<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Hiljuti tootlikkuse optimeerimise ja kliendirahulolu vahele tekkinud suhe on tootmistööstust mõnevõrra häirinud.

Paljud tootjad keskenduvad tänapäeval digitaalsete ja füüsiliste süsteemide integreerimisele, mis võib suurendada nähtavust ja tõhusust ning pakkuda täiendavat paindlikkust ja vähendada kulusid.

Nad teevad edusamme ka tänapäeval juba tavapäraseks saanud „targa tööstuse” mõiste rakendamises, püüdes ühendada seadmeid ja tehaseid, eesmärgiga saata tehase andmed otse klientide kõnekeskustesse, parandades nii oma tegevuse kõiki aspekte ‒optimeerida tootlikkust ja suurendada samal ajal ka klientide rahulolu.

Digitaalne ümberkujundamine

„Digitaalne ümberkujundamine”, nagu on teada, on radikaalselt muutmas tootjate äritegevust, võimaldades kliendikesksemat lähenemist üheaegselt tegevuse optimeerimisega.

Tootjad, kes kasutavad ära digitaliseerimise võimalusi, saavad suhelda klientidega toote kogu elutsükli jooksul ning ennustada ja mõista tulevasi suundumusi, mis võivad tootmist või tootearendust mõjutada.

Sel moel uusi tehnoloogiaid maksimaalselt ära kasutavad ettevõtted suudavad pakkuda lisaväärtusteenuseid, mis avavad uusi tuluvoogusid ja tugevdavad kliendisuhteid, suurendades sageli ka klientide lojaalsust.

Suundumuse tabamine

Tootjate seas on levinud ühine mure, et taolistest suundumustest saavad kasu ainult suured ja hästivarustatud tootmisettevõtted, kuid Microsofti uute ühtlustatud ja paindlike lahendustega on digitaliseerimise võimalus kõigile kättesaadavam kui kunagi varem.

1. Tarneahela toimingute optimeerimine parema ülevaatega

Tootjad saavad oma tarneahela andmeid kogudes, integreerides ja visualiseerides oma toimingutest parema ülevaate alates tootmisest kuni müügini.

Näiteks võib võtta suure tööstusautomaatika ettevõtte, kus suudeti kogu tarneahela ulatuses kaugseiresüsteemide andmete kogumise ja analüüsi automatiseerimise abil suurendada konkurentsieelist kiirema turuletoomise läbi.

Parem nähtavus ja juurdepääs tarneahela andmetele võivad aidata kaasa ka paremini informeeritud ühistele aruteludele ja projektidele nii tootmise, tarnimise, teenindamise, müügi kui ka turustamise valdkonnas.

2. Varahalduse kiirendamine

„Ühendatud tehase” võimalused Microsoft Dynamics 365-is pakuvad andmetest reaalajas ülevaadet, mis tähendab seda, et tootjad võivad jälgida masinaid ja lahendada probleeme kaugelt. Need täiendavad teadmised jõudluse, kasutamise ja masina elutsükli kohta võimaldavad tootmisettevõtetel pakkuda lisaväärtusteenuseid nagu ennetav toetus või pidev seire. See lähenemisviis võimaldab 24-tunnilist pidevat tööaega, mis on suurepärane eelis konkurentide ees!

3. Täiendavate või alternatiivsete tuluvoogude avamine

Tänu asjade internetile (IoT), mobiilseadmetele ja pilvepõhisele andmekoondamisele saavad tootjad nüüd pakkuda tavalise toe täienduseks ka selliseid teenuseid nagu ennetav hooldus ja kaugseire.

Kuna teil on võimalus koordineerida arukalt oma mobiilsete tööriistade ja käeulatuses olevate andmetega varustatud tehnikuid, võite kasutada alati parimat asjatundlikkust probleemide lahendamiseks, ükskõik kus need esinevad ja minimeerida võimalikke kulukaid sekkumisi ‒ veel üks eelis teie klientidele!

4. Innovatsiooni ja turuletoomise kiirendamine

Parim viis uuenduste läbiviimiseks on kliendivajaduste või toodete parem mõistmine.

Asjade interneti (IoT) abil võivad tootjad saada teavet uuenduste kiiremaks teostamiseks. Näiteks saavad töötajad masinatel asuvate sensorite abil jälgida ja tuvastada puudulikke või ebatõhusaid komponente ning kasutada kogutud teavet tulevaste lahenduste parendamiseks.

Andmepõhise lähenemisviisi kasutamine võib kiirendada uuendustsüklit ja vähendada tootmisaega.

5. Kliendilojaalsuse suurendamine

Kõik sõltub andmetest. Microsoft Dynamics 365 analüütika aitab pakkuda oma klientidele lisaväärtusteenuseid ning tekitada usaldust kiirete ja mugavate vastustega. Võite ühendatud platvormi abil lahendada potentsiaalseid probleeme eemalt, st enne kui kliendid hakkavad tundma nende mõju, mis tõestab teie väärtust ning tekitab lojaalsust ja usaldust.

Analüütika võimaldab konfigureerida ka diferentseeritud pakkumisi vastavalt iga kliendi kasutamis- ja ostmisharjumustele. Võite lahendada kliendi probleeme või võimalikke puudusi juba enne, kui need tegelikult esinevad ja see võib suurendada kliendilojaalsust.

Lae alla e-raamat: Dynamics 365 tootmisettevõtetele

 Kuidas Microsoft Dynamics 365 aitab tootmisettevõtetel digitaliseerimise revolutsiooniga sammu pidada, saate lugeda meie e-raamatust.

Topics

Tekkis mõtteid? Jaga meiega!

Blogi

Tootmisseadmete ootamatud rikked löövad tootmisplaani segamini ja seisakuajad osutuvad üsnagi kulukaks. Regulaarne seadmete hooldamine on võtmeks, mis aitab taolisi tulekahjusid ennetada. See tasub pikaajalises vaates ära läbi suurema efektiivsuse ja aitab kulusid kontrollida:
Ettevõtte eduka digitaliseerimise kõige olulisem faktor on muudatuste juhtimine ja kaasamine. Millest aga sõltub kõige rohkem digitaliseerimise elluviimine? Vahendame värsket MIT uuringut[1], mis võtab kokku ühe viisi digitaliseerimise edukaks elluviimiseks.
2020. aasta on ukse ees. Üks kuumemaid teemasid on kuidas hakkab tootmist mõjutama uus tehnoloogia ja ärilised arengud. Kuna kliendid nõuavad üha uuenduslikumaid tooteid ja teenuseid, siis on tootjad ultimaatumi ees „arene või oled mängust väljas“. Kuna tehnoloogia arenemisega vähenevad turule tulemist takistavad tegurid, siis saavad idufirmad ja väiksemad ettevõtted suurte tegijatega võistelda palju väiksema riskiga, kirjutab Columbus Eesti digitaliseerimisekspert Marko Seier.
Eelmisel aastal tegid Columbuse eksperdid ülevaate 10 peamisest trendist tootmise tehnoloogiate arengus 2019. Eelkõige arvestati siinkohal Eesti konteksti. Enamus välja toodud trendidest on omavahel seotud ja toetavad üksteist - tegelikku väärtust loovad nad koos rakendades. Columbus Eesti digitaliseerimisekspert Toomas Olli vaatab nüüd möödunud aastale tagasi – kuidas läksid arengud tegelikult?
Digiauditid on olnud tänu EASi toetusmeetmele tootmisettevõtete seas 2019. aastal populaarsed. Columbus Eesti ärikonsultantide meeskond on töötanud mitmekümne Eesti tootmisettevõttega ja kuigi igaüks on eripärane, ei saa märkamata jätta seda, et ühised jooned jooksevad väga polariseeruvalt välja. Selles artiklis keskendub digitaliseerimisekspert Marko Seier ühele väga valdavale väljakutsele – ettevõtte andmed pole kättesaadavad ja usaldusväärsed.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down