<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Paljud kaubandusettevõtted kasutavad või plaanivad lähiajal kasutusele võtta mitu müügikanalit – lisaks traditsioonilistele kauplustele e-kaubandust või näiteks müük vahendusplatvormide kauduSeda nõuab turg, mis on pidevas muutumises ja arenemises. Ettevõte areneb ja kohaneb turu vajadustegasest soovib olla konkurentsivõimeline 

Uue müügikanali lisandumine tähendab aga muudatustega kaasnevat segadust ettevõtte sees ja samuti ebaühtlast ostukogemust kliendi jaoks. Mitme müügikanaliga ettevõtte väljakutseteks on näiteks toote ja hinnainfo haldus, logistika ja komplekteerimise suurenenud keerukus, laovarude haldamine eri asukohtades, koordineerimata müügi- ja turunduskampaaniad. Klient võib seetõttu saada täiesti erineva kogemuse ühe ja sama müüja tavapoes ja e-poes. 

Väljakutseks on kaubanduse tarnejuhtimise protsesside integreerimine süsteemidega. Kui süsteemid ei ole integreeritud, siis tähendab see ebaefektiivsust – vigu andmete käsitlemisel, viivitusi kauba vastuvõtmisel,  topelt tööd jne. Integreeritud süsteemid võimaldavad ladusat ja digitaalset andmevoogu, paraneb tarneahela läbipaistvus ja töötajate koostööVähenevad inimlikud eksimused ja kiireneb kauba vastuvõtmine ning müügiga alustamine 

Kaubanduse infosüsteemide ja tarnejuhtimise protsesside integreerimiseks on soovitav kasutusele võtta paindlik tarkvaraplatvorm, kus on lisaks kesksele majandustarkvarale võimalik juurde lisada rakendusi, mis vahetavad hõlpsasti üksteisega infot. See võimaldab süsteeme kohaldada, muuta ja automatiseerida vastavalt ettevõtte spetsiifilistele vajadustele. 

Keskne tarkvara on taolise platvormi oluliseks osaks - selle kasutamine aitab saadreaalajalist ülevaadet üle kogu ettevõtte ning võimaldab tarneahelat ja varusid optimeerida läbi analüütika lahenduste. 

Tarnijate kaasamine digitaliseerimisse 

Kui kaasata digitaalsesse andmevoogu ka tarnijad, siis on see järgmiseks suureks sammuks kogu tarneahela innovatsiooni suunas. Tarnijad muutuvad eelistatud partneriteks, kellega koostöö on efektiivne ja sujuv. See soodustab mitme müügikanali efektiivset teenindamist. Tarnijad saavad ka oma lao välistele partneritele nähtavaks teha, kui nende süsteemid on piisavalt digitaliseeritud. 

Vahel esinevad väljastpoolt tulevates digitaalsetes andmevoogudes (n. tellimisinfo, tooteinfolaovarude info, vms.) tõrked – näiteks süsteemide erisuse tõttu. Seetõttu peab ettevõtte süsteem olema piisavalt paindlik ja lihtsasti seadistatav erijuhtumite ja eri andmeformaatide jaoks. See on oluliseks argumendiks, miks kasutada paindlikku tarkvaraplatvormi 

Reaalajalisus 

Andmete reaalajalisus muutub järjest olulisemaks mitme müügikanali kontekstis.  

Jaemüüjad muudavad hindu ja korraldavad müügiaktsioone üsna dünaamiliselt, näiteks vastavalt turuolukorrale, laovarudele, säilivusaegadele ja hooajalisusele. Selle efektiivseks haldamiseks on vajalik ajakohane laovarude ülevaade üle kõikide asukohtade (kaasa arvatud partnerite laod ja klientide poolt tagastatud kaup) – see võimaldab algoritmide ja automatiseerimise kasutamist, et parandada efektiivsust. 

Reaalajalisus annab kohest infot otsustajatele - et tuvastada kõrvalekalded ja vastavalt reageerida. Ärianalüütika peab toimima automaatselt ja olema võimalikult visuaalne, et saada olukorrast silmapilkne ülevaade. Mõõdikute suur hulk ei omaette eesmärgiks ja on pigem segavaks teguriks. Tasuks välja sõeluda kõige asjakohasemad mõõdikud. Seejärel saab juba süvitsi minna, kuni algandmeteni välja, kui analüütika töövahend seda võimaldab. 

Integreerimise alustamine 

Integreerimise esimesteks sammudeks kaardistada andmed, süsteemid ja protsessid. See võimaldab valida õige platvormi, millele üles ehitada ettevõtte vajadustele vastav süsteem või kohendada olemasolevat süsteemi nõnda, et see vastaks muutunud vajadustele. 

Andmete kaardistamine on vajalik, et saada andmete liikumisest ja andmevajadustest tervikpilt alates tarnijatest kuni kliendini.  

Süsteemide kaardistus aitab näha olemasolevate tarkvarade häid külgi, kuid samuti vigu.  

Protsesside kaardistamine võimaldab saada ülevaadet üle ettevõtte ja müügikanalite. Samuti on võimalik välja tuua nõuded tarkvarale, et paremini toetada protsesse ja automatiseerida töövoogusid. Ükshaaval töövoogude automatiseerimine pole alati mõttekas ja võib osutuda liiga kalliks – seepärast on hea omada tervikvaadet automatiseerimist vajavatest kohtadest. 

Kuna keskkond on muutumises, siis ettevõtted peavad järjekindlalt tegelema innovatsiooniga. Hästi valitud ja tulevikku vaatav tarkvaraplatvorm võimaldab aastateks tulevikukindlust ja toetab pidevarengut, võimaldab kasutada uudset tehnoloogiat ja praktikat. 

Kui on küsimusi, aga vastused veel puudu 

Aitame hea meelega olukorda kaardistada, teha tegevusplaan ja leida just Teile sobivad lahendused. Loe lisaks ja võta meiega tasuta konsultatsiooniks julgesti ühendust. 

TEEMAD

Blogi

Ladu on igas kaubanduse ja tootmise ettevõttes valdkond, mis mõjutab kõiki teisi funktsioone. Kui ladu on muutunud pudelikaelaks või on ilmne, et töökorraldus vajab ülevaatamist, siis mida on mõistlik selleks teha?
Järjest raskem on täita klientide kasvavaid ootusi kauba kiireks kättesaamiseks. Ootuste ületamine aga võrdub suisa maailmatasemel maratoni võitmisega – see nõuab palju tööd, kuid võit tähendab sinu brändile pikaajalist edu ja ohtralt püsikliente.
Piret on inimene, kes ruumi sisenedes paneb energia alati liikuma. Kui küsida tema käest midagi kaubanduse ja logistika või digitaliseerimise kohta, siis löövad silmad kohe särama. Kust tuleb see kirg selle valdkonna vastu, mida ta näeb hetkel suurimateks väljakutseteks ja ka võitudeks kaubanduses ning mida soovivad nad oma meeskonnaga järgmiste aastate jooksul ära teha, just sellest me temaga ühe hommikukohvi kõrvale rääkisimegi.
Nõudlusel on oluline roll ettevõtte ärieesmärkide täitmisel – sellel põhineb palju ärilisi otsuseid nagu müügikorraldus, mehitamine, ostutegevus, tootmine, jne. Nõudluse prognoosimisel on kaubanduse tarneahelas väga suur mõju. Ometi räägitakse sellest vähe.
Kas minu ettevõttel on konkurentsis püsimiseks olemas vajalik infosüsteem? Kas me peaksime oma tänase majasisese äritarkvara (ERP) osas vaatama tulevikku? Kuidas liigume digitaliseerimise vaates edasi sinna, kuhu tahame jõuda? Need on küsimused, mis digitaalse muutuse valguses ettevõtte tegevjuhi ja/või IT-juhi laual on.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down