<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Columbuse digitaliseerimiseksperdid töötavad igapäevaselt Eesti suurimate tööstusettevõtetega ning aastatega on ujunud pinnale üks levinumaid väljakutseid üle sektori – tootmise planeerimine.

Millised on töösturite suurimad väljakutsed planeerimisel ja kuidas leevendada puudujääke, sellest kirjutab digitaliseerimisekspert Taavi Sadam.

Tootmise planeerimine, kui tarneahela osa, algab tavapärasest planeerimisest.

 

Planeerida tuleb millal, kuidas ja millega toota.

 

Lisaks peab planeerides arvestama infovahetusega kogu tarneahela lõikes.

Tarneahela tihti varjujäävad salapärased inglid on planeerijad.

 

Kui kõik sujub, siis ei pane neid keegi tähele, aga kui esineb tõrge, siis on planeerija esimeste seas, kes sellega tegelema peab hakkama. Vahel näidatakse veel ka süüdistavalt näpuga.

 

Planeerimine ei ole lihtne töö. Millised peamised väljakutsed, mis ei lase planeerijal oma tööd hästi teha?

 

Taavi Sadam vaatab olukorrale üldise pilguga ning toob näiteid põhinedes mitmel tootmisvaldkonnal.

Tootmise planeerimine ja sellega seotud levinuimad probleemid?

Tootmisplaan pole pikalt ette teada

Tavaliselt eelarvestatakse üldiste müügiprognooside alusel aastane eelarve. Tihtipeale aga ei määrata ära neid tooteperekondi, mida ja kui palju soovitakse müüa.

 

See tekitab planeerijale omakorda teadmatuse, milline on pikk tootmisplaan ehk kui pikalt saab ette planeerida? Üldine praktika tootmissektoris on, et planeeritakse tegevust kuni 3 kuud ette.

Müük on lubanud tooteid rohkem ja kiiremini, kui tegelikult on võimalik toota

Tootmistellimuse saabudes selgub, et müük on andnud lubadusi nt. tähtaja või koguste osas, mida tootmine ei suuda täita. Või pole saada piisava kiirusega sobivat kaupa või tooret.

Toodetakse neid tooteid, mida on võimalik toota, aga mitte neid, mida sel hetkel on vaja

Kui ei saa toota koheselt vajalikke tooteid ja tootmisliini seisma panna pole mõistlik, siis toodetakse kas pooltoodangut või tooteid mingi etapini.

 

Seejärel pannakse tooted kas lattu pikemaks ajaks või kusagile tootmisalale lühemaks ajaks hoiule.

 

See omakorda teeb planeerimise keerulisemaks, sest peab arvestama toodetega, mida saab lõpuni valmistada alles sobiva tooraine või osa saabudes. Müügi ja muu tarneahela omavahelisest suhtest kirjutame pikemalt ka järgnevates artiklites.

Planeeritud tootmise alustamise ajal pole toore või kaubad kohal

Kuigi toote tarnimistähtaeg on teada, siis ei saa alustada toote tootmisega, kuna sobiv kaup või toore pole saabunud. See omakorda tähendab järjekordset ümberplaneerimist.

Planeerides ei ilmne tootmise pudelikaelad

Planeerija plaanib tootmise ajad, aga kui on pikema tootmisajaga toode (nt. koosneb toode erinevatest tootmistsüklitest), siis ei pruugi planeerija näha, millises töökeskuses võib töö kuhjuma hakata.

 

Töö kuhjumine võib tekkida ka teistest samal ajal planeeritud toodetest.

Palju on plaani ümberplaneerimist

Kiired vahele lükatud tööd ajavad plaani segi ja peab hakkama muutma juba kinnitatud tootmisplaani.

Pole infot töö staatuse üle

Planeerija ei tea, millises staatuses või töökeskuses töö parasjagu on. Selle teadasaamiseks peab tegema eraldi päringuid nt. helistamise või e-kirja teel.

Pole võimalik piisavalt detailselt töökeskusi planeerida

Kuna tööoperatsioonide ajad pole täpselt teada, siis on keeruline planeerida töökeskuste ressurssi ja aega.

 

See omakorda mõjutab toote valmimise lõpptähtaega. Seda esineb pigem projektipõhises või uute toodete tootmises, kus pole täpselt teada tööoperatsioonide aeg.

Vigade analüüs ei ole süsteemne

Juhul, kui tooted ei valmi õigeaegselt, siis tihtipeale ei ole selle põhjuste analüüsimine süsteemne ja viga kordub.

 

Toodete mitteõigeaegse valmimise põhjused võivad olla seotud nii kvaliteedi kui ka nt. toorme puudusest tingitud.

Pole ühtset infovahenduse ja haldamise keskkonda

Tootmistellimuste haldamisega seonduv info (nt tooteinfo, tootmisprotsesside kirjeldused, standardajad) asuvad laiali erinevates keskkondades ja on raskesti leitavad.

 

See omakorda tingib olukorra, kus planeerija peab otsima infot erinevatest kohtades, mis suurendab vigade tegemise riski.

Kuidas tootmise planeerimise väljakutseid leevendada?

Tihtipeale on tootmise planeerimise väljakutsete peamised põhjused üldistatud kujul järgmised:

  • Pole selgeid töökorralduslike kokkuleppeid ehk protsessi kuidas planeerimine peaks toimima;
  • Kokkulepitud reegleid ja protsessi ei järgita. Pole ka paigas töökorraldust, mis paneks reegleid järgima;
  • Minnakse abi otsima IT-lahendustest, aga samas ei ole korrastatud reegleid ja protsessi, mistõttu IT-lahendus ei aita või teeb IT kehva protsessi lihtsalt kiiremini.

Probleemide analüüsimisel tuleb minna loomulikult olulisemalt detailsemaks ehk tuleb jõuda tegelike põhjusteni aga toodud punktid on tihtipeale põhjuste grupeerimise aluseks.

 

Mõnigi eelpool kirjeldatud probleem saaks piisava tähelepanu korral kiirelt lahenduse, kuid mõnigi neist on ühekorraga lahendamiseks liiga suur ja keeruline.

 

Sellisel juhul tuleb probleem tükeldada juurpõhjusteks ja hakata lahendama neid järjest ükshaaval. Selline lahendusviis on küllaltki ajamahukas protsess ja peab olema määratud selge projektijuht.

 

Juhul, kui omal pole ressurssi probleemide süsteemseks lahendamiseks, tasub kaaluda ka ettevõttevälise abi kaasamist, et teha järgmist:

  1. otsida ilmnenud probleemide juurpõhjuseid ja neid kindlasti mõõta;
  2. vaadata üle protsessid, kus juurpõhjused ilmnevad;
  3. töötada välja protsessiparendused ja need juurutada;
  4. kaaluda spetsiifilise planeerimistarkvara vajaduse kasutuselevõttu, millega saab vajadusel ka simuleerida tootmisprotsesse. 

 

 

Blogi

Puiduettevõtte tegevus on üsna spetsiifiline ja tihti kasutatakse erinevates töölõikudes erinevaid tarkvarasid, mis teeb ülevaate saamise ja analüütika raskemini kättesaadavaks.
Puidukoda OÜ on 1997. aastal loodud ettevõte, mis tegeleb kõrge lisandväärtusega okaspuust höövelmaterjali tootmise ja turustamisega. Ettevõtte tootmine asub Viljandimaal Karksis ja lisaks on neil kontor Tartus. Puidukoda annab tööd enam kui 125 töötajale. Ettevõte kuulub Prantsuse puiduettevõtete gruppi Rose Group ja Puidukoja tooteid turustatakse enam kui 35 riigis. Viimased aasta aega on Puidukoda kasutanud majandustarkvara Microsoft Dynamics 365 Business Central. Lisaks Business Centralile võeti kasutusele COLTimber – Columbuse poolt välja töötatud puidulahendus, mis pakub puiduettevõtjatele vajalikku funktsionaalsust, alates palgi vastuvõtust ja mõõtmisest läbi saagimise, kuivatamise, sorteerimise ning järeltöötluse kuni müügi ja väljastuseni.
Alates 2021. aasta lõpust on GlobalReader Connector Microsoft Business Centralile kõigile kättesaadav Microsoft AppSources. GlobalReader pakub tarka pilvepõhist ja reaalajas toimivat tootmistarkvara. Kasutades reaalajas kogutud andmeid, aitab GlobalReaderi tarkvara tootmisettevõtetel vähendada masinate seisakuid (kuni 30% esimese kolme kuuga) ning võita seeläbi aega ning raha. GlobalReader Connector võimaldab liigutada tootmisteavet märkamatult ühest tarkvarast teise - automaatselt ja mis põhiline - reaalajas. GlobalReaderi ökosüsteem kaasab tootmisse kogu meeskonna ja on hõlpsasti kasutatav mistahes asukohas ja ükskõik millisest nutiseadmest.
Tööstusettevõtte juhtimises osaleva võtmeisikuna tead unepealt, et lisaks osavatele töötajatele ja tarkadele seadmetele, on võtmeteguriteks tark planeerimine. Nagu tootmise puhul ikka, omavad võtmetähtsusega rolli ka kõik sinu ettevõtte tarneahela lülid, sisseostust logistikani. Olete puitmaterjali väärindamises suurepärased, kuid mõned protsessid ettevõttes tekitavad aeg-ajalt peavalu, on tüütud, kipuvad korduma ning võtavad liigselt aega? Muutunud olud ja ressursside kallinemine on piisav põhjus leidmaks uusi lahendusi.
Mööblitootjad on selgelt eristuv kogukond Eesti tootmismaastikul. Nad panustavad oluliselt tööhõivesse ja näitavad eeskujulikku ekspordivõimekust, kuid selle juures on neil kõigil oma väljakutsed. Huvitavad kombel on need väljakutsed üsna tugevate sarnasustega. Millised need väljakutsed on ja kuidas neid lahendada kirjutab digitaliseerimisekspert Marko Seier. 
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down