<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Need isikuandmete kogumise ja töötlemise põhimõtted (privaatsuspõhimõtted) kirjeldavad seda, kuidas Columbus AS, Veskiposti 2, 10138 Tallinn; Soola 8, 51014 Tartu („meie“ või „Columbus“) töötleb isikuandmeid. Nende privaatsuspõhimõtetega täidame oma seadusjärgset kohustust anda teile kui andmesubjektile teada, et töötleme teie isikuandmeid.

Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Me töötleme isikuandmeid mitmel eri juhul.

Kui külastate ja kasutate meie veebisaiti, töötleme teie isikuandmeid, näiteks küpsiste abil. Neid andmeid kasutatakse veebisaidi täiustamiseks, sealhulgas statistika kogumiseks meie veebisaidi kasutamise ja tõhususe ning kasutajakogemuse kohta, samuti klienditoe osutamiseks ja reklaami suunamiseks ning teie kogemuse ja teiega suhtlemise isikupärastamiseks.

Me töötleme teie isikuandmeid ka siis, kui te kasutate meie veebisaidi funktsioone, näiteks tellite meie uudiskirja või registreerute veebiseminarile, saadate meile andmeid või küsite teavet ühe või mitme teenuse kohta. Esitades Columbusele päringu (nt toote või teenuse kohta, ühenduse võtmiseks või konkreetsete turundusmaterjalide saamiseks) kasutame teie esitatud andmeid, et teie päringule vastata. Seoses tehinguga võime teiega ühendust võtta ka kliendirahulolu uuringute või turu-uuringute läbiviimiseks.

Me töötleme isikuandmeid ka siis, kui teie või teie organisatsioon sõlmite meiega lepingu meie teenuste (antud juhul toodete ja tarkvara tähenduses) saamiseks. Me kasutame neid isikuandmeid teie organisatsiooniga sõlmitud lepingu täitmiseks. Me võime teiega ühendust võtta ka kliendirahulolu uuringute või turu-uuringute läbiviimiseks.

Lisaks võib Columbus teha mobiilirakenduste keskkondades allalaadimiseks kättesaadavaks mobiilirakendused. Me võime ka otseselt või kaudselt pakkuda arvutitööriistu sotsiaalsel eesmärgil, et võimaldada veebipõhist jagamist ja koostööd tööriistade kasutamiseks registreerunud liikmete vahel. Siia alla võivad kuuluda foorumid, wiki-lehed, blogid ja muud sotsiaalmeediaplatvormid.

Otseselt või kaudselt kogutud isikuandmeid võidakse kombineerida, et aidata meil parandada andmete üldist täpsust ja täielikkust ning aidata meil teiega suhtlemist veelgi isikupärasemaks muuta. Isikuandmeid, mida te Columbusele esitate, võidakse kasutada ka otseturunduse eesmärgil. Esmalt aga kanname hoolt selle eest, et saaksime teie nõusoleku teie isikuandmete selliseks kasutamiseks, ja veendume, et isikuandmete kasutamine on vajalik meie õigustatud huvi alusel toodete ja teenuste pakkumiseks.

Üldjuhul ei töötle me tundlikke isikuandmeid. Töötleme näiteks järgmist tüüpi isikandmeid: teie kasutajanimi, salasõna, e-postiaadress, eesnimi, perekonnanimi, ametikoht, ettevõtte nimi ja telefoninumber. Mõned meie tarkvaratooted sisaldavad tehnoloogiat, mis võimaldab meil koguda teatavat teavet toote kasutamise kohta. Me võime selliste tehnoloogiliste lahenduste abil kindlaks teha, kas te olete e-kirja avanud ja klõpsanud e-kirjaga saadetud lingile.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja töötlemise õiguslik alus on täpsustatud alltoodud tabelis.

Andmesubjektid

Isikuandmed (mittetundlikud)

Eesmärk

Õiguslik alus

Kõik veebisaidi külastajad.

Statistika veebisaidi kasutamise kohta, nt IP-aadress, operatsioonisüsteem, brauseri tüüp, geograafiline asukoht, sisenemis- ja väljumislehed, ajatempel ja klõpsuraja andmed.

Veebisaidi kättesaadavaks tegemiseks ja täiustamiseks, selle sisu kohandamiseks külastajatele, klienditoe osutamiseks ja veebisaidi suundumuste analüüsimiseks.

Kasutajaprofiilide loomiseks kohandatud reklaami- ja turunduspakkumiste eesmärgil, näiteks asukoha, käitumise või muu seireteabe alusel, näiteks küpsiste abil.

Õigustatud huvi teha meie veebisait kättesaadavaks ja kohandada seda külastajatele jne, vrd GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f.

Nõusolek küpsiste paigutamiseks külastajate lõppseadmetesse ELi direktiivi 2002/58/EÜ (eraelu puutumatuse ja elektroonilise side kohta) või sellele vastava riigisisese õigusakti kohaselt.

Isikud, kes kasutavad või ostavad meie teenuseid ja tooteid, sealhulgas registreeruvad veebiseminaridele, tellivad uudiskirja jne.

Kasutajanimi, salasõna, e-postiaadress, nimi, ametikoht, ettevõtte nimi, telefoninumber, teave selle kohta, kas e-kiri on avatud, kas e-kirjas esitatud lingile on klõpsatud, teave teenuse kasutamise kohta.

Võimaldamaks andmesubjektidel kasutada meie pakutavaid teenuseid, sh e-kirjade, uudiskirjade, veebiseminaride jne pakkumine.

Andmesubjektidega ühenduse võtmiseks seoses rahulolu- või turu-uuringutega.

Teenuste otseturustamiseks andmesubjektidele.

Meie õigustatud huvi võimaldada andmesubjektidel kasutada meie pakutavaid teenuseid ning võtta ühendust andmesubjektidega, vrd GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f, ja teatavatel juhtudel meie õigustatud huvi täita andmesubjektiga sõlmitud lepingut, vrd GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b.

Nõusolek otseturunduse saamiseks ELi direktiivi 2002/58/EÜ (eraelu puutumatuse ja elektroonilise side kohta) või sellele vastava riigisisese õigusakti kohaselt.

Inimesed, kes soovivad meie teenuste kohta teavet või võtavad meiega muul põhjusel ühendust.

E-postiaadress, nimi, telefoninumber, teave selle kohta, kas e-kiri on avatud, kas e-kirjas esitatud lingile on klõpsatud.

Andmesubjektide taotluste ja päringute menetlemiseks ja neile vastamiseks, sh andmesubjektidega ühenduse võtmiseks seoses rahulolu- või turu-uuringutega.

Teenuste otseturustamiseks andmesubjektidele.

Meie õigustatud huvi menetleda andmesubjektidelt saadud taotlusi ja päringuid ja neile vastata ning võtta andmesubjektidega ühendust, vrd GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f.

Nõusolek otseturunduse saamiseks ELi direktiivi 2002/58/EÜ (eraelu puutumatuse ja elektroonilise side kohta) või sellele vastava riigisisese õigusakti kohaselt.

Töötajad (kontaktisikud) ja meie äripartnerid.

E-postiaadress, nimi, ametikoht, ettevõtte nimi, telefoninumber, teave selle kohta, kas e-kirjas esitatud lingile on klõpsatud, teave toote kasutamise kohta.

Andmesubjektide tööandjaga sõlmitud lepingu täitmiseks, andmesubjektidega ühenduse võtmiseks jne, sh andmesubjektidega ühenduse võtmiseks seoses rahulolu- või turu-uuringutega.

Teenuste otseturustamiseks andmesubjektidele.

Meie õigustatud huvi võtta ühendust kontaktisikutega, et täita organisatsiooniga sõlmitud lepingut, vrd GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f.

Nõusolek otseturunduse saamiseks ELi direktiivi 2002/58/EÜ (eraelu puutumatuse ja elektroonilise side kohta) või sellele vastava riigisisese õigusakti kohaselt.

Meie mobiilirakenduste ja sotsiaalsete arvutitööriistade kasutajad (kasutajad, kellele kohalduvad nende kohta välja antud lisa-privaatsuspõhimõtted).

Kasutajanimi, salasõna, e-postiaadress, nimi, ametikoht, ettevõtte nimi, telefoninumber, teave toote kasutamise kohta.

Võimaldamaks veebipõhist jagamist ja koostööd teenuste kasutamiseks registreerunud liikmete vahel.

Meie õigustatud huvi teha kasutajatele kättesaadavaks meie teenuste funktsioonid, vrd GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f.

 

Kui annate teada, et te ei soovi, et kasutaksime teie andmeid teiega edaspidi ühenduse võtmiseks, siis austame teie soovi alltoodud jaotise „Teie õigused andmesubjektina“ kohaselt.

Küpsised

Lisateavet selle kohta, kuidas me küpsiseid töötleme, leiate meie küpsiste kasutamise põhimõtetest.

Isikuandmete allikad

Me kogume teilt või teie lõppseadmest eespool nimetatud isikuandmeid. Aeg-ajalt võime koguda teid puudutavaid isikuandmeid ka muudest allikatest, näiteks meie tarnijate või teie organisatsiooni kaudu.

Kui töödeldavad isikuandmete esitaja olete teie ise, on nende esitamine vabatahtlik. Ent kui te oma isikuandmeid ei avalda, ei pruugi meil olla võimalik pakkuda teile oma teenuseid. Teie tööandja esitatud isikuandmed on vajalikud meie ja teie tööandja vahel sõlmitud lepingu täitmiseks.

Teabe avaldamine

Selleks, et aidata meil oma teenuseid pakkuda, võime jagada isikuandmeid teiste isikutega, näiteks meie äripartnerite, finantsasutuste, logistikaettevõtete või posti- või valitsusasutustega, näiteks teie taotluse täitmisega seotud tolliasutustega.

Samuti jagame teie isikuandmeid oma volitatud töötlejatega, nt seoses IT-teenuste hostimise, varunduse, toe pakkumise ja veebiarendusega. Me nõuame sellistelt andmetöötlejatelt, et nad töötleksid isikuandmeid kooskõlas meie põhimõtetega.

Peale selle võime avalikustada teie isikuandmeid, kui seda nõuab seadus, kui me peame seda põhjendatult vajalikuks, et kaitsta Columbuse, meie äripartnerite, tarnijate, klientide või teiste isikute õigusi või vara ja kui avalikustamine on vajalik kohtumenetluse, kohtumääruse või meie veebisaidil esitatud muu õigusmenetluse täitmiseks.

Sellised isikud võivad asuda ELis/EMPs või väljaspool seda.

Kontsernisisene edastamine ja muu rahvusvaheline edastamine

Columbus töötab koostöös üleilmse Columbus grupi organisatsiooniga frantsiisilepingu alusel. Seega võib juhtuda, et meil on vajalik jagada Teie isikuandmeid grupi sees ja edastada need siinsete privaatsuspõhimõtete kohaselt ülaltoodud eesmärkidel riikidesse, kus Columbuse grupi ettevõtted tegutsevad. Meie privaatsuspõhimõtted ja tavad on loodud selleks, et tagada isikuandmete üleilmselt ühtne kaitse kõikjal maailmas.

Me võime edastada teie isikuandmeid kolmandatele riikidele, kes asuvad väljaspool ELi/EMPi, sh Ameerika Ühendriikidesse, Šveitsi, Indiasse ja Venemaale. Selline edastamine põhineb kas Euroopa Komisjoni lepingu tüüptingimustel (siin) ja Euroopa Komisjoni piisavusotsustel (siin) või muul kohaldataval õiguslikul alusel.

Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me kasutame volitatud töötlejaid, kaasame teisi vastutavaid töötlejaid ja edastame andmeid kolmandatele riikidele, sh taotlusi vajaliku andmekaitsetaseme dokumentide kohta, siis võtke meiega julgelt ühendust (vt lehe lõpus jaotist „Võtke meiega ühendust“). Meie kontaktandmed on esitatud privaatsuspõhimõtete lõpus.

Teie kui andmesubjekti õigused

Teil on seoses oma isikuandmetega teatud õigused. Columbus on võtnud eesmärgiks aidata teil kasutada oma õigusi üksikisikuna. Selleks võtke, palun, meiega ühendust (vt lehe lõpus jaotist „Võtke meiega ühendust“). Teie õigused hõlmavad järgmist:

  1. õigus teada, milliseid isikuandmeid me teie kohta töötleme, millistel eesmärkidel me seda teeme ja kas me avalikustame andmeid teistele (koos muu töötlemist puutuva teabega);
  2. õigus nõuda ebakorrektsete isikuandmete parandamist;
  3. teatavatel juhtudel õigus osa või kõikide isikuandmete kustutamisele enne säilitamisperioodi lõppu;
  4. teatavatel juhtudel õigus piirata oma isikuandmete töötlemist säilitatavate andmetega. Selle õiguse kasutamisel võime teie isikuandmeid töödelda (v.a säilitatavad andmed) üksnes teie nõusolekul või õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, või konkreetse isiku või olulise avaliku huvi kaitsmiseks;
  5. teatavatel juhtudel õigus saada meile esitatud isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ja õigus kanda need isikuandmed üle kolmandatele isikutele;
  6. teatavatel juhtudel ja teie olukorraga seotud põhjustel õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele. Samuti võite esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemise kohta otseturunduse eesmärgil;
  7. õigus võtta tagasi meile antud nõusolek oma isikuandmete töötlemiseks, ilma et see mõjutaks nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist;
  8. õigus esitada kaebus järelevalveasutusele.

Lugege lähemalt meie andmekaitsemeetmete kohta siin.

Andmete säilitamine

Teie isikuandmete säilitamise kestus oleneb andmete tüübist, nende kasutamise eesmärgist, tundlikkusest ja muudest samalaadsetest teguritest. Üldjuhul säilitame teie isikuandmeid seni, kui see on põhjendatult vajalik privaatsuspõhimõtetes osutatud eesmärkide täitmiseks (sh nii kaua, kui see on vajalik teile või meie kliendile toodete ja teenuste pakkumiseks), välja arvatud juhul, kui seadusega on ette nähtud või lubatud pikem säilitamisperiood.

Asjakohaste õigusnõuete esitamisel võime jätkata teie isikuandmete töötlemist seni, kuni see on nõuetega seoses vajalik.

Kui teie isikuandmete kasutamine pole enam vajalik, siis eemaldatakse need meie süsteemidest ja registritest või muudetakse anonüümseks, nii et teid ei ole enam võimalik nende alusel tuvastada.

Kui soovite taotleda, et me teie isikuandmeid enam ei kasutaks, siis võtke, palun, meiega ühendust (vt lehe lõpus jaotist „Võtke meiega ühendust“). Me jätame endale õiguse säilitada ja kasutada teie isikuandmeid, kui see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks, kokkulepete jõustamiseks jne.

Kaebused

Teil on õigus esitada igal ajal kaebus meie jurisdiktsioonis tegutsevale pädevale järelevalveasutusele. Eestis on pädev järelevalveasutus Andmekaitse Inspektsioon.

Me oleme tänulikud võimaluse eest leida teie murele lahendus enne, kui otsustate pöörduda pädeva järelevalveasutuse poole. Selleks võtke, palun, meiega esimesel võimalusel ühendust (vt lehe lõpus jaotist „Võtke meiega ühendust“).

Võtke meiega ühendust

Kui teil on küsimusi nende andmekaitsepõhimõtete või teie isikuandmete käsitlemise kohta või kui te ei soovi Columbuselt enam turunduskirju saada, siis võtke meiega ühendust:

või järgige iga turunduskirja lõpus esitatud juhiseid tellimusest loobumise kohta.

Neid privaatsuspõhimõtteid ajakohastatakse kord aastas ja vajaduspõhiselt seoses muudatustega kohaldatavas õiguses. Kui privaatsuspõhimõtetes tehakse muudatusi, muudetakse ka privaatsuspõhimõtete ülaosas olevat kuupäeva. Soovitame aeg-ajalt veebisaiti kontrollida, et hoida end kursis privaatsuspõhimõtetes ning muudes põhimõtetes ja eeskirjades tehtud muudatustega.

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down