<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Tihtipeale ei ole probleemide tegelikud põhjused seal, kus nad esialgu paistavad olevat - nii võttis Columbus Eesti digitaliseerimisekspert Indrek Sabul PROLOG Tarneahelakonverentsil ühe lausega kokku oma kogemused paarikümnes ettevõttes läbi viidud digitaliseerimise analüüsidest.

Tegime hiljuti väikese tagasivaate enda poolt viimastel aastatel läbi viidud ärianalüüsidest ning võrdlesime nende tulemusi. Ootuspäraselt esineb paljudes ettevõtetes sarnaseid probleeme, kuigi ettevõtted ise on väga erinevad.

Olenemata tegevusvaldkonnast on ettevõtete peamisteks väljakutseteks:
1. Kiire kasv ja äritegevuse laiendamine;
2. Automatiseerimine ja protsesside efektiivsemaks muutmine;
3. Kliendi väärtusahelas kõrgemale liikumine.

73% ettevõtte juhtidest esitas projekti alguses sarnaseid küsimusi, millele nad soovisid analüüsi käigus vastuseid saada.

Kolm kõige levinumat küsimust on:
1. Konkurents tiheneb, kliendikäitumine on muutunud ning ellu jäämiseks on vaja digitaalselt arengut – aga kuidas seda teha?
2. Uusi tehnoloogiaid on palju, tarkvarafirmad kiidavad oma tooteid – millised lahendused just mulle sobivad?
3. Tahame, et tootmisprotsess oleks kulusäästlik ja võimalikult suure läbilaskevõimega – millest alustada?

Vastused nendele küsimustele on loomulikult iga ettevõtte puhul erinevad ning pakutud lahenduste fookus sõltub ettevõtte konkurentsieelisest, digitaliseerituse tasemest, strateegilistest eesmärkidest ja analüüsi käigus tuvastatud probleemidest.

Digitaliseerimisel ei piisa ainult digitaliseerimisest

Äriprotsesside parandamine ja digitaalne innovatsioon käivad käsikäes. Digitaliseerimine ilma kaasnevate protsessiparendusteta ei anna soovitud tulemusi ja vastupidi. Seetõttu on paljudel juhtudel analüüsiraportite esimesteks soovitustest hoopis protsessiparendused ja andmete korrastamisega seotud projektid, mitte kohe suured tarkvarajuurutused.

Sageli on esmaste soovituste hulgas ka mõõdikute (KPI) süsteemi korrastamine. See, kuidas valida, milliseid tulemusmõõdikuid oma ettevõttes kasutada, oleme rääkinud oma eelnevas artiklis.

Igapäevaste äriprotsesside tulemuslikkust ettevõtetes reeglina mõõdetakse, kuid muudatuste mõju ja tulemuslikkust mitte. Enne suuremaid investeeringuid digitaliseerimisse on aga kindlasti vaja välja töötada mehhanism eelseisvate muutuste mõju hindamiseks ja tulemuslikkuse jälgimiseks.

Samuti leiab sealt organisatsiooni arendamisega, eestvedamisega ja digivisionäärluse arendamisega seotud projekte ja koolitusi. Oluline on, et organisatsioon oleks enne suuremaid digiprojekte valmis muutuma ja teaks, mis neid ees ootab.


Parenduste õige järjekord on kriitilise tähtsusega

Suurematest projektidest on soovitav alati esimestena juurutada kõrgema prioriteediga lahendused. Sellised, mis annavad kõige suuremat ärikasu. Prioriteetide seadmiseks on aga vaja teada, kui palju lahendamist vajav probleem maksab. Näiteks kui kvaliteediprobleemide (praagi tootmine, parandamine või asendamine) tõttu on iga aastane otsene kahju 20 000 eurot, siis kolme aasta kohta on antud probleemi maksumus juba 60 000 eurot. Rääkimata kaasnevatest kahjudest nagu kliendilojaalsuse langus või koguni tellimuste kaotus.

Teades probleemi hinda, on lihtne hinnata vajaliku parendusprojekti tasuvusaega. Antud juhul on selge, et kui 30 000 euro suuruse investeeringuga suudetakse probleemne protsess parandada (probleemi põhjused likvideerida) ja vähendada kvaliteedikulusid kasvõi 50%, siis sellise parendusprojekti tasuvusaeg on 3 aastat.

Stabiilse arengu jaoks peab olema pikk plaan, kuid projekt tuleb ellu viia ühekaupa

Nagu ka alguses mainitud, siis ei ole probleemide tegelikud põhjused alati seal, kus nad esialgu tunduvad olevat. Sageli on ühe, suurema, probleemi juured peidus mitmes erinevas protsessis ning soovitud tulemuse saavutamiseks on vaja ellu viia mitu erinevat parendusprojekti. Kõike korraga teha ei tohi, sest esitaks hägustub siis fookus ja teiseks ei ole siis võimalik adekvaatselt hinnata investeeringute tasuvust. Ühekaupa ellu viidud parendusprojektide mõju on lihtsam mõõta ja nende tulemuslikkust hinnata.

Lõplik eesmärk saavutatakse kogu digitaliseerimise arengukava elluviimisel.

Digitaliseerimiseksperdid annavad nõu

Kui tunned, et vajad välist pilku ja mõtete vahetamist Sinu ettevõtte digitaliseerimisteekonna juures, siis kutsume julgelt ülesse end kirja panema tasuta konsultatsioonile meie digitaliseerimisekspertidega.

TEEMAD

Tahad rohkem teada? Küsi julgesti!

Blogi

Puiduettevõtte tegevus on üsna spetsiifiline ja tihti kasutatakse erinevates töölõikudes erinevaid tarkvarasid, mis teeb ülevaate saamise ja analüütika raskemini kättesaadavaks.
Puidukoda OÜ on 1997. aastal loodud ettevõte, mis tegeleb kõrge lisandväärtusega okaspuust höövelmaterjali tootmise ja turustamisega. Ettevõtte tootmine asub Viljandimaal Karksis ja lisaks on neil kontor Tartus. Puidukoda annab tööd enam kui 125 töötajale. Ettevõte kuulub Prantsuse puiduettevõtete gruppi Rose Group ja Puidukoja tooteid turustatakse enam kui 35 riigis. Viimased aasta aega on Puidukoda kasutanud majandustarkvara Microsoft Dynamics 365 Business Central. Lisaks Business Centralile võeti kasutusele COLTimber – Columbuse poolt välja töötatud puidulahendus, mis pakub puiduettevõtjatele vajalikku funktsionaalsust, alates palgi vastuvõtust ja mõõtmisest läbi saagimise, kuivatamise, sorteerimise ning järeltöötluse kuni müügi ja väljastuseni.
Alates 2021. aasta lõpust on GlobalReader Connector Microsoft Business Centralile kõigile kättesaadav Microsoft AppSources. GlobalReader pakub tarka pilvepõhist ja reaalajas toimivat tootmistarkvara. Kasutades reaalajas kogutud andmeid, aitab GlobalReaderi tarkvara tootmisettevõtetel vähendada masinate seisakuid (kuni 30% esimese kolme kuuga) ning võita seeläbi aega ning raha. GlobalReader Connector võimaldab liigutada tootmisteavet märkamatult ühest tarkvarast teise - automaatselt ja mis põhiline - reaalajas. GlobalReaderi ökosüsteem kaasab tootmisse kogu meeskonna ja on hõlpsasti kasutatav mistahes asukohas ja ükskõik millisest nutiseadmest.
Tööstusettevõtte juhtimises osaleva võtmeisikuna tead unepealt, et lisaks osavatele töötajatele ja tarkadele seadmetele, on võtmeteguriteks tark planeerimine. Nagu tootmise puhul ikka, omavad võtmetähtsusega rolli ka kõik sinu ettevõtte tarneahela lülid, sisseostust logistikani. Olete puitmaterjali väärindamises suurepärased, kuid mõned protsessid ettevõttes tekitavad aeg-ajalt peavalu, on tüütud, kipuvad korduma ning võtavad liigselt aega? Muutunud olud ja ressursside kallinemine on piisav põhjus leidmaks uusi lahendusi.
Nagu teada, siis digitaliseerimise mõte on ära lahendada mõni probleem ja muuta ettevõtte protsess paremaks, kiiremaks või kulusäästlikumaks. Teoorias kõlab see lihtsalt ja arusaadavalt. Kuid kuidas siis ikkagi hinnata, kas eelseisev investeering tasub ennast ära või mitte?