<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Vis daugiau diskusijų kelianti tema - kaip 2020 metais atrodys gamyba, pasitelkus naujas technologijas ir verslo tendencijas. Klientai nuolatos ieško naujoviškų produktų ir paslaugų, tad gamintojams tenka pasirinkti: vystytis arba pasenti. Be to, pažangios technologijos padeda lengviau patekti į rinką - pradedančios ir mažos įmonės gali konkuruoti su pagrindiniais lyderiais.

Pažangios analitikos atsiradimas kartu su daiktų interneto (IoT) jutiklių naudojimu gamyboje, tyrimuose bei plėtroje (R&D) žymiai padidino turimų duomenų kiekį, kurį galima skirti kuriant naujoves, naujus produktus bei džiuginti vartotojus. Tačiau naujos technologijos pažanga sukūrė ir tokius iššūkius, kaip kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas ir kompetencijos stoka, norint integruoti robotiką su tikslu supaprastinti automatizavimo procesą.

Dalinuosi penkiomis verslo ir technologijų tendencijomis, kurios ateinančiais metais darys didžiausią įtaką gamybos pramonei. Siekdami įgyti konkurencinį pranašumą, nepriklausomai ar esate maisto ar mašinų gamintojas - turite pasiruošti šioms tendencijoms ir pritaikyti savo strategijas. Jos gali padaryti įtaką jūsų produkto gyvavimo ciklui per tyrimus bei plėtrą (R&D) ir inžineriją, pardavimus ir rinkodarą, logistiką, tiekimo grandinę, gamybą.

1. Programinės įrangos įmonių ir startuolių konkurencija

Gamybos įmonės pastebės naujų gaminių, funkcijų ir skaitmeninių galimybių atsiradimą iš programinės įrangos įmonių. Naujos galimybės gali papildyti įmonių automatizavimo procesus. Todėl stambūs pramonės dalyviai turi pasistengti, kad technologiniai sprendimai padėtų jiems sukurti individualizuotus produktus vartotojams.

2. Papildomos pramonės paslaugos

Papildomos pramonės paslaugos bus praktiškesnės ir lengviau nuspėjamos dėl daiktų interneto (IoT) panaudojimo gaminamose prekėse. Įvertinę pridėtinę vertę klientams,  gamintojai norės plėsti partnerystę su kitų produktų ir paslaugų tiekėjais, siekdami užtikrinti klientų patenkinimą. Nesugebėjimas prisitaikyti prie naujos pramonės dinamikos ir užmegzti tinkamas partnerystes reikš, kad įmonės galimai praras galimybę išlikti įtakingu ir patikimu prekės ženklu.

3. Į naudą orientuotas požiūris ir aptarnavimas

Keičiantis technologijoms ir gaminių pobūdžiui, klientai pirmenybę teikia technikai, skaitmeniniams gaminiams, programinei įrangai ir įrangai kaip paslaugai. Tad tai padidins spaudimą gamintojams kurti ne tik tradicinius produktus, bet ir produktus, teikiančius alternatyvius sprendimus ir paslaugas ilgalaikiam klientų malonumui. Organizacijos, gebančios greitai prisitaikyti prie naujos realybės, visada išliks pirmaujančiomis.

4. Virtualioji realybė ir papildyta realybė

Virtuali realybė (VR) ir papildyta realybė (AR) greitu metu taps norma. Kasdieninėse gamybos operacijose bus matoma, kaip šios technologijos naudojamos gamybos vietoje. Pavyzdžiui, automobilių gamyklų ir kitų tarnybų techniniai darbuotojai juos naudos mokymams, kuriant novatoriškus sprendimus ir statant mašinas bei prototipus. Virtuali realybė galės pagreitinti gamybos procesą, nustatydama trūkumus jau virtualiuose modeliuose. Įmonėms nebereikės kurti brangių 3D prototipų. Vietoj to, jie galės patobulinti gamybos procesą, pagerinti saugą, padidinti efektyvumą ir skaitmeniniu būdu į savo gaminius integruoti novatoriškas funkcijas.

5. Duomenų mokslas, mašinų mokymasis ir dirbtinis intelektas

Duomenys taps kritiniu elementu visoje gamybos veikloje. Mašinų mokymosi (ML) algoritmai ir dirbtinis intelektas (AI) nustatys vertinimus, planus ir tvarkaraščius, siekiant pagerinti ir optimizuoti gamybos procesą. AI ir ML taip pat padės pagerinti bendrą įrangos efektyvumą (OEE) ir nustatyti šablonus bei paklausos prognozes. Ir tai padės personalizuoti produktą, jo platinimą bei gamybos procesus. AI taip pat padės sumažinti rankinio darbo kiekį, stengiantis atitikti besikeičiančius norminius reikalavimus ir atitikties standartus. Organizacijoms, kurios nesugebės pritaikyti AI ir ML galimybių, nuolat teks vytis konkurentus, besistengiant pagaminti aukštos kokybės produktus už mažiausią kainą.

Mūsų analitikos ir verslo įžvalgų paslaugos padeda organizacijoms efektyviai pasinaudoti pažangiomis analizėmis, siekiant padidinti įmonės produktyvumą, pagerinti darbo efektyvumą ir sukurti įsimenamą patirtį savo klientams. Norėdami sužinoti, kaip mes išnaudojame Microsoft įrankius, siūlome atsisiųsti patarimus kaip pasinaudoję Power BI galite efektyviau išnaudoti Six Sigma gamyboje.

Atsisiųsti

Kilo minčių? Pasidalinkite!

Jums gali būti naudinga

Gaminant gaminius, nesvarbu ar yra didelė ar maža jų nomenklatūra, reikia aiškiai žinoti kokias žaliavas bei kokiais kiekiais numatome naudoti. Rinka nestovi vietoje ir pasitaiko atvejų, kai reikia turėti alternatyvas naudojamoms žaliavoms. Kartais reikia gebėti tai pakeisti operatyviai, kartais tai galime planuoti iš anksto. Svarbu paminėti, kad žaliavų pakeitimai turėtų būti daromi gamybos planavimo etape, prieš pateikiant užsakymus į gamybą. Visa tai galima valdyti D365 Business Central (toliau BC) sistemoje. Kaip? Pateikiu tai tekste žemiau.
Abi Microsoft verslo valdymo sistemos – D365BC (buvęs pavadinimas NAV) ir D365FO (buvęs – AX) – turi labai panašų bendrąjį funkcionalumą, tačiau galima išskirti ir nemažai skirtumų, ypač gamybinėje srityje. Skirtumai tarp šių sistemų funkcionalumo susiformavo tiek istoriškai, tiek ir dėl šių produktų skirtingo pozicionavimo iš gamintojo pusės, t. y. vieną produktą Microsoft, kaip gamintojas, mato labiau tinkantį mažoms ar vidutinio verslo įmonėms, o kitą didelėms (dar vadinamoms Enterprise lygio) įmonėms. Tačiau pagrindinius skirtumus tarp sistemų lemia ne tai, kaip pats Microsoft skirsto rinką, o kokie tiksliai funkcionalumai yra šiose sistemose. Įmonėms tie patys skirtumai padeda sutrumpinti verslo valdymo sistemos įsigijimo procesą bei išsigryninti, kad galiausiai dauguma funkcionalumų būtų susiję būtent su gamyba, o ne pašaliniais dalykais, kartais net neturinčiais įtakos verslui. Žemiau palyginome abiejų Microsoft sistemų, D365BC ir D365FO, gamybinius funkcionalumus ir išskyrėme 7 pagrindiniai sistemų skirtumus.
Darbo praktikoje, diegiant sistemas bei teikiant palaikymo paslaugas klientams, kurie po savo stogu vykdo gamybą, esame susidūrę su įvairiais poreikiais. Vieniems reikia detalios laiko ir žaliavų apskaitos atliekant operacijas, kiti tuo tarpu komplektuoja gaminius vertindami tik žaliavų savikainas. Viena vertus kiekviena įmonė dažnai įvardina įvairius gamybinius poreikius, kurie jų teigimu yra itin saviti ir specifiški, bet daugumą šių poreikių galima išpildyti pasirinkus naudoti atitinkamą verslo valdymo sistemos funkcionalumą. Šiame tekste ir aptarsime pagrindinius gamybos modulius bei jų funkcionalumus Dynamics 365 Business Central (toliau BC), kuriais gali būti realizuojama gamyba.
„Gamybos įmonės visame pasaulyje yra pačios sudėtingiausios ir pažangiausios“ – tai ne šiaip teiginys, bet tikra realybė. Juk visos pasaulinės inovacijos, vienaip ar kitaip atsispindi galutiniame produkte, kuris gimsta gamybos metu. Siekiant įgyvendinti inovacijas, jūs turite keistis ir kontroliuojant savo operacijas, procesus ir užtikrinti išteklius , kad jie atitiktų įmonės strategiją bei tikslus. Tik sistemingi pokyčiai, pačioje gamyboje bei gamybos apskaitoje (pasitelkiant verslo valdymo sistemas, toliau VVS) leidžia išgyventi aštrėjant pasaulinei konkurencijai, vis sudėtingėjant tiekimo grandinei ir sparčiai kintant rinkoms. Šiame straipsnyje pateikiame keletą įžvalgų, kaip VVS turi padėti tobulėti bei leisti priimti reikiamus sprendimus pertvarkant bei palaikant gyvą gamybą: