<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Kui rääkida ettevõtete juhtkondade kaasatusest ettevõtte digitaliseerimises, võib seda suuresti nimetada “viimase minuti” rapsimiseks olles tegelikult juba ajast maas. Enamik ettevõtete juhtkondi on teinud küll esimesed sammud selles suunas, kuid ainult vähesed on kogu hingega asja juures.

Kujutlege koerarakendit teel mäest alla. Mäest alla liigub kelk väga kiiresti. Koerad peavad aga olema kelgust kiiremad – kui see neil ei õnnestu, võib vaatepilt päris hirmus olla. Sama lugu on murrangulise innovatsiooniga. Juhatus ja tippjuhtkond peavad olema need, kes esitavad ettevõttele väljakutse ja küsivad õigeid küsimusi, et ettevõte liiguks edasi. Nemad peavad olema protsessis kõige kiiremad eestvedajad.

Paljudes tänapäeva ettevõtetes käivad asjad aga hoopis teisiti. Ühe värbamisettevõtte tehtud analüüs näitab, et 62% tegevjuhtidest ei kaasa oma juhatusse piisava digitaalse pädevusega inimesi. PWC korraldatud rahvusvahelisest uuringust nähtub, et juhtkonnad töötavad igal järgmistel aastal IT-strateegia kallal ajaliselt aina vähem.

See on murettekitav, arvestades murrangulise innovatsiooniga kaasnevaid väljakutseid, millega iga ettevõte kokku puutub. Kõik ettevõtete nõukogud peaksid digiteerimise ja murrangulise innovatsiooni küsimused võimalikult kiiresti lisama oma strateegilisele tegevuskavale. Teekond on juba ammu alanud.

Juhtkonna keskne ülesanne on mõista ettevõtet ümbritsevat globaalset maailma, mis hõlmab ka ohtusid ja võimalusi. Selle eesmärgiks peaks olema tagada need kolm asja:

- väärtusloome oma ärimudeli kaudu;
- selge, töökindel ja teostatav strateegia;
- hea, professionaalne ja pikaajalise perspektiiviga juhtimine.

Need on ettevõtte juhtkonna töö eesmärgid. Kui vaatame neid lähemalt, on selge, miks võib murranguline innovatsioon neid tõsiselt proovile panna. Kas neil on olemas inimesed, kes mõistavad ettevõtet ümbritsevat globaalset maailma? Kas nad suudavad näha tohutute muutustega kaasnevaid ohtusid ja esitada teravaid küsimusi, millest võib abi olla murrangule reageerimisel ja strateegia kujundamisel? Vastus on sageli ei. Seetõttu peab juhtkond olema üks neist, kes murrangulise innovatsiooni ja teadliku lahtimõtestamisega esmajärjekorras tegeleb.

Enamik ettevõtete juhatusi on esimese sammu teinud ja hakanud teema vastu huvi ilmutama. Mida te peaksite aga juhatusena tegema, et alustada aktiivselt digitaalset rännakut, nii et see ei oleks enam lihtsalt üks punkt esitluse slaidil, vaid konkreetne tegevus? Juhatus võiks endale ja juhtkonnale esitada need viis küsimust:

  1. Kust ja mis kujul võib murranguline innovatsioon meie turul alguse saada?
  2. Kui töökindel on praegune ärimudel?
  3. Kui töökindel on meie süsteem? S.t meie organisatsioon, tarnesüsteem, kliendisuhted – murrangulise innovatsiooni suhtes.
  4. Milline on meie strateegia muudatustele reageerimiseks? Kas me tahame olla esimene tegutseja või kiire järgija?
  5. Kui hästi on meie organisatsioon selleks valmis? Kus me võime kohata vastupanu ja mis oskused on vajalikud?

Lisaks võivad juhatuse liikmed kontrollida, kui lihtne (või keeruline) on olla ettevõtte klient. Just sellele keskenduvad turu uued tegijad.

Juhtkond peaks oma ärimudeleid kontrollima. Seega pole küsimus mitte IT-s, vaid äris. Küsimus on kiirendatud innovatsioonis, mis aitab kiiresti uurida ja katsetada uusi ärimudeleid, et teil oleks võimalik murrangulisele innovatsioonile kiiresti reageerida või lausa olla ise selle algatajaks, viies sellega oma kliendid tulevikku.

Mõned nimetavad seda liigseks rapsimiseks. Need, kes aga näevad selles tõelist väärtust, on need, kes kindlustavad oma tuleviku.

Lugu on ilmunud ka tööstusuudised.ee digitaliseerimise teemaveebis.

TEEMAD

Blogi

ERP ehk ettevõtte ressursside juhtimise tarkvara ja selle juurutuspartneri valik on tänasel päeval muutumas järjest raskemaks. Turul on väga palju erinevat tarkvara ja veelgi rohkem ettevõtteid, kes lubavad ettevõtjatele rikkuse majja ning õnne õuele tuua. Seda, kuidas oleks mõistlik sellises olukorras käituda ja milline otsus langetada, selgitab Columbus Eesti müügidirektor Hannes Rosenberg.
Kui ümberkujundamine on parim viis, millega minna vastu oma tööstussektori probleemidele, siis mida see praktiliselt tähendab? Kas selleks on olemas samm-sammuline lähenemisviis? Lühike vastus on: jah, on küll. Aga see ei ole karbitoode. Pead selle ise kujundama oma inimeste ja ressurssidega. See on võimalik. Teised ettevõtted on teinud edukaid muudatusi selles, kuidas nad töötavad ja väärtust loovad.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down