<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Nagu teada, siis digitaliseerimise mõte on ära lahendada mõni probleem ja muuta ettevõtte protsess paremaks, kiiremaks või kulusäästlikumaks. Teoorias kõlab see lihtsalt ja arusaadavalt. Kuid kuidas siis ikkagi hinnata, kas eelseisev investeering tasub ennast ära või mitte?

Toon siinkohal ühe elulise näite. Meie kogemuste põhjal on ettevõtetes üheks oluliseks väljakutseks materjalivoo prognoosimine. Seda nii tootmise- kui ka kaubandusettevõtetes. Vaatamata sellele, et enamikel neist on kasutusel korralik ERP süsteem ja ka üldine digitaliseeritus on heal tasemel, esineb ikkagi sageli tõrkeid tootmises, sest viimasel hetkel selgub, et vajalikku materjali ei ole laos olemas.

Paljud ettevõtted on jaganud materjalide planeerimise kaheks. Igapäevaseid materjale planeeritakse min/max koguste järgi ja projektipõhiseid materjale ostetakse sisse vajaduspõhiselt. Kui min/max materjalide planeerimisega saadakse enamasti hästi hakkama, siis just projektipõhiste ostudega on tihtipeale probleeme. Tihtipeale hakatakse projektipõhiseid materjale varuma alles siis, kui klient on oma tellimuse kinnitanud. Siis aga ei pruugi enam olla piisavalt aega tootmise planeerimiseks, sest üldjuhul on ostutarnete tähtajad pikemad, kui kliendile lubatud tarneajad. Lisaks juhtub ka ostutarnete hilinemist. Seega – tootmise planeerimine toimub enne, kui on lõplik teadmina materjalide saabumise kohta. Ei ole harvad juhused, kus tootmine on juba käivitatud ja arvestatakse sellega, et ehk materjal viimase hetkel ka saabub.

Kui aga selgub, et materjal ei jõua õigeks ajaks kohale, siis jääb tootmisprotsess pooleli ja tarne kliendile hiljaks. Enam ei ole ka tootmisplaan adekvaatne ja vajab ümberplaneerimist. See toob omakorda kaasa ressursside ala- või ülekoormuse ja suure hulga topelt käsitööd ning omavahelist kommunikatsiooni. Iga muudatus toob endaga kaasa uue muudatuse vajaduse ja lõpuks muutub sujuv tootmisprotsess suureks tulekahjuks, mida on vaja pidevalt kustutada.

Probleemi saab ennetada ja olukorda parandada parema ostuprognoosimisega ning projektitellimuste parema jälgitavuse kaudu. Aga enne, kui minna uusi lahendusi valima ja juurutama, on vaja aru saada probleemi kulukusest.

Antud näite puhul saab statistiliselt välja võtta tootmistellimuste suhtarvu, millel on esinenud materjalipuudusest põhjustatud seisakud, hilinemised, ümberseadistamise lisakulud, reklamatsioonid ja kvaliteedikulud. Sinna juurde peab lisama tootmise ümberplaneerimisest tekkinud lisakulud. Seda eriti siis, kui materjal hilineb ja tellimust toodetakse hiljem – siis sellel ajal jääb ju mõnu uus tellimus omakorda hiljaks. Samuti peab arvestama kiirostude hinnavahe ja täiendavate logistikakuludega. Tulekahju kustutamisel osalenud töötajate tööaeg ja kommunikatsioonikulud ning erinevatel ettevõtetel veel mitmeid muid kuluartiklid kuuluvad samuti probleemi kulude hulka.

Kõik see kokku annabki meile arusaama sellest, kui palju üks probleem meile aastas lisakulu juurde toob. Oletame, et antud näite puhul on kõik eelpool nimetatud kulud kokku ca 65 000 EUR aastas.

Seega – isegi kui peaksime investeerima antud probleemi lahendamiseks kuni 50000 EUR, lahendab see väga olulise probleemi ja sellise projekti tasuvusaeg on alla aasta. Selle investeeringu sisse mahub kenasti mitmeid häid lahendusi. Alates visuaalanalüütika vaadetest, mis näitaks ära juba müügiprognoosi järgi tulevaste tellimuste võimaliku materjaliga kaetuse komponentide tasemel kuni spetsiaalsete rakendusteni, mis aitavad tulevasi projekte prognoosida, eelarvestada ja selle põhjal ostuplaneerimist teostada.

Lisaks saab iga tarnija puhul ennustada tema eelnevate tarnete täpsuse järgi uute (tulevaste) saabumiste tarnetäpsuse tõenäosust. Näiteks, kui ühe tarnija senine (ajalooline) keskmine tarnetäpsus on üle 90%, siis olemasolevate ostutellimustega tellitud materjalide õigeaegse saabumise tõenäosus on samuti 90%. Kui aga senine statistika ütleb, et tarnija on lubatud ajast keskmiselt hilinenud 4 päeva, siis on mõistlik see hilinemine juba tootmise planeerimise etapis sisse arvestada. Pole mõtet tootmistellimust töösse panna, kui suure tõenäosusega materjal ei saabu õigel ajal vaid hilineb kuni 4 päeva.

Suureks abiks on ka RPA (Robotic Process Automation) automatiseeritud töövood, mille abil saab kiiremini reageerida muudatustele. Süsteem saab tõrkesignaalidele reageerida ja käivitada erinevaid automaatseid teavitusi ja -protsesse, et tulevane ümberplaneerimine tooks endaga kaasa võimalikult vähe segadust.

Kokkuvõtteks. Kui oleme endale selgeks teinud probleemi olemuse ja välja arvutanud probleemiga tekitatud kahju maksumuse, siis sellega on meil teada investeeringute tasuvuspiir. Järgmine samm on see, et leida sobiliku investeeringu ulatuses probleemi lahendamiseks kõige õigem rakendus, tarkvara või automatiseerimise lahendus.

Alusta riskivabalt

Kui soovid veenduda oma digiinvesteeringute ärikasus ja alustada riskivabalt, siis aitame meeleldi tasuvuse hindamisel. Võta huvi korral meiega julgelt ühendust!

Võta ühendust

TEEMAD

Tahad rohkem teada? Küsi julgesti!

Blogi

Puiduettevõtte tegevus on üsna spetsiifiline ja tihti kasutatakse erinevates töölõikudes erinevaid tarkvarasid, mis teeb ülevaate saamise ja analüütika raskemini kättesaadavaks.
Puidukoda OÜ on 1997. aastal loodud ettevõte, mis tegeleb kõrge lisandväärtusega okaspuust höövelmaterjali tootmise ja turustamisega. Ettevõtte tootmine asub Viljandimaal Karksis ja lisaks on neil kontor Tartus. Puidukoda annab tööd enam kui 125 töötajale. Ettevõte kuulub Prantsuse puiduettevõtete gruppi Rose Group ja Puidukoja tooteid turustatakse enam kui 35 riigis. Viimased aasta aega on Puidukoda kasutanud majandustarkvara Microsoft Dynamics 365 Business Central. Lisaks Business Centralile võeti kasutusele COLTimber – Columbuse poolt välja töötatud puidulahendus, mis pakub puiduettevõtjatele vajalikku funktsionaalsust, alates palgi vastuvõtust ja mõõtmisest läbi saagimise, kuivatamise, sorteerimise ning järeltöötluse kuni müügi ja väljastuseni.
Alates 2021. aasta lõpust on GlobalReader Connector Microsoft Business Centralile kõigile kättesaadav Microsoft AppSources. GlobalReader pakub tarka pilvepõhist ja reaalajas toimivat tootmistarkvara. Kasutades reaalajas kogutud andmeid, aitab GlobalReaderi tarkvara tootmisettevõtetel vähendada masinate seisakuid (kuni 30% esimese kolme kuuga) ning võita seeläbi aega ning raha. GlobalReader Connector võimaldab liigutada tootmisteavet märkamatult ühest tarkvarast teise - automaatselt ja mis põhiline - reaalajas. GlobalReaderi ökosüsteem kaasab tootmisse kogu meeskonna ja on hõlpsasti kasutatav mistahes asukohas ja ükskõik millisest nutiseadmest.
Tööstusettevõtte juhtimises osaleva võtmeisikuna tead unepealt, et lisaks osavatele töötajatele ja tarkadele seadmetele, on võtmeteguriteks tark planeerimine. Nagu tootmise puhul ikka, omavad võtmetähtsusega rolli ka kõik sinu ettevõtte tarneahela lülid, sisseostust logistikani. Olete puitmaterjali väärindamises suurepärased, kuid mõned protsessid ettevõttes tekitavad aeg-ajalt peavalu, on tüütud, kipuvad korduma ning võtavad liigselt aega? Muutunud olud ja ressursside kallinemine on piisav põhjus leidmaks uusi lahendusi.
Ladu on igas kaubanduse ja tootmise ettevõttes valdkond, mis mõjutab kõiki teisi funktsioone. Kui ladu on muutunud pudelikaelaks või on ilmne, et töökorraldus vajab ülevaatamist, siis mida on mõistlik selleks teha?
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down