<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Millised töövõidud tõi endaga kaasa tööstuse ja tootmise digitaliseerimine Opcenter APS-i abil AS Standardi hotellimööbli suunal?

Tootmise planeerimisel on oluline täppisplaneerida ja pidevalt jälgida, et tehtaks õiget asja, õigel ajal ja õiges järjestuses. Opcenter APS on tootmisplaneerimise tarkvara, mis täpselt just seda võimaldab. Tööstuse digitaliseerimine on suur väljakutse nii seeriatootmise kui projektitootmise alal.

Standard AS kogemus hotellimööbli tööstusliini digitaliseerimisel näitab, et tootmise digitaliseerimine Opcenter APS-i abil aitab kasvatada tarnekindlust, hõlbustada tootmise planeerija, tootmisjuhi ja meistrite igapäevatööd ning optimeerida tootmisprotsessi tervikuna. 

Standard on üks Eesti vanimaid tootmisettevõtteid, mis täna on keskendunud büroo-, hotelli- ja kruiisilaevade mööbli tootmisele. Ettevõttel on ette näidata juba enam kui 78 aastat kogemust mööblitööstuse vallas. Standardil on kokku 3 tehast, kus töötab ligi 200 inimest, neist valdav osa tootmises. Ettevõte ekspordib oma tooteid enam kui 30 riiki. 

Kui büroomööblit valmistatakse Standardis ka seeriatootmisena, siis hotellimööbli tootmine, mida tehakse suurte ja mainekate hotellikettide tellimusel, käib täislahendusena ja vaid projektipõhiselt. 

Hotellimööbli tarneajad on alati tellija poolt kindlaks määratud. See tähendab, et kui hotellid projektimööblit tellivad, siis müüvad nad samal ajal enamasti ka juba uue mööbliga sisustatud tube, mis tähendab, et mööbli valmimist ei saa edasi lükata. 

Tööstuse digitaliseerimine on vältimatu samm?

Kristiin Bauer, Standardi endine tootmiste planeerimisjuht, kirjeldab digitaliseerimise vajadust läbi selle, et pikka aega toimus Standardi tootmise planeerimine hotellimööbli liinil käsitsi ja palju infot oli tootmisjuhi peas.

Tootmisplaan oli küll mingil kujul olemas, kuid reaalsus oli see, et tellimuste valmimisega oldi pidevalt hädas. Lisaks ei kajastunud Excelis olevas tootmisplaanis muudatused. Seega ei olnud head ülevaadet, mis parasjagu tootmises toimub

Tööstuse digitaliseerimine on tänapäeval vajalik igal sammul, sealhulgas ka planeerimisprotsessis. Nii saabus ühel päeval tõdemus, et planeerimine sellisel kujul ei tööta. See oli ka peamine põhjus, miks hakati otsima efektiivset planeerimistarkvara

Hannalis Mägi, kes töötab Standardis hotellimööbli tootmise planeerijana, toob välja, et automatiseeritud tootmisplaneerimistarkvara juurutamine oli vältimatu samm, et tööprotsesse automatiseerida ja kiirendada

„Vajasime reaalajas ülevaadet tootmisest, et teaksime, kus üks või teine detail asub, mis seis meil tootmises täna on ning mis seis on kolme kuu pärast. Uue tarkvara juurutus oli vajalik selleks, et saaksime ette näha võimalikke pudelikaelu ja neid ennetada, mitte tegeleda pidevalt tulekahjude kustutamisega,“ sõnab Mägi

Otsus hotellimööbli tootmisliinil tootmisplaneerimistarkvara soetada sündis 2017. aastal. Tarkvara reaalse kasutuselevõtuni jõuti aastaid hiljem, 2021. aasta teises pooles, mil järele jõudis ka ERP lahendus, millega andmed ühildati. 

Digitaliseerimine tootmisplaneerimistarkvara Opcenter APS-iga 

Pärast põhimõttelist otsust tootmistarkvara soetamiseks kaaluti Kristiin Baueri sõnul tootmise planeerimiseks mitmeid lahendusi.

Lõpuks jäi sõelal Opcenter APS, mis tundus Standardi vajadustele kõige paremini vastav. „Üks oluline tegur oli meie jaoks näiteks ümberplaneerimine. Kui teised süsteemid olid sellised, kus tootmisgraafiku ümbertegemine tähendas seda, et tarkvara pidi töötama öö läbi, siis Opcenter suutis tellimused ümber järjestada kõigest minutitega,“ ütleb Bauer

Hannalis Mägi lisab siia juurde, et paljud tootmisplaneerimistarkvarad on mõeldud liinitootmisele, kus tooteid toodetakse lattu ette. Standardi hotellimööbli liin on aga täielikult projektipõhine, kus iga projekt ja toode on erinev ja kordumatu. „Opcenter APS-i kasuks rääkis see, et lahendus suudab hakkama saada ka projektipõhise tootmise haldamisega,“ rõhutab Mägi

Andri Jõgi Columbusest toob välja, et Opcenter APS-i puhul on tegemist tootmise täppisplaneerimise tarkvaraga, õigemini täppisplaneerimise tooteperekonnaga.

Kui sageli on ka Eesti tööstusettevõtetes veel jätkuvalt tootmisplaanide koostamisel kasutusel vana hea Excel, siis Opcenter APS-i võib võrrelda Exceli edasiarenenud versiooniga, mis loob ise tootmisplaani ja järjestab tootmistellimusi.

Lahendus on täielikult seadistatav kliendi soovidele vastavalt, mis on just täpselt see, mida projektitootmise juures on vaja. 

Opcenter APS-i lahenduse juurutamist Standardis alustati vajaduste kaardistamisest. Tarkvara juurutamise kaudu on nüüdseks saadud ülevaade, millised projektid millal valmis saavad, kas olemasolevad ressursid on piisavad ning kas vaja on kaasata allhanget. 

Kogu protsess on olnud töömahukas ja võtnud omajagu aega. Ära on jõutud lahendada tootmise ressurssidega seotud küsimused tootmisahela alguses ja kümnest liinist on optimeeritud kolm.  

Tänaseks on jõutud sinnamaale, et süsteem annab ise vastavalt ajanormidele tootmisajad kätte. Konstruktorid joonestavad tooted valmis ja sealt edasi koostab süsteem tootmise spetsifikatsiooni, mis liigub ERPi ja sealt omakorda Opcenter APS tootmisplaneerimistarkvarassse.  

Tulevikus on plaanis kogu tootmisplaan täies ulatuses digitaliseerida. Hetkel tegeletaksegi peamiselt ERPi ja Opcenter APS-i ühildamisega, et andmevahetus veel automaatsemaks muuta.  

Samuti on Hannalis Mägi sõnul hetkel käimas arendusprojekt, et Opcenter APS andmed ühendada Power BI-ga, et näha visuaalse graafiku peal, kui palju on maksimaalseid tunde ühe seadme peal ning palju tunde on vaja, et töö valmis saaks. 

 

Milliseid töövõite tõi kaasa uue tootmisplaneerimistarkvara kasutuselevõtt?

Hannalis Mägi kinnitusel on juba täna näha, et tänu Opcenter APS-i kasutuselevõtule on nii tema enda kui ka tootmisjuhi ning lõigumeistrite igapäevatöö läinud sujuvamaks.  

„Tänu Opcenter APS-ile on meil nüüd pidevalt silme ees, mis olukord meil hetkel on ja ka ettevaade tulevikuks,“ kinnitab Mägi. Kui varasemalt käisid paljud asjad kõhutunde pealt, siis nüüd tehakse otsuseid tegelikest andmetest lähtuvalt. „Näiteks saame analüüsida, kas mõni seade on alakoormatud ja ka seda, kas saame ressursse ümber suunata ning seeläbi tootmisprotsessi paremini optimeerida,“ lisab ta. 

Opcenter APS-i kasutuselevõtt on aidanud Standardis vähendada käsitöö hulka ja suurendanud tarnekindlust.  

Hannalis Mägi toob olulise muudatusena välja ka selle, et nüüd saab iga vastutav töötaja ise tootmisplaani kätte ja seda pole vaja eraldi küsida. „Selleks on olemas Opcenter APSiga ühendatud veebileht, kust saab ise valida kindla ajaperioodi ja sealt vaadata tootmisplaani,“ kirjeldab Mägi

Kristiin Baueri sõnul oli tootmises töötavatel inimestel esmalt veidi keeruline harjuda sellega, et kui varasemalt kasutasid nad töö planeerimiseks vaid omaenda pead, siis nüüd ütleb programm ette, millal ja mida nad tootma peavad.

Ettevõtetes, kes samasugust juurutust ette võtta plaanivad, soovitab Bauer määrata eraldi inimese, kes juurutamisega tegeleb, sest muudatuste juhtimine võtab omajagu aega.  

Andri Jõgi Columbusest kordab sama mõtet. „Tootmisplaneerimistarkvara juurutamine eeldab kliendi poolt aktiivset panustamist terve aasta jooksul. Uut lahendust ei ole võimalik kasutusele võtta nii, et tarkvara soetatakse ära ja eeldatakse, et see kohe töötab. Kliendil tuleb panustada ressurssi ja juurutamine peab olema prioriteet. Oluline on sisuliselt kaasa mõelda,“ rõhutab Jõgi

Ka Hannalis Mägi toob välja, et inimeste harjumuste muutmine ei käi kiirelt. Umbes poole aastaga on siiski võimalik juba tootmise poole pealt muutusi näha, kinnitab ta. 

Tootmise digitaliseerimine Opcenter APS abil 

Opcenter APS on tootmisplaneerimise tarkvara, mis on spetsialiseerunud tootmistellimuste ja tootmistellimuste operatsioonide järjestamisele. Tarkvara väljundiks on optimaalne tootmisplaan. 

Kui taktikalise planeerimisega saavad enamus ettevõtteid hästi hakkama, siis tootmise digitaliseerimine sealhulgas operatiivne planeerimine ja tellimuste järjestamine on enamasti suur peavalu nii planeerija kui ka tootmise jaoks. 

Opcenter APS erinevad funktsioonid on lihtsasti liidestatavad olemasolevate süsteemidega. Neid saab siduda majandustarkvaraga, raamatupidamisega, prognoosiks kasutatava tarkvaraga, Exceli tabelitega, ja MES süsteemidega.

Tegemist on tooteperekonnaga, kus on palju erinevaid funktsioone ja hinnatasemeid, millest iga ettevõte saab endale leida sobiva

Kristiin Bauer, kes täna tegeleb Standardis süsiniku jalajälje vähendamisega, toob välja, et „Opcenter APS sobib tööstusettevõtetele, kus on suur maht, palju detaile ja palju tellimusi.“ Lahendus on sobiv nii projektitootmiseks kui ka seeriatootmiseks. Kõige rohkem võidavad sellest lahendusest aga suurettevõtted nagu Standard, kellel tootmismahud on tõepoolest suured. 

Hannalis Mägi lisab siia juurde, et kuna seeriatootmise jaoks on lihtsam programme leida, siis eelkõige soovitab ta Opcenter APS-i neile, kellel on palju projektipõhist tootmist. 

Mägi toob näite, et näiteks Standardi puhul peab tarkvara võimaldama paralleelselt toota nii diivaneid, tugitoole kui ka voodipeatseid. Suur väärtus on tema hinnangul veel see, et Opcenter APS-i on tulevikus võimalik kasutusele võtta ka teistel Standardi tootmisliinidel. 

Andri Jõgi kinnitusel sobib Opcenter APS nii standardsele tootmisele kui eritellimusprojektidele. Pigem on see mõeldud diskreetse tootmisega tegelevatele tööstusettevõtetele.  

 

Haara tööstuse digitaliseerimine oma kätesse! Telli demoesitlus või võta meiega ühendust, et Opcenter APS-i võimalustest lähemalt kuulda. 

Jah, soovin demoesitlust 

Soovin suhelda eksperdiga 

 

 

TEEMAD

Blogi

Konsultatsiooniettevõtte Gartner nimetas taas 2023. aasta raportis Microsoft Power BI juhtivaks analüütika ja ärianalüüsi platvormiks. Eraldi tõsteti esile Microsofti teenuse kõikehõlmavat nägemust ja sooritusvõimet. See on ettevõttele liidrite edetabelis juba 16. järjestikune aasta. Tunnustatud Microsoft Power BI lahendust pakume oma klientidele ka meie Columbuses. Microsoft Power BI eesmärk on pakkuda kõige mitmekülgsemat ja intuitiivsemat ärianalüüsi (BI - business intelligence) kogemust turul. Sellele on märkimisväärselt kaasa aidanud miljonite Power BI kogukonna liikmete tagasiside, mille põhjal on Microsoft platvormi pidevalt täiustanud. Viimane aasta on olnud Power BI jaoks põnev ja innovaatiline: lisandunud on sadu uusi funktsioone ja täiendusi, mis aitavad veelgi tõhusamalt toetada iga kasutajat, meeskonda ja organisatsiooni, kes soovib oma andmeid maksimaalselt ära kasutada. Lahendused meeskonnale Andmed on mõjusad ainult siis, kui neid saab võtta aluseks otsuste tegemisel. Seetõttu on Microsoft veelgi parandanud kasutajate võimalusi jagada meeskonnaga aruandeid ja visuaale. Tänu Microsoft PowerPointi, Outlooki, OneDrive'i, SharePointi, Office Hubi ja Teamsi uute integratsioonidele saavad organisatsioonid kasutada Microsoft 365 rakendusi andmepõhise asutusekultuuri tugikeskusena. Näiteks on kasutajatel võimalus lisada otse PowerPointi interaktiivseid Power BI aruandeid või ka üksikuid visuaale, samuti saab lisada andmegraafikat otse Outlooki e-kirjadesse. Power BI faile on võimalik salvestada ka otse OneDrive'i ja SharePointi ning neid seal muuta, et lihtsustada ühiste aruannete koostamist. Eri organisatsioonide vahelise pilvepõhise koostöö hõlbustamiseks on Microsoft märkimisväärselt parandanud andmekomplektide, aruannete jms jagamissüsteemi. Meeskondade vahelise töö ühtlustamiseks on loodud Power BI-sse ka mõõdikud, mille abil ühiseid eesmärke seada ja saavutada. Lahendused organisatsioonile Ettevõtte andmepõhiseks juhtimiseks on Microsoft välja töötanud mitu uut funktsiooni, mis keeruka süsteemi haldamist toetavad. Näiteks saavad Power BI Embedded kasutavad organisatsioonid nüüd automaatselt luua Power BI põhiaruandeid nende andmete põhjal, mida nad parasjagu vaatavad. Uute Power BI API-dega on võimalik kasutada ka kolmanda osapoole rakenduste andmeid. Power BI on võimeline genereerima automaatselt raporteid, mida kasutajad saavad vajadusel hiljem muuta. Uuri järele, miks Microsoft taas edetabelit juhib Microsofti analüütika ja ärianalüüsi lahendusi kasutavad teiste seas ka paljdue Columbuse kliendid. Meie andmeanalüütika tiim on juba alates 2015 aastast meie klientidele ägedaid analüütika lahendusi loonud just Power BI baasil ja meie tugevuseks on pikaajalise kogemusega fanaatikutest spetsialistid. Siin mõned näited tehtud töödest: Barrus, Eesti Gaas ja RMK. Power BI on aidanud neil muuta oma organisatsiooni andmestik mõjusaks. Kirjeldatud funktsioonid ja võimalused on vaid mõned kogu paketist, mida Power BI pakub. Kui soovid uurida süvitsi, miks Power BI juba 16. korda konkurendid seljatas, siis loe lähemalt Gartneri ärianalüüsi platvormide võrdlust.
Tööstuses on käsil pingelised ajad. Tellimuste arv on languses, samal ajal on tooraine sisendhinnad kasvanud mõnes sektoris pea mitmekordseks. Kuidas tööstusettevõttes homseks valmis olla? Sellest ja paljust muust rääkisime 13. oktoobril Columbuse uhiuues kontoris toimunud hommikuseminaril, kus oli koos enam kui 30 tööstusettevõtte esindajat. Seminari avas Columbus Balti tegevjuht Ivo Suursoo, kes tõi välja, et tööstuse tänased suurimad väljakutsed on tooraine ja energia hinnad ning palkade kasv. Et pakkuda konkurentsivõimelist hinda, tuleb kasvatada efektiivsust, mida on võimalik teha läbi automatiseerimise ja digitaliseerimise. Kui majanduslanguses ei kipu ettevõtjad digitaliseerimiseks suuri investeeringuid ette võtma, siis täna on tööstusettevõtjatel harukordne võimalus taotleda raha efektiivsuse kasvatamiseks riigilt.
Alanud on ühe turbulentse ajastu järjekordne keeruline sügis, kus majanduskeskkonna ebastabiilsus on ainus teadaolev stabiilne olek. Olukord on sedavõrd keeruline, et enam pole mõtet sel teemal halada, aeg on küps tegutsema hakata! Reaalsus on, et väliskeskkonda meist keegi muuta ei saa. Saame aga muuta seda, kuidas meie neis oludes otsustame ja reageerime. Kuidas tõsta tootlikkust ja kust leida efektiivsust? Kulude ja sisendhindade kasvus keskkonnas on võtmeküsimuseks „kuidas tõsta tootlikkust?“ ehk kuidas teha sama tulemus vähemate sisenditega. Siin tulevad mängu innovatsioon ja digitaliseerimine. Kriisides eralduvad terad sõkaldest ja see on põhjus, miks julgustame oma kliente tegema keerulistel aegadel konkreetseid kiireid samme. Columbusel on eelolevaks sügiseks kolm soovitust, kuidas kriisi ära kasutades jõuda uuele konkurentsivõime tasemele.
Miks on vajalik äriprotsesside modelleerimine? Efektiivsed protsessid on iga ettevõtja eesmärk ja unistus, kuid kahjuks peavad ligi 90% juhtidest igapäevaselt tegelema suuremal või vähemal määral ebaefektiivsuse tagajärgedega, kirjutab Columbus Eesti digitaliseerimisekspert Indrek Sabul.
Tarneahela juhtimine on teema, mida ei ole võimalik üle tähtsustada. Ei kujuta ettegi, et keegi võtaks poole oma teenitud kasumist sularahaautomaadist välja ja süütaks rahatähed lihtsalt põlema. Juhtimata tarneahel on sageli põhjuseks nähtamatute kulude tekkimisele. Samas, ettevõtluses lepitakse tihtipeale liiga kergekäeliselt sellega, et varjatud (või ootamatud) kulud tarneahelas poole kasumist ära söövad, kirjutab digitaliseerimisekspert Indrek Sabul.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down