<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Nagu teada, siis digitaliseerimise mõte on ära lahendada mõni probleem ja muuta ettevõtte protsess paremaks, kiiremaks või kulusäästlikumaks. Teoorias kõlab see lihtsalt ja arusaadavalt. Kuid kuidas siis ikkagi hinnata, kas eelseisev investeering tasub ennast ära või mitte?

Toon siinkohal ühe elulise näite. Meie kogemuste põhjal on ettevõtetes üheks oluliseks väljakutseks materjalivoo prognoosimine. Seda nii tootmise- kui ka kaubandusettevõtetes. Vaatamata sellele, et enamikel neist on kasutusel korralik ERP süsteem ja ka üldine digitaliseeritus on heal tasemel, esineb ikkagi sageli tõrkeid tootmises, sest viimasel hetkel selgub, et vajalikku materjali ei ole laos olemas.

Paljud ettevõtted on jaganud materjalide planeerimise kaheks. Igapäevaseid materjale planeeritakse min/max koguste järgi ja projektipõhiseid materjale ostetakse sisse vajaduspõhiselt. Kui min/max materjalide planeerimisega saadakse enamasti hästi hakkama, siis just projektipõhiste ostudega on tihtipeale probleeme. Tihtipeale hakatakse projektipõhiseid materjale varuma alles siis, kui klient on oma tellimuse kinnitanud. Siis aga ei pruugi enam olla piisavalt aega tootmise planeerimiseks, sest üldjuhul on ostutarnete tähtajad pikemad, kui kliendile lubatud tarneajad. Lisaks juhtub ka ostutarnete hilinemist. Seega – tootmise planeerimine toimub enne, kui on lõplik teadmina materjalide saabumise kohta. Ei ole harvad juhused, kus tootmine on juba käivitatud ja arvestatakse sellega, et ehk materjal viimase hetkel ka saabub.

Kui aga selgub, et materjal ei jõua õigeks ajaks kohale, siis jääb tootmisprotsess pooleli ja tarne kliendile hiljaks. Enam ei ole ka tootmisplaan adekvaatne ja vajab ümberplaneerimist. See toob omakorda kaasa ressursside ala- või ülekoormuse ja suure hulga topelt käsitööd ning omavahelist kommunikatsiooni. Iga muudatus toob endaga kaasa uue muudatuse vajaduse ja lõpuks muutub sujuv tootmisprotsess suureks tulekahjuks, mida on vaja pidevalt kustutada.

Probleemi saab ennetada ja olukorda parandada parema ostuprognoosimisega ning projektitellimuste parema jälgitavuse kaudu. Aga enne, kui minna uusi lahendusi valima ja juurutama, on vaja aru saada probleemi kulukusest.

Antud näite puhul saab statistiliselt välja võtta tootmistellimuste suhtarvu, millel on esinenud materjalipuudusest põhjustatud seisakud, hilinemised, ümberseadistamise lisakulud, reklamatsioonid ja kvaliteedikulud. Sinna juurde peab lisama tootmise ümberplaneerimisest tekkinud lisakulud. Seda eriti siis, kui materjal hilineb ja tellimust toodetakse hiljem – siis sellel ajal jääb ju mõnu uus tellimus omakorda hiljaks. Samuti peab arvestama kiirostude hinnavahe ja täiendavate logistikakuludega. Tulekahju kustutamisel osalenud töötajate tööaeg ja kommunikatsioonikulud ning erinevatel ettevõtetel veel mitmeid muid kuluartiklid kuuluvad samuti probleemi kulude hulka.

Kõik see kokku annabki meile arusaama sellest, kui palju üks probleem meile aastas lisakulu juurde toob. Oletame, et antud näite puhul on kõik eelpool nimetatud kulud kokku ca 65 000 EUR aastas.

Seega – isegi kui peaksime investeerima antud probleemi lahendamiseks kuni 50000 EUR, lahendab see väga olulise probleemi ja sellise projekti tasuvusaeg on alla aasta. Selle investeeringu sisse mahub kenasti mitmeid häid lahendusi. Alates visuaalanalüütika vaadetest, mis näitaks ära juba müügiprognoosi järgi tulevaste tellimuste võimaliku materjaliga kaetuse komponentide tasemel kuni spetsiaalsete rakendusteni, mis aitavad tulevasi projekte prognoosida, eelarvestada ja selle põhjal ostuplaneerimist teostada.

Lisaks saab iga tarnija puhul ennustada tema eelnevate tarnete täpsuse järgi uute (tulevaste) saabumiste tarnetäpsuse tõenäosust. Näiteks, kui ühe tarnija senine (ajalooline) keskmine tarnetäpsus on üle 90%, siis olemasolevate ostutellimustega tellitud materjalide õigeaegse saabumise tõenäosus on samuti 90%. Kui aga senine statistika ütleb, et tarnija on lubatud ajast keskmiselt hilinenud 4 päeva, siis on mõistlik see hilinemine juba tootmise planeerimise etapis sisse arvestada. Pole mõtet tootmistellimust töösse panna, kui suure tõenäosusega materjal ei saabu õigel ajal vaid hilineb kuni 4 päeva.

Suureks abiks on ka RPA (Robotic Process Automation) automatiseeritud töövood, mille abil saab kiiremini reageerida muudatustele. Süsteem saab tõrkesignaalidele reageerida ja käivitada erinevaid automaatseid teavitusi ja -protsesse, et tulevane ümberplaneerimine tooks endaga kaasa võimalikult vähe segadust.

Kokkuvõtteks. Kui oleme endale selgeks teinud probleemi olemuse ja välja arvutanud probleemiga tekitatud kahju maksumuse, siis sellega on meil teada investeeringute tasuvuspiir. Järgmine samm on see, et leida sobiliku investeeringu ulatuses probleemi lahendamiseks kõige õigem rakendus, tarkvara või automatiseerimise lahendus.

Alusta riskivabalt

Kui soovid veenduda oma digiinvesteeringute ärikasus ja alustada riskivabalt, siis aitame meeleldi tasuvuse hindamisel. Võta huvi korral meiega julgelt ühendust!

Võta ühendust

TEEMAD

Blogi

Konsultatsiooniettevõtte Gartner nimetas taas 2023. aasta raportis Microsoft Power BI juhtivaks analüütika ja ärianalüüsi platvormiks. Eraldi tõsteti esile Microsofti teenuse kõikehõlmavat nägemust ja sooritusvõimet. See on ettevõttele liidrite edetabelis juba 16. järjestikune aasta. Tunnustatud Microsoft Power BI lahendust pakume oma klientidele ka meie Columbuses. Microsoft Power BI eesmärk on pakkuda kõige mitmekülgsemat ja intuitiivsemat ärianalüüsi (BI - business intelligence) kogemust turul. Sellele on märkimisväärselt kaasa aidanud miljonite Power BI kogukonna liikmete tagasiside, mille põhjal on Microsoft platvormi pidevalt täiustanud. Viimane aasta on olnud Power BI jaoks põnev ja innovaatiline: lisandunud on sadu uusi funktsioone ja täiendusi, mis aitavad veelgi tõhusamalt toetada iga kasutajat, meeskonda ja organisatsiooni, kes soovib oma andmeid maksimaalselt ära kasutada. Lahendused meeskonnale Andmed on mõjusad ainult siis, kui neid saab võtta aluseks otsuste tegemisel. Seetõttu on Microsoft veelgi parandanud kasutajate võimalusi jagada meeskonnaga aruandeid ja visuaale. Tänu Microsoft PowerPointi, Outlooki, OneDrive'i, SharePointi, Office Hubi ja Teamsi uute integratsioonidele saavad organisatsioonid kasutada Microsoft 365 rakendusi andmepõhise asutusekultuuri tugikeskusena. Näiteks on kasutajatel võimalus lisada otse PowerPointi interaktiivseid Power BI aruandeid või ka üksikuid visuaale, samuti saab lisada andmegraafikat otse Outlooki e-kirjadesse. Power BI faile on võimalik salvestada ka otse OneDrive'i ja SharePointi ning neid seal muuta, et lihtsustada ühiste aruannete koostamist. Eri organisatsioonide vahelise pilvepõhise koostöö hõlbustamiseks on Microsoft märkimisväärselt parandanud andmekomplektide, aruannete jms jagamissüsteemi. Meeskondade vahelise töö ühtlustamiseks on loodud Power BI-sse ka mõõdikud, mille abil ühiseid eesmärke seada ja saavutada. Lahendused organisatsioonile Ettevõtte andmepõhiseks juhtimiseks on Microsoft välja töötanud mitu uut funktsiooni, mis keeruka süsteemi haldamist toetavad. Näiteks saavad Power BI Embedded kasutavad organisatsioonid nüüd automaatselt luua Power BI põhiaruandeid nende andmete põhjal, mida nad parasjagu vaatavad. Uute Power BI API-dega on võimalik kasutada ka kolmanda osapoole rakenduste andmeid. Power BI on võimeline genereerima automaatselt raporteid, mida kasutajad saavad vajadusel hiljem muuta. Uuri järele, miks Microsoft taas edetabelit juhib Microsofti analüütika ja ärianalüüsi lahendusi kasutavad teiste seas ka paljdue Columbuse kliendid. Meie andmeanalüütika tiim on juba alates 2015 aastast meie klientidele ägedaid analüütika lahendusi loonud just Power BI baasil ja meie tugevuseks on pikaajalise kogemusega fanaatikutest spetsialistid. Siin mõned näited tehtud töödest: Barrus, Eesti Gaas ja RMK. Power BI on aidanud neil muuta oma organisatsiooni andmestik mõjusaks. Kirjeldatud funktsioonid ja võimalused on vaid mõned kogu paketist, mida Power BI pakub. Kui soovid uurida süvitsi, miks Power BI juba 16. korda konkurendid seljatas, siis loe lähemalt Gartneri ärianalüüsi platvormide võrdlust.
Tootmise planeerimisel on oluline täppisplaneerida ja pidevalt jälgida, et tehtaks õiget asja, õigel ajal ja õiges järjestuses. Opcenter APS on tootmisplaneerimise tarkvara, mis täpselt just seda võimaldab. Tööstuse digitaliseerimine on suur väljakutse nii seeriatootmise kui projektitootmise alal. Standard AS kogemus hotellimööbli tööstusliini digitaliseerimisel näitab, et tootmise digitaliseerimine Opcenter APS-i abil aitab kasvatada tarnekindlust, hõlbustada tootmise planeerija, tootmisjuhi ja meistrite igapäevatööd ning optimeerida tootmisprotsessi tervikuna.
Tööstuses on käsil pingelised ajad. Tellimuste arv on languses, samal ajal on tooraine sisendhinnad kasvanud mõnes sektoris pea mitmekordseks. Kuidas tööstusettevõttes homseks valmis olla? Sellest ja paljust muust rääkisime 13. oktoobril Columbuse uhiuues kontoris toimunud hommikuseminaril, kus oli koos enam kui 30 tööstusettevõtte esindajat. Seminari avas Columbus Balti tegevjuht Ivo Suursoo, kes tõi välja, et tööstuse tänased suurimad väljakutsed on tooraine ja energia hinnad ning palkade kasv. Et pakkuda konkurentsivõimelist hinda, tuleb kasvatada efektiivsust, mida on võimalik teha läbi automatiseerimise ja digitaliseerimise. Kui majanduslanguses ei kipu ettevõtjad digitaliseerimiseks suuri investeeringuid ette võtma, siis täna on tööstusettevõtjatel harukordne võimalus taotleda raha efektiivsuse kasvatamiseks riigilt.
Alanud on ühe turbulentse ajastu järjekordne keeruline sügis, kus majanduskeskkonna ebastabiilsus on ainus teadaolev stabiilne olek. Olukord on sedavõrd keeruline, et enam pole mõtet sel teemal halada, aeg on küps tegutsema hakata! Reaalsus on, et väliskeskkonda meist keegi muuta ei saa. Saame aga muuta seda, kuidas meie neis oludes otsustame ja reageerime. Kuidas tõsta tootlikkust ja kust leida efektiivsust? Kulude ja sisendhindade kasvus keskkonnas on võtmeküsimuseks „kuidas tõsta tootlikkust?“ ehk kuidas teha sama tulemus vähemate sisenditega. Siin tulevad mängu innovatsioon ja digitaliseerimine. Kriisides eralduvad terad sõkaldest ja see on põhjus, miks julgustame oma kliente tegema keerulistel aegadel konkreetseid kiireid samme. Columbusel on eelolevaks sügiseks kolm soovitust, kuidas kriisi ära kasutades jõuda uuele konkurentsivõime tasemele.
Miks on vajalik äriprotsesside modelleerimine? Efektiivsed protsessid on iga ettevõtja eesmärk ja unistus, kuid kahjuks peavad ligi 90% juhtidest igapäevaselt tegelema suuremal või vähemal määral ebaefektiivsuse tagajärgedega, kirjutab Columbus Eesti digitaliseerimisekspert Indrek Sabul.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down