<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Oma üle 20 aastase kogemuse põhjal teame, et tootmisettevõtte määrav edutegur on toimiv tootmise tagasiside süsteem, mis tagab ülevaate tootmisprotsessist ja tarneajast kliendile.

Tootmise tagasiside süsteemi toimimise eelduseks on kaks võtmekomponenti – kokkulepitud ärireeglid ja kvaliteetsed andmed.

Columbuse tootmise tagasiside lahendus ColMES kogub juhtimiseks vajalikud kvaliteetsed andmed tootmisalalt ning tagab õiged juhtimisotsused nii meistri, tootmisüksuse juhi kui strateegilisel tasandil.

Miks ColMES?

Kaasaegne pilvepõhine täisteenus. Vaja on vaid nutiseadet ja internetiühendust.

Mõistlik madala riskiga investeering. Kiire juurutus, mõistlik kuutasu ja lihtne iga kell loobuda.

Majandustarkvarast sõltumatu. Sobib nii spetsiifilist majandustarkvara kui Excelit kasutavale ettevõttele.

Lihtsalt liidestatav. Olemas API liidestamiseks majandustarkvara, masinate või teiste süsteemidega.

Intuitiivne kasutajaliides. Töötajad kohanevad kiiresti.

Paberivaba tootmine. Digitaliseeritud tagasiside masinatelt ja töötajatelt.

Reaalaja ülevaade võimaldab teha kiiremini õiged otsused.

Laiad analüüsivõimalused. Plaani võrdlus tegelike tulemustega, koormuste jälgimine, töötajapõhine analüüs.

Microsoft Business Central klientidele pakume ColMES´i standardliidest karbitootena.

Mida ColMES teeb?

  Töölviibimise registreerimine

ColMESiga saab töötajate töölesaabumist ja lahkumist registreerida just Teile sobival meetodil, näiteks uksekaardi kasutusel.

  Kaudsete tegevuste registreerimine

ColMESis saab registreerida tööaega ja tegevusi ka siis, kui töö pole otseselt tootmisega seotud, näiteks projekteerimine, paigaldus, inventuur, koosolekud.

  Tootmistegevuste aja registreerimine koos katkestuste ja pauside märkimisega

Töötaja registreerib oma vahetuse alguse, valib oma tööde loendist töö ja alustab selle täitmist. Töö käigus tekkivad pausid ja seisakud paneb töötaja koos põhjustega samuti kirja läbi ColMESi. Kui töö on valmis, märgib selle lõpetatuks ja info valminud töö kohta liigub vajadusel edasi liidestatud (majandus)tarkvarasse või masinasse.

CoMES tagasiside ekraanitõmmis

 

  Materjali ja valmistoodangu koguse registreerimine (osaline ja lõplik)

 1. Materjali kulu on võimalik töö käigus registreerida nii töötaja kui tootmisseadme poolt. Saab määrata materjaliloendis olevate materjalide kulu kogust ja praakmaterjali, vajadusel lisada ka uusi materjaliridu.
 2. Lõpptoote koguse tagasisidet saab anda ka osaliselt, märkida praagi kogust ja põhjuseid. Tagasiside koguse kohta antakse iga operatsiooni valmimisel.

  Kauba ja tellimusega seotud kvaliteeditestid

 1. Kvaliteedi tagasiside otse tootmisest (inimeselt/masinalt)
  • Töö alustamisel andmete sisestamine
  • Töö käigus perioodiliselt kvaliteedi parameetrite sisestamine
  • Lõpptoote kontroll ja parameetrite registreerimine
 2. Kvaliteeditestide haldus ja tagasiside
 3. Praagi koguse ja mittevastavuste registreerimine koos põhjusega

  Kauba ja tellimusega seotud dokumendid

ColMES saab saata ja sealt avada näiteks töökäske, jooniseid. Võib saata ka lingina.

  Tootmise siselogistika

 • Valmis- ja pooltoodete markeerimine
 • Materjali tellimine tootmisesse
 • Ülekanded asukohtade vahel

  Liidesed välissüsteemide ja masinatega

 1. Liidesed:

  • ERP

  • Masinad

  • Kolmandate osapoolte süsteemid

 2. Andmevahetus

  • 2-poolne andmevahetus

  • Inimene-masin ja masin-masin andmevahetus

 •  

  Rikete registreerimine. Teavitused tehnikule.

Antud funktsionaalsus on ColMES roadmapis 2022

  Reaalajas analüüs

 

 

Antud funktsionaalsus on ColMES roadmaps 2022. Täna pakume ärianalüütikat Microsoft PowerBI tehnoloogial.

 1. Meistri töölaud

  • Reaalajas tööde ja ressursside seisu ja tööaja jälgimine
  • Reaalajas raporteeritud andmete ülevaade (kogused, praagid, kvaliteet)
 2. Meeskonna ülevaade
  • Kohalolek: tööpäeva alustanud töötajate nimekiri
  • Hõive: mis tööd ja kui kaua tehakse
  • Antud funktsionaalsus on ColMES roadmapis 2022 ColMES´i andmete pealt meistritele ja juhtidele analüüsi tööriistad Power BI´s

  Järelanalüüs

Antud funktsionaalsus on ColMES roadmaps 2022. Täna pakume ärianalüütikat Microsoft PowerBI tehnoloogial.

1. Planeeritud tööde graafik versus tehtud tööde graafik töökohale.

2. Koormuse jälgmine ja analüüsimine meistrile

3. Töötaja päeva, kuu, aasta lõikes analüüs planeeritud aja (KA), tegelik aeg (kestvus), normaeg kombinatsioonide

Vaata demovideot!

Demovideo annab ülevaate, kuidas ColMES töötab ja mis võimalusi ta kasutajatele pakub. Tutvu lahendusega lähemalt!
Vaatama!
Martin Parro

Martin Parro

tööstuse digitaliseerimise juhtivkonsultant

Tahad rohkem teada?

Ettevõtted, kes meid on usaldanud

logod-01

 

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down