<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Ligi kaheksa aastat tagasi tõi Google turule Enhanced Ecommerce'i – Google Analyticsi plugina, mida minu meelest peaksid kasutama kõik e-kaubandusega tegelevad ettevõtted olenemata nende suurusest ja tegevusalast. Miks? Kohe selgitan.

Millest selline ärev pealkiri tänasel postitusele? Rahu, püüdsin sellega ennekõike püüda teie tähelepanu, aga fakt on see, et te jääte ilma paljudest nutikatest funktsioonidest, kui te ei kasuta pluginat Enhanced Ecommerce ehk "tõhustatud e-poodi", proovided Google mõistet eesti keeles loogiliselt väljendada.

Kui teile ei ole päris selge, mida Enhanced Ecommerce'i plugin endast kujutab, siis lühidalt on tegemist raamistikuga, mis lubab e-poe toiminguid analüüsida põhjalikumalt kui tavaline Google Analytics.

Enhanced Ecommerce võimaldab teil jälgida klientide ostukäitumist läbi kogu müügilehtri alates tooteloetelu kuvamisest lehel kuni kassani, kus protsess loodetavasti lõpeb ostuga. Kui lisada sellele ka info toodete kohta (nagu nimetus, hind ja kategooria), toodete loetelu ja info kliendi käitumise kohta kassas, saate tulemuseks väga selge pildi oma veebipoe tugevatest ja nõrkadest külgedest.

Allpool on neli Enhanced Ecommerce'i pakutavat võimalust:

1. Eri tooteloetelude tulemuslikkuse võrdlemine

Iga kord, kui kasutaja tooteid e-poes sirvib, edastatakse andmed selle kohta, milliseid tooteid kuvatakse ning mis loetelus ja positsioonil neid kuvatakse. Nende andmete abil näete, kui hästi toimib konversioon (ostude protsent kogukülastatavausest) teie veebilehe eri osades.

Näide: Teie esilehel on kaks tooteloetelu. Üks sisaldab uudistooteid ja teine populaarsemaid tooteid ning te ei tea, kumb neist annab parima konversiooni. Jälgides loetelu kuvamist ja seda, kus täpselt klient selles klõpsab, saate Google Analyticsis näha, milline loetelu ja milline positsioon selles annab parima konversiooni.

Enhanced Ecommerce columbus 1

2. Kliendi valupunktide leidmine kassas

Paljudest ostudest loobutakse just kassas. Isegi kui kipume kassat sageli käsitlema vaid kogu ostuprotsessi ühe osana, võib seda tegelikult vaadelda omaette protsessina. Kassas toimuvad tegevused võib jagada eraldi müügilehtrisse toimingutena, mille hulgas klient vaatab üle oma ostukorvi, täidab küsitud andmeväljad, valib tarne- ja makseviisi jne. Kui edastada Google Analyticsile andmed selle kohta, millise etapini on klient kassas jõudnud, saate mõõta ka seal toimuvaid loobumisi.

Näide: Teatud ostusumma korral on kohaletoimetamise tasuta. Kuna see on esitatud ebaselgelt, mõjub lisaboonusena mõeldud tingimus hoopis vastupidise efektga. Sellise järelduse lubas teha Google Analyticsist saadud teave selle kohta, et paljud loobuvad ostust kassas pärast seda, kui nad on teada saanud kohaletoimetamise maksumuse. Üks lahendus võiks olla see, kui näidata selgemini juba varasema kassaprotsessi käigus, kui suur summa kliendil veel puudub, et tasuta transpordi ostusumma kokku saada.

Enhanced Ecommerce columbus 2

3. Oma mõõdikute ja dimensioonide lisamine filtreerimiseks

Toodete ja tehingute tavapärastele andmetele saab lisada ka oma soovitud näitajaid ja dimensioone, et saadavat põhjalikumat ülevaadet ja ennast protsessidega paremini kohandada.

Näide: Soovite uurida, kui suurt negatiivset mõju avaldab ostudele see, kui te muudate toote tellitavaks kaubaks, selle asemel et seda laos hoida. Kui luua selleks nn täeindav dimensioon, mis annab Google Analyticsile teada, kas toode on lao- või tellitav kaup, saate mõõta ostude muutust ajas ja otsustada, kas kaup peaks olema püsivalt laos või ei oma see märkimisväärset rolli.

4. Mitme turu ja kanali jälgimine

Enhanced Ecommerce'i üks peamisi eeliseid on võimalus lugeda andmeid tehingus kasutatava vääringu (valuuta) ja tehingu päritolu kohta (affiliation). Kui need kaks näitajat on seadistatud, saate ühele ja samale Google Analyticsi kontole sisestada andmeid mitmest eri vääringuid kasutavast kanalist.

Näide: Müüte oma tooteid kahe veebilehe kaudu, mis mõlemad müüvad kaupa kõikides Põhjamaades. Enhanced Ecommerce annab teile väga hea ülevaate kummagi kanali müügitulemustest eri tootesegmentides ning ka kogumüügist kohe ühes ja samas vääringus.

Enhanced Ecommerce columbus 3

Kokkuvõttes on ju eesmärk parandada teie andmete kvaliteeti ühel lihtsal põhimõttel: korrektsed ja asjakohased andmed on parem alusmaterjal otsuste tegemiseks, mis omakorda aitab loomulikult teha õigemaid otsuseid.

PS. Soovite nõuandeid, mida arvestada uue e-kaubandusplatvormi kasutuselevõtul? Laadige alla meie kiirjuhend "Veebipoe avamise kunst"! 👇

Kiirjuhend "Veebipoe avamise kunst"

Topics

Tekkis mõtteid? Jaga meiega!

Blogi

Tänapäeva konkurentsitihedas ettevõtluskeskkonnas on vähe selliseid nüansse, mis ettevõtteid oma konkurentidest eristaks. Ühtlasi on see põhjus, miks me näeme, et kliendikogemuse olulisus tõuseb järjest enam. B2B kontekstis tähendab see eelkõige suhet, mida luuakse läbi erinevate kokkupuudete kliendiga kogu nende elukaare vältel. 
Kestev tervisekriis on viinud meid olukorda, kus e-kaubandus ei ole kunagi olnud nii populaarne, kus inimeste ostukäitumine on suunatud e-kanalitesse ja eksperdid ennustavad kõik ühest suust, et see käitumisharjumus ka jääb. Väga paljud Eesti ettevõtted on juba tänaseks viinud oma äri kas osaliselt või täiesti veebi, kuid on ka neid, kel e-kaubanduse platvorm veel puudu.
Kuigi B2B turunduse ja müügi maastik on muutumas, jätkavad paljud ettevõtted ka tänapäeval traditsiooniliste ostulahenduste pakkumist B2B suunal. Klassikaline ostuprotsess näeb ette, et ostja peab müüjaga ühendust võtma kasvõi ainuüksi tooteinfo saamiseks ja seda enamasti e-kirja teel.
Tööstusettevõtjana tuleb teil tõenäoliselt oma tähelepanu jagada mitme erineva teema vahel. Peale selle, et teil on vaja hallata tellimusi, planeerimist, disaini, tootmist, kvaliteedikontrolli ja finantsküsimusi, peate te tähelepanu pöörama ka müügile ja turundusele.
Kas suudaksite tänapäeval ette kujutada elu ilma internetita? Olgu selleks siis midagi nii tavapärast kui seda on toidu ja ravimite tellimine või midagi suuremat nagu näiteks maja ost – esimene, mille suunas me vaatame, on ikka internet.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down