<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Tootmise väljakutseks on koondada kogu tootmist hõlmav operatiivne informatsioon ühte kohta kokku, et kogu meeskond saaks tootmisest hetkeülevaate ja saadud info põhjal teha efektiivset koostööd. Tootmise tervikpilt aitab lahendada komplekseid ülesandeid, nagu vähendada masinate ja seadmete võimsuse erinevusest tekkivaid tootmise seisakuid, ületootmist, ressurside mh tööjõu ebaefektiivset kasutamist jms. Kõike seda eesmärgiga saavutada kõrge efektiivsuse ehk säästlikkuse tase ning tagada kliendile lubatud tarnekindlus.

Tootmise visuaalse plaanimise tarkvara (ingl. k. Visual Production Scheduler ehk VPS) on tootmistegevuste järjestamise graafiline kasutajaliides Microsoft Dynamics 365 Business Central tootmismooduli tarkvaras, mis muudab tootmistellimusega seotud andmetabelid interaktiivseks Gantti graafikuks ja võimaldab paindlikku operatiivjuhtimist.


 

Tootmise visuaalse planeerimise tarkvara võimaldab:

 • Täielikku integreerimist Microsoft Dynamics 365 Business Central tootmismooduliga;
 • Visuaalset ülevaadet tootmise hetkeseisust kaasaegsete graafikutega;
 • Kiiret ülevaadet tootmistegevuste järjekorrast;
 • Lihtsat paigaldust Business Central tarkvarasse.

Tootmistegevuste visualiseerimise abiga saate tootmistegevustest täieliku ülevaate ja teha kiireid otsuseid ning korrigeerivaid tegevusi. Nii saate tagada oma klientidele parimat tarnekindlust.

VPS funktsioonid:

 • Kahesuunaline integratsioon tootmistellimuste, tööoperatsioonide, masina – ja töökeskuste tabelitega;
 • Valikute filtreerimine võimaldab ekraanile paigutada kogu vajaliku informatsiooni;
 • Visuaalsed märguanded üle aja läinud töödest ja tähtaegadest, mis suunavad tegema läbimõeldud otsuseid;
 • Võimalik teha muudatusi tootmistellimustes;
 • Järjestada automaatselt eel- ja järeloperatsioone;
 • Visualiseerida aega, mis kulub masina seadistamiseks ja töötamiseks.

Milliseid vaateid VPS võimaldab?

VPS kuvab kahte põhilist vaadet. Üks on tootmistellimuse vaade ja teine võimsuste vaade.

  Tootmistellimuse vaade:

 1. Tootmistellimuse vaade kuvab ülevaate tootmistellimuste staatustest kasutades erinevaid värve.
 2. Tootmistegevuste ümberjärjestamine on lihtne - piisab, kui liigutada drag-and-drop meetodil arvutihiirega vastavate tegevuste kastikesi.
 3. Visuaalsed teavitused näitavad, kui palju tootmistellimusest täidetud ja kas töö on graafikus või viibib.

Näide tootmistellimuse vaatest.

Näide tootmistellimuse vaatest.

  Võimsuste vaade:

 1. Visualiseerib masina- ja töökeskuse koormust;
 2. Visualiseerib tootmise kitsaskohti;
 3. Visualiseerib masina/töökeskuse ülekoormust;
 4. Visualiseerib nooltega tööetappide järjekorda;
 5. Võimaldab tõsta tööd ühelt masina/töökeskuselt teisele.

Näide võimsuste vaatest.

Näide võimsuste vaatest.

TAAVI SADAM

TAAVI SADAM

Digitaalsete ärilahenduste ekspert

Tahad rohkem teada?

right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down