<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Kas teadsid, et järgmisel aastal muutub töötamiste registreerimise kord? Töötamise registreerimisel tuleb lisada ka töötaja ametinimetus, töötamise aadress ja tööajamäär.

See tähendab, et peale töölepingute alustamise, peatamise ja lõpetamise, tuleb töötamise registrisse saata ka lepingu muudatused, kui muudetakse töötaja ametit, töö asukohta või koormust. Lähemalt saab lugeda siit: link.

Columbuse E-riigi liidese abil saad muudatused TÖR-i saata töö käigus ja infosüsteemist lahkumata. Lepingu andmete muutmisel avab süsteem kasutajale andmeedastuse dialoogiakna automaatselt. Hetkeks, kui lepingu muudatused on tarkvaras vormistatud, on ka andmed juba TÖR-i edastatud. Ühtegi täiendavat liigutust teha vaja ei ole. Juba registreeritud töötamistele saad TÖR lisaandmed saata otse infosüsteemist ja ühekorraga.

Kas teadsid, et oma töötajate haiguslehti võid näha kohe nende avamise järel? Haigekassa on sel aastal uuendanud infosüsteeme ning kui varem muutus töövõimetusleht tööandjale nähtavaks hetkel, kui arst lehe lõpetas, siis nüüd on leht nähtav kohe selle avamise järel.

Columbuse E-riigi liides oskab töövõimetuslehti Haigekassa infosüsteemist automaatselt sisse lugeda ning nende alusel töötajatele puudumisi lisada. See tähendab, et juba loetud minutite jooksul pärast perearsti poolt haiguslehe avamist võib see info olla sinu majandustarkvaras ning vajalikele inimestele nähtav. Tööandja saab töövõimetuslehele oma sisendi lisada tarkvarast lahkumata ning vajadus eraldi Haigekassa portaali logida kaob täiesti.

Columbuse e-riigi liides on kuutasuline ühenduslüli majandustarkvara ja Eesti riigiasutuste vahel. Liides loob majandustarkvara ja X-tee vahel turvalise ühenduskanali ning selle kaudu on võimalik kasutada kõiki riiklikke teenuseid, mis seal kättesaadavad on. Enamlevinud riiklike teenuste jaoks on Columbusel olemas standardlahendused, mille abil teenust majandustarkvaras kasutada. Muuhulgas on liidese vahendusel kasutatav näiteks Maksu- ja Tolliameti poolt hallatav töötamiste register TÖR, Haigekassa poolt hallatav töövõimetuslehtede register, käibedeklaratsiooni KMD ning tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni TSD edastamine jpm. Järgmisest aastast lisandub automaatne infovahetus Statistikaametiga.

Huvi korral võta julgesti ühendust oma projektijuhiga või kirjuta Columbuse e-riigi liidese tootejuhile eva.meinson@columbusglobal.com.

Tekkis mõtteid? Jaga meiega!

Blogi

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down