<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Pakumeettevõtetele võimalustastuda esimene samm kaasaegse ERP süsteemi kasutuselevõtmiseks. TuginedesColumbusepikaajalisele majandustarkvara juurutuskogemusele, oleme loonudMicrosoft Business Central platvormil baseeruvafinantslahendusepaketi –CoStart. 

CoStart pakett sisaldab Microsoft Dynamics 365 Business Centralfinantsmooduli põhifunktsionaalsust, mis vastabEesti turu vajadustele.Tarkvara eelseadistused annavad võimaluse vähendadauue majandustarkvara juurutamiseks kuluvat aega ja investeeringut.  

Selle tulemusena saab ettevõte võtta kasutusele Microsofti pilvepõhise majandustarkvara2 korda kiireminija2 korda soodsamalt,võrreldes traditsioonilise ERP juurutusprojektiga.

Meie paketis on standardne finantsarvestus ja liides Envoice’iga. Lisaks saad soovi korral juurde võtta BI aruandluse ning võimeka palga- ja personaliarvestuse lahenduse. 

Kiire start!

CoStart standardiseeritud projektiplaan ja tarkvara eelseadistused võimaldavad maailmaklassi lahenduse võtta Sinu ettevõttes kasutusele 2 kuuga!  

Võimas ökosüsteem

Sobib Sinu ettevõttele ka suurte kasvuplaanide korral. Paketid on skaleeritavad ning loovad Sulle võimaluse kasvada koos Microsofti tooteperega. 

Selge ülevaade andmetest

Rahavoogude prognoosid, eelarved, 
standardaruanded ja graafilised 
Power BI ärianalüütika raportid 
pakuvad tulevikuprognoose ning 
igakülgseid ülevaateid juba 
toimunust. 

Finantslahendus CoStart seljatab rutiini ja võidab aega

  8 põhjust, miks Microsoft Business Centrali finantslahendus Sulle sobib

Business Central aitab ennetada vigu ja lihtsustab Sinu tööd - saadeelseadistadakohustuslikke dimensioonide tingimusi,kontrollidakonteeringueelselt tekkivate kannete infot ja lisaks onpangatehingutekonteerimisele lisatud informatiivsedkontrollküsimused. 

 • Dokumentidele (ostuarved, müügiarved) ja peažurnaalideleon võimalus lisadaerinevaid linke jamanuseidning avada lisatud manuseid kiirelt OneDrive-is.
 • Periodiseerimine on Business Centralisautomatiseeritud– ostu- ja müügiarvetel kui peažurnaali ridadel saab kasutada enda poolt seadistatavaidperiodiseerimisemalletulevaste perioodide kulude ja tulude jagamiseks.
 • Business Centralis on tõeliselt võimekasaruandlus, mida saad seadistada vastavalt enda vajadustele.Analüüsimiseks on võimalik kasutada määramata arv dimensioone. 
 • Trükiste salvestamine on võimalik erinevates formaatides: word, excel, pdf. Lisaks saad kujundada/täiendada olemasolevaid trükiseid ning seadistada neid ka kliendipõhiselt.
 • Parandamiseks on lisatud mitmeid funktsionaalsusi: ostudokumentidel teatud väljade muutmine, pearaamatukandel kirjelduse muutmine, suurepärane võimalus dimensioonide korrigeerimiseks, sh massmuutmine.
 • See on veebipõhine, pidevaltuuenevja rahvusvahelisel tasemel arendatav tarkvara, mida saad kasutada eesti keeles. 

  Jah, soovin vaadata demoesitlust!  Funktsionaalsus

 • Finantsjuhtimine
  Ost / Müük / Kuluarvestus / Varude ja rahavoogude haldus / Põhivara arvestus / Rahvusvahelise kaubanduse tugi / Planeeritud vs tegelik tulemus / Konsolideerimine / Saldokinnitused ja meeldetuletused  
 • Juhtimine ja aruandlus  
  Täpne ülevaade ettevõtte finantsarvudest juhi töölauavaates / Graafilised aruanded / Standardsed aruanded ostu, müügi, laoarvestuse ja põhivara moodulis
 • Klientide haldus  
  Outlookist kliendikontakti loomine / Eelseadistatud kliendimall / Äriregistri päring / Arvete koostamine / Kliendistatistika
 • Ost 
  Hankijate loomine kasutades eelseadistatud malle /  Äriregistris päring/ Ostuhindade seadistused / Ostudokumentide register / Arvete  kinnitusringid / Täpne omahinnaarvestus / Arvete periodiseerimine  
 • Personali-  ja palgaarvestus  
  Struktuur / Töötaja põhiandmed/ Puhkuste- ja puudumiste haldus / Tööajatabel / Paindlik palgaarvestus / Aruanded / Meeldetuletused / Tervishoid ja koolitused / TÖR ja Haigekassa liides 
 • Reaalaja aruanded BI-ga 
  Automatiseeritud andmete hõive ja uuendamine / Info reaalajas / Up-to-date kasumiaruanne, bilanss, rahavood, eelarve võrdlused tegelikuga 
 • Liidestused  
  Envoice / E-arved / Äriregister
 • Turvalisus  
  Andmete hoidmisel täidetakse GDPR nõudeid / Muudatuste logid ja pearaamatuväljavõtted annavad tagasisidet nii juhile kui audiitorile. 

Jah, soovin detailsemat infot funktsionaalsuse kohta!

Taavi Sadam

Taavi Sadam

Taavi on Microsoft Dynamics 365 Business Central ärijuht, kes aitab Eesti ettevõtteid oma äri kasvatamisel ja arendamisel läbi laia lahenduste portfelli.

Tahad rohkem teada?