<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Kas tunned, et Sinu ettevõtte tootmises on kõik digitaliseeritud? Aga kuidas edasi? Kuidas teha arenguhüpe üle konkurentide? Tootmises tekib järjest rohkem digitaalseid andmeid. Nende andmete mõtestatud kasutamine on võtmeküsimuseks uute tehnoloogiate kasutusele võtmiseks. Columbus Eesti digitaliseerimisekspert Toomas Olli toob ühe võimalusena välja liitreaalsuse.

Liitreaalsuse kasutamine

Liitreaalsuse kasutamine ei asenda protsesse, vaid laiendab neid infoga. Info visuaalne esitamine on kõige efektiivsem info esitamise viis üldse. Eesmärgiks on parem sooritus.

Siinkohal toome mõned näited.

Detailide jooniste esitamine tootmises – tootmises on vaja jooniseid ja instruktsioone, mille järgi tootmistöötaja saaks detaili või sõlme valmis teha. Paberilt instruktsioonide lugemine on aeganõudev tegevus. Pealegi, töötajate oskuste tase on ebaühtlane. Võimalik on ka töötaja tähelepanu juhtida tüüpilistele vigadele, mida on varem tehtud – eesmärgiga, et ta neid ei kordaks.

Väljaõpe – uuele töötjale saab liitreaalsuse vahenditega esitada instruktsioone, kuidas tööoperatsiooni kõige paremini läbi viia. Kui tal tekib jooksvaid küsimusi, siis saab ta juhendajaga ühendust võtta üle suhtluskanalite, nii et juhendaja ei pea ka alati füüsiliselt juures olema.

Interjööri või eksterjööri disainimine – liitreaalsus aitab läbi mängida erinevaid disainielementide variante, et oleks võimalik leida parim lahendus.

Kaugtöö – näiteks asuvad spetsialistid erinevates asukohtades ja arutada tuleb toote detailidega seotud küsimusi. Sel juhul lubab virtuaalreaalsus osalejatele kuvada toote detaile ja vajadusel võtta juppideks lahti.

Andmete visualiseerimine ja andmete toomine objekti juurde - näiteks saab liitreaalsusega esitada konkreetse seadme või objekti andmeid – koormatus, millise materjali või tellimusega parajasti töö käib.

Hooldus ja remont – võimalik on kuvada instruktsioonid konkreetse hoolduse või remondi tegemiseks. Samuti saab nõu pidada teiste spetsialistidega ning ka neile vajalikku pilti kuvada.

Liitreaalsuse vahendid

Liitreaalsuse jaoks kasutatakse tootmises spetsiaalseid seadmeid, nagu HoloLens, Magic Leap. Nn. silmaekraanid on näiteks Glass Enterprise, Vuzix, jne.

Nutiseadmetega on küll võimalik kasutada liitreaalsust, kuid ümbruse jälgimine ja virtuaalobjektide seostamine keskkonnaga on viletsam, kui näiteks liitreaalsuse prillidega.

Seadmetele lisaks tuleb soetada ka spetsiaalsed tarkvarad, olenevalt sellest, milliseid funktsioone on vaja täita konkreetses ettevõttes.

Praktika

Siinkohal tuleb tõdeda, et paljud ettevõtted on uute tehnoloogiate rakendamisel äraootaval seisukohal – kõigepealt soovitakse näha, et asi töötab. Vähesed tahavad olla pioneerid.

Kui suur peaks ettevõte olema, et liitreaalsusest tulu saada? Siinjuures tuleks hoolikalt arvutada investeeringu tasuvust konkreetses ettevõttes – ehk seda, kui palju on vaja investeerida ja kui palju selle rakendamisest saab otsest kokkuhoidu. Kuid vähemtähtis pole ka kaudne kasu. Näiteks paberipõhise tootmisinfo haldamise korral on ettevõttel järjest raskem leida töötajaid, sest uus põlvkond tuleb peale – need, kes on sündinud nutiseade käes. Ja täna on tööjõupuudus, mis ei niipea ei lahene.

Liitreaalsus ei ole tulevikuteema, see on aktuaalne juba praegu. Paljud Eesti ettevõtted on hakanud liitreaalsust kasutama ning sellest enamasti ka kasu saanud.

Kuidas alustada liitreaalsusega olukorras, kui töötajad on vastu isegi elementaarsele töö registreerimisele? Iga muudatus võib tekitada vastupanu, sellega peab kohe arvestama. Vajalik on näidata kasu – sest kuidas sa tead, kui pole näinud? 

Kui otsid uusi võimalusi oma ettevõte viia digitaalselt järgmisele tasemele, siis Columbuses on tootmisettevõtetele keskendunud ärikonsultantide meeskond, kes on igapäevaselt pühendunud just sellele. Võta julgesti meiega ühendust ja vahetame mõtteid!

Vahetame mõtteid!

Tekkis mõtteid? Jaga meiega!

Blogi

Nagu teada, siis digitaliseerimise mõte on ära lahendada mõni probleem ja muuta ettevõtte protsess paremaks, kiiremaks või kulusäästlikumaks. Teoorias kõlab see lihtsalt ja arusaadavalt. Kuid kuidas siis ikkagi hinnata, kas eelseisev investeering tasub ennast ära või mitte?
Ladu on igas kaubanduse ja tootmise ettevõttes valdkond, mis mõjutab kõiki teisi funktsioone. Kui ladu on muutunud pudelikaelaks või on ilmne, et töökorraldus vajab ülevaatamist, siis mida on mõistlik selleks teha?
Info ja andmed muutuvad järjest olulisemaks - see on tänaseks väärtuslikum kui nafta. Paraku info vananeb kiiresti ja kaotab väärtust, seega on oluline, et info voolaks ettevõtte süsteemides reaalaja lähedaselt ja oleks õige.
Muutuvas ärikeskkonnas tähendab paigal seismine paratamatult tagasi liikumist. Selleks, et ümbritsevaga sammu pidada, peab ka ise olema pidevas muutuses. Kes aga soovib teistest ette jõuda, peab suutma muutusi juhtida konkurentidest kiiremini ja tõhusamalt. Digimuutused ei ole selles osas erandiks - pigem vastupidi. Digitaliseerimine nõuab täiesti uut tüüpi muudatuste juhtimise kompetentsi, milleks võiks kasutada ettevõtteväliste ekspertide kogemusi. 
Mööblitootjad on selgelt eristuv kogukond Eesti tootmismaastikul. Nad panustavad oluliselt tööhõivesse ja näitavad eeskujulikku ekspordivõimekust, kuid selle juures on neil kõigil oma väljakutsed. Huvitavad kombel on need väljakutsed üsna tugevate sarnasustega. Millised need väljakutsed on ja kuidas neid lahendada kirjutab digitaliseerimisekspert Marko Seier.  
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down