<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Vähendage  riske nõuete järgimise ja kvaliteetsete protsesside abil

Andmete kogumine ja kasutamine oma äri arendamiseks on hädavajalik. Andmed, sealhulgas isikuandmed, on muutunud kaubaks, maksevahendiks ja konkurentsieeliseks. Tagades isikuandmete kaitse, saame julgemalt astuda suure sammu ühtse digitaalse turu, andmete vaba liikumise ja seeläbi innovatsiooni soodustamise suunas.

Columbus on oma klientidele abiks igas etapis ning kõikide andmekaitsemääruse ehk GDPR puudutavate tegevuste raames -  seda nii esimeste sammude tegemisel, olemasoleva olukorra kaardistamisel ja kliendi kohustuste väljaselgitamisel, infosüsteemide auditi läbiviimisel kuni lõpetades vajalike protsessiliste ja spetsiifiliste IT tehniliste juurutustega.

Meie meeskond rakendab oma teadmisi ning tehnoloogiat, et pakkuda tuge nii tootmise, teeninduse kui ka kaubanduse ja logistika valdkondades tegutsevatele ettevõtetele.

Andmekaitsealane konsultatsioon ja projektid

Kliendi andmekaitsealane nõustamine, andmete kaardistamine ja nõuetele vastavuse audit.

Koolitused ja teadlikkuse kasvatamine

Andmekaitsealased koolitused kliendi tegevusalast lähtuvalt.

Tugi, dokumentatsioon ja tehnilised lahendused

Dokumentatsiooni näidised, infosüsteemide audit ja IT tehnilised juurutused.
Mari Keskküla

Mari Keskküla

andmekaitseekspert

Tahad rohkem teada?

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down