<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

Paradoksalu, bet nuotolinis darbas COVID-19 ir karantino kontekste tapo įmanomas netgi įmonėse, kurios buvo absoliučiai įsitikinę, jog jų verslas nuotoliniu būdu egzistuoti negali. Atitinkamai masiškai per nuotolį ir toliau dirbantys darbuotojai, bei natūraliai šiai dienai pakitę vidinio bendravimo įpročiai kiekvienoje organizacijų, kelia visiškai kitokius reikalavimus ir naudojamoms HR|Payroll (Personalo valdymo ir darbo užmokesčio) sistemoms.

Tendencijos, kurias pastebime mes diegdami HR|Payroll sistemą, tiek Lietuvos tiek Pabaltijo šalyse:

  1. Personalo valdymo procesų automatizavimas. Apima pilną elektroninių darbuotojų prašymų automatizavimą, jų tvirtinimo platformą iki galutinio taško, kad visas tvirtinimo procesas pilnai galėtų vykti elektroniniu būdu. Automatizavimui priskiriame ir vieningą HR ir Payroll duomenų bazę bei darbo laiko valdymo sprendimus, leidžiančius pilnai apjungti personalo specialistų bei nutolusių organizacijos padalinių vedamą darbo laiko informaciją.
  2. Dar labiau išvystytas darbuotojų savitarnos portalo funkcionalumas. Kai sumažėja gyvo kontakto, jį natūraliai turi keisti sistema, kad informacija ir toliau išliktų savalaikė bei kiekvienam organizacijos darbuotojui ji būtų savarankiškai prieinama;
  3. Dinamiškesnis sprendimas. Kai atsiranda didesnis poreikis lengviau plėsti ir adaptuoti personalo ir darbo užmokesčio valdymo sprendimą prie greitai besikeičiančio įmonės poreikio ir situacijos šalyje;
  4. Poreikis naujintis. Technologiškai pasenusiais sprendimais besinaudojantys sunkiai arba visai negali prisitaikyti prie pokyčio, o diegėjai atitinkamai neturi galimybių padėti organizacijoms keistis, bei reaguoti į atsiradusius poreikius;
  5. Sistemos vieningumas. Poreikis, kad personalo, darbo laiko, darbo užmokesčio valdymas ir darbuotojų savitarnos portalas butų neatsiejamos vieningos sistemos dalys eliminuojant bet kokias perteklines integracijas, kurios įprastai įtakoja duomenų neatitikimus ir sukuria papildomą darbą organizacijos darbuotojams.

Tikiu, yra ir daugiau priežasčių, verčiančių organizacijas ieškoti optimalesnių verslo valdymo sistemų, bei lengviau prisitaikyti prie pokyčio.

Kiekviena organizacija anksčiau ar vėliau privalės peržiūrėti personalo ir darbo užmokesčio valdymo procesus savo verslo kontekste, jeigu dar to nepadarė per pastaruosius gerus metus. Mūsų manymu, tam tikri pokyčiai jau yra įvykę negrįžtamai.

O kaip ilgai delsite Jūs?

HR|Payroll sprendimas

Kilo minčių? Pasidalinkite!

Jums gali būti naudinga

The aim is to follow the strategy – unify Human Resources (HR) databases across separate business units of different countries using the reliable Dynamics 365 platform. Each country has its own specificity for HR management and is affected by the local legislation system. Nevertheless, the most important HR management rules, unified databases of employees and other contractors, can be managed globally. Each organization can highly benefit from creating a Master HR database and be able to share the HR information with other internal or external systems in a unified way.
Yes, it is, and you gain twice, especially when you know all benefits and strengths of using Microsoft Dynamics 365 platforms in your daily business life and, of course, the possibility to calculate Payroll for 3 different countries. I am proud to present you our Columbus Baltic HR|Payroll solution on Dynamics 365 Finance & Operations platform (previously known as AX or Axapta). This solution is completely unique in the Baltic market due to the following 3 aspects:
Sandėliai yra vieni svarbiausių įmonės sudėtinių dalių, neatsiejami nuo didžiosios dalies organizacijos procesų. Atsižvelgiant į tai, kaip yra valdomas sandėlis priklauso jo valdymo išlaidų lygis, užsakymų įgyvendinimo greitis, žaliavų patekimas į gamybos cechus ir t. t. Didėjant sandėliuojamų prekių skaičiui, svarbu nepamiršti sandėlio valdymo. Sandėlio veiklos pradžioje viską galime bandyti valdyti rankiniu būdu, tačiau ilgainiui visų sandėlio procesų nebesukontroliuosime. Kaip efektyviai valdyti sandėlio procesus? Atsakome. Pasitelkiant sandėlio valdymo sistemą. Sprendimas pritaikomas tiek mažoms, tiek didelėms įmonėms, o sandėlio procesus galima sukonfigūruoti pagal specifinius sandėliavimo poreikius. Visas sandėliavimo užduotis galima atlikti be popierinių dokumentų, tiesiog pasitelkiant mobiliuosius įrenginius. Tokiu būdu pašalinamas didelis rizikų skaičius, o procesai tampa daug sklandesni.