<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Tuge ja teenindust pakkuvad spetsialistid tegelevad tavaliselt klientide valupunktidega. See on pingeline ja äärmiselt oluline töö, mis mõjutab tugevalt ettevõtte mainet ja edu. Tihti just teeninduse kvaliteedist sõltub klientide rahulolu ja lojaalsus. 

Columbus pakub lahendusi nii tavapärase teeninduse kui ka väliteeninduse teostamiseks.

Tarkvara lahenduste seadistamine vastavalt iga konkreetse kliendi teenindusportsesside omapärale.

Kasutajate koolitamine ja igakülgne tugi ka peale lahenduse juurutamist.

Vajadusel kaasame ärikonsultante kliendi teenindusprotsesside tõhustamiseks.

Teeninduslahendused

Service- ehk teeninduslahendused on mõeldud konsultantidele,  administraatoritele, (it-) tugiteenuste pakkujatele ja teistele spetsialistidele, kes konsulteerivad ja suunavad kliente.

Mida võimaldab kaasaegne teeninduslahendus?

 • Teenindustingimuste määratlemine õiguste kaudu
 • Järjekordade loomine ja teenindusjuhtumite õigetesse kanalitesse juhtimine
 • Kogu teenindusjuhtumiga seotud suhtluse salvestamine
 • Ülevaade teenindajate töö tulemuslikkusest

Väliteeninduslahendused

Field Service ehk väliteeninduslahendused on mõeldud ettevõtetele, kes pakuvad oma teenuseid kliendi asukohtades.

Tihti need ettevõtted toimetavad sellistes valdkondades nagu tootmine, kommunaalteenused, tervishoid, seadmete hooldus/remont ja teised teenusvaldkonnad. Peamisteks kasutajateks on teeninduse esindajad, varude haldurid, tehnikud, lähetajad ja hooldusspetsialistid.

Mida võimaldab efektiivne väliteeninduse lahendus?

 • Tööde ja (inim)ressursside planeerimine (sh visiitide järjestus, marsruudi optimeerimine, vajalike tööriistade/ seadmete kontroll jne)
 • Töökäsud teenindustööde tegemiseks peamiselt kliendi asukohas
 • Kulude kokkuhoid
 • Õiged suhtlusvahendid tehnikute, kliendi esindajate ja muude huvirühmade koostöö tagamiseks
 • Aja jälgimine
 • Arveldamise võimalused
 • Aruandlus ja ärianalüütika
Mikk Maiste

Mikk Maiste

juhtivkonsultant

Teil on idee, mis vajab teostamist?

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down