<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Veebruari lõpus avanes uuesti toetusmeede, millega toetatakse ettevõtetes süsteemse digitaliseerimise visiooni ja tegevuskava koostamist. Toetust saab taotleda kuni 50% ulatuses, projekti maksimumsummas 15000 EUR.

Digitaliseerimise teekaart on ettevõtja strateegiline dokument, millega antakse hinnang digitaliseerimise mõjule, eesmärkide saavutamiseks vajalikele investeeringutele, nende tasuvusele ja ajakavale. Selle eesmärk on suurendada ettevõtjate teadlikkust oma digitaliseerituse hetkeolukorrast ning võimendada parendustegevuste abil toodete ja teenuste lisaväärtust.

Meetmega saab lähemalt tutvuda siin.

Oleme Columbuses viimase 6 aasta jooksul viinud läbi pea sada edukat digidiagnostika ja digitaliseerimise teekaardi projekti ja aidanud ettevõtetel need ka ellu viia. Oleme hea meelega ka Teile abiks!

Tasuta konsultatsioonile saate end registreerida siin 👇

Registreeri tasuta konsultatsioonile

Topics

Tekkis mõtteid? Jaga meiega!

Blogi

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down