<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Latvia      |        English


Pilvepalk on Columbus Eesti arendatud terviklik palga- ja personali tarkvaralahendus, mis haldab kogu töötaja elutsüklit – värbamisest lõpparveni. Baltikumi suurim palga- ja personalivaldkonna meeskond on kokku koondanud oma rohkem kui 20-aastase kogemuse ning loonud lahenduse eesmärgiga lihtsustada spetsialistide ja juhtide igapäevast tööd.

Pilvepalk koondab endas personalihalduse ja palgaarvestuse, mida toetab võimekas ärianalüütika. Lahenduse kasutamise muudab tõeliselt mugavaks iseteeninduskeskkond, mis võimaldab halduskoormust ettevõtte sees jagada. Lisaks loomulikult e-riigi teenused ning liidestamisvõimalused teiste juba olemasolevate tarkvaradega. 

Kõrge usaldusväärsus turul

Eestis kasutab lahendust üle 120 ettevõtte. Igakuiselt arvestatakse töötasusid enam kui 25 000 töötajale.

Ainus Baltikumiülene palga- ja personaliarvestuse tarkvara

Ühtlustatud protsessid üle kolme riigi. Lisaks arvestab palgalahendus riikide kohaliku seadusandlusega.

Pühendunud meeskond

Kogenud meeskond panustab igapäevaselt, et tagada kohalikus keeles väga hea kasutajatugi ja järjepidev tarkvaralahenduse areng.

Mis väärtust Pilvepalk loob?

HubSpot Video

 

Pilvepalga tarkvaralahendusest

 • Baseerub Microsoft Dynamics AX platvormil
 • Integreeritud Microsoft HRM ja Columbuse palgaarvestus
 • Lahendust toetab Columbuse iseteenindusportaal
 • Kasutatav pilvelahendusena
 • Järjepidev toote areng
 • Andmekaitsemäärusega kooskõlas

enterprise
Ettevõtte struktuur
 • Visuaalne allüksuste, ametikohtade ja töötajate hierarhia
 • Ettevõtte struktuuri ja finantsarvestuse kulutunnuste ühtelangevus
 • Ametijuhendite kirjeldamine tööde kaupa
Recruitment
Värbamine
 • Kandidaatide info ja failide süstematiseerimine värbamisprojektide abil
 • Võimalus kandidaadiga suhelda eelseadistatud meilimallide abil
 • Oskuste analüüsimine võrrelduna ametikoha oskuste profiiliga
 • Sobivaima inimese otsimine kandidaatide ja töötajate oskuste kaudu
Employee-Information
Töötajate andmed
 • Isikuandmed, kontaktinfo, lähedaste info
 • Töölepinguga seotud info ja selle ajaloo süsteemne säilitamine
 • Puhkuste ja puhkusesaldode haldus
 • Puhkuse ajakavade haldus
 • Kinnipidamiste haldus (nt. täitelehed, elatised, koolituskokkulepped)
 • Väljastatud töövahendite nimekirja ning soodustuste haldus
 • Failide lisamisvõimalus töötaja kaardile
 • Pensionikeskuse päring
Remuneration and taxes
Töötasu ja maksud
 • Kiire palgaarvestus
 • Arvestused ühekaupa, gruppidena, tervele ettevõttele korraga
 • Tasude ja kinnipidamiste impordi võimalus
 • Maksuarvestus vastavalt kehtivale seadusandlusele
 • Pearaamatukannete koostamine
Tax accounting
Maksuarvestus
Eesti maksuarvestus
 • Sotsiaalmaksu miinimumi kontroll
 • Maksuerisuste arvestus (nt. osalise töövõimega isikud, mitteresidendid)
 • Tulumaksuvaba miinimumi summa

Läti maksuarvestus

 • EDS faili import (töötajate maksuerisused, tulumaksuvabad summad, ülalpeetavate andmed)
 • Tulumaksuvaba summade arvestus liikide lõikes
 • Automaatne astmelise tulumaksu arvestus (20% või 23%)
 • Maksuerisuste arvestus (nt. puudega isikud, tööraamatu puudumine jne)
Leedu maksuarvestus
 • Sodra faili import (töötajate maksuerisused)
 • Tulumaksuvaba summade arvestus liikide lõikes
 • Maksuerisuste arvestus (nt. puudega isikud, pensionärid jne)
tax reports
Maksuaruanded

Eesti maksuaruanded

 • TSD XML failina (vt. ka e-riigi liides)

Läti maksuaruanded

 • Igakuine töötajate liikumiste aruanne XML failina (DNK)
 • Igakuine tulu- ja sotsmaksu aruanne XML failina (IIN and VSOI)
 • Aastane tulumaksuaruanne XML failina (IIN)

Leedu maksuaruanded

 • Sodra aruanded XML failina (1-SD, 2-SD, 9-SD, 12-SD, NP-SD, SAM, GPM313, FR0572, FR0573, GPM312, NP-SD2)
reporting
Aruandlus
 • Statistikaaruannete pakett
 • Erinevad tõendid töötajale väljastamiseks
 • Fontese aruanne
 • Puhkusereservi aruanne
 • Riiklikud aruanded
 • Ettevõtte sisesed aruanded
 • Microsoft Power BI töölauad (Iseteenindusportaalis)
development, skills
Areng ja oskused
 • Varasem töökogemus, projektikogemus
 • Läbitud koolitused ja omandatud sertifikaadid
 • Arenguvestluste materjalide lisamine töötaja isikukaardile
 • Arengu eesmärkide seadmine ja nende täitmise jälgimine
Schooling
Koolitused
 • Koolituste korraldamine ja haldus
 • Võimalus MS Office Outlooki vahendusel koolitatavatele infot edastada
 • Läbitud koolituse info automaatne sidumine isikukaardiga
self service portal
Iseteenindusportaal
 • Töötaja profiil
 • Puudumiste info
 • Puhkuste taotlemine ja kinnitamine
 • Seotud isikute info
 • Tervisekontrollid
 • Kohustused
 • Inventar
 • Soodustused
 • Koolitused
 • Isikutõendid & dokumendid
 • Palgainfo
 • Suhtlus
 • Töötaja andmete muutmise võimalus ning andmemuudatuste kinnitused paberivabalt
Structure
Lisapäringud
 • Töötajate koondandmed
 • Sünnipäevad
 • Staažiloend
 • Töötajate lähedased isikud
 • Töötajate kontaktandmed
 • Töötajate arv
 • Läbitud koolitused
 • Perioodi voolavus
 • Tunnistuste kehtivused
 • Töötajate koolitusvajadused
 • Tervisekontrolli läbimise kuupäevad
 • Puudumised
 • Lapsehoolduspuhkusel olevad töötajad
 • Puhkuste saldod
 • Aktiivsete töötajate tasud
 • Katseajad
 • Muud töötaja atribuudid
 • Töötajate dokumendi ja ID-d
 • Töötajate laenatud seadmed
 • Juriidilised isikud
opgradering01
Lisavõimalused
 • E-riigi liides - automaatne andmevahetus riigi infosüsteemiga
 • Meeldetuletused meilile soovitud tähtaegadel või sündmustel
 • Andmete eksport MS Office Excelisse edaspidiseks töötluseks
 • Ettevõtte spetsiifikast lähtuva vajaliku lisafunktsionaalsuse arendusvõimalus
 • Kuutasuline - hind kujuneb vastavalt ettevõtte suurusele ja kasutajate arvule;
 • Ajakohane – lahendus täiendatakse pidevalt uute funktsionaalsustega ja hoitakse  seadusandlusega kooskõlas;
 • Turvaline - turvalisuse tagab maailma üks suurimaid ja enim sertifitseeritud pilveteenuste platvorme Microsoft Azure;
 • Pilveteenuse eest vastutame meie – ettevõttel ei ole selleks vaja eraldi inimesi ja teha investeeringud serveri monitoorimise, riistvara aegumise, litsentside soetamise, andmete varundamise jms osas;
 • Liidestatav teiste tarkvaradega - võimalik on andmeid vahetada ettevõttes kasutatavate tarkvaralahendustega;
MS_Dynamics_365
MS_Azure
MS_Office_365
MS_Power_BI

Töötajate iseteenindus

Columbuse meeskond on loonud iseteenindusportaali, kus töötajatel on võimalik näha endaga seotud infot ja esitada puhkuseavaldusi.
Tutvu lähemalt

Demovideo: Tutvu Pilvepalgaga lähemalt!

Meie palga ja personali konsultant Nele on salvestanud ülevaatliku video töötajate iseteenindusest. Video annab täisülevaate lahenduse olemusest ja funktsionaalsuses.

Demo vaatama!
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down