<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

E-kaubanduse valdkond on viimaste aastate jooksul läbi teinud paradigma muutuse. Traditsioonilises mõttes on e-kaubanduse praktika pikka aega olnud suured süsteemid, mis küll tagavad terviklikkuse, kuid on ajapikku muutunud kohmakaks.

Mida aeg edasi, seda valdavam on trend, kus ostu sooritaja teekond kulgeb mööda erinevaid seadmeid, kanaleid ning kokkupuutepunkte.

Mida aeg edasi, seda valdavam on trend, kus ostu sooritaja teekond kulgeb mööda erinevaid seadmeid (mobiiltelefon, arvuti jne), kanaleid (online ja/või offline pood jne) ning kokkupuutepunkte (kassa, iseteenindus, klienditugi jne).

Kliendi teekond muutub üha kirjumaks ning see seab ka kaupmehele olukorraga kohanemiseks omad nõuded. Monoliitsete e-kaubanduse süsteemidega on sellest saanud paras väljakutse.

Kui 2018. aasta sügisel osalesin Barcelonas Magento Live Europe konverentsil, mis on üks oma valdkonna suurimaid ja kus arutatakse kuumemate tulevikutrendide üle, rääkisid kõik valdavalt sellistest asjadest, nagu cloudAPI-firstmicroservicesheadless commerce ja GraphQL.

Täna, pea 4 aastat hiljem, on nendest nähtustest saanud kaasaaegse e-kaubanduse loomulikud koostisosad, mis võimaldavad toimetada kiiresti ja paindlikult.

Et pakkuda kliendile parimat ostlemiskogemust, tuleb tema teekond muuta võimalikult lihtsaks, kiireks ja mugavaks, mõningatel juhtudel isegi mänguliseks või meelelahutuslikuks.

Et pakkuda kliendile parimat ostlemiskogemust, tuleb tema teekond muuta võimalikult lihtsaks, kiireks ja mugavaks, mõningatel juhtudel isegi mänguliseks või meelelahutuslikuks.

Parima kasutajakogemuse pakkumine eeldab oskust ja võimekust kombineerida ning ühtse tervikuna tööle panna parimad (best-of-breed või best-in-class) tooted-teenused – ja seda kogu klienditeekonna vältel.

Kaasaegne e-kaubanduse arhitektuur on just selline, mis selleks head eeldused loob. Moodne arhitektuur põhineb modulaarsel, eelpool juba mainitud mikroteenuste-kesksel lähenemisel, kus iga moodul on küll iseseisev komponent, kuid töötab sellegipoolest hästi kokku teiste komponentidega.

Võime paralleeli tõmmata näiteks legoga – tükid peavad üksteisega kokku sobima, et erinevatest osadest midagi ehitada, mis omakorda lõpuks hästitoimiva terviku moodustavad.

Monoliit vs mikroteenused

Monoliitse arhitektuuri puhul teame, et see moodustab ühtse terviku, mis jagab ühte koodibaasi. Kui soovite kuskil muudatusi teha, eeldab nende sisseviimine kogu süsteemi uuendamist.

Monoliidi vastandiks on mikroteenuste-põhine arhitektuur, mis koondab kokku väiksemad komponendid või "teenused". Sellisel juhul saab süsteemis uuendusi teostada erinevates moodulites või komponentides (packaged business capabilities) üksteisest sõltumatult, ilma et see häiriks terviku tööd. Oluliselt riskivabam ja paindlikum.

Kaasaaegse arhitektuuri määratlejad

Modernse arhitektuuriga on seotud mitmeid määratlusi:

  • MACH – lühend, mis võeti kasutusele Columbuse ametliku koostööpartneri Commercetools’i poolt, tähistab mikroteenustel rajanevat, API- ja pilvepõhist ning nö peata (headless) arhitektuuri.
  • Composable commerce  Gartneri poolt 2020. aastal kirjeldatud lähenemisviis,
    kus e-kaubanduse struktuur pannakse kokku modulaarselt, võimaldades kombineerida erinevate, oma valdkonna parimate komponentidega.
  • Connected commerce, unified commerce – kirjeldavad lähenemisviisi, mis võimaldab hästi sujuvat ja mugavat ostlemiskogemust sõltumata kliendi seadmest ja kanalist. Sellise kliendikogemuse tagamine on siiani olnud ning on ka täna jätkuvalt paljude kaupmeeste jaoks tõsiseks väljakutseks. Õnneks on täna olemas tehnoloogiad, mis selle püüdluse saavutamist oluliselt lihtsustavad.

Moodsa e-kaubanduse arhitektuuri võlud ja valud

Allpool on ära toodud mõned punktid, mis selgitavad tänapäevase e-kaubanduse arhitektuuri tagamaid.

Millised on olnud senised takistused?

Parema ülevaate huvides toon ära mõned faktorid, mis on uue generatsiooni e-kaubanduse arengut seni tagasi hoidnud. Nagu ikka, kaasneb iga uue trendiga ka teatav ettevaatlikkus ja umbusk.

Öeldakse, et juba teada-tuttavad probleemid on vähem hirmutavad, kui uudsed lahendused. Seda kinnitab ilmekalt ka MACH Alliance poolt läbi viidud uuring, mille kohaselt on suurimaks takistuseks just üldine vastuseis muudatustele.


pilt1

 

 

 

 

 

 

Allikas: MACH Alliance

Uue lähenemise eelised ja draiverid

Hoolimata takistustest teeb moodne arhitektuur jõudsat võidukäiku. Mel Research 2022. aasta uuring näitas, et 79% juhtivatest tehnoloogiaekspertidest (CIO/CTO, VP, SVP) näevad just MACH’is tulevikuarhitektuuri ning kavatsevad sellesse investeerida juba lähema 12 kuu jooksul ning muidugi ka sealt edasi.

Siin on mõned levinumad eelised, mida uue arhitektuuri juurutamisel tihti esile tuuakse:

  1. Suurem paindlikkus ja võime kiiresti reageerida turul aset leidvatele muu(da)tustele.
  2. Kiirus. See puudutab nii kiiremat time-to-market aspekti kui ka uute arenduste elluviimist. Gartner’i kohaselt on need ettevõtted, kes on kasutusele võtnud composable commerce lähenemise, kuni 80% (monoliitse lähenemisega) konkurentidest kiiremad uute featuuride implementeerimisel. Ja seda juba 2023. aastal.
  3. Soodsam pinnas innovatsiooni teostamiseks.
  4. Madalam TCO (total-cost-of-ownership). Vähem raha kulub versiooniuuenduste ning süsteemi hoolduse-halduse peale. See võimaldab rohkem panustada tehnoloogiatele, mis aitavad edendada müüki ning parendada kliendikogemust.

Nagu me omast käest teame, võib e-kaubanduse maastik muutuda väga kiiresti. Eriti ilmnes see koroonaviiruse pandeemia ajal ning kaupmeestel tuli selliste muutustega kiiresti kohaneda. Arvatakse, et online müügikanalite kasutuse kasv tegi 4-5 aasta pikkuse hüppe ainuüksi aastaga. Sedavõrd järsk kasv eeldab toimetulemist mitmete ülesannetega, nagu kirjeldatud eelpoolmainitud punktides 1 ja 2.

Olukord, kus veebis ostlemist hakkavad harrastama ka eakamad ja tehnoloogiakaugemad inimesed,  eeldab eriti lihtsat ja -mugavat kasutajakogemust.

Kui tavapoed sunnitakse olema suletud, peab suurema koormuse osaliseks saanud veebipood endiselt olema up-and-running 24/7. Hüppelise kasutuse kasvuga on kriitilise tähtsusega ennetada skaleeritavuse probleeme. Või siis olukord, kus veebis ostlemist hakkavad harrastama ka eakamad ja tehnoloogiakaugemad inimesed – see eeldab omakorda ekstra-lihtsat ja -mugavat kasutajakogemust.

MACH arhitektuuri juurutamisel ongi kõige olulisemaks draiveriks olnud just püüdlus pakkuda paremat kliendikogemust (vt diagramm allpool).

pilt2

Allikas: MACH Alliance

Samm-sammult uue reaalsuse poole

On ilmne, et enamus kaupmehi maadleb mingisuguse legacy-tehnoloogiaga. Juba teostatud (lisa)arendused ja integratsioonid tingivad olukorra, kus nn rip-and-replace lähenemine ei ole mõistlik.

Pigem on sellises olukorras tõenäoline strangulation-strateegia ehk järk-järguline tehnoloogiakomponentide väljavahetamine. Selleks, et liikuda samm-sammult kaasaaegse arhitektuuri suunas, tuleb koostada vastav tegevuskava.

See nõuab ettevõttelt silopõhise organisatsiooni asendamist horisontaalse, erinevaid funktsioone läbiva (cross-functional) koostöövormiga. Endastmõistetavalt on tegu väga suure muudatusega, mille elluviimine nõuab ettevõttelt jõulist panustamist. On neid, kes sellega ise hakkama saavad, samuti neid, kes valivad outsource’imise. Columbuses soovitame kaaluda midagi vahepealset ehk hübriidset lähenemist.

Turul on hulganisti konsultatsiooniettevõtteid, kes panevad püsti all-in-one e-poe, kuid vähem selliseid, kes saavad hakkama uue generatsiooni e-kaubanduse lahendustega, nagu seda on Commercetools (MACH), Swell (headless), Shopify Plus (hybrid) jms.

Juhul kui eelnev uue põlvkonna e-kaubanduse võimaluste lühike tutvustus tekitas huvi, võta meiega Columbuses julgelt ühendust. Registreeru tasuta 30 min videonõustamisele ning arutame, mida saaksite enda äri vajadustest lähtuvalt edasi teha, et juurutada uudset lähenemist.

Kirja saad end panna siin 👇

Registreerin videonõustamisele

TEEMAD

Blogi

Raamatu „In Search of Excellence: Lessons from America's Best-Run Companies“ autor Tom Peters on öelnud, et tema elu üks kõige väärtuslikumaid nõuandeid on olnud „What gets measured gets done“. Kui oskame mõõta õiged asju, siis suudame neid asju ka ellu viia. Erinevaid võtmenäitajaid jälgides oleme pidevalt kursis sellega, mismoodi meil läheb, kas arengud on meile soodsas suunas või mitte. E-kaubanduse numbrite pidev analüüsimine aitab äri omanikel mõista turundus-, müügi-, klienditoe- ja/või laomajanduse tegevuste mõju seatud eesmärkide saavutamisele.
Üks meeldiv osa minu tööst on see, et näen väga palju erinevaid e-poode - nii edukaid kui ka ebaedukaid. Miks on nii, et üks e-poodgenereerib stabiilselt sadu tuhandeid eurosid käivet kuus ja teine ei lähe käima isegi siis, kui sinna ergutuseks investeerida sadu tuhandeid eurosid? Vastus peitub konkreetsetes sammudes ja põhimõtetes, mis eraldab edukat e-poodi kõigist ülejäänutest. Kuigi ma ei saa nimetada konkreetseid nimesid, saan välja tuua omadused, mis korduvad kõikide edukate e-poodide juures ning lisan ka oma näpunäited, kuidas saad neid põhimõtteid rakendada oma ettevõtte e-poe arendamisel.
Miks otsustas Mediq Eesti e-kaubanduse analüüsi kasuks? Mediq Eesti OÜ on ravimite-, haigla- ning laboritarvete hulgimüüja, kelle peamisteks klientideks on haiglad, perearstid, hooldekodud, meditsiiniliste abivahendite kauplused, apteegid ja teadusasutused. Ettevõttel on tellimiskeskus püsiklientide teenindamiseks ning e-pood eraklientide päringute ja tellimuste haldamiseks. Ettevõte otsustas uuendada märkimisväärselt hulgiklientidele suunatud tellimuskeskuse lahendust, kuid kuna ettevõttes puudus digitaalse kliendikogemuse ja kasutusmugavuse kompetents, ei olnud võimalik veenduda, kas uued e-kaubanduse ideed ja lahendused on kooskõlas parima võimaliku praktikaga ja uusimate võimalustega.
Kõik algas küsimusest "miks?" BENU on edukas apteegibränd, millel on üle 1300 apteegi ja enam kui 7500 töötaja üle kogu Euroopa. BENU apteeke opereerib Baltikumis Tamro Baltics, mis on üks juhtivaid ravimite jaemüüjaid Baltikumis. Lisaks tavapärastele apteekidele, on BENU-l kõigis Balti riikides ka interneti-apteegid. Miks vajas BENU e-kaubanduse auditit, kui ettevõttel läks niigi hästi?
Eelmisel korral kirjutasin digitaalse kaubanduse platvormi valikust, kus käsitlesin platvormide erinevaid mudeleid (SaaS versus IaaS/PaaS) ja arhitektuuri (all-in-one terviklahendus versus best-of-breed lego-lahendus). Mis saab aga edasi, kui platvormi valik on ära tehtud? Missugused rollid ja kompetentsid on vajalikud veebipoe lansseerimisel? Ja milliseid ülesandeid sellega seoses tuleks igapäevaselt täita? Allpool toon Columbuse kogemuste põhjal välja mõned aktuaalsed punktid.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down