<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Digimaailmas on palju eri tüüpi andmeid, mida ettevõte saab kasutada nii üksikkliendist kui üldisest äritegevusest paremaks arusaamiseks. Väljakutseks on erinevate andmetüüpide liigitamine ja arusaamine nende tähendusest ettevõtte jaoks.

Eduka ja kõikehõlmava andmeanalüüsi strateegia loomine on nagu pilvelõhkuja konstrueerimine. Vundament peab olema raudkõva ja maa ehituseks ettevalmistatud, et hoone ei asuks kõikuval maal. Lühidalt öeldes on ettevõtetel probleeme oma oluliste andmete ettevalmistamise ja äritegevuse võtmeväärtuste väljatoomisega. Millest siis alustada?

1. Automatiseeri oma andmete ettevalmistamise protsess

Kui sinu ettevõte alustab oma andmete analüüsimist, tuleb sul nad panna sobivasse formaati või täiendada neid tühjade andmeväljade täitmise teel, veendumaks, et sa saad sellest väärtuslikust ärieelisest maksimaalset kasu. Varasemalt ja traditsiooniliselt on need kohustused lasunud IT-meeskonna kompetentsusel, kuid kuna andmete hulk pidevalt kiiresti kasvab, kasvab selle protsessi läbiviimisel ka vajadus enamate ressursside järele. Ettevõtted on hakanud sellest nüüd aru saama ja investeerivad üha enam andmete ettevalmistamise tehnoloogiatesse.

Tänapäeval ei piirdu andmete ettevalmistamise vahendid üksnes IT-spetsialistide kompetentsusega ning võimaldavad ettevõtetel laiendada oma analüüsi individuaalsetele osadele. Teiste korporatsiooni liikmete kaasamine võimaldab hea detailinägemisega ekspertidel tuua esile äritegevuse kõige väärtuslikumad aspektid. Hea andmetöötlus peaks muutuma äritegevuses tavapäraseks.

2. Ühenda andmeid nende nähtavuse ja vastavuse saavutamiseks

Kuivõrd organisatsioonid on kiire andmevooluga ülekoormatud, on oluline ka ühendada erinevatest allikatest saadud andmeid ning tagada nende kättesaadavus ja järjepidevus kogu ettevõtte jaoks. On oluline, et ettevõtte erinevad osad pääseksid vajalikele andmetele ligi ning saaksid neid analüüsida ja seedida.

Ettevõtted peavad hakkama katsetama enda poolt kogutud andmeid, et uurida uusi ideid ja ärivõimalusi. American Expressi juhtiv riskiküsimuste ametnik Ash Gupta teatas, et esimeseks muudatuseks, mis nad American Expressis pidid tegema, oli tõsta oma andmete kvaliteeti (Mckinsey, 2017). Suure andmekoguse puhul leidsid nad vahel, et ei olnud neid andmeid tegelikult kasutanud ega pööranud nende kvaliteedile nii palju tähelepanu kui oleks vaja olnud. Olles sellega arvestanud, tegi American Express suuri edusamme ja hakkas oma andmeid kogu ettevõtte ulatuses analüüsima kvaliteedipõhiselt. Hiljutise GDPR rakendamise läbi on äritegevus nüüd tänu uute vastavusnõuete kohaselt kogutud ja kasutatavatele andmetele muutunud palju läbipaistvamaks. Ettevõtetele, kes ei ole oma kogutud andmetega vastavuses, kohaldatakse nüüd kopsakaid trahve.

3. Reaalajas tegevuse jälgimiseks kasutage ettevõtlusalaseid teadmisi, masinõpet ja IoT-d

IoT andmesensorid rulluvad kasvavas tempos lahti üle kogu maa, võimaldades ettevõtetel koguda ja komplekteerida andmeid mõjukal ja efektiivsel moel. Andmed koos inimese sekkumise ja oskusega käsitleda andmeid äritegevuse parandamiseks peaksid olema äriotsustes kesksel kohal.

Õige andmestrateegia algab õigete andmete kogumisest, nende andmete sorteerimiseks ja analüüsiks vajalike vahendite olemasolust ja võimest neid ellu viia. Selle protsessi ettevõttesisese efektiivse rakendamise korral on võimalik saada digitaalse tagasiside vahend, mis lisab teie ettevõttele operatsioonide kiirendamise ja sujuva kliendikogemuse saavutamisel tõelist väärtust. 

Digitaliseerimiseksperdid annavad nõud

Alusta oma ettevõtte digitaliseerimisega õigest kohast ning registreeru tasuta konsultatsioonile

Kuidas andmed enda ettevõtte kasuks tööle panna? Digitaliseerimiseksperdid jagavad meeleldi nõud.Vota meiega uhendust CTA

TEEMAD

Blogi

Info ja andmed muutuvad järjest olulisemaks - see on tänaseks väärtuslikum kui nafta. Paraku info vananeb kiiresti ja kaotab väärtust, seega on oluline, et info voolaks ettevõtte süsteemides reaalaja lähedaselt ja oleks õige.
Kui ma hakkasin suve hakul esimest korda mõlgutama mõtteid, et tuua meie inimesi Columbuses avalikkusele lähemale, oli mul koheselt selge, et Kristen on esimene, kelle juurde ma selle mõttega lähen. Seda mitte üldse sellepärast, et see oleks hea lihtne algus. Oh, kaugeltki mitte. Kristen on üks värvikamaid ja omanäolisemaid persoone meie meeskonnas. Ta paistab juba esimesel kohtumisel silma oma vahetu konkreetsuse ja teravusega. Tekitades võib-olla isegi tahtmise korraks ehmatada aga siis tajudes, kuidas see vahetus ja ausus loob hoopis rohkem.
Digiauditid on olnud tänu EASi toetusmeetmele tootmisettevõtete seas 2019. aastal populaarsed. Columbus Eesti ärikonsultantide meeskond on töötanud mitmekümne Eesti tootmisettevõttega ja kuigi igaüks on eripärane, ei saa märkamata jätta seda, et ühised jooned jooksevad väga polariseeruvalt välja. Selles artiklis keskendub digitaliseerimisekspert Marko Seier ühele väga valdavale väljakutsele – ettevõtte andmed pole kättesaadavad ja usaldusväärsed.
Laod on kohad, kus võib kinni olla palju raha. Seda nii laovarude kui ka laokorralduse osas. Kuidas võtta oma laost maksimumi, kirjutab digitaliseerimisekspert Taavi Sadam.
Nägemine on inimese peamine infoallikas, kuna 90% infost tuleb läbi silmade. Nagu ütleb meediast pärinev tarkus, siis üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. Samad reeglid kehtivad ka andmete osas. Seda eriti olukorras, kus andmete maht on järjest kasvav.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down