<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Hiljuti osalesin põnevas vestlusringis, kus üks tootmisettevõtte juht rääkis, kuidas nende ettevõttes arendatakse paberivaba ladu. Teise ettevõtja sõnul on tema firma eesmärk hoopis saavutada tootmine, kus ladu üldse ei olegi, kirjutab Columbus Eesti digitaliseerimisekspert Indrek Sabul.

Tekkis elav arutelu - kas ilma laota tootmine on üldse võimalik?

Traditsiooniliselt mõeldes on ju laod tootmisettevõttes loomulikud. Kuidas siis muidu? Esmalt suur materjalide ladu, kus hoitakse tootmiseks vajalikku tooret. Tootmisetappide juures on väiksemad vahelaod pooltoodangu jaoks. Ahela lõpus on jällegi suur ladu - sedapuhku valmistoodete hoidmiseks ja väljastamiseks. Lisaks veel eraldi laod kulumaterjalide ja pakkematerjalide jaoks. Ja kuna kõik "vajalik" ei mahu oma ladudesse ära, siis osa kaupu on ajutiselt ladustatud ka Schenkeris või mõnes muus teenusepakkuja laos.

Samas, tootmisettevõtte põhitegevus on tootmine ja kasum teenitakse just tootmispinna efektiivse kasutamisega, mitte kaupade hoiustamisega laos. Ladu on tootmisettevõtte jaoks ainult kulu, mille suurust ei ole paljud meist isegi kokku arvutanud. Kui täpselt me teame, kui suure osa meie toodete omahinnast moodustavad laokulud? Näiteks varude maksumus, sisseseade ja tehnika (tõstukid, roclad, kärud), laoruumide rendihind koos hooldusteenustega või laotöötajate palgakulu ja turvavarustus. 

Tee lähemalt tutvust Columbus Eesti tööstuse ja tootmise digitaliseerimise lahendustega

Kogu ruum tootmisele!

Praegu on majandusel head ajad ja ekspordimahud suurenevad. Konkurentsivõimelisi tooteid tootvatel ettevõtetel oleks võimalik tööd juurde võtta, kuid - ruumipuudus seab piirid ja uute tootmishoonete ehitamine ei käi niisama lihtsalt.

Paljudes tootmisettevõtetes võivad laod enda alla võtta kuni 30% kogupinnast. Kui laopind muuta tootmispinnaks ja riiulite asemele paigutada tootmisseadmed, siis tähendaks see ju tootmisvõimsuse suurendamist vähemalt 30%. Lisaks tekib reaalne vajadus kulusäästiku tootmiskorralduse järele, sest ilma ladudeta Just-In-Time varude juhtimine nõuab ka tootmisprotsesside timmimist. LEAN tootmine ja standardiseeritud protsessid võivad tõsta efektiivsust kuni 45%.

Enne tootmist - automaatsed laokapid

Materjalide lao asemel on võimalik kasutusele võtta automaatsed laokapid (näiteks vertikaalsed lift-kapid), mida saab paigutada otse tootmistsehhi ja vabanenud pinnale laiendada tootmistegevust. Üks 8m kõrgune laokapp mahub  15m2 pinnale ning mahutab terve rekka jagu kaupu (ca 60 m3). Sellisel juhul piisab vaid ühest inimesest, kes kauba vastu võtab ja automaatkappi täidab. Edasi saavad juba tootmistöötajad ise kapist vajalikud materjalid kätte. Näiteks, võib kasutada triipkoodi tootmistellimusel või tööülesandel ning automaatkapp väljastab vajalikud materjalid.

Keskmiselt on selliste automaatkappide hind vahemikus 50 - 60 tuh. eurot. Kapi hind sisaldab reeglina ka oma sisemist WMS tarkvara, mida saab liidestada olemasoleva majandustarkvaraga. Arvestades keskmise laotöötajate tööjõukuluga ja traditsioonilise laopidamisega kaasnevate kuludega (sisseseade, tõstukite rent, hooldus, turvavarustus jms), siis saame ühe kapi orienteeruvaks tasuvusajaks umbes 2 aastat.

Pärast tootmist - logistikapartner

Valmistoodete ladustamise asemel võiks ju kogu valminud toodangu kohe pärast valmimist ära viia teenusepakkuja lattu. Miks peaks üks tootmisettevõte kulutama oma ruume ja töötajaid hoiustamiseks? Lisaks saab koostööpartner teostada ka kõik väljastustega seotud tegevused alates komplekteerimisest kuni kliendikeskse markeerimiseni välja.

Tavapärane vastuargument on see, et teenusladustamine maksab. Kuid mõelgem hoopis teisiti - kui palju on selliselt võimalik rohkem teenida?

Kas eksperimenteerimine tasub ennast ära?

Tasuvusanalüüsi tehes peame arvestama väga mitme aspektiga:

  • Kas meie potentsiaalne tootmismaht on suurem, kui tänane tootmisvõimsus? Kui oleme mõelnud uute tootmisruumide kasutusele võtmisele, siis enne oleks kindlasti mõistlik ka ladudeta tootmise võimalused läbi analüüsida;
  • Kui palju on võimalik kaasnevaid protsesse (ladustamine, komplekteerimine, lähetamine, transpordikorraldus jt.) delegeerida logistikapartnerile?
  • Mitu laotöötajat saaksime ümber õpetada tootmistöölisteks? Kui juba praegu on tööjõust puudus, siis on ratsionaalne olemasolevat personali maksimaalselt kasutada väärtusloomes;
  • Kui palju võiksime hoopis rohkem teenida? Kas võimalikud tulud ületavad praeguseid kulusid?

Kindlasti ei ole kõikidest tootmisettevõtetest ladusid võimalik ära kaotada. Näiteks suuri lehtmetalli pakke või saematerjali loomulikult laokappi paigutada ei saa. Kuid koostetehases, kus tootmises kasutatavad materjalid on enamuses standardpakendites ja suhteliselt väikeste gabariitidega ning toodang keskmisest suurema lisandväärtusega, on ilma laota tootmine võimalik küll.

Digitaliseerimiseksperdid annavad nõu

Kuidas on võimalik Sinu ettevõtet muuta laovabaks? Digitaliseerimiseksperdid jagavad hea meelega nõu.
Tee vaid esimene samm – pane end tasuta konsultatsioonile kirja! 
Vota meiega uhendust CTAKindlasti tee lähemalt tuvust ka Columbus Eesti majandustarkvara Suno365 lahendustega tootmisettevõtetele

TEEMAD

Blogi

Puiduettevõtte tegevus on üsna spetsiifiline ja tihti kasutatakse erinevates töölõikudes erinevaid tarkvarasid, mis teeb ülevaate saamise ja analüütika raskemini kättesaadavaks.
Puidukoda OÜ on 1997. aastal loodud ettevõte, mis tegeleb kõrge lisandväärtusega okaspuust höövelmaterjali tootmise ja turustamisega. Ettevõtte tootmine asub Viljandimaal Karksis ja lisaks on neil kontor Tartus. Puidukoda annab tööd enam kui 125 töötajale. Ettevõte kuulub Prantsuse puiduettevõtete gruppi Rose Group ja Puidukoja tooteid turustatakse enam kui 35 riigis. Viimased aasta aega on Puidukoda kasutanud majandustarkvara Microsoft Dynamics 365 Business Central. Lisaks Business Centralile võeti kasutusele COLTimber – Columbuse poolt välja töötatud puidulahendus, mis pakub puiduettevõtjatele vajalikku funktsionaalsust, alates palgi vastuvõtust ja mõõtmisest läbi saagimise, kuivatamise, sorteerimise ning järeltöötluse kuni müügi ja väljastuseni.
Alates 2021. aasta lõpust on GlobalReader Connector Microsoft Business Centralile kõigile kättesaadav Microsoft AppSources. GlobalReader pakub tarka pilvepõhist ja reaalajas toimivat tootmistarkvara. Kasutades reaalajas kogutud andmeid, aitab GlobalReaderi tarkvara tootmisettevõtetel vähendada masinate seisakuid (kuni 30% esimese kolme kuuga) ning võita seeläbi aega ning raha. GlobalReader Connector võimaldab liigutada tootmisteavet märkamatult ühest tarkvarast teise - automaatselt ja mis põhiline - reaalajas. GlobalReaderi ökosüsteem kaasab tootmisse kogu meeskonna ja on hõlpsasti kasutatav mistahes asukohas ja ükskõik millisest nutiseadmest.
Tööstusettevõtte juhtimises osaleva võtmeisikuna tead unepealt, et lisaks osavatele töötajatele ja tarkadele seadmetele, on võtmeteguriteks tark planeerimine. Nagu tootmise puhul ikka, omavad võtmetähtsusega rolli ka kõik sinu ettevõtte tarneahela lülid, sisseostust logistikani. Olete puitmaterjali väärindamises suurepärased, kuid mõned protsessid ettevõttes tekitavad aeg-ajalt peavalu, on tüütud, kipuvad korduma ning võtavad liigselt aega? Muutunud olud ja ressursside kallinemine on piisav põhjus leidmaks uusi lahendusi.
Mööblitootjad on selgelt eristuv kogukond Eesti tootmismaastikul. Nad panustavad oluliselt tööhõivesse ja näitavad eeskujulikku ekspordivõimekust, kuid selle juures on neil kõigil oma väljakutsed. Huvitavad kombel on need väljakutsed üsna tugevate sarnasustega. Millised need väljakutsed on ja kuidas neid lahendada kirjutab digitaliseerimisekspert Marko Seier.  
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down