<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Müügimeeskonna tulemuslikkust hakatakse eelkõige uurima siis, kui tulemused ei vasta prognoositule. Põhjuseid, miks etteantud tulemusi pole saavutatud, võib olla mitmeid.

Ka selgitused on sõltuvad nii põhjustest kui analüüsivahenditest. Kasutades tänapäevaseid müügi ja kliendihalduse tarkvarasid on võimalik selliseid olukordi juba eos vältida, kuna aruandlus toimib reaalajas ning kõrvalekalded on kiirelt tuvastatavad. Samuti on tekkinud olukorra põhjuste osas lihtne kiiresti tagasisidet saada.

Müügilahendused Suno365 teenuses

Mida teha aga olukorras, kus tulemused on kehvad ning tagasiside ja info saamine puudulik? Antud juhul pakub lahendust näiteks Suno365 teenus.

Suno365 võimaldab igale tellimusele või arvele lisada vastutava isiku ning antud isikute lõikes tulemusi analüüsida. Samuti saab võrrelda tulemusi eelarvega.

Suno365 põhineb MS Dynamics NAV2018 tarkvaral, kus on kasutusel funktsionaalsus, mis võimaldab koostada piiramatul hulgal eelarveid ning eelarvetega võrdlemiseks luua piiramatu hulga analüüsivaateid. Sedasi reaalajas tekkivatest aruannetest on lihtne koostada Exceli aruandeid või läheneda visuaalsema nurga alt.

Ärianalüütika kõrgem pilotaaź

Enamasti huvitavad juhte graafilised ning ülevaatlikud aruanded. Suno365 on integreeritud ärianalüütika lahendusega PowerBI, mis toob kaasaegselt visualiseeritud aruanded vaid hiirekliki kaugusele.

Tulemuste analüüsimisel tuleb kasuks veel ka geograafiliselt tulemuste kuvamise funktsionaalsus. Nii on võimalik näha, kuidas näiteks Ida-Virumaa tulemus erineb Saaremaast ning Kagu-Eesti Tallinnast.

Sellised aruanded on head muuhulgas ka seetõttu, et juhul, kui müügimeeskonna tulemustasusid arvestatakse käibe alusel, on paari lihtsa aruandega tulemused selged ning tasude arvutamine finantsosakonnal kiirem ja kergem.

Kliendihaldusprogramm koos turunduskommunikatsiooni võimalustega teenuse sees

Kui müügitulemused näitavad aga märke klientide kaotamisest või üldse vähesest müügiaktiivsusest saab pöörduda Suno365 sees oleva kliendihaldusprogrammi (ingl. k. – CRM) poole. Kontaktihaldus koos profiiliküsimustikuga võimaldab nii turunduskommunikatsiooni, kui ka müügivõimaluste segmenteerimist.

Erinevatele segmentidele saab rakendada erinevaid võimaluste haldamise strateegiaid ning kohandatud müügitsükleid – sellisel viisil on koheselt näha müügitoru ning erinevates müügifaasides olevad kliendid.

E-mailide logimine jätab jälje kliendisuhtlusesse ning kogu kliendi ajalugu nii kirjavahetusest, tellimustest, kui arvetest on jälgitav tarkvarast.

Mobiilne ja integreeritud Office 365 tooteperega

Oluline lisaboonus kontorist väljaspool töötavatele müügiinimestele on kindlasti Microsoft Outlook´i integratsioon – tellimused ja arved saab saata kliendile e-kirja teel ning Suno365 lahendusse sisenemata.

Samuti on tähtis fakt, et kogu Suno365 lahendus on kasutatav nii tahvlis, kui nutitelefonis – oluline just kontorist väljaspool olles – kõik pakkumised ja analüüsid on ligipääsetavad ning analüüsitavad igas ilmanurgas, kus on internet kättesaadav.

Soovid rohkem aega reaalseks müügiks? Suno365 hoolitseb, et Su taustategevused on hõlpsad ja efektiivsed, Sina saad keskenduda reaalselt müügile,

Terve kuu tasuta, kohustustevabalt

Suno365 demokeskkonna saad enda kasutusse vähem kui 4-tunniga. Seda terveks kuuks ja kohustustevabalt.

TEEMAD

Blogi

Majandustarkvara väärtuspaketiga Suno365 paistab silma turul kahe ambitsiooniga – automatiseeritud raamatupidamine ning parim juhtimisaruandlus. Kuid kõige selle kõrval üllatab ta ka kaasaegse tootmislahendusega. Mis on need 10 fakti, mida uue majandustarkvara kohta teadma peab?
Lihtsaim ärimudel „ostan odavalt ja müün kallilt“ on jätkuvalt toimiv mõningates valdkondades, kuid järjest enam tekib vajadus pakkuda kliendile lisaväärtust, kas siis erinevatest komponentidest valmistoodet pakkudes või seda kliendi soovide kohaselt ümber komplekteerides.
Moodsad leiutised ja pidevalt arenev tehisintellekt on sarnaselt muude valdkondadega oma rolli asunud täitma ka igapäevaselt kasutatavates tarkvaralahendustes.
Aastakümneid tagasi oli raamatupidaja bilansivõimelisus lisaoskus, mida kõigilt ei oodatud. Raamatupidaja tööaeg kulus enamasti kannetega tegelemisele ning pikkade tabelite pidamisele. Tihti oli töövahendiks pastakas ja poolt lauda kattev kalkulaator, laudadel kõrgusid dokumendikaustad.
Valides uut tarkvaralahendust jõutakse ühel hetkel olukorrani, kus sõelale on jäänud 2-3 üsna sarnast varianti ning alustatakse plusside-miinuste kaudu lõppvaliku tegemist. Suno365 on üsna sarnane NAV2018-le, kuid milles seisnevad erisused? Miks eelistada üht või teist lahendust? Käeolevas artiklis vaatame lähemalt Suno365-ga sisalduvaid mugavaid funktsionaalsusi ning tutvume erisustega.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down