<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Ettevõtte eduka digitaliseerimise kõige olulisem faktor on muudatuste juhtimine ja kaasamine. Millest aga sõltub kõige rohkem digitaliseerimise elluviimine? Vahendame värsket MIT uuringut[1], mis võtab kokku ühe viisi digitaliseerimise edukaks elluviimiseks.

Ettevõtete juhtkonnad koostavad plaanid ja seavad eesmärgid digitaliseerimiseks, kuid nii mõnigi kord ei lähe kõik nii nagu plaanitud. Digitaliseerimine võib olla küllaltki valuline protsess, mille edukus sõltub vähem inspireerivast eesmärgist ja märksa rohkem kuidas eesliini töötajad uusi digilahendusi kasutama hakkavad.

Tüüpiliselt iseloomustab ühte enamvähem edukat digilahenduste kasutuselevõtu projekti järgmised viis etappi;

 1. etapp – juhid müüvad digitaliseerimise ja muudatuse ideed

  Juhtkond seab selge eesmärgi ja edastab selle töötajatele. Nt võib see olla, et teeme uue digilahendusega töö kiiremini ja odavamalt. Oluline on sõnum sellest, mida digitaliseerimine kaasa toob ehk mida muudab? Sõnumi peab seadma lõppkasutaja vaates ehk see peab lahendama tema probleemi. Ja enamik juhte ei tea kahjuks, mis toimub eesliinil ehk nad ei oska sõnastada eesmärke eesliini/kasutajaid kõnetavalt.
 2. etapp – töötajad otsustavad, kas kasutada uut tehnoloogiat

  Uuringud näitavad, et 40% kasutajatest ei hakka uut lahendust kasutama. Seda ka siis, kui juhid on määranud selle kohustuslikuks. Peamine põhjus selleks on eesmärkide ja lubaduste erinevus tegelikkusega, sest tihtipeale on uus digilahendus oma harjumatute riugastega. Samuti ei pruugi uus lahendus täita töötajale välja hüütud eesmärki nt kiiremini ja odavamalt, sest asju tuleb nüüd teha teistmoodi. Seda eriti veel siis, kui töötajal on oma tasemel enda mured ja sellest tulenevalt ka erinev eesmärk nt vähem andmete otsimist.
 3. etapp – töötajad otsustavad, kuidas nad uut tehnoloogiat kasutavad
  Isegi, kui on suur osa töötajaid, kes ei hakka uut lahendust kasutama, leidub siiski neid, kes seda teevad. Nende puhul on kriitiline küsimus – kuidas nad seda teevad? Kui kasutusviis on plaanitust väga erinev, siis on ka keerukas tekitada ühtset parimat praktikat.
 4. etapp – uut moodi infovahetus muudab töötajate käitumismustreid
  Digilahendusega tekkiv uus info loob uusi käitumismustreid ja info liikumise viise töötajate vahel. See on ühtlasi ka üheks peamiseks digitaliseerimisega kaasneva muutuse edufaktoriks. Nt andmete nähtavaks tegemine loob uusi sünergiaid
 5. etapp – eesliinil paraneb töö efektiivsus
  Peale pikemat kasutamist ja mõningate edulugude tekkimist hakatakse saavutama eesmärke, kuid endiselt võib olla erinevusi ettevõtte eesmärkide ja eesliini töötajate eesmärkidega. Kui juhid kasutavad samu eesmärke, mis on olulised eesliini töötajaile, siis on ka tulemused kiiremini tulema.
 6. etapp – eesliini efektiivsusnäitajad ühtivad ettevõtte eesmärkidega
  Digitaliseerimine saab hea hoo sisse siis, kui eesliini eesmärgid haakuvad lõpuks ettevõtte eesmärkidega. Nt vähenenud andmete otsimisaeg aitab teha tööd kiiremini ja odavamalt. 

Need on tüüpilised etapid, kuidas toimub muutus digitaliseerides protsesse. Nüüd, kus me teame seda protsessi, siis kuidas planeerida seda protsessi parimal viisil?

Digitaliseerimise projekti saab kiirelt käima, kui juhid vastavad kolmele küsimusele:

 1. Millistel eesliini tegevustel on kõige suurem potentsiaal muuta ettevõtet?
  Paljud juhid teavad, kuhu oma ettevõte viia, kuid neil pole väga head ettekujutust kuidas sinna jõuda. Tuleb tuvastada eesliini tegevused, millel on kõige suurem potentsiaal muutuda digilahenduste abil. Selle tuvastamiseks on vaja vaadata ja otsida andmeid, millised eesliini tegevused aitavad kõige rohkem kaasa ettevõtte eesmärkide täitmisele ja alustada nendest.
 2. Kuidas soodustada infoliikumist ja harjumuste muutust organisatsioonis?
  Selleks peab tuvastama omavahel suhtlevad grupid ja nende suhtluskanalid. Igasugused piirangud info liikumisele tuleb kõrvaldada. Nt moodustada ühiseid multifunktsionaalseid meekondi ühtse eesmärgi saavutamiseks ja toetada nendevahelist suhtlust. Üks põhjus, miks töötajad ei hakka digitaliseerimise projekti käigus omavahel suhtlema, on see, et töötajate formaalsed rollid ei kattu nende tegelike rollidega.
 3. Kes on peamised suunamudijad ja kuidas nad aitavad kaasa ettevõtte kultuuri digivastuvõtlikumaks tegemisele?
  Kui tuvastada organisatsioonisisesed suunamudijad enne digitaliseerimise projekti ja neid eesmärgis veenda, siis on võimalik tõmmata kaasa ka teised töötajad. Üks viise selleks on küsida töötajatelt nt kellelt küsite nõu tehnilistes küsimustes? Selle tulemusel tekib ring suunamudijaid, kelle arvamusega arvestatakse. Samas peab arvestama, et kõiki suunamudijaid ei õnnestu ümber veenda, aga taaskord, kui kriitiline mass on saavutatud, on edasine lihtsam.

Kokkuvõtvalt tähendab igasugune digitaliseerimine ehk muudatuste juhtimine seda, et juhid peavad saama aru, milliseid käitumismustreid käivitab uute tehnoloogiate kasutuselevõtt. Ja ainult siis, kui see on selge, peavad nad muutma alt ülesse alustades oluliste muutustega eesliinil, kuna edukas muutus saab alguse nendest, kes uute lahendustega tööd hakkavad tegema.

Columbuses on just tootmisettevõtetele pühendunud ärikonsultantide meeskond, kes on igapäevaselt keskendunud digitaliseerimisele ja muudatuste juhtimisele ettevõtetes. Kui saame Sulle abiks olla, siis võta julgesti meiega ühendust ja vahetame mõtteid! 👇

Vahetame mõtteid!
[1] https://sloanreview.mit.edu/article/youre-going-digital-now-what/

TEEMAD

Blogi

Konsultatsiooniettevõtte Gartner nimetas taas 2023. aasta raportis Microsoft Power BI juhtivaks analüütika ja ärianalüüsi platvormiks. Eraldi tõsteti esile Microsofti teenuse kõikehõlmavat nägemust ja sooritusvõimet. See on ettevõttele liidrite edetabelis juba 16. järjestikune aasta. Tunnustatud Microsoft Power BI lahendust pakume oma klientidele ka meie Columbuses. Microsoft Power BI eesmärk on pakkuda kõige mitmekülgsemat ja intuitiivsemat ärianalüüsi (BI - business intelligence) kogemust turul. Sellele on märkimisväärselt kaasa aidanud miljonite Power BI kogukonna liikmete tagasiside, mille põhjal on Microsoft platvormi pidevalt täiustanud. Viimane aasta on olnud Power BI jaoks põnev ja innovaatiline: lisandunud on sadu uusi funktsioone ja täiendusi, mis aitavad veelgi tõhusamalt toetada iga kasutajat, meeskonda ja organisatsiooni, kes soovib oma andmeid maksimaalselt ära kasutada. Lahendused meeskonnale Andmed on mõjusad ainult siis, kui neid saab võtta aluseks otsuste tegemisel. Seetõttu on Microsoft veelgi parandanud kasutajate võimalusi jagada meeskonnaga aruandeid ja visuaale. Tänu Microsoft PowerPointi, Outlooki, OneDrive'i, SharePointi, Office Hubi ja Teamsi uute integratsioonidele saavad organisatsioonid kasutada Microsoft 365 rakendusi andmepõhise asutusekultuuri tugikeskusena. Näiteks on kasutajatel võimalus lisada otse PowerPointi interaktiivseid Power BI aruandeid või ka üksikuid visuaale, samuti saab lisada andmegraafikat otse Outlooki e-kirjadesse. Power BI faile on võimalik salvestada ka otse OneDrive'i ja SharePointi ning neid seal muuta, et lihtsustada ühiste aruannete koostamist. Eri organisatsioonide vahelise pilvepõhise koostöö hõlbustamiseks on Microsoft märkimisväärselt parandanud andmekomplektide, aruannete jms jagamissüsteemi. Meeskondade vahelise töö ühtlustamiseks on loodud Power BI-sse ka mõõdikud, mille abil ühiseid eesmärke seada ja saavutada. Lahendused organisatsioonile Ettevõtte andmepõhiseks juhtimiseks on Microsoft välja töötanud mitu uut funktsiooni, mis keeruka süsteemi haldamist toetavad. Näiteks saavad Power BI Embedded kasutavad organisatsioonid nüüd automaatselt luua Power BI põhiaruandeid nende andmete põhjal, mida nad parasjagu vaatavad. Uute Power BI API-dega on võimalik kasutada ka kolmanda osapoole rakenduste andmeid. Power BI on võimeline genereerima automaatselt raporteid, mida kasutajad saavad vajadusel hiljem muuta. Uuri järele, miks Microsoft taas edetabelit juhib Microsofti analüütika ja ärianalüüsi lahendusi kasutavad teiste seas ka paljdue Columbuse kliendid. Meie andmeanalüütika tiim on juba alates 2015 aastast meie klientidele ägedaid analüütika lahendusi loonud just Power BI baasil ja meie tugevuseks on pikaajalise kogemusega fanaatikutest spetsialistid. Siin mõned näited tehtud töödest: Barrus, Eesti Gaas ja RMK. Power BI on aidanud neil muuta oma organisatsiooni andmestik mõjusaks. Kirjeldatud funktsioonid ja võimalused on vaid mõned kogu paketist, mida Power BI pakub. Kui soovid uurida süvitsi, miks Power BI juba 16. korda konkurendid seljatas, siis loe lähemalt Gartneri ärianalüüsi platvormide võrdlust.
Kuidas Sinu ettevõttes on tootmisplaan korraldatud Excelis? Tootmise planeerimine Excelis on väljakutse. Andmed muutuvad kogu aeg ja nende liigutamine süsteemide vahel võib olla keerukas. Tootmisrobotid töötavad küll ilma inimese sekkumiseta ülimalt efektiivselt ja produktiivselt, aga kes annab nendele robotitele töökäsu, mida vaja teha ja millal? Tootmisplaneerimise väljakutsetest ja lahendusmeetmetest kirjutab tootmisplaneerimise ekspert Andri Jõgi.
Puiduettevõtte tegevus on üsna spetsiifiline ja tihti kasutatakse erinevates töölõikudes erinevaid tarkvarasid, mis teeb ülevaate saamise ja analüütika raskemini kättesaadavaks.
Puidukoda OÜ on 1997. aastal loodud ettevõte, mis tegeleb kõrge lisandväärtusega okaspuust höövelmaterjali tootmise ja turustamisega. Ettevõtte tootmine asub Viljandimaal Karksis ja lisaks on neil kontor Tartus. Puidukoda annab tööd enam kui 125 töötajale. Ettevõte kuulub Prantsuse puiduettevõtete gruppi Rose Group ja Puidukoja tooteid turustatakse enam kui 35 riigis. Viimased aasta aega on Puidukoda kasutanud majandustarkvara Microsoft Dynamics 365 Business Central. Lisaks Business Centralile võeti kasutusele COLTimber – Columbuse poolt välja töötatud puidulahendus, mis pakub puiduettevõtjatele vajalikku funktsionaalsust, alates palgi vastuvõtust ja mõõtmisest läbi saagimise, kuivatamise, sorteerimise ning järeltöötluse kuni müügi ja väljastuseni.
Alates 2021. aasta lõpust on GlobalReader Connector Microsoft Business Centralile kõigile kättesaadav Microsoft AppSources. GlobalReader pakub tarka pilvepõhist ja reaalajas toimivat tootmistarkvara. Kasutades reaalajas kogutud andmeid, aitab GlobalReaderi tarkvara tootmisettevõtetel vähendada masinate seisakuid (kuni 30% esimese kolme kuuga) ning võita seeläbi aega ning raha. GlobalReader Connector võimaldab liigutada tootmisteavet märkamatult ühest tarkvarast teise - automaatselt ja mis põhiline - reaalajas. GlobalReaderi ökosüsteem kaasab tootmisse kogu meeskonna ja on hõlpsasti kasutatav mistahes asukohas ja ükskõik millisest nutiseadmest.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down