<img src="https://secure.leadforensics.com/133892.png" alt="" style="display:none;">

English

Nuo 2019 metų sausio 1 d. įsigaliojęs TFAS 16 (angl. IFRS 16) palietė visas bendroves turinčias ilgalaikių sutartinių nuomos įsipareigojimų bei vykdančias apskaitą pagal IFRS.

Apskaitos vykdymas pagal IFRS gali bendrovėms sukurti papildomus iššūkius verslo procesams. Visų pirma, augant apskaitos reguliavimui, bendrovės yra priverstos rūpintis verslo valdymo sistemų suderinamumu su atskaitomybės standartais, tame tarpe su IFRS 16. Antra, verslo valdymo sistemų priderinimo prie IFRS 16 laikas yra ribotas. Trečia, veiklos efektyvumas – esminis klausimas – kaip įgyvendinti naujus reikalavimus su tuo pačiu personalo kiekiu ir toje pačioje verslo valdymo sistemoje (nenaudojant papildomų šaltinių – skaičiavimų Excel programose ir pan.).

Pagal IFRS 16, nuomininkai privalo apskaityti sutartinius nuomos įsipareigojimus kaip ilgalaikius įsipareigojimus, kai nuomos terminas yra ilgesnis negu dvylika mėnesių bei nuomos kaina per periodą viršija nustatytą ribą. Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal nuomos sutartį yra apskaičiuojami ir registruojami kaip grynoji esamoji vertė būsimųjų pinigų srautų, diskontuojant juos pagal sutartinę diskonto normą.

Bendrovės taip pat privalo apskaityti teisę naudotis turtu arba tiesiog turtą (angl. Right Of Use Asset), kuri taip pat yra apskaičiuojama kaip būsimųjų mokėjimų grynoji dabartinė vertė ir yra nudėvima per sutarties periodą.

Efektyvus būdas bendrovėms susitvarkyti su aukščiau išvardintais verslo procesų iššūkiais yra jų turimos verslo valdymo sistemos papildymas specialiai IFRS 16 standartui sukurtu sprendimu. Ypač naudinga turėti tokį sprendimą, kuris apimtų IFRS 16 sutarčių apskaitos valdymą, pradedant nuo sutarties pasirašymo, ilgalaikių įsipareigojimų, teisės naudotis turtu apskaičiavimo iki jos užbaigimo, pasibaigus nuomos terminui ar sutarčiai nutrūkus anksčiau laiko.

Verslo gaunama nauda

IFRS 16 įgyvendinimas užtikrina bendrovės skaidresnį finansinės informacijos atvaizdavimą akcininkams bei potencialiems investuotojams. Taip pat, įsidiegus specializuotą sprendimą užtikrinamos techninės priemonės šio standarto įgyvendinimui.

 

Įgyvendinkite IFRS 16 reikalavimus

Kilo minčių? Pasidalinkite!

Jums gali būti naudinga

From 1 January 2019, International Financial Reporting Standard (IFRS 16) requires lessees to account for contractual lease liabilities as non-current liabilities when the lease term is longer than twelve months and the lease price exceeds a specified period. Long-term liabilities under a lease contract are calculated and recorded as the net present value of future cash flows, discounted at the contractual discount rate. The contractual lease price is divided into two components – value coverage, which consistently reduces the registered long-term liabilities, and interest, which are accounted as expenses. All of these calculations can be done in Excel, but companies with a large number of lease contracts understand very well that such calculations in Excel and accounting at the level of each contract will be cumbersome. This requires a flexible solution that specifically meets the requirements of IFRS 16. However, is a truly specialized IFRS 16 solution relevant and applicable only to large companies? Consider the benefits of a solution developed specifically for IFRS 16 that is likely to be relevant to all those accounting for long-term lease liabilities.
Lease agreements get modified all the time; due to a change in the asset or a variation in the lease timeline and price. These modifications are nothing new; however, with the mandate of the latest IFRS 16 Lease, entities following the IFRS standard must adhere to the new accounting practices. The IFRS 16 Lease implementation is one of the most disruptive and complicated changes to the Lease standards ever. According to this, a lessee is required to recognize a Right of Use (RoU) asset to represent its right to use, and a lease liability to represent its obligation to make lease payments. The lease liability is measured at the present value of the lease payments and calculated over the lease term.
Lietuvių IFRS 16 effective from 1 January 2019 affected all companies with long-term contractual lease obligations recording their accounts in accordance with IFRS.
right-arrow share search phone phone-filled menu filter envelope envelope-filled close checkmark caret-down arrow-up arrow-right arrow-left arrow-down