<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Info ja andmed muutuvad järjest olulisemaks - see on tänaseks väärtuslikum kui nafta. Paraku info vananeb kiiresti ja kaotab väärtust, seega on oluline, et info voolaks ettevõtte süsteemides reaalaja lähedaselt ja oleks õige.

Väärtuse kaole aitab kaasa näiteks see, kui info on eraldatud süsteemides (ERP, CRM, Excel, paber) ning selle käsitlemine on aeganõudev ja vigaderohke andmete dubleerimise tõttu.

Kõige olulisem

Tõdeme, et infot on palju. Seepärast tuleb infot liigitada – näiteks alusandmeteks ja tehinguandmeteks. See on väga lihtsustatud lähenemine, sest andmeliike on tegelikult veel, kuid eesmärgiks on tuua välja kõige olulisem.

Alusandmed jaguneva omakorda: kliendiandmed, tooteandmed, asukoha andmed, partnerite andmed, töötajate andmed, jms.

Võib väita, et alusandmed (master data, põhiandmed, võtmeandmed) on kõige olulisemad andmed üldse, kuna nendeta ei saa ettevõtte tehingud toimuda.

Võrreldes tehinguandmetega on alusandmete maht väiksem. Samas on tegemist komplekssete andmetega, mis vajavad eraldi tähelepanu, et vältida vigu. Alusandmete tähelepanu alla võtmine annab suurima efekti. Pealegi, erinevad süsteemid kasutavad samu alusandmeid - see on üks tõde üle kõikide süsteemide.

Probleemid

Mis viitab sellele, et alusandmetes on probleemid?

Tihtipeale avalduvad probleemid alles tarneahela lõpus ja mitte seal, kus need algselt tekkisid. Sümptomiteks on näiteks see, kui liiga sageli tuleb tegeleda vigade parandamisega - saadetud vale kaup, tarne valele aadressile. Või võtavad tegevused liiga kaua aega - kaupa on laos keeruline leida, andmesisestus võtab kaua aega, jne.

Mida teha?

Töö alusandmetega võimaldab vältida vigu ja parandada efektiivsust. Eelkõige on vaja teadvustada, mis on ettevõttes alusandmeteks. Kõige parem viis on kaardistada alusandmete sisenemispunktid ja andmevood üle kõikide protsesside ja süsteemide ning see visualiseerida. Taoline lähenemine annab hea ülevaate andmete tekkimisest, kontrollimisest ja tarbimisest.

Näiteks selguvad need kohad, kus on vaja muuta või täiendada tegevusi, et saaks kohe alguses kätte piisaval määral õiged alusandmed ja hiljem ei peaks nende uuendamisega ja parandamisega vaeva nägema. Samuti võib selguda, et samu andmeid sisestatakse erinevatesse süsteemidesse, kuna puudub tervikpilt.

Kaardistusse kuuluvad rollid ja vastutused – need töötajad, kes tegelevad alusandmetega. Asi on selles, et alusandmete haldus ei ole ainult tehnoloogiline, vaid ka protsesside juhtimise probleem.

Ainult tarkvarale keskendumine ei anna soovitud tulemuse ja sageli tuleb muuta ka tööprotsesse. Eesmärgiks on tagada alusandmete õigsus, mis omakorda võimaldab ühtlast tõrgeteta töövoogu ja vigadeta tehinguandmeid.

Kokkuvõtteks

Kasulik on pühendada veidi rohkem aega alusandmete kvaliteedile, näiteks teha topelt kontroll sisendpunktides, sest alguses tehtud väike viga võimendub ja selle hilisem parandamine nõuab suuremaid jõupingutusi. Seepärast - alusandmete kaardistamine ja korrastamine annab suurima efekti.

 

Blogi

Konsultatsiooniettevõtte Gartner nimetas taas 2023. aasta raportis Microsoft Power BI juhtivaks analüütika ja ärianalüüsi platvormiks. Eraldi tõsteti esile Microsofti teenuse kõikehõlmavat nägemust ja sooritusvõimet. See on ettevõttele liidrite edetabelis juba 16. järjestikune aasta. Tunnustatud Microsoft Power BI lahendust pakume oma klientidele ka meie Columbuses. Microsoft Power BI eesmärk on pakkuda kõige mitmekülgsemat ja intuitiivsemat ärianalüüsi (BI - business intelligence) kogemust turul. Sellele on märkimisväärselt kaasa aidanud miljonite Power BI kogukonna liikmete tagasiside, mille põhjal on Microsoft platvormi pidevalt täiustanud. Viimane aasta on olnud Power BI jaoks põnev ja innovaatiline: lisandunud on sadu uusi funktsioone ja täiendusi, mis aitavad veelgi tõhusamalt toetada iga kasutajat, meeskonda ja organisatsiooni, kes soovib oma andmeid maksimaalselt ära kasutada. Lahendused meeskonnale Andmed on mõjusad ainult siis, kui neid saab võtta aluseks otsuste tegemisel. Seetõttu on Microsoft veelgi parandanud kasutajate võimalusi jagada meeskonnaga aruandeid ja visuaale. Tänu Microsoft PowerPointi, Outlooki, OneDrive'i, SharePointi, Office Hubi ja Teamsi uute integratsioonidele saavad organisatsioonid kasutada Microsoft 365 rakendusi andmepõhise asutusekultuuri tugikeskusena. Näiteks on kasutajatel võimalus lisada otse PowerPointi interaktiivseid Power BI aruandeid või ka üksikuid visuaale, samuti saab lisada andmegraafikat otse Outlooki e-kirjadesse. Power BI faile on võimalik salvestada ka otse OneDrive'i ja SharePointi ning neid seal muuta, et lihtsustada ühiste aruannete koostamist. Eri organisatsioonide vahelise pilvepõhise koostöö hõlbustamiseks on Microsoft märkimisväärselt parandanud andmekomplektide, aruannete jms jagamissüsteemi. Meeskondade vahelise töö ühtlustamiseks on loodud Power BI-sse ka mõõdikud, mille abil ühiseid eesmärke seada ja saavutada. Lahendused organisatsioonile Ettevõtte andmepõhiseks juhtimiseks on Microsoft välja töötanud mitu uut funktsiooni, mis keeruka süsteemi haldamist toetavad. Näiteks saavad Power BI Embedded kasutavad organisatsioonid nüüd automaatselt luua Power BI põhiaruandeid nende andmete põhjal, mida nad parasjagu vaatavad. Uute Power BI API-dega on võimalik kasutada ka kolmanda osapoole rakenduste andmeid. Power BI on võimeline genereerima automaatselt raporteid, mida kasutajad saavad vajadusel hiljem muuta. Uuri järele, miks Microsoft taas edetabelit juhib Microsofti analüütika ja ärianalüüsi lahendusi kasutavad teiste seas ka paljdue Columbuse kliendid. Meie andmeanalüütika tiim on juba alates 2015 aastast meie klientidele ägedaid analüütika lahendusi loonud just Power BI baasil ja meie tugevuseks on pikaajalise kogemusega fanaatikutest spetsialistid. Siin mõned näited tehtud töödest: Barrus, Eesti Gaas ja RMK. Power BI on aidanud neil muuta oma organisatsiooni andmestik mõjusaks. Kirjeldatud funktsioonid ja võimalused on vaid mõned kogu paketist, mida Power BI pakub. Kui soovid uurida süvitsi, miks Power BI juba 16. korda konkurendid seljatas, siis loe lähemalt Gartneri ärianalüüsi platvormide võrdlust.
Kui ma hakkasin suve hakul esimest korda mõlgutama mõtteid, et tuua meie inimesi Columbuses avalikkusele lähemale, oli mul koheselt selge, et Kristen on esimene, kelle juurde ma selle mõttega lähen. Seda mitte üldse sellepärast, et see oleks hea lihtne algus. Oh, kaugeltki mitte. Kristen on üks värvikamaid ja omanäolisemaid persoone meie meeskonnas. Ta paistab juba esimesel kohtumisel silma oma vahetu konkreetsuse ja teravusega. Tekitades võib-olla isegi tahtmise korraks ehmatada aga siis tajudes, kuidas see vahetus ja ausus loob hoopis rohkem.
Digiauditid on olnud tänu EASi toetusmeetmele tootmisettevõtete seas 2019. aastal populaarsed. Columbus Eesti ärikonsultantide meeskond on töötanud mitmekümne Eesti tootmisettevõttega ja kuigi igaüks on eripärane, ei saa märkamata jätta seda, et ühised jooned jooksevad väga polariseeruvalt välja. Selles artiklis keskendub digitaliseerimisekspert Marko Seier ühele väga valdavale väljakutsele – ettevõtte andmed pole kättesaadavad ja usaldusväärsed.
Laod on kohad, kus võib kinni olla palju raha. Seda nii laovarude kui ka laokorralduse osas. Kuidas võtta oma laost maksimumi, kirjutab digitaliseerimisekspert Taavi Sadam.
Nägemine on inimese peamine infoallikas, kuna 90% infost tuleb läbi silmade. Nagu ütleb meediast pärinev tarkus, siis üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. Samad reeglid kehtivad ka andmete osas. Seda eriti olukorras, kus andmete maht on järjest kasvav.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down