<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Laod on kohad, kus võib kinni olla palju raha. Seda nii laovarude kui ka laokorralduse osas. Kuidas võtta oma laost maksimumi, kirjutab digitaliseerimisekspert Taavi Sadam.

Columbusel on pikaajaline kogemus ladudesse skännerlahenduste juurutamises, kuid üksikud tootmisettevõtted kasutavad täiel määral kogutud infot, mida on võimalik saada skänneri, tõstuki või isegi kauba liikumisest.

Järgnevalt toome välja mõned juhtumid, kus igapäevase noppimise jälgimine aitab kaasa logistikaprotsesside optimeerimisele laos ja ka tootmises.

Asukoht, asukoht, asukoht

Skännerid, kui neid kasutatakse paigutamiseks või noppimiseks, korjavad infot kõikidest toimingute kohtadest. Ühtlasi tähendab see ka töötaja liikumisteede salvestamist. Kui töötaja liikumisandmed panna kaardile, siis on võimalik näha, millised on olnud kõige käidavamad laoaadressid.

Andmete visualiseerimisvahendi Microsoft Power BI abil oleme Eestis loonud  lahendusi, mis jälgivad põhilisi nopitavaid aadresse ja koostavad andmete pealt visuaalse ülevaate laokaupade liikumisest. Alljärgnev on vaade ühest tehtud projektist, kus visualiseerisime laoaadressidelt noppimistiheduse. Mida tumedam roheline, seda tihedamini külastatav laoaadress.

Warehouse layout

Samuti on võimalik vaadata iga laoaadressi kohta täpset infot (noppimissagedus, hõivatus jms).

Warehouse layout

Laokulude vähendamine

Kogutud andmete pealt on vastavalt olemasolevale ajaloolisele infole võimalik kasutada andmeid neljal viisil:

 • Paigutada tooted optimaalsetesse asukohtadesse
 • Kõrvaldada laosiseses inimeste ja seadmete liikumises pudelikaelad
 • Mõõta tegelikku noppimisaega võrreldes etteantud standardiga
 • Analüüsida kaupade liikumise trende ja liigutamiseaegasid

Kui ettevõte ei tea, mis on tegelikult iga laoliigutuse (ressursi)kulu, siis on tal ka keeruline ladu optimeerida ja seda mõõta. Kaks põhilist mõõdikut, mida lao optimeerimises peab jälgima on:

 • Hoiukulu ühe aluse kohta
 • Ühe tellimuse täitmise kulu

Teised olulised mõõdikud, mis on nende mõõdikute sisendiks:

 • Laohoone kulu ühe m2 kohta (amortisatsioon, rent, elekter jm)
 • Laopõranda kogupindala
 • Üldkulud laohoone ühe m2 kohta
 • Tõstukite rendi/omandikulud
 • Lattu mahtuvate aluste arv
 • Tellimuste arv
 • Sissetulevate/väljaminevate tellimuste hulk tunnis
 • Töötajate tööaja andmed (vahetuse pikkus, vahetuste arv, töötatud päevi, jm)

Need andmed on tavaliselt majandustarkvaras (ERPis) olemas. Kui vähendada nt ühe tellimuse käitlemise kulu nt 3.50 euro pealt 50 senti, siis 100 000 tellimuse pealt on võimalik säästa juba 50 000 eurot. Võibolla kaob ka vajadus ladu suuremaks ehitada.

Meie näite puhul koostasime uue laoaadresside järgmise laoaadresside plaani, kus tumerohelisega on märgitud optimaalseimad tihedamini nopitavate kaupade asukohad. Selle tulemusel on paranemas ettevõtte laoga seotud näitajad.

Warehouse layout

Kui mõni kirjeldatud probleemidest tuli tuttav ette, siis võib olla aeg teha analüüs ja võtta ettevõttes kasutusele arendusmeetmed. Columbuse ärianalüütika meeskond on Eesti suurimaid ja oleme meelsasti teile abiks sel teel. Võtke julgelt ühendust!

Võta ühendust

Blogi

Info ja andmed muutuvad järjest olulisemaks - see on tänaseks väärtuslikum kui nafta. Paraku info vananeb kiiresti ja kaotab väärtust, seega on oluline, et info voolaks ettevõtte süsteemides reaalaja lähedaselt ja oleks õige.
Kui ma hakkasin suve hakul esimest korda mõlgutama mõtteid, et tuua meie inimesi Columbuses avalikkusele lähemale, oli mul koheselt selge, et Kristen on esimene, kelle juurde ma selle mõttega lähen. Seda mitte üldse sellepärast, et see oleks hea lihtne algus. Oh, kaugeltki mitte. Kristen on üks värvikamaid ja omanäolisemaid persoone meie meeskonnas. Ta paistab juba esimesel kohtumisel silma oma vahetu konkreetsuse ja teravusega. Tekitades võib-olla isegi tahtmise korraks ehmatada aga siis tajudes, kuidas see vahetus ja ausus loob hoopis rohkem.
Digiauditid on olnud tänu EASi toetusmeetmele tootmisettevõtete seas 2019. aastal populaarsed. Columbus Eesti ärikonsultantide meeskond on töötanud mitmekümne Eesti tootmisettevõttega ja kuigi igaüks on eripärane, ei saa märkamata jätta seda, et ühised jooned jooksevad väga polariseeruvalt välja. Selles artiklis keskendub digitaliseerimisekspert Marko Seier ühele väga valdavale väljakutsele – ettevõtte andmed pole kättesaadavad ja usaldusväärsed.
Nägemine on inimese peamine infoallikas, kuna 90% infost tuleb läbi silmade. Nagu ütleb meediast pärinev tarkus, siis üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna. Samad reeglid kehtivad ka andmete osas. Seda eriti olukorras, kus andmete maht on järjest kasvav.
Digimaailmas on palju eri tüüpi andmeid, mida ettevõte saab kasutada nii üksikkliendist kui üldisest äritegevusest paremaks arusaamiseks. Väljakutseks on erinevate andmetüüpide liigitamine ja arusaamine nende tähendusest ettevõtte jaoks.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down