<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Olete oodatud osalema andmepõhise aruandluse ja raamatupidamise teemalisel veebiseminaril, mis toimub 28.09.2020 kell 15.00-17.00 Zoomi keskkonnas.

Eesti IKT klaster algatas neli aastat tagasi reaalajamajanduse projekti Internet of
Business (IoB) visiooniga arendada välja reaalajas toimuvate automatiseeritud
äritehingute jaoks turvaline ja mugav keskkond. Visiooni saavutamiseks on juba
mindud üle e-arvetele avalikus sektoris, erasektori teenusepakkujate poolt on
kasutusele võetud ühtne Euroopa e-arve standard ning loodud ühendused
rahvusvahelise andmevahetuse võrgustikuga PEPPOL. Tänu Eesti e-arve
operaatorite X-tee liidestusele on Eesti avalik sektor kättesaadav ka Euroopale.


Lisaks on teema 2018 aastast aktiivsemalt tähelepanu saanud ka Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi poolt, kelle algatusel on koostöös era- ja avaliku
sektori ekspertidega välja töötatud ka Reaalajamajanduse visioon ja tööplaan
aastateks 2020-2027.


IoB projekti järgmisesse etappi on kaasatud lisaks majandustarkvara- ja
raamatupidamisteenuse pakkujad, kellega koos liigume e-arvelt juba kogu
majandustehingu info standardiseerimisele. IoB projektis kasutatakse maailmas
laialdaselt levinud XBRL Global Ledger taksonoomia raamistikku-standardit, et luua
vajalikud eeldused automatiseeritud aruandluseks riigiga ja ettevõtete vaheliseks
masinloetava tehinguinfo vahetamiseks. Muuhulgas on XBRL GL just see standard,
mida Statistikaamet ning Maksu- ja Tolliamet Aruandlus 3.0 projekti raames
juurutavad. Järgmiste aastate jooksul liigub Eesti aina enam XBRL GL standardi
kasutusele võtmise suunas nii era- kui avaliku sektori poolt ning selle lihtsustamiseks
on turule tulemas ka uus MyCompanyData teenus.


Veebiseminari eesmärgiks on selgitada täpsemalt andmepõhise aruandluse olemust ja
seost raamatupidamisega ning tuua eraldi välja avaliku (Eesti ja Euroopa) ja
erasektori tegevused selles suunas. Veebinari temaatika ja sisu on uudne, kuid
tulevikus tõenäoliselt meie kõigi igapäevaelu osa, mistõttu ootame seminarile:

● e-arvete saatjaid/vastuvõtjaid ehk teenuse kasutajaid,
● teenusepakkujaid,
● arendajaid,
● poliitikakujundajaid ja
● kõiki teisi e-arvete teema vastu huvi tundvaid osalejaid.

Seminaripäeva kava:

15.00 – 15.05 ​Avasõnad
15.05 – 15.20 ​Sissejuhatus andmepõhisesse aruandlusesse ja raamatupidamisse, Margus Tammeraja
15.20 – 16.05 I sessioon – Avaliku sektori initsiatiivid Eestis ja mujal
15.20 – 15.35 Reaalajamajanduse visioon 2020-2027 ja initsiatiivid ELis, ​Sirli Heinsoo
15.35 – 15.50 Aruandlus 3.0, ​Andres Kukke
15.50 – 17.00 II sessioon – Erasektori initsiatiiv Eestis
15.50 – 16.05 Internet of Business projekti tutvustus ja MyCompanyData teenus, Andres Lille
16.05 – 16.15 Sissejuhatus aruteluringi “Milline on kasu projektist meie ettevõtjatele?”, ​Margus Tammeraja
16.15 – 17.00 Aruteluring projekti partneritega (modereerib Margus Tammeraja)

  • Kaido Heinsalu (Tieto Estonia AS),
  • Eva Meinson (Columbus Eesti AS),
  • Andres Lilleste (Fitek AS),
  • Jaanus Reismaa (SimplBooks OÜ),
  • Valdek Järvpõld (Skriining OÜ),
  • Margo Touart (BCS Itera AS),
  • Eero Käärik (Account Studio OÜ)

17.00    Lõppsõna

Koosoleku link saadetakse osalejatele välja lähiajal.
Üritusel osalemiseks palume ennast registreerida SIIN.


Seminari korraldavad Internet of Business projekti partnerid ITL Digital Lab, Eesti
Raamatupidajate Kogu, Tieto Estonia AS, Fitek AS, Columbus Eesti AS, BCS Itera AS,
Account Studio OÜ, SimplBooks OÜ, OÜ Skriining.


Veebiseminar toimub Euroopa Liidu kaasrahastamisel, The Innovation and Networks
Executive Agency (INEA) toel ja Connecting Europe Facility (CEF) programmi
raames „Internet of Business“ projekti osana.


Rohkem infot reaalajamajanduse ja Internet of Business projekti kohta leiab siit:
https://www.itl.ee/reaalaja-majandus/
http://realtimeeconomy.ee

CO-financed by the European Union

Tekkis mõtteid? Jaga meiega!

Blogi

Eelmise aasta juunikuus tõi meie meeskond esmakordselt turule paketeeritud ärianalüütika lahendused. Lahenduste eesmärk on võimaldada ettevõtetel vaid mõne päeva ja mõistliku investeeringuga kasutusele võtta lahendused, mis on loodud aastatepikkuse parima praktika alusel ning ühendavad endas nii andmeanalüütika kui sektoripõhiseid teadmised. Täiendame ärianalüütika lahenduste portfelli järjepidevalt ning nüüd on valikusse lisandunud nii lao komplekteerimise töölaud.
Eelmise aasta juunikuus tõi meie meeskond esmakordselt turule paketeeritud ärianalüütika lahendused tootmisele ja finantsile. Lahenduste eesmärk on võimaldada ettevõtetel vaid mõne päeva ja mõistliku investeeringuga kasutusele võtta lahendused, mis on loodud aastatepikkuse parima praktika alusel ning ühendavad endas nii andmeanalüütika kui sektoripõhiseid teadmised. Nüüd on valikusse lisandunud nii üldjuhtimis- kui kaubanduslahendused. Lisaks oleme täiendanud finantslahenduste valikut.
Ärianalüütika Power BI lahendused on ettevõtete seas teinud suurt võidukäiku juba viimased aastad. Peamiselt kasutatakse tööriista, et ise ettevõttesiseselt luua lahendusi või osta rätseplahendusi vastavalt enda ettevõtte vajadustele. Meie ärianalüütika meeskond on aga esmakordselt loonud paketeeritud lahendused, mida saavad tootmis- ja finantssektor vaid mõne päevaga kasutusele võtta.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down