<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

OEE (Overall Equipment Effectiveness – seadmete üldine tõhusus) on laialdaselt kasutatav näitaja tootmisoperatsioonide efektiivsuse mõõtmiseks.  OEE jaguneb omakorda kolmeks komponendiks – saadavus (Availability), jõudlus (Performance) ja kvaliteet (Quality). Kuidas viia OEE oma ettevõttes praktikasse, kirjutab digitaliseerimisekspert Toomas Olli.

Kus loob OEE väärtust?

OEE on lahenduseks, kui tootmises on vaja:

  • visualiseerida tootmispõrandal seadmete tootlikkus;
  • võrrelda seadmekasutust teiste sarnaste seadmetega, tööstusharu keskmisega või ka erinevate vahetustega;
  • leida parendamist vajavad kohad tootmisprotsessis;
  • jälgida, kuidas kulgeb töö seadme kadude vähendamisega.

OEE aitab jälgida, hinnata ja parandada tootmisprotsessi efektiivsust läbi seadme/tootmisliini efektiivsuse. OEE jälgimine toob välja parendamist vajavad kohad. Kõrge seadmeefektiivsus näitab suurt seadme kasulikku tööaega. Seevastu madal näitaja ütleb, et kusagil on parendusvajadus või kasutamata ressurss. Tootmises on need pidevalt muutumises – lahendad ühe pudelikaela, kuid peagi tekib järgmine.

Ütlus „muuta saab seda, mida mõõdetakse“ kehtib tootmise kohta väga hästi. OEE mõõtmise tulemusel näeb nii tootmisjuht kui ka tööline parendustegevuste vajadust ja korrigeerivate tegevuste mõju. Andmeid on soovitav kuvada reaalajaliselt ekraanidel nendes kohtades, kus sageli käiakse. Info ekraanil peaks olema piisavalt visuaalne, et peale mõningast juhendamist saaksid töötajad näitajatest aru. Ekraani juures võiks olla ka spikker.

Mis on seisakute põhjused?

Seisakupõhjuste märkimine ja analüüs on oluliseks tootmise parenduse osaks. Seisakute põhjused jagunevad kaheks: plaanitud ja planeerimata.

Plaanitud seisakute põhjusteks on näiteks seadistamine, puhastus, hooldus, kvaliteedikontroll. Samuti ka plaanitud puhke- ja lõunapausid. Planeeritud seisakuid ei arvestata kadude hulka.

Kõik ettevõtted soovivad seadistusaegasid miinimumini viia. Näiteks kui samatüübilised seadistusajad kõiguvad, siis võib olla küsimus näiteks töötajate seadistamisoskustes ja vaja on suunata tegevuse teravik töötajate juhendamisse.

Planeerimata seisakud on näiteks rikked, remont, materjali mittevastavused või puudus, tõrked töövoos (nt ruumipuudus toodete kuhjumise tõttu vms). Planeerimata seisakud põhjustavad näiteks tarnete hilinemisi  kliendile, mis omakorda vähendab ettevõtte konkurentsivõimet.

Planeerimata seisakutele tuleb juurde märkida eelnevalt sõnastatud põhjused. Hea praktika on see, et valikusse luuakse nimekiri tüüpilistest tõrgetest (alusta 10 põhjusest). Esialgu ei ole nimekiri küll veel täielik, kuid täieneb praktika käigus. Iga põhjus peab olema selge ja üheselt mõistetav ning kirjeldama sümptomeid. Samuti tuleb eemaldada need põhjused, mida ei kasutata regulaarselt.

Kus mõõta?

OEE andurid ja aparaadid pannakse tootmisliinide või töökeskuste külge. See võimaldab automaatset mõõtmist. Seisakute korral sisestab tööline seisaku põhjuse, et oleks võimalik koheselt sisukat infot monitorile kuvada.

OEE näitajaid võib sisestada alguses ka käsitsi ja hiljem viia automaatseks. Kuid automaatne mõõtmine on oluliselt täpsem ja pigem soovitaks seda, kus võimalik.

Täna on mitmetes ettevõtetes tihti OEE sensorid ainult pakkeliinidel. Kuid peagi võib ilmneda vajadus ka teiste tööprotsesside efektiivsuse mõõtmise järele, et aru saada, kus on tekkinud pudelikaelad.

Ennekõike tuleks mõõta OEE-d suure mõjuga kohtades. Näiteks liinil või töökeskusel, mille ressursi järgi koostatakse kogu tootmisplaan. Või ilmsete pudelikaelte juures - probleem on siin selles, et vahel ei paista pudelikaelad koheselt välja. Samuti kipuvad pudelikaelad ka liikuma – lahendades ühe, tekib varsti uus.

OEE näitajate arvutamine

OEE faktorid: saadavus (Availability), jõudlus (Performance) ja kvaliteet(Quality)

Saadavus (Availability) = tööaeg / planeeritud tööaeg

Eraldi tuuakse välja seisakute aeg ja põhjused.

Jõudlus (Performance) = kogutoodang / maksimaalne tootmismaht

Kvaliteet (Quality) = kvaliteetne toodang / kogutoodang

OEE = Saadavus x Jõudlus x Kvaliteet

Kui OEE on 100%, siis tähendab see, et toodeti ilma katkestusteta (Saadavus 100%), täiskiirusel (Jõudlus 100%) ainult kvaliteetset toodangut (Kvaliteet 100%). Siiski on väga ebatõenäoline, et tootmine saavutab 100% OEE. Paljud tootjad on endale seadnud väljakutsuvaks eesmärgiks 85%.

OEE ja analüütika on juurutatud, mis edasi?

Kasuta masinnägemise tehnoloogiat kvaliteedi tuvastamisel – lisa kaamera tootmisliinile ja kasuta masinõpet, et tuvastada tooteid, mis on ebakvaliteetsed või mida tuleks üle kontrollida.

Lühenda seadistusaega! Kasuta liinide ja seadmete ümberseadistamisel näiteks liitreaalsust, mis juhendab töötajaid rakendama parimaid praktikaid. Tihti on seadistusaeg kinni töötajate oskustes.

OEE andmeid on soovitav ühildada muude tootmisandmetega. Näiteks töötajate andmetega - see annab pildi nii seadmete efektiivsusest kui ka töö efektiivsusest.

Valmis härjal sarvist haarama?

Kui otsid uusi võimalusi oma ettevõte viia digitaalselt järgmisele tasemele, siis Columbuses on tootmisettevõtetele keskendunud ärikonsultantide meeskond, kes on igapäevaselt pühendunud just sellele. Võta julgesti meiega ühendust ja vahetame mõtteid!

Vahetame mõtteid!

TEEMAD

Blogi

Kuidas Sinu ettevõttes on tootmisplaan korraldatud Excelis? Tootmise planeerimine Excelis on väljakutse. Andmed muutuvad kogu aeg ja nende liigutamine süsteemide vahel võib olla keerukas. Tootmisrobotid töötavad küll ilma inimese sekkumiseta ülimalt efektiivselt ja produktiivselt, aga kes annab nendele robotitele töökäsu, mida vaja teha ja millal? Tootmisplaneerimise väljakutsetest ja lahendusmeetmetest kirjutab tootmisplaneerimise ekspert Andri Jõgi.
Puiduettevõtte tegevus on üsna spetsiifiline ja tihti kasutatakse erinevates töölõikudes erinevaid tarkvarasid, mis teeb ülevaate saamise ja analüütika raskemini kättesaadavaks.
Puidukoda OÜ on 1997. aastal loodud ettevõte, mis tegeleb kõrge lisandväärtusega okaspuust höövelmaterjali tootmise ja turustamisega. Ettevõtte tootmine asub Viljandimaal Karksis ja lisaks on neil kontor Tartus. Puidukoda annab tööd enam kui 125 töötajale. Ettevõte kuulub Prantsuse puiduettevõtete gruppi Rose Group ja Puidukoja tooteid turustatakse enam kui 35 riigis. Viimased aasta aega on Puidukoda kasutanud majandustarkvara Microsoft Dynamics 365 Business Central. Lisaks Business Centralile võeti kasutusele COLTimber – Columbuse poolt välja töötatud puidulahendus, mis pakub puiduettevõtjatele vajalikku funktsionaalsust, alates palgi vastuvõtust ja mõõtmisest läbi saagimise, kuivatamise, sorteerimise ning järeltöötluse kuni müügi ja väljastuseni.
Alates 2021. aasta lõpust on GlobalReader Connector Microsoft Business Centralile kõigile kättesaadav Microsoft AppSources. GlobalReader pakub tarka pilvepõhist ja reaalajas toimivat tootmistarkvara. Kasutades reaalajas kogutud andmeid, aitab GlobalReaderi tarkvara tootmisettevõtetel vähendada masinate seisakuid (kuni 30% esimese kolme kuuga) ning võita seeläbi aega ning raha. GlobalReader Connector võimaldab liigutada tootmisteavet märkamatult ühest tarkvarast teise - automaatselt ja mis põhiline - reaalajas. GlobalReaderi ökosüsteem kaasab tootmisse kogu meeskonna ja on hõlpsasti kasutatav mistahes asukohas ja ükskõik millisest nutiseadmest.
Tööstusettevõtte juhtimises osaleva võtmeisikuna tead unepealt, et lisaks osavatele töötajatele ja tarkadele seadmetele, on võtmeteguriteks tark planeerimine. Nagu tootmise puhul ikka, omavad võtmetähtsusega rolli ka kõik sinu ettevõtte tarneahela lülid, sisseostust logistikani. Olete puitmaterjali väärindamises suurepärased, kuid mõned protsessid ettevõttes tekitavad aeg-ajalt peavalu, on tüütud, kipuvad korduma ning võtavad liigselt aega? Muutunud olud ja ressursside kallinemine on piisav põhjus leidmaks uusi lahendusi.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down