<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Oleme varasemalt kirjutanud tootmise planeerimise levinuimatest puudujääkidest. Seekord võtame luubi alla valusad tagajärjed, millega tuleb tegeleda juhul, kui tootmise planeerimine ebaõnnestub, kirjutab Columbus Eesti digitaliseerimisekspert Marko Seier.

Asjatu halduskoormus

Nii mõnigi kord on täna käsitsi tehtud homne plaan kehtiv ainult kuni hommikuni, mil peab jälle midagi kohendama. Käsitsi tehtud plaani muutmiseks peab tavaliselt suhtlema erinevate osapooltega ja muudatused omavahel kokku leppima. See omakorda võtab aega ja energiat ning suurendab vigade ohtu.

Ainult vähesed ettevõtted, kes oma tellimusi ja tarneahelat läbi partnerlussuhete suures ulatuses näevad ning kontrollivad, suudavad teha täppisplaneerimist, mis ka reaalsuses paika peab. Enamusel on selles osas veel arenguruumi, sest ettevõtted kasvavad, tooted muutuvad keerukamaks. Siis ei suudeta käsitsi enam hästi planeerida, kuna muutujate arv läheb inimesele raskesti hoomatavaks.

Tarnetähtajad on ebamäärased

Liikudes väärtusahelas ülespoole, proovivad ettevõtted liikuda masstootmiselt rohkem projektipõhisele tootmisele,  luues personaalsete toodetega kliendile rohkem väärtust. Samas on keerukamate toodete puhul ka rohkem eksimisvõimalusi, sest tooted koosnevad erinevatest pooltoodetest või suurel hulgal erinevatest osadest.  Lisaks toodetakse tihtipeale asju, mida varasemalt pole tehtud. See kõik omakorda raskendab oluliselt planeerimist. Planeerimisel on keeruline anda väga täpseid tarnelubadusi, sest muutujaid on palju. Tarnelubadus antakse näiteks nädala või paari täpsusega. Iseenesest ei pruugi see olla  probleemiks, kuid kui kliendil pole ladustamisruumi, toote peab tarnima otse objektile või on klient kehtestanud kauba vastuvõtuks kindla ajaakna, siis peab tarnetähtaeg olema täpne.

Oluline on meeles pidada, et planeerimine peab olema realistlik ja vastama tegelikule tootmisvõimekusele. Ei ole harvad sellised juhused, kus tarnelubadus  on küll planeerimise käigus antud, kuid seda ei suudeta täita tarneahela teiste probleemide tõttu.

Laos olevad kaubad ja pooltooted jäävad seisma või saavad otsa

On vana tõde, et laos olev kaup on suuresti ressursi kinnihoidmine. Seda nii rahaliselt kui ka ruumiliselt. Kui planeerimisel eksitakse, siis see tähendab kas pooltoodete seismajäämist või laost kauba mitteväljastamist. See põhjustab omakorda taaskord hilisemat välditavat halduskoormust ja ümberplaneerimist.

Valesti tootmist planeerides võib ka juhtuda vastupidi - vajalikuks hetkeks on tootmiseks vajalikud pooltooted või materjalid laost otsas.

Tootmise ja masinate efektiivsus kõigub

Kuna moodsal ajal on tähtis ühtlane töövoog (heijunka), mille puhul on ka ressursikasutus ühtlane, siis praktikas kipub see käima üles-alla. Masinate puhul on kasutuskoormus tavaliselt ühtlasem, sest tihtipeale seda  jälgitakse ja tähtsustatakse eraldi. Seda eriti ettevõtetes, kus toodetakse korraga suuremaid partiisid ja kasutusel lihtsad teada tuntud seadistusvõtted. Kitsaskohad efektiivsuses tekivad siis, kui on vajalik olla paindlikum ja pidevas muutumises. See tähendab näiteks tööpinkide seadistuste katsetamist ja uute töövõtete juurutamiseks kuluvat aega. Samuti töökohtadel, mis ei ole mehhaniseeritud. Erinevate inimeste töökiirused võivad erineda väga suurel määral. Kui planeerimises seda kõike ei osata arvestada, siis paratamatult tekivad efektiivsuse kõikumised ehk mingi tootmislüli katkemisel võib osa ressurssidest olla tegevuseta.

Ja nagu ikka, kõikide kitsaskohtade summana kannatab lõpuks suhe kliendiga, mis omakorda avaldub rahalistes näitajates.

Kuidas vältida tootmisplaneerimisel tekkivat valu?

Lihtne vastus on, et tootmise ja kogu tarneahela infovoog tulem planeerimise jaoks muuta läbipaistvaks ja korrastada andmed. Aga mis siis, kui see on juba tehtud, aga ikka on valus?

Kui käsitsi planeerimise enam ei õnnestu, siis on aeg hakata mõtlema spetsiifilise tootmisplaneerimise tarkvara juurutamise peale. Selle abil on  võimalik planeerimisvalu vähendada, kuna saab lihtsamini erinevad variante läbi mängida ja ka hea tarkvara aitab pakkuda optimaalsemaid lahendusi.

Columbus on digitaliseerimise one stop shop tööstusettevõtetele

Tööstuse ja tootmise digitaliseerimine on meie põhifookus ja -kompetents juba üle 20 aasta. Alates materjali planeerimisest ja ostust, jätkates tootearenduse- ja halduse, tööprotsesside juhtimise ja raporteerimisega tootmisalal kuni laotoimingute ja müügilogistikani - tunneme tootmist nii teoorias kui praktikas. 

TEEMAD

Tahad rohkem teada? Küsi julgesti!

Blogi

Puiduettevõtte tegevus on üsna spetsiifiline ja tihti kasutatakse erinevates töölõikudes erinevaid tarkvarasid, mis teeb ülevaate saamise ja analüütika raskemini kättesaadavaks.
Puidukoda OÜ on 1997. aastal loodud ettevõte, mis tegeleb kõrge lisandväärtusega okaspuust höövelmaterjali tootmise ja turustamisega. Ettevõtte tootmine asub Viljandimaal Karksis ja lisaks on neil kontor Tartus. Puidukoda annab tööd enam kui 125 töötajale. Ettevõte kuulub Prantsuse puiduettevõtete gruppi Rose Group ja Puidukoja tooteid turustatakse enam kui 35 riigis. Viimased aasta aega on Puidukoda kasutanud majandustarkvara Microsoft Dynamics 365 Business Central. Lisaks Business Centralile võeti kasutusele COLTimber – Columbuse poolt välja töötatud puidulahendus, mis pakub puiduettevõtjatele vajalikku funktsionaalsust, alates palgi vastuvõtust ja mõõtmisest läbi saagimise, kuivatamise, sorteerimise ning järeltöötluse kuni müügi ja väljastuseni.
Alates 2021. aasta lõpust on GlobalReader Connector Microsoft Business Centralile kõigile kättesaadav Microsoft AppSources. GlobalReader pakub tarka pilvepõhist ja reaalajas toimivat tootmistarkvara. Kasutades reaalajas kogutud andmeid, aitab GlobalReaderi tarkvara tootmisettevõtetel vähendada masinate seisakuid (kuni 30% esimese kolme kuuga) ning võita seeläbi aega ning raha. GlobalReader Connector võimaldab liigutada tootmisteavet märkamatult ühest tarkvarast teise - automaatselt ja mis põhiline - reaalajas. GlobalReaderi ökosüsteem kaasab tootmisse kogu meeskonna ja on hõlpsasti kasutatav mistahes asukohas ja ükskõik millisest nutiseadmest.
Tööstusettevõtte juhtimises osaleva võtmeisikuna tead unepealt, et lisaks osavatele töötajatele ja tarkadele seadmetele, on võtmeteguriteks tark planeerimine. Nagu tootmise puhul ikka, omavad võtmetähtsusega rolli ka kõik sinu ettevõtte tarneahela lülid, sisseostust logistikani. Olete puitmaterjali väärindamises suurepärased, kuid mõned protsessid ettevõttes tekitavad aeg-ajalt peavalu, on tüütud, kipuvad korduma ning võtavad liigselt aega? Muutunud olud ja ressursside kallinemine on piisav põhjus leidmaks uusi lahendusi.
Nagu teada, siis digitaliseerimise mõte on ära lahendada mõni probleem ja muuta ettevõtte protsess paremaks, kiiremaks või kulusäästlikumaks. Teoorias kõlab see lihtsalt ja arusaadavalt. Kuid kuidas siis ikkagi hinnata, kas eelseisev investeering tasub ennast ära või mitte?
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down