<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

EE/ News

Suno365 ja IT-nõustamisteenuse pakett: Aastalõpu pakkumine!

MAX 123 on kokku pannud metoodika, mille abil nad hindavad ettevõtete IT-olukorda ja pakuvad neile ka lahendusi. See protsess algab alati esmasest hinnangust, millele järgneb audit (turva-, protsesside- või riist- ja tarkvara audit). Auditi järeldustele tuginedes pannakse kirja eesmärgid, mille alusel koostatakse arenguplaan. Edasi hakatakse tegelema juba konkreetsete IT-projektiga - eesmärk, eelarve, projektiplaan, elluviimine ja haldus - business as usual.

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down