<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Paradoksalu, bet nuotolinis darbas COVID-19 ir karantino kontekste tapo įmanomas netgi įmonėse, kurios buvo absoliučiai įsitikinę, jog jų verslas nuotoliniu būdu egzistuoti negali. Atitinkamai masiškai per nuotolį ir toliau dirbantys darbuotojai, bei natūraliai šiai dienai pakitę vidinio bendravimo įpročiai kiekvienoje organizacijų, kelia visiškai kitokius reikalavimus ir naudojamoms HR|Payroll (Personalo valdymo ir darbo užmokesčio) sistemoms.

Tendencijos, kurias pastebime mes diegdami HR|Payroll sistemą, tiek Lietuvos tiek Pabaltijo šalyse:

  1. Personalo valdymo procesų automatizavimas. Apima pilną elektroninių darbuotojų prašymų automatizavimą, jų tvirtinimo platformą iki galutinio taško, kad visas tvirtinimo procesas pilnai galėtų vykti elektroniniu būdu. Automatizavimui priskiriame ir vieningą HR ir Payroll duomenų bazę bei darbo laiko valdymo sprendimus, leidžiančius pilnai apjungti personalo specialistų bei nutolusių organizacijos padalinių vedamą darbo laiko informaciją.
  2. Dar labiau išvystytas darbuotojų savitarnos portalo funkcionalumas. Kai sumažėja gyvo kontakto, jį natūraliai turi keisti sistema, kad informacija ir toliau išliktų savalaikė bei kiekvienam organizacijos darbuotojui ji būtų savarankiškai prieinama;
  3. Dinamiškesnis sprendimas. Kai atsiranda didesnis poreikis lengviau plėsti ir adaptuoti personalo ir darbo užmokesčio valdymo sprendimą prie greitai besikeičiančio įmonės poreikio ir situacijos šalyje;
  4. Poreikis naujintis. Technologiškai pasenusiais sprendimais besinaudojantys sunkiai arba visai negali prisitaikyti prie pokyčio, o diegėjai atitinkamai neturi galimybių padėti organizacijoms keistis, bei reaguoti į atsiradusius poreikius;
  5. Sistemos vieningumas. Poreikis, kad personalo, darbo laiko, darbo užmokesčio valdymas ir darbuotojų savitarnos portalas butų neatsiejamos vieningos sistemos dalys eliminuojant bet kokias perteklines integracijas, kurios įprastai įtakoja duomenų neatitikimus ir sukuria papildomą darbą organizacijos darbuotojams.

Tikiu, yra ir daugiau priežasčių, verčiančių organizacijas ieškoti optimalesnių verslo valdymo sistemų, bei lengviau prisitaikyti prie pokyčio.

Kiekviena organizacija anksčiau ar vėliau privalės peržiūrėti personalo ir darbo užmokesčio valdymo procesus savo verslo kontekste, jeigu dar to nepadarė per pastaruosius gerus metus. Mūsų manymu, tam tikri pokyčiai jau yra įvykę negrįžtamai.

O kaip ilgai delsite Jūs?

HR|Payroll sprendimas

Kilo minčių? Pasidalinkite!

Jums gali būti naudinga

English Darbuotojų savitarnos portalas yra asmeninė personalizuota platforma kiekvienam organizacijos darbuotojui. Darbuotojų portalo vienas pagrindinių tikslų – užtikrinti vienoje vietoje prieinamą ir susistemintą svarbiausią darbuotojo asmeninę personalo valdymo ir darbo užmokesčio informaciją. Bendrai pastebime, jog apie darbuotojų savitarnos portalo funkcinę aprėptį reikėtų kalbėti gerokai plačiau, nei tai mato didžioji dauguma bei atkreipti dėmesį į teikiamas šių funkcijų naudas. Mūsų akimis didžiausią naudą organizacijoms teikiančios ir praktikoje dažniausiai diegiamos Darbuotojų savitarnos portalo funkcijos yra šios:
Lietuvių The Employee Self-Service Portal is a personalized platform for every employee in the organization. One of the main objectives of the Employee Portal is to provide, in one place, accessible and structured key personal HR and payroll information for every employee. We see that the functional scope of the Employee Self-Service Portal should be much broader than the majority of people see it, and that the benefits of these features should be highlighted. In our view, the functionalities of the Employee Self-Service Portal that provide the biggest value to organizations and most commonly implemented in practice are:
The aim is to follow the strategy – unify Human Resources (HR) databases across separate business units of different countries using the reliable Dynamics 365 platform. Each country has its own specificity for HR management and is affected by the local legislation system. Nevertheless, the most important HR management rules, unified databases of employees and other contractors, can be managed globally. Each organization can highly benefit from creating a Master HR database and be able to share the HR information with other internal or external systems in a unified way.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down