<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Tänapäeva konkurentsitihedas ettevõtluskeskkonnas on vähe selliseid nüansse, mis ettevõtteid oma konkurentidest eristaks. Ühtlasi on see põhjus, miks me näeme, et kliendikogemuse olulisus tõuseb järjest enam. B2B kontekstis tähendab see eelkõige suhet, mida luuakse läbi erinevate kokkupuudete kliendiga kogu nende elukaare vältel. 

Sageli on kliendid oma uurimistöö ammu enne seda juba ära teinud, kui nad üldse oma soovidega teie juurde jõuavad. Seepärast üritab üha rohkem ettevõtjaid kujundada 360-kraadist vaadet oma klientidest.

Mis on 360-kraadine kliendivaade?

360-kraadine kliendivaade hõlmab põhimõtteliselt kogu kliendi kohta käivat infot, mida kogutakse enne ostu sooritamist, tellimuse tegemise ajal ja pärast tehingut. Infot tuleks koondada struktureeritult, et saada varasemate andmete põhjal täpsem ülevaade sellest, missugused tooted ja kampaaniad on olnud edukad, samuti milline on olnud varasem suhtlusajalugu, kasutatud teenused jne.

Kui reaalaja andmed aitavad pigem mõista kliendi käitumist ja seda konteksti panna, et aru saada, kes on klient ja millist probleemi ta püüab lahendada, siis kõrvutades minevikuandmeid tänastega ja mõistes kliendi käitumist klienditeekonna igal sammul, saate te hakata tegema ennustusi tuleviku kohta, tulla välja asjakohaste rist- ja lisamüügi kampaaniatega ning jagada digitaalsel teabel põhinevat kohandatud sisu.

Miks 360-kraadist kliendivaadet on vaja?

Nagu juba eelnevalt viitasime, ei tähenda äri tänapäeva maailmas mitte ainult toote enda müümist, vaid ka kogemust, mille klient saab, kui ta oma ostuteekonda alustab. Ja see teekond jätkub ka pärast ostu sooritamist, koos hoolduse ja kulumaterjalide, varuosade, uuenduste, kasutusjuhendite jpm pakkumisega. Omades ülevaadet kõigist kliendi vajadustest, avaneb teil ühtlasi võimalus suurendada kliendilt saadava eluea väärtust.

Mõned olulisemad kasud, mida 360-kraadine kliendivaade pakub:

1. Tark kliendiinfo

Võimalikke kokkupuutekohti, kust kaudu suhtlus klientidega toimub, on palju. See võib aset leida kodulehel, hoolduse käigus, aga ka ühis- ehk sotsiaalmeedias. Kõik need suhtlused sisaldavad väärtuslikku infot, mida kliendikogemuse täiustamiseks kasutada. Uuringud on näidanud, et kliendi ostuotsust mõjutab kõige viimasena aset leidnud suhtlus. Seda teavet saab ära kasutada muudatuste tegemiseks klientidele lähenemises.

2. Paranenud koostöö, paremini sihitud turundus- ja müügikampaaniad

Klientide kohta õige informatsiooni omamine võib parandada teie tootmise, turunduse, müügi ja klienditeeninduse vahelist koordineerimist. Suudate vähesema pingutusega rohkem saavutada. Lisaks sellele on teie turunduskampaaniad ja -kanalid paremini sihitud, et klientide spetsiifilistele nõudmistele ja päringutele vastata.

3. Tulevikku ennustav teave

Terviklik kliendiinfo loob võimaluse oma kodulehte, e-poodi ja/või partnerportaali selliselt kohandada, et see suudaks kliendi liikumist läbi ostukogemuse täpsemalt ette prognoosida. Näiteks kui teie klient on just äsja ostnud mõne suure seadme, siis on teise samalaadse tellimuse tõenäosus väiksem. Sellegipoolest võib klient olla huvitatud kindlustusest või hoolduspakettidest. Samal ajal võivad minevikuandmed viidata ka hoopis sellele, et klient otsib asendust või siis soovib sama toodet uuesti tellida, sõltuvalt varasemalt soetatud toote tüübist.

4. Suurenenud kliendilojaalsus

Pakkudes klientidele intuitiivselt nende vajadusi rahuldavat suurepärast kogemust, on see hea pinnas lojaalsuse kasvatamiseks. Eesmärk on täiustada klientide teekonda tervikuna, alates müügieelsest etapist kuni ostmise, värskenduste, tarne, paigalduse ja muude müügile järgnevate kokkupuudeteni. Kui kõik tegurid on võrdsed, siis on tõenäoliselt just kliendi poolt ostu käigus saadav kogemus see, mis aitab kliendilojaalsust kasvatada.

Kuidas 360-kraadist kliendivaadet kokku panna?

Täna, kui pea kogu maailm on ümber kolinud veebi, eelistavad isegi kõige konservatiivsemad ja traditsioonilisemad B2B kliendid oma uurimistööd teha veebipõhiselt. Sageli taandub see sellele, et kliendid usaldavad pigem teist inimest kui ettevõtteid.

Siin tulebki mängu infopõhiste veebilehtede, lihtsasti kasutatavate kodulehtede, interaktiivsete partnerportaalide, sotsiaalmeedia ja muude tegurite roll. Kuna kogu kliendi ostuteekond näib olevat liikunud veebi, siis võib 360-kraadise kliendivaate koondamisel leida abi integreeritud e-kaubanduslahendusest.

E-kaubandus pakub mitmesuguseid erinevaid võimalusi, see võib olla nii elementaarne infojagamise eesmärgil loodud koduleht kui ka edasiarendatud nutikas ja tulevasi samme ennustav partnerportaal. Enne otsuse tegemist tuleks mõelda, millised oma teie vajadused, eelarve, kliendiprofiil jm.

B2B-ettevõtete suurimaks väljakutseks on jälgida inimese teekonda läbi erinevate kanalite, seadmete, ostude ja suhtluste, mis sageli lõpeb katkendliku ja ebajärjekindla kliendikogemusega.

360-kraadine kliendivaade on kogum kõigist kliendiandmetest ühes kohas. Kasutades levinumaid talletuspaikasid nagu CRM või CDP (kliendiandmete platvorm), saate koondada kõik kokkupuuted kliendiga ühte digitaalsesse profiili.

Edasised sammud:

  • Otsige üles kohad, kuhu teie kliendiandmed on salvestatud – nii varasemad andmed kui ka reaalajas. Enamik neist on laiali mitmes erinevas süsteemis ja osakonnas.
  • Leppige kokku üks ja ühine süsteem, kuhu te oma andmeid koondate. Kõige sagedamini on selleks CRM või CDP (kliendiandmete platvorm).
  • Pange paika, milliseid sündmusi ja väljasid te kogute ning koondage asjakohane info ühtsesse standardsüsteemi. Seejärel tuleb andmed kokku viia, need puhastada ja neid rikastada.
  • Pärast seda, kui olete andmed kokku kogunud, need ära puhastanud ja rikastanud, tuleb teil neid rakendamise eesmärgil ka jagada. Edastage ärianalüütika meeskonnale andmed aruandluseks ja turundusosakonnale uued kliendisegmendid sihtimiseks. Müügiosakonnale jagage infot selle kohta, millist müügipakkumist järgmiseks kavandada. Tehke kõik selleks, et muuta klientide kogemus paremaks.

Uurige ka lisaks 👇

Kliki siia, et teada saada, kuidas tööstusettevõttes müügi ja järelteenindusega  seotud probleeme lahendadaKliki siia, et teada saada, kuidas B2B partnerportaali tasuvust suurendada

Blogi

Kuidas Sinu ettevõttes on tootmisplaan korraldatud Excelis? Tootmise planeerimine Excelis on väljakutse. Andmed muutuvad kogu aeg ja nende liigutamine süsteemide vahel võib olla keerukas. Tootmisrobotid töötavad küll ilma inimese sekkumiseta ülimalt efektiivselt ja produktiivselt, aga kes annab nendele robotitele töökäsu, mida vaja teha ja millal? Tootmisplaneerimise väljakutsetest ja lahendusmeetmetest kirjutab tootmisplaneerimise ekspert Andri Jõgi.
Puiduettevõtte tegevus on üsna spetsiifiline ja tihti kasutatakse erinevates töölõikudes erinevaid tarkvarasid, mis teeb ülevaate saamise ja analüütika raskemini kättesaadavaks.
Puidukoda OÜ on 1997. aastal loodud ettevõte, mis tegeleb kõrge lisandväärtusega okaspuust höövelmaterjali tootmise ja turustamisega. Ettevõtte tootmine asub Viljandimaal Karksis ja lisaks on neil kontor Tartus. Puidukoda annab tööd enam kui 125 töötajale. Ettevõte kuulub Prantsuse puiduettevõtete gruppi Rose Group ja Puidukoja tooteid turustatakse enam kui 35 riigis. Viimased aasta aega on Puidukoda kasutanud majandustarkvara Microsoft Dynamics 365 Business Central. Lisaks Business Centralile võeti kasutusele COLTimber – Columbuse poolt välja töötatud puidulahendus, mis pakub puiduettevõtjatele vajalikku funktsionaalsust, alates palgi vastuvõtust ja mõõtmisest läbi saagimise, kuivatamise, sorteerimise ning järeltöötluse kuni müügi ja väljastuseni.
Alates 2021. aasta lõpust on GlobalReader Connector Microsoft Business Centralile kõigile kättesaadav Microsoft AppSources. GlobalReader pakub tarka pilvepõhist ja reaalajas toimivat tootmistarkvara. Kasutades reaalajas kogutud andmeid, aitab GlobalReaderi tarkvara tootmisettevõtetel vähendada masinate seisakuid (kuni 30% esimese kolme kuuga) ning võita seeläbi aega ning raha. GlobalReader Connector võimaldab liigutada tootmisteavet märkamatult ühest tarkvarast teise - automaatselt ja mis põhiline - reaalajas. GlobalReaderi ökosüsteem kaasab tootmisse kogu meeskonna ja on hõlpsasti kasutatav mistahes asukohas ja ükskõik millisest nutiseadmest.
Tööstusettevõtte juhtimises osaleva võtmeisikuna tead unepealt, et lisaks osavatele töötajatele ja tarkadele seadmetele, on võtmeteguriteks tark planeerimine. Nagu tootmise puhul ikka, omavad võtmetähtsusega rolli ka kõik sinu ettevõtte tarneahela lülid, sisseostust logistikani. Olete puitmaterjali väärindamises suurepärased, kuid mõned protsessid ettevõttes tekitavad aeg-ajalt peavalu, on tüütud, kipuvad korduma ning võtavad liigselt aega? Muutunud olud ja ressursside kallinemine on piisav põhjus leidmaks uusi lahendusi.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down