<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Kliendi ostukäitumist võib olla päris raske mõista. Miks jäetakse ost järsku kassas pooleli? Millest on tingitud see, et kliendid võivad füüsilises poes veeta tunde, kuid ostusid nutiseadmete vahendusel on vaid väga harva?

Põhjusi võib olla palju. Probleemi juur on tõenäoliselt selles, et teil pole korralikku ülevaadet oma klienditeekondadest. Seda olukorda võib võrrelda malemänguga, kus pole strateegiat. Alguses on ju päris tore katsetada eri liikumisi, teha üksikuid käike ja noppida mõned etturid. Lihtne ja lõbus on mängida, kuid sa ei keskendu suuremale ja tähtsamale tervikpildile – kogu teekonnale, algusest lõpuni. Esimesest käigust võiduni välja.

Tänapäeval ei keerle kliendi vajadused ettevõtte äri ümber. Pigem tuleb teil ettevõtjana välja nuputada, kuidas panna äri keerlema klientide ümber ja muuta see nende argipäeva üheks osaks. See nõuab selle teekonna mõistmist, mille klient teie juures ette võtab ja  teadmist, millist individuaalset kogemust igale kliendile kohtumisel pakkuda, ükskõik kas digitaalselt või päriselus.

„Tänapäeva väärtusloome hõlmab üha enam eri digitaalseid süsteeme. Kanalid, kus neid kogetakse, on selle süsteemi alustalad“ – James Kalbach raamatus „Mapping Experiences“

Enne malelaua taha istumist tuleb mõista, kuidas need talad hoiavad üleval kliendikeskset organisatsiooni.

Uurige oma strateegiaid väljast sissepoole, mitte vastupidi.

Paljud ettevõtted olenemata tegevusalast keskenduvad liiga palju ettevõttesisestele protsessidele. Leitud lahendustega lahendatakse valesid probleeme. Paljud ettevõtte töötajad ei tea pahatihti, kuidas näeb välja nende klientide ostuteekond. See võib mõjutada negatiivselt kliendikeskset käsitlust ja tekitada sisepingeid ka töötajate vahel. Eri meeskonnad töötavad välja erinevaid lahendusi, mis pole kliendi vajadustega seotud. Sageli keskendutakse lahenduses pigem tehnikale ja ärivajadustele kui sellele, millist kliendikogemust see pakub.

Tehke oma klienditeekonnad nähtavaks kõikidele töötajatele ja aidake neil püsida fookuses.

Klienditeekonna mõistmisest üksi ei piisa. Edukas ettevõttes tegutsetakse osakonnaüleste meeskondadena, mitte eraldi. Oluline on mõista, kuidas eri meeskonnad saavad eesmärgi saavutamiseks täita üksteise vajadusi. Klienditeekonna puhul tuleb kindlaks teha kõik sammud ja kõik organisatsiooni liikmed peavad teadma, mis roll neil nendes on. Klienditeenindus, turundus, tootedisain ja IT võivad omaette väga hästi hakkama saada, aga kui kasutaja puutub kokku ettevõtte toote või teenusega, võib nende omavahelise koostöö puudumisel tekkida lõppkliendile hoopis segadusse ajav või eksitav kogemus. Klienditeekonda tuleb vaadelda kahest perspektiivist:

  1. Kasutaja läbitava tegeliku teekonnana
  2. Kuidas iga osakond saab klienti tema teekonnal toetada

Ostuteekonna visualiseerimine on üks viis isoleerituse vältimiseks ja sünergia tekitamiseks. See ei pruugi anda vastuseid, kuid edendab mõttevahetust ja loob tugeva lähtepunkti.

Olenevalt sellest, milliseid probleeme soovite lahendada ja mida tuleks täpsemalt visualiseerida, saate valida eri kaardistuste vahel:

  • Terviklikud kliendi teekonna kaardistused kõikide kanalite lõikes
  • Nn service blueprint, s.t konkreetse toote või teenuse klienditeekond koos sellega, mida ettevõte talle igal sammul pakub
  • Spetsiifilised kliendikogemused, nt ostuprotsessid, järelteenindus jne
  • Diagrammid emotsionaalsete ja psühholoogiliste mõõdikute ja hinnangutega
  • Ruumilised kaardid, nt kaupluses esinevad kliendivood või veebilehe kuumuskaardid

Selliste kaardistuste loomisega teete nähtavaks klienditeekonna eri sammud, mis varem piirdusid ehk ainult klienditeeninduse üksikute märkmete või näiteks kaupluses esinevate tavaolukordadega. Kui need sammud on teil selgelt silme ees, saate hakata tegema vajalikke muudatusi. Ja mis veel tähtsam: kuna need on nähtavad kõigile, saavad neid vaadata ettevõtte kõik osakonnad, et aidata omalt poolt kaasa vajalikele muudatustele ja kliendi sammude suunamisele!

Vormistage oma klienditeekonnad elavateks dokumentideks

Ainult klienditeekonna väljaselgitamisega ei ole kogu töö veel tehtud. Kaardistus iseenesest ei ole mõni edev esitlus, mis tehakse valmis ja jäetakse seejärel sahtlisse vedelema. Seda tuleb kasutada! Klienditeekonna kaart jääb hüpoteetiliseks seni, kuni püüate selle ise läbi teha ja seda pidevalt uuendate. Suhtuge oma kaarti kui muutuvasse dokumenti – lisage sellesse uusi tähelepanekuid, kliendimärkmeid, andmeid ja muud olulist infot, mida kogute igapäevase klienditeeninduse käigus.

Katsetage klienditeekonna eri samme korrapäraselt. Kui te oma toodet või teenust muudate, kohandage selle järgi ka oma kaardistust. Igas kvartalis tasub leida aega hindamiseks, kuidas praegused kliendikogemused ühtivad teie dokumenteeritud teekonnaga. 

Klienditeekonda ei saa juhtida seotud silmadega ...

Kas olete tegelikult valmis ja motiveeritud midagi muutma? Küsige selles protsessis endalt juba varakult, kuidas hakkate teie oma klienditeekondade kaarte kasutama.

  • Kas kasutate neid probleemide tuvastamiseks või olemasoleva süsteemi paremaks kujundamiseks?
  • Kas võtate need aluseks strateegia või tootearenduskava koostamisel?
  • On teie peaeesmärk juurutada uus kultuur, mis pööraks rohkem tähelepanu klientidele ja kasutajatele?

Kaardistuse kasutamisel on tähtis teada selle eesmärki ning ärikasu, mida kliendi teekonna põhjalik mõistmine teie ettevõttele loob.

Loodan, et mõistate nüüd, mis väärtus on klienditeekondade väljaselgitamises. Malemängu ei saa võita suvalisi käike tehes ... Meie Columbuses näeme klienditeekondades olulist alustala, mida on vaja igasuguse tegevuse digitaliseerimiseks ja klientide tõeliselt heaks teenindamiseks. Kui soovite selle kohta rohkem teada, võtke meiega ühendust! 👋

Ühendatud kliendikogemuse töötoad

TEEMAD

Blogi

Raamatu „In Search of Excellence: Lessons from America's Best-Run Companies“ autor Tom Peters on öelnud, et tema elu üks kõige väärtuslikumaid nõuandeid on olnud „What gets measured gets done“. Kui oskame mõõta õiged asju, siis suudame neid asju ka ellu viia. Erinevaid võtmenäitajaid jälgides oleme pidevalt kursis sellega, mismoodi meil läheb, kas arengud on meile soodsas suunas või mitte. E-kaubanduse numbrite pidev analüüsimine aitab äri omanikel mõista turundus-, müügi-, klienditoe- ja/või laomajanduse tegevuste mõju seatud eesmärkide saavutamisele.
E-kaubanduse valdkond on viimaste aastate jooksul läbi teinud paradigma muutuse. Traditsioonilises mõttes on e-kaubanduse praktika pikka aega olnud suured süsteemid, mis küll tagavad terviklikkuse, kuid on ajapikku muutunud kohmakaks. Mida aeg edasi, seda valdavam on trend, kus ostu sooritaja teekond kulgeb mööda erinevaid seadmeid, kanaleid ning kokkupuutepunkte. Mida aeg edasi, seda valdavam on trend, kus ostu sooritaja teekond kulgeb mööda erinevaid seadmeid (mobiiltelefon, arvuti jne), kanaleid (online ja/või offline pood jne) ning kokkupuutepunkte (kassa, iseteenindus, klienditugi jne). Kliendi teekond muutub üha kirjumaks ning see seab ka kaupmehele olukorraga kohanemiseks omad nõuded. Monoliitsete e-kaubanduse süsteemidega on sellest saanud paras väljakutse.
Üks meeldiv osa minu tööst on see, et näen väga palju erinevaid e-poode - nii edukaid kui ka ebaedukaid. Miks on nii, et üks e-poodgenereerib stabiilselt sadu tuhandeid eurosid käivet kuus ja teine ei lähe käima isegi siis, kui sinna ergutuseks investeerida sadu tuhandeid eurosid?  Vastus peitub konkreetsetes sammudes ja põhimõtetes, mis eraldab edukat e-poodi kõigist ülejäänutest. Kuigi ma ei saa nimetada konkreetseid nimesid, saan välja tuua omadused, mis korduvad kõikide edukate e-poodide juures ning lisan ka oma näpunäited, kuidas saad neid põhimõtteid rakendada oma ettevõtte e-poe arendamisel. 
Miks otsustas Mediq Eesti e-kaubanduse analüüsi kasuks? Mediq Eesti OÜ on ravimite-, haigla- ning laboritarvete hulgimüüja, kelle peamisteks klientideks on haiglad, perearstid, hooldekodud, meditsiiniliste abivahendite kauplused, apteegid ja teadusasutused. Ettevõttel on tellimiskeskus püsiklientide teenindamiseks ning e-pood eraklientide päringute ja tellimuste haldamiseks.   Ettevõte otsustas uuendada märkimisväärselt hulgiklientidele suunatud tellimuskeskuse lahendust, kuid kuna ettevõttes puudus digitaalse kliendikogemuse ja kasutusmugavuse kompetents, ei olnud võimalik veenduda, kas uued e-kaubanduse ideed ja lahendused on kooskõlas parima võimaliku praktikaga ja uusimate võimalustega.
Kõik algas küsimusest "miks?" BENU on edukas apteegibränd, millel on üle 1300 apteegi ja enam kui 7500 töötaja üle kogu Euroopa. BENU apteeke opereerib Baltikumis Tamro Baltics, mis on üks juhtivaid ravimite jaemüüjaid Baltikumis. Lisaks tavapärastele apteekidele, on BENU-l kõigis Balti riikides ka interneti-apteegid. Miks vajas BENU e-kaubanduse auditit, kui ettevõttel läks niigi hästi?
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down