<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Soovime alati, et planeeritud muudatused teeksid protsesse paremaks, aga kuidas oleks võimalik riskivabalt läbi mängida tulevaste muudatuste mõju, küsib Columbus Eesti digitaliseerimisekspert Indrek Sabul. Lahendus on protsesside simulatsioon.

Äriprotsesside ümberkujundamine ja pidev parendamine on hädavajalikud, et tagada ettevõtte konkurentsivõime pidevalt muutuvas keskkonnas. Loomulikult soovime alati, et planeeritud muudatused teeksid protsesse paremaks, mitte vastupidi. Kuidas aga selles kindel olla enne muudatuse ellu viimist? Kuidas oleks võimalik riskivabalt läbi mängida tulevaste muudatuse mõju? Lahenduseks on protsesside simulatsioon.

Tabelarvutusest ei piisa

Muutuste planeerimiseks ja investeeringute õigustamiseks on laialdaselt kasutusel tabelarvutused. Protsessi statistiliste näitajate baasil tehakse arvutusi ning arvutustulemuste põhjal valmistatakse ette protsessimuudatusi. Olgu nendeks siis töökohtade arvu või asukoha muutmine, uute seadmete hankimine, vastutuse ümberjagamine või töötajate juurde palkamine.

Lihtsamate projektide puhul piisabki sellistest arvutustest. Kuid kui muutujaid on mitu ja analüüsimine muutub keerukamaks, siis ei ole tabelarvutusest enam abi. Laialt levinud arvutuslikud keskmised ei peegelda enam tegelikku olukorda. Näiteks kui keskmine töötsükli aeg on 14 minutit, siis olenevalt tootest võib see tegelikkuses kõikuda 4 minutist kuni 45 minutini. Ja nii on iga tootmisetapiga. Tabelarvutusega ei ole enam võimalik näidata seoseid, et välja arvutada protsessi terviklikku läbilaskevõimet või tuvastada tekkida võivaid pudelikaelu.

Simulatsioonitarkvara aga arvestab variatsioonidega. Mudeli koostamisel saab kasutada erinevaid matemaatilisi jaotusmeetodeid ning lisada seadistus-, oote-, või tsükliaegu, rahalisi püsi- ja muutuvkulusid ning teisi protsessi karakteristikaid. See võimaldab simulatsioonitarkvaras peegeldada tegelikkusele vastavat olukorda ning läbi mängida erinevaid stsenaariume protsessi parendamiseks.

Nähtamatud seosed tekitavad nähtavaid probleeme

Mis juhtub, kui mitu erinevat paralleelprotsessi vajavad korraga ühte ja sama ressurssi? Näiteks võib sama operaator olla seotud mitme erineva funktsiooni- või seadmega. Tabelarvutuse keskmise (summaarse) koormuse järgi peaks tal selleks aega olema küllalt. Kuid see oleks nii vaid ühtlase koormuse korral.

Tegelikus elus, nagu me teame, jaotub koormus ebaühtlaselt. Seega on operaator osa ajast ilma tööta ja osa ajast nii ülekoormatud, et see tekitab viivitusi (tööd jäävad ootele). Isegi, kui need viivitused on vaid mõned sekundid või minutid iga toote kohta, siis summaarselt moodustavad need ajakaod vägagi märkimisväärse kahju ahelale tervikuna. Nagu me teame, siis väikesed probleemid ahela alguses järjest võimenduvad iga tööetapiga, tekitades lõpuks suure probleemi. Seda fenomeni kutsutakse ka Forresteri, või piitsaplaksu efektiks (ingl. k. Bullwhip effect). Ajakaod on tihedalt seotud ka varude juhtimisega. Nii hakkavad nähtamatult kogunema ka pooltoodete puhvervarud tööetappide vahel.

Selliste probleemide tulemused on nähtavad ja kulukad. Kuid põhjused on paljale silmale tihtipeale nähtamatud. Simulatsioonid aitavad ka siin, muutes nähtamatud seosed nähtavaks ning tuues esile kohad, mida saab efektiivsemaks muuta.

Päriselus eksperimenteerimine on kallis

Eksperimenteerimine päris protsessidega tootmisliinil on kulukas, ebamõistlik ja selleks puudub ka vajadus. Simulatsiooni käigus saab protsessi kulgemist läbi mängida pikema aja jooksul. Näiteks kui soovime teada saada, mis juhtub tootmisahelaga aasta või kolme aasta pärast, kui nõudlus kasvab samas tempos edasi. Simulatsioone saab teha korduvalt, varieerides algandmetega ja protsessi parameetritega. Näiteks kui soovime analüüsida nõudluse muutuse mõju läbilaskevõimele ja tuvastada pudelikaelte tekkepõhjuseid.

Paljudes ettevõtetes on probleemiks tootmise tsükliline ülekoormatus. Hetkel on head ajad ja tellimusi on palju, mistõttu on tootmised tihtipeale üle planeeritud. Samas, koormus tööetappide vahel jaguneb ebaühtlaselt. Osa töökeskusi on mitmekordselt ülekoormatud, samal ajal kui mitmed ressursid on ajutiselt alakasutatud. Sellises olukorras on ettevõtja valiku ees kas otsida ülekoormuse tekkepõhjuseid või tegeleda vaid tagajärgedega.

Lihtsam, kuid kulukam on järjepidevalt investeerida probleemi tagajärgede likvideerimisse (osta järjest juurde seadmeid või palgata juurde uusi töötajaid). Õigem oleks aga põhjalikult läbi analüüsida kogu tootmisahel, tuvastada tegelikud ülekoormuse põhjused ja investeerida vaid lahendustesse, mis likvideerivad põhjuseid. See suurendaks kogu tootmisahela terviklikku läbilaskevõimet märkimisväärselt.

Simulatsioonitarkvaraga saab modelleerida kogu protsessiahela ja läbi mängida erinevaid tootmise seadistusi ning ressursside jaotust tööetappide vahel. Kui veel lisada igale tööetapile ka kulunäitajad, on võimalik leida kõige kulusäästlikum tootmisrežiim. Simulatsiooniga saavutatud parim (optimaalseim) lahendus on väärt tegelikke investeeringuid ja rakendamist päris tootmisliinil.

Kuidas simulatsiooniprojekti läbi viia?

Simulatsiooni tarkvara ei pea klient reeglina endale ostma ega selle kasutamist ära õppima. Columbuse konsultandid teostavad simulatsiooniprojekte teenusena, kasutades selleks spetsiaalset tarkvara Simul8 (www.simul8.com). Projekt algab ülesande püstitusega ja vajalike andmete kogumisega. Seejärel modelleeritakse uuritav protsess simulatsioonitarkvaras ning hakatakse järk-järgult läbi mängima erinevaid stsenaariume, kuni jõutakse koos kliendiga soovitud tulemuseni. Huvi korral võta julgelt ühendust Columbus Eesti professionaalse tiimiga! 

Kuidas simuleerimine täpselt töötab? Vaata lähemalt videost.

 

TEEMAD

Blogi

Konsultatsiooniettevõtte Gartner nimetas taas 2023. aasta raportis Microsoft Power BI juhtivaks analüütika ja ärianalüüsi platvormiks. Eraldi tõsteti esile Microsofti teenuse kõikehõlmavat nägemust ja sooritusvõimet. See on ettevõttele liidrite edetabelis juba 16. järjestikune aasta. Tunnustatud Microsoft Power BI lahendust pakume oma klientidele ka meie Columbuses. Microsoft Power BI eesmärk on pakkuda kõige mitmekülgsemat ja intuitiivsemat ärianalüüsi (BI - business intelligence) kogemust turul. Sellele on märkimisväärselt kaasa aidanud miljonite Power BI kogukonna liikmete tagasiside, mille põhjal on Microsoft platvormi pidevalt täiustanud. Viimane aasta on olnud Power BI jaoks põnev ja innovaatiline: lisandunud on sadu uusi funktsioone ja täiendusi, mis aitavad veelgi tõhusamalt toetada iga kasutajat, meeskonda ja organisatsiooni, kes soovib oma andmeid maksimaalselt ära kasutada. Lahendused meeskonnale Andmed on mõjusad ainult siis, kui neid saab võtta aluseks otsuste tegemisel. Seetõttu on Microsoft veelgi parandanud kasutajate võimalusi jagada meeskonnaga aruandeid ja visuaale. Tänu Microsoft PowerPointi, Outlooki, OneDrive'i, SharePointi, Office Hubi ja Teamsi uute integratsioonidele saavad organisatsioonid kasutada Microsoft 365 rakendusi andmepõhise asutusekultuuri tugikeskusena. Näiteks on kasutajatel võimalus lisada otse PowerPointi interaktiivseid Power BI aruandeid või ka üksikuid visuaale, samuti saab lisada andmegraafikat otse Outlooki e-kirjadesse. Power BI faile on võimalik salvestada ka otse OneDrive'i ja SharePointi ning neid seal muuta, et lihtsustada ühiste aruannete koostamist. Eri organisatsioonide vahelise pilvepõhise koostöö hõlbustamiseks on Microsoft märkimisväärselt parandanud andmekomplektide, aruannete jms jagamissüsteemi. Meeskondade vahelise töö ühtlustamiseks on loodud Power BI-sse ka mõõdikud, mille abil ühiseid eesmärke seada ja saavutada. Lahendused organisatsioonile Ettevõtte andmepõhiseks juhtimiseks on Microsoft välja töötanud mitu uut funktsiooni, mis keeruka süsteemi haldamist toetavad. Näiteks saavad Power BI Embedded kasutavad organisatsioonid nüüd automaatselt luua Power BI põhiaruandeid nende andmete põhjal, mida nad parasjagu vaatavad. Uute Power BI API-dega on võimalik kasutada ka kolmanda osapoole rakenduste andmeid. Power BI on võimeline genereerima automaatselt raporteid, mida kasutajad saavad vajadusel hiljem muuta. Uuri järele, miks Microsoft taas edetabelit juhib Microsofti analüütika ja ärianalüüsi lahendusi kasutavad teiste seas ka paljdue Columbuse kliendid. Meie andmeanalüütika tiim on juba alates 2015 aastast meie klientidele ägedaid analüütika lahendusi loonud just Power BI baasil ja meie tugevuseks on pikaajalise kogemusega fanaatikutest spetsialistid. Siin mõned näited tehtud töödest: Barrus, Eesti Gaas ja RMK. Power BI on aidanud neil muuta oma organisatsiooni andmestik mõjusaks. Kirjeldatud funktsioonid ja võimalused on vaid mõned kogu paketist, mida Power BI pakub. Kui soovid uurida süvitsi, miks Power BI juba 16. korda konkurendid seljatas, siis loe lähemalt Gartneri ärianalüüsi platvormide võrdlust.
Kuidas Sinu ettevõttes on tootmisplaan korraldatud Excelis? Tootmise planeerimine Excelis on väljakutse. Andmed muutuvad kogu aeg ja nende liigutamine süsteemide vahel võib olla keerukas. Tootmisrobotid töötavad küll ilma inimese sekkumiseta ülimalt efektiivselt ja produktiivselt, aga kes annab nendele robotitele töökäsu, mida vaja teha ja millal? Tootmisplaneerimise väljakutsetest ja lahendusmeetmetest kirjutab tootmisplaneerimise ekspert Andri Jõgi.
Puiduettevõtte tegevus on üsna spetsiifiline ja tihti kasutatakse erinevates töölõikudes erinevaid tarkvarasid, mis teeb ülevaate saamise ja analüütika raskemini kättesaadavaks.
Puidukoda OÜ on 1997. aastal loodud ettevõte, mis tegeleb kõrge lisandväärtusega okaspuust höövelmaterjali tootmise ja turustamisega. Ettevõtte tootmine asub Viljandimaal Karksis ja lisaks on neil kontor Tartus. Puidukoda annab tööd enam kui 125 töötajale. Ettevõte kuulub Prantsuse puiduettevõtete gruppi Rose Group ja Puidukoja tooteid turustatakse enam kui 35 riigis. Viimased aasta aega on Puidukoda kasutanud majandustarkvara Microsoft Dynamics 365 Business Central. Lisaks Business Centralile võeti kasutusele COLTimber – Columbuse poolt välja töötatud puidulahendus, mis pakub puiduettevõtjatele vajalikku funktsionaalsust, alates palgi vastuvõtust ja mõõtmisest läbi saagimise, kuivatamise, sorteerimise ning järeltöötluse kuni müügi ja väljastuseni.
Alates 2021. aasta lõpust on GlobalReader Connector Microsoft Business Centralile kõigile kättesaadav Microsoft AppSources. GlobalReader pakub tarka pilvepõhist ja reaalajas toimivat tootmistarkvara. Kasutades reaalajas kogutud andmeid, aitab GlobalReaderi tarkvara tootmisettevõtetel vähendada masinate seisakuid (kuni 30% esimese kolme kuuga) ning võita seeläbi aega ning raha. GlobalReader Connector võimaldab liigutada tootmisteavet märkamatult ühest tarkvarast teise - automaatselt ja mis põhiline - reaalajas. GlobalReaderi ökosüsteem kaasab tootmisse kogu meeskonna ja on hõlpsasti kasutatav mistahes asukohas ja ükskõik millisest nutiseadmest.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down