse kuni müügi ja väljastuseni.
Alates 2021. aasta lõpust on GlobalReader Connector Microsoft Business Centralile kõigile kättesaadav Microsoft AppSources. GlobalReader pakub tarka pilvepõhist ja reaalajas toimivat tootmistarkvara. Kasutades reaalajas kogutud andmeid, aitab GlobalReaderi tarkvara tootmisettevõtetel vähendada masinate seisakuid (kuni 30% esimese kolme kuuga) ning võita seeläbi aega ning raha. GlobalReader Connector võimaldab liigutada tootmisteavet märkamatult ühest tarkvarast teise - automaatselt ja mis põhiline - reaalajas. GlobalReaderi ökosüsteem kaasab tootmisse kogu meeskonna ja on hõlpsasti kasutatav mistahes asukohas ja ükskõik millisest nutiseadmest.
Tööstusettevõtte juhtimises osaleva võtmeisikuna tead unepealt, et lisaks osavatele töötajatele ja tarkadele seadmetele, on võtmeteguriteks tark planeerimine. Nagu tootmise puhul ikka, omavad võtmetähtsusega rolli ka kõik sinu ettevõtte tarneahela lülid, sisseostust logistikani. Olete puitmaterjali väärindamises suurepärased, kuid mõned protsessid ettevõttes tekitavad aeg-ajalt peavalu, on tüütud, kipuvad korduma ning võtavad liigselt aega? Muutunud olud ja ressursside kallinemine on piisav põhjus leidmaks uusi lahendusi.
Mööblitootjad on selgelt eristuv kogukond Eesti tootmismaastikul. Nad panustavad oluliselt tööhõivesse ja näitavad eeskujulikku ekspordivõimekust, kuid selle juures on neil kõigil oma väljakutsed. Huvitavad kombel on need väljakutsed üsna tugevate sarnasustega. Millised need väljakutsed on ja kuidas neid lahendada kirjutab digitaliseerimisekspert Marko Seier. 
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down